Truyện: xuyên thẳng qua Cổ Đại làm cho Đế Thị
Tác giả: Vũ Lạc Manh
Editor: kunbun-VĂN ÁN-Hà chú tâm xuyên qua, rộng nữa... More


You are reading

- xuyên thẳng qua Cổ Đại có tác dụng Đế Thị

General Fiction

Truyện: chiếu thẳng qua Cổ Đại có tác dụng Đế Thị
Tác giả: Vũ Lạc Manh
Editor: kunbun-VĂN ÁN-Hà coi ngó xuyên qua, không chỉ có thế còn xuyên mang đến cung đình cổ điển làm một g...

Bạn đang xem: Xuyên qua cổ đại làm đế thị


Sau lúc c&#x
F9;ng Ng&#x
F4; Qu&#x
FD; đạt th&#x
E0;nh hiệp nghị, H&#x
E0; Duyệt cũng thở d&#x
E0;i nhẹ nh&#x
F5;m một hơi, đang cười nh&#x
E0;n nhạt n&#x
F3;i chuyện, H&#x
E0; Duyệt gặp được Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n, ngay lập tức sau đ&#x
F3; c&#x
E1;o biệt Ng&#x
F4; Qu&#x
FD;, c&#x
F9;ng Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n xoay lại qu&#x
E2;n doanh.

Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n nh&#x
EC;n chằm chằm bụng H&#x
E0; Duyệt, "Bảy th&#x
E1;ng rồi đi?"

"&#x
C2;n." H&#x
E0; Duyệt cười nh&#x
EC;n về ph&#x
ED;a Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n, "Ngươi c&#x
F3; muốn tốt kh&#x
F4;ng sờ thử xem?"

Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n xấu hổ rời đi tầm mắt, H&#x
E0; Duyệt cười trộm hai tiếng, ngay sau đ&#x
F3; l&#x
F4;i k&#x
E9;o tay Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n sờ sờ bụng ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh, cảm gi&#x
E1;c được c&#x
F3; g&#x
EC; đoa nhảy l&#x
EA;n, Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n kinh dị, "Hắn động k&#x
EC;a!"

"Đ&#x
E3; bảy th&#x
E1;ng cũng n&#x
EA;n động."

L&#x
FA;c n&#x
E0;y Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n mới lộ ra vẻ vui sướng, loại vui sướng n&#x
E0;y bất đồng với vẻ b&#x
EC;nh đạm thường thấy của Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n, H&#x
E0; Duyệt nhịn kh&#x
F4;ng được lộ ra một tia xin lỗi, n&#x
F3;i: "Sở Nhi&#x
EA;n, l&#x
E0;m ngươi lo lắng l&#x
E2;u như vậy, thực xin lỗi."

Duỗi tay cầm, Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n c&#x
F3; ch&#x
FA;t ghê ngạc, tức thì sau đ&#x
F3; thoải m&#x
E1;i cười n&#x
F3;i: "Đừng n&#x
F3;i xin lỗi, ngươi b&#x
EC;nh an liền tốt rồi."

Kỳ thật một kh&#x
E1;c H&#x
E0; Duyệt nh&#x
EC;n thấy Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n liền c&#x
F3; ch&#x
FA;t ghê dị, mặc dù rằng ban đầu kh&#x
F4;ng nghĩ đến mặt n&#x
E0;y, nhưng l&#x
E0; ng&#x
E0;y h&#x
F4;m nay, H&#x
E0; Duyệt đối với Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n xuất hiện ở chiến trường vẫn rất kinh ngạc, theo l&#x
FD; thuyết Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n phải ở lại kinh gi&#x
FA;p đỡ L&#x
E3;nh V&#x
E2;n Diệu mới đ&#x
FA;ng chứ?

"Sở Nhi&#x
EA;n..."

"Duyệt Qu&#x
E2;n ngươi cần phải trở về nếu kh&#x
F4;ng Ho&#x
E0;ng Thượng sẽ ph&#x
E1;i người đi t&#x
EC;m ngươi mất."

Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n n&#x
F3;i thật đ&#x
FA;ng thời điểm, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n đ&#x
E3; ph&#x
E1;i T&#x
F4;n Đạo To&#x
E0;n ra t&#x
EC;m người, nh&#x
EC;n thấy H&#x
E0; Duyệt cũng Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n đứng bình thường một chỗ, lập tức tiến l&#x
EA;n n&#x
F3;i: "Tham kiến Tuệ Thần, Tả tướng."

Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n gật đầu, "Ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Ho&#x
E0;ng Thượng t&#x
EC;m?"

"Hồi Tả tướng, Ho&#x
E0;ng Thượng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; ph&#x
E1;i n&#x
F4; t&#x
E0;i đi t&#x
EC;m Tuệ Thần, Tuệ Thần chủ tử, Ho&#x
E0;ng Thượng cho t&#x
EC;m người, cond thỉnh Tuệ Thần chủ tử theo n&#x
F4; t&#x
E0;i trở về."

H&#x
E0; Duyệt nh&#x
EC;n về ph&#x
ED;a Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n, Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n cười n&#x
F3;i: "Ho&#x
E0;ng Thượng chắc l&#x
E0; lo lắng ngươi, Duyệt Qu&#x
E2;n, mau trở về." Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n đ&#x
E3; n&#x
F3;i lời n&#x
E0;y, H&#x
E0; Duyệt cũng kh&#x
F4;ng cự tuyệt, cười nhạt cong cong m&#x
F4;i rời c&#x
F9;ng T&#x
F4;n Đạo To&#x
E0;n rời đi.

Trở lại doanh trướng, H&#x
E0; Duyệt gặp được L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n đang chờ m&#x
EC;nh, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n hỏi: "Đi đ&#x
E2;u?"

"Ra ngo&#x
E0;i đi một ch&#x
FA;t."

L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n đỡ H&#x
E0; Duyệt ngồi tr&#x
EA;n giường, &#x
F4;n nhu nh&#x
E9;o nh&#x
E9;o eo H&#x
E0; Duyệt, "Chuyện h&#x
F4;m qua trẫm kh&#x
F4;ng hy vọng Duyệt tiếp tục l&#x
E0;m nữa."

Lực độ b&#x
EA;n h&#x
F4;ng c&#x
F9;ng khẩu kh&#x
ED; nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c của L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n l&#x
E0;m H&#x
E0; Duyệt biết rằng gia hỏa n&#x
E0;y ch&#x
ED;nh l&#x
E0; n&#x
F3;i đến điều g&#x
EC;, gật gật đầu, "Sẽ kh&#x
F4;ng đ&#x
E2;u."

L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n nhận được H&#x
E0; Duyệt hứa hẹn liền duỗi tay &#x
F4;m lấy H&#x
E0; Duyệt, sờ sờ bụng đối phương, "Sắp t&#x
E1;m th&#x
E1;ng rồi."

"L&#x
E2;n nhi sinh sản giống với nữ nh&#x
E2;n." Kỳ thậ đ&#x
E2;y l&#x
E0; điều H&#x
E0; Duyệt lo lắng nhất, L&#x
E2;n nhi mặc dù rằng c&#x
F3; c&#x
F4;ng năng sinh tử nhưng c&#x
E1;c bộ phận sinh l&#x
FD; lại giống phái nam nh&#x
E2;n, nếu l&#x
E0; sinh sản, kh&#x
F4;ng phải sẽ ra bằng địa phương kia chứ! Nghĩ đến h&#x
E0;i tử sẽ từ đ&#x
F3; ra, hoa c&#x
FA;c H&#x
E0; Duyệt c&#x
F3; ch&#x
FA;t nh&#x
F3;i.

"S&#x
E1;ch cổ c&#x
F3; ghi lại, tới th&#x
E1;ng thứ ch&#x
ED;n L&#x
E2;n nhi sẽ xuất hiện dị biến, l&#x
E0; phương tiện mang lại h&#x
E0;i tử ra đời."

"Dị biến? Dị biến g&#x
EC;? Sẽ kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; bụng nứt ra c&#x
E1;i lỗ rồi h&#x
E0;i tử chui ra chứ?"

L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n thấy H&#x
E0; Duyệt lo lắng sợ h&#x
E3;i, vội v&#x
E0;ng trấn an n&#x
F3;i: "Đừng lo lắng, c&#x
F3; trẫm bồi ngươi."

Trăm năm nay đều kh&#x
F4;ng c&#x
F3; L&#x
E2;n nhi sinh nhỏ nối d&#x
F5;i, nghe c&#x
E1;c tiền bối ghi lại L&#x
E2;n nhi với thai th&#x
E1;ng thứ ch&#x
ED;n sẽ xuất hiện dị biến, phương tiện sinh h&#x
E0;i tử nhưng loại dị biến n&#x
E0;y sẽ với tới tuyệt đại thống khổ, nghe đồn trăm năm trước c&#x
F3; kh&#x
F4;ng &#x
ED;t L&#x
E2;n nhi v&#x
EC; thừa nhận kh&#x
F4;ng được loại dị biến n&#x
E0;y, ngay sau thời điểm sinh con liền chết, mang đến n&#x
EA;n L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n mới kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m c&#x
F9;ng H&#x
E0; Duyệt n&#x
F3;i chuyện n&#x
E0;y, hắn sợ H&#x
E0; Duyệt nếu biết được sẽ c&#x
E0;ng th&#x
EA;m lo lắng, kỳ thật L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n cũng sợ kh&#x
F4;ng biết dị biến c&#x
F3; thể hay kh&#x
F4;ng... Cướp người hắn y&#x
EA;u?

"Diệc Hi&#x
EA;n, Sỏ Nhi&#x
EA;n v&#x
EC; sao lại ở chiến trường?"

"Sở Nhi&#x
EA;n ch&#x
ED;nh l&#x
E0; tự xin đi theo ta."

H&#x
E0; Duyệt ngạc nhi&#x
EA;n, "Tự hắn xin?"

L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n cười cười sờ sờ mũi H&#x
E0; Duyệt, "Ngươi c&#x
F3; phải tốt kh&#x
F4;ng qu&#x
EA;n mất chuyện ngươi xuất cung l&#x
E0; ai l&#x
E0;m?"

H&#x
E0; Duyệt chớp chớp mắt, ngay sau đ&#x
F3; bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ c&#x
FA;i đầu n&#x
F3;i: "Việc n&#x
E0;y, l&#x
E0; ta kh&#x
F4;ng đ&#x
FA;ng, đợi l&#x
E1;t nữa ta c&#x
F9;ng Sở Nhi&#x
EA;n n&#x
F3;i chuyện, bằng kh&#x
F4;ng ta kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E1;ch n&#x
E0;o ăn n&#x
F3;i với V&#x
E2;n Vương điện hạ." L&#x
E3;nh V&#x
E2;n Diệu v&#x
EC; để hắn ra cung đ&#x
E3; cố t&#x
EC;nh giấu diếm Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n, Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n sau khi biết được liền phẫn nộ, hơn nữa qua chuyện bị Lạc Hoa Cung &#x
E1;m hại, hiểu lầm n&#x
E0;y...

"Việc n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng vội, hồi cung lại khuy&#x
EA;n bảo Sở Nhi&#x
EA;n cũng kh&#x
F4;ng muộn."

H&#x
E0; Duyệt kh&#x
F3; hiểu, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n &#x
FD; vị th&#x
E2;m trường n&#x
F3;i: "Ho&#x
E0;ng huynh n&#x
EA;n nếm ch&#x
FA;t khổ sở nha." Kỳ thật L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n mặc dù rằng tr&#x
EA;n mặt kh&#x
F4;ng c&#x
F3; &#x
FD; tr&#x
E1;ch m&#x
F3;c g&#x
EC; L&#x
E3;nh V&#x
E2;n Diệu nhưng một khắc H&#x
E0; Duyệt rơi xuống vực kia, vào l&#x
F2;ng hắn kh&#x
F4;ng khỏi c&#x
F3; ch&#x
FA;t o&#x
E1;n hận huynh trưởng m&#x
EC;nh c&#x
E0;ng l&#x
E0; hận ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng thể bảo vệ tốt H&#x
E0; Duyệt, mang lại n&#x
EA;n từ đ&#x
F3; tới l&#x
FA;c thu được thư của L&#x
E3;nh V&#x
E2;n Diệu, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n chưa từng cấp nhì người tê sắc mặt tốt.

Cũng bởi vậy t&#x
EC;nh cảm giữa hai người Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n c&#x
F9;ng L&#x
E3;nh V&#x
E2;n Diệu c&#x
E0;ng trắc trở, mang lại d&#x
F9; biết được H&#x
E0; Duyệt c&#x
F2;n sống, Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n vẫn chưa tha thứ mang đến L&#x
E3;nh V&#x
E2;n Diệu chuyện tự &#x
FD; đem H&#x
E0; Duyệt xuất cung.

H&#x
E0; Duyệt mặc dù rằng kh&#x
F4;ng hiểu r&#x
F5; lắm mấy phương diện t&#x
EC;nh cảm phức tạp n&#x
E0;y nhưng tỉnh cảnh l&#x
E3;nh đạm của nhì người tê ch&#x
ED;nh l&#x
E0; bởi hắn mới tạo th&#x
E0;nh, đến n&#x
EA;n... "Kh&#x
F4;ng được, ta phải đi t&#x
EC;m Sở Nhi&#x
EA;n n&#x
F3;i chuyện, hắn c&#x
F9;ng V&#x
E2;n Vương vỗn dĩ đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng dễ d&#x
E0;ng rồi, nếu l&#x
E0; bởi c&#x
EC; ta..."

"Được rồi, việc n&#x
E0;y ngươi phải t&#x
EC;m đ&#x
FA;ng thời cơ n&#x
F3;i đến Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n, tốt nhất l&#x
E0; n&#x
EA;n c&#x
F3; mặt ho&#x
E0;ng huynh ở đ&#x
F3;, nếu gặp ri&#x
EA;ng, chỉ sợ Sở Nhi&#x
EA;n sẽ hiểu lầm l&#x
E0; ho&#x
E0;ng huynh nhờ cậy ngươi."

Đ&#x
FA;ng a! Hắn như thế n&#x
E0;o liền qu&#x
EA;n mất việc n&#x
E0;y, c&#x
F2;n may L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n nhắc nhở m&#x
EC;nh, H&#x
E0; Duyệt gật đầu, "Vẫn l&#x
E0; ngươi suy x&#x
E9;t to&#x
E0;n diện, ta đều qu&#x
EA;n mất, Sở Nhi&#x
EA;n thực mẫn cảm." Chuyện của Ti&#x
EA;u Sở Nhi&#x
EA;n tạm thời mắc cạn, H&#x
E0; Duyệt lại hỏi: "Diệc Hi&#x
EA;n, chuyện Vương Ngọc?"

N&#x
F3;i đến Vương Ngọc, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n cố đổi sắc mặt, hơi thở băng l&#x
E3;nh l&#x
E0;m H&#x
E0; Duyệt cũng nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c theo, "Vương Ngọc chết l&#x
E0; to sơ suất n&#x
EA;n bị vạ lấy, thực xin lỗi."

"Việc n&#x
E0;y c&#x
F9;ng ngươi kh&#x
F4;ng quan hệ, ngươi kh&#x
F4;ng cần tụ tr&#x
E1;ch." L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n nh&#x
EC;n chằm chằm H&#x
E0; Duyệt, sắc mặt nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c, duỗi tay cầm lấy tay đối phương, "Duyệt, việc n&#x
E0;y ta vốn kh&#x
F4;ng muốn mang lại ngươi biết, bởi v&#x
EC; ngươi c&#x
F2;n có h&#x
E0;i tử, kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n lo lắng."

Kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c l&#x
E0;m H&#x
E0; Duyệt &#x
FD; thực được những điều L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n n&#x
F3;i c&#x
F3; ch&#x
FA;t quan tiền trọng, ngửng thở hỏi: "L&#x
E0; c&#x
F9;ng c&#x
E1;i chết của Vương Ngọc c&#x
F3; quan liêu hệ?"

"Sở H&#x
E0; phụ tr&#x
E1;ch vụ &#x
E1;n n&#x
E0;y, lại n&#x
F3;i rằng ngươi c&#x
F9;ng c&#x
E1;i chết của Vương Ngọc kh&#x
F4;ng c&#x
F3; quan liêu hệ nhưng Chu Tử Hoa c&#x
F3; hiềm nghi hại chết Vương Ngọc."

H&#x
E0; Duyệt khiếp sợ, Chu Tử Hoa.... "Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; khả năng, Tử Hoa hắn sẽ kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m như vậy, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; khả năng." H&#x
E0; Duyệt ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng tin, lắc đầu, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n &#x
F4;m lấy H&#x
E0; Duyệt, "Duyệt, b&#x
EC;nh tĩnh lại, hiện tại chỉ l&#x
E0; hiềm nghi, cũng kh&#x
F4;ng ch&#x
FA;ng minh c&#x
E1;i chết cơ c&#x
F3; Chu Tử Hoa tham dự v&#x
E0;o."

"Diệc Hi&#x
EA;n, Tử Hoa kh&#x
F4;ng phải loại người ngấm ngầm giở tr&#x
F2; &#x
E2;m hiểm thủ đoạn, hắn sẽ kh&#x
F4;ng h&#x
E3;m hại ..." H&#x
E0; Duyệt đột nhi&#x
EA;n tạm dừng, cụ đổi sắc mặt l&#x
E0;m L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n c&#x
F3; ch&#x
FA;t đau l&#x
F2;ng, &#x
F4;m lấy H&#x
E0; Duyệt n&#x
F3;i: "Duyệt, từ l&#x
FA;c ta thấy người một khắc kia, ta liền n&#x
F3;i với ngươi kh&#x
F4;ng được khinh nhờn hậu cung n&#x
E0;y, những thứ ngươi thường thấy c&#x
F3; lúc lại kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; thật."

Kh&#x
F4;ng, Tử Hoa sẽ kh&#x
F4;ng, H&#x
E0; Duyệt kh&#x
F4;ng tin, Chu Tử Hoa sẽ kh&#x
F4;ng hại chết Vương Ngọc, c&#x
E0;ng sẽ kh&#x
F4;ng d&#x
F9;ng c&#x
E1;i chết của Vương Ngọc để h&#x
E3;m hại m&#x
EC;nh, sẽ kh&#x
F4;ng.... H&#x
E0; Duyệt liều mạng l&#x
E0;m m&#x
EC;nh tin tưởng Chu Tử Hoa, cũng nghi&#x
EA;m t&#x
FA;c n&#x
F3;i với L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n, "Ho&#x
E0;ng Thượng, Thần thị muốn đ&#x
ED;ch th&#x
E2;n điều tra chuyện n&#x
E0;y."

Chu Tử Hoa coi như l&#x
E0; bằng hữu c&#x
F9;ng H&#x
E0; Duyệt phân chia sẻ rất nhiều chuyện, hiện tại c&#x
E1;i chết của Vương Ngọc lại li&#x
EA;n quan đến người kia, c&#x
F2;n li&#x
EA;n lụy đến khả năng phản bội m&#x
EC;nh, H&#x
E0; Duyệt như thế n&#x
E0;o ngồi nh&#x
EC;n mặc kệ, hắn nhất định tra, hơn nữa c&#x
F2;n đem chuyện n&#x
E0;y tra đến r&#x
F5;.

"Nếu Chu Tử Hoa x&#x
E1;c thực...."

"Ta tin tưởng hắn kh&#x
F4;ng phải!" H&#x
E0; Duyệt k&#x
ED;ch động đứng l&#x
EA;n qu&#x
E1;t, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n thấy H&#x
E0; Duyệt ki&#x
EA;n tr&#x
EC; quả quyết, đứng dậy cười &#x
F4;m lấy hắn, "Được rồi, hắn kh&#x
F4;ng phải, trẫm đ&#x
E3; để ngươi l&#x
E0;m Qu&#x
E2;n Thị của trẫm, sự vụ hậu cung sẽ để ngươi to&#x
E0;n quyền xử l&#x
FD;, cho n&#x
EA;n &#x
E1;n mạng của Vương Ngọc ngươi th&#x
ED;ch tra thế n&#x
E0;o th&#x
EC; tra."

Đ&#x
FA;ng rồi hắn qu&#x
EA;n mất l&#x
E0; L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n muốn phong m&#x
EC;nh l&#x
E0;m Qu&#x
E2;n Thị.

"N&#x
F3;i đến hậu cung, c&#x
F3; một số việc cũng n&#x
EA;n để ngươi biết."

H&#x
E0; Duyệt gh&#x
E9; mắt nh&#x
EC;n lại, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n đối hắn giải th&#x
ED;ch một &#x
ED;t chuyện hậu cung, H&#x
E0; Duyệt nghe kết thúc mặt đầy khiếp sợ, hắn như thế n&#x
E0;o cũng kh&#x
F4;ng thể tưởng tượng được L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n sẽ tại hậu cung an b&#x
E0;i hai nh&#x
E3;n tuyến (tai mắt), một l&#x
E0; Thục Phi trong đ&#x
E1;m nữ phi, một l&#x
E0; Lương Thần trong đ&#x
E1;m nam giới thị, kh&#x
F3; tr&#x
E1;ch L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n lại đối với n&#x
E0;ng tốt như vậy, nguy&#x
EA;n lai l&#x
E0;.... H&#x
E0; Duyệt cuối c&#x
F9;ng cũng minh Thượng Uyển Như v&#x
EC; c&#x
E1;i g&#x
EC; kh&#x
F4;ng hề sợ Từ Tuệ, c&#x
F3; L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n chống lưng, n&#x
E0;ng sợ c&#x
E1;i qu&#x
E1;i g&#x
EC;?

N&#x
F3;i đến Lương Thần, nguy&#x
EA;n lai kh&#x
F4;ng phải L&#x
E2;n nhi, kỳ thật điểm n&#x
E0;y từ l&#x
FA;c H&#x
E0; Duyệt nh&#x
EC;n thấy Mục Tr&#x
EC; đ&#x
E3; biết, b&#x
E2;y giờ quả thực l&#x
E0; như vậy.

Mục Tr&#x
EC; c&#x
F9;ng Thượng Uyển Như đều l&#x
E0; nhì người c&#x
F3; bối cảnh, Mục Tr&#x
EC; l&#x
E0; bé vợ cả Mục gia, m&#x
E0; Mục gia ch&#x
ED;nh l&#x
E0; gia tộc m&#x
E0; ti&#x
EA;n ho&#x
E0;ng coi trọng nhất sau đ&#x
F3; bị d&#x
E3; t&#x
E2;m của
Hữu tướng c&#x
F9;ng thế lực của hắn cản trở l&#x
E0;m Mục gia bị ti&#x
EA;n ho&#x
E0;ng miễn đi chức quan, c&#x
E1;o l&#x
E3;o hồi hương, m&#x
E0; Mục Tr&#x
EC; sở dĩ lại đầu qu&#x
E2;n về phe L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n, đơn giản v&#x
EC; hai điều, một l&#x
E0; hận, nhì l&#x
E0; phục. Rốt cục chuyện Mục gia ngh&#x
E8;o t&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng tho&#x
E1;t được quan hệ với Hữu tướng, c&#x
F3; thể v&#x
EC; L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n diệt trừ kẻ th&#x
F9; tầm thường n&#x
E0;y, Mục gia nhất định tận sức, hơn nữa đối với lần hiệp trợ n&#x
E0;y đối với vợ cả Mục gia l&#x
E0; đắc &#x
FD; nhất.

C&#x
F2;n Thượng Uyển Như, kỳ thật l&#x
E0; L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n tự m&#x
EC;nh thuyết phục n&#x
E0;ng b&#x
E1;n mạng mang lại m&#x
EC;nh, phụ th&#x
E2;n Thượng Uyển Như, Thượng Nghi&#x
EA;u Thượng tướng qu&#x
E2;n muốn n&#x
E0;ng v&#x
E0;i cung hầu hạ L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n, nhưng Thượng Uyển Như l&#x
FA;c đ&#x
F3; đ&#x
E3; c&#x
F3; người th&#x
ED;ch, n&#x
F3;i ra c&#x
E1;c ngươi cũng kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m tin, người Thượng Uyển Như th&#x
ED;ch ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Mục Tr&#x
EC;, lúc H&#x
E0; Duyệt biết người Thượng Uyển Như &#x
E1;i mộ ch&#x
ED;nh l&#x
E0; t&#x
EA;n mặt than kia.... Tấm tắt lại, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n ngươi qu&#x
E1; xuất sắc! (*Anh Hi&#x
EA;n qu&#x
E1; dữ nha!)

L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n hứa hẹn Thục Phi sau khoản thời gian đả bại được phe Hữu tướng nhất định sẽ mang lại hai người n&#x
E0;y cao chạy xa bay, tự bởi vì tự tại, Thượng Uyển Như nghe chấm dứt đương nhi&#x
EA;n nguyện &#x
FD; b&#x
E1;n mạng, cả nhị liền c&#x
F9;ng L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n diễn vở tuồng n&#x
E0;y.

M&#x
E0; vào đ&#x
F3;, L&#x
FD; Tần L&#x
FD; Thanh Uyển c&#x
F9;ng Đổng Ly chẳng qua chỉ l&#x
E0; trang tr&#x
ED;, t&#x
E2;m tư bọn họ căn bản kh&#x
F4;ng ở trong cung, bọn họ coi như cũng biết sớm tốt muộn g&#x
EC; cũng sẽ rời cung.

L&#x
FA;c n&#x
E0;y H&#x
E0; Duyệt nghe được thực chất Lữ Th&#x
E1;i Hậu kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; mẫu th&#x
E2;n ruột của L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n c&#x
F9;ng L&#x
E3;nh V&#x
E2;n Diệu, bất qu&#x
E1; v&#x
EC; ứng ph&#x
F3; với triều thần, tạm thời thỏa m&#x
E3;n Hứu tướng mới đồng &#x
FD; đến Lữ Cơ l&#x
EA;n l&#x
E0;m Th&#x
E1;i Hậu.

"Chuyện Lữ Cơ ngươi kh&#x
F4;ng cần để &#x
FD; vào l&#x
F2;ng, sau thời điểm hồi cung, việc quản l&#x
FD; lục cung trầm đều giao mang lại ngươi quản l&#x
FD;, ngươi th&#x
ED;ch l&#x
E0;m g&#x
EC; th&#x
EC; l&#x
E0;m, n&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; quyền can thiệp."

"C&#x
F3; thể sao?" L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng sợ b&#x
E1; t&#x
E1;nh n&#x
F3;i hắn quyền cao lộng ph&#x
E1;p sao? L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n cười nhạt, "Th&#x
E2;n phận ngươi bất đồng lúc xưa, quyền lợi n&#x
E0;y l&#x
E0; ngươi n&#x
EA;n c&#x
F3;, y&#x
EA;n t&#x
E2;m, đến l&#x
FA;c đ&#x
F3; cho d&#x
F9; ta kh&#x
F4;ng muốn phong ngươi l&#x
E0;m Qu&#x
E2;n Thị chỉ sợ b&#x
E1; t&#x
E1;nh sẽ biểu t&#x
EC;nh bắt ta tấn phong ngươi mất."

"Kh&#x
F4;ng thể n&#x
E0;o!" H&#x
E0; Duyệt tỏ vẻ ho&#x
E0;i nghi, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n duỗi tay &#x
F4;m H&#x
E0; Duyệt, "Chờ ngươi hồi cung sẽ biết." Hiện tại H&#x
E0; Duyệt kh&#x
F4;ng c&#x
F3; ch&#x
ED;nh mắt nh&#x
EC;n thấy, n&#x
F3;i thật ra rất kh&#x
F4;ng tin tưởng, bất qu&#x
E1; n&#x
F3;i đến hồi cung.... "Ch&#x
FA;ng ta bao l&#x
E2;u c&#x
F3; thể hồi cung."

"Khởi bẩm Ho&#x
E0;ng Thượng, c&#x
F3; bồ c&#x
E2;u đưa thư từ Thanh Loan Quốc."

H&#x
E0; Duyệt c&#x
F9;ng L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n liếc mắt nh&#x
EC;n nhau, H&#x
E0; Duyệt khiếp sợ, c&#x
E1;i n&#x
E0;y thật nhỏ mẹ n&#x
F3; qu&#x
E1; ly kỳ! Hắn nghĩ c&#x
E1;i g&#x
EC; c&#x
E1;i đ&#x
F3; liền tới a!

"Lấy v&#x
E0;o."

Một binh sĩ tiến v&#x
E0;o doanh trướng, khom lưng tr&#x
EC;nh l&#x
EA;n thư t&#x
ED;n, L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n k&#x
E9;o thư ra nh&#x
EC;n nh&#x
EC;n, sau đ&#x
F3; cười n&#x
F3;i: "Ha ha, tốt..."

"Ho&#x
E0;ng Thượng, ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Hi&#x
EA;n Vi&#x
EA;n Triệt gửi thư tới?"

L&#x
E3;nh Diệc Hi&#x
EA;n gật đầu, cao hứng n&#x
F3;i: "Hi&#x
EA;n Vi&#x
EA;n Triệt gửi thư, Hi&#x
EA;n Vi&#x
EA;n Tử Hằng đồng &#x
FD; c&#x
F9;ng hắn bắt tay diệt trừ Vi&#x
EA;n Cẩm Hồng, cũng chi&#x
EA;u c&#x
E1;o thi&#x
EA;n hạ, đầu h&#x
E0;ng thu binh, sẽ ph&#x
E1;i sứ thần tới n&#x
F3;i chuyện hậu chiến."

(* Ai muốn thấy H&#x
E0; Duyệt thống lĩnh tam cung?)

Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình tranh đấu, sống chết văn, ôn nhu phúc hắc nhà vua công vs lấn nhi người đẹp ôn nhu thụ, công sủng thụ, 1×1, HE.

Editor: kunbun (www.wattpad.com/user/kunbun01)

Nhân thiết bị chính: Lãnh Diệc Hiên x Hà Duyệt.

Phối thích hợp diễn: Chu Tử Hoa, Lãnh Vân Diệu, Tiêu Sở Nhiên.

——–

Văn án

Hà xem xét xuyên qua, hơn thế nữa còn xuyên mang lại cung đình cổ điển làm một gã mĩ nam!

Chờ đã, thân phận mĩ nam này dường như có gì đấy không đúng….

Duyệt Trung Thị là cái quái gì ?!

Cái gì? nam giới phi!

……………….

Hà Duyệt: Hoàng thượng, Thần thị hôm nay không bao gồm “tiện”.

Lãnh Diệc Hiên: Ái thị chớ đùa, ngươi cũng chưa hẳn nữ nhân hàng tháng một lần đâu.

Hà Duyệt: <‘>ohttps://www.wattpad.com/story/145130020


Share this:


Like this:


Like Loading...

Có liên quan


Tags công ôn nhu, công hoàng đế, công phúc hắc, cổ trang, không review, cung đình, cung đấu, Năm 2018, sủng thụ, sinh tử, tháng 12/2018, thụ ôn nhu, xuyên không, đam mỹ

Post navigation


Previous thật ra tôi là bạch liênhoa
Next thầm mến

Leave a Reply Cancel reply


Enter your comment here...

Fill in your details below or click an icon to log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your Word
Press.com account.(Log
Out/Change)


*

You are commenting using your Twitter account.(Log
Out/Change)


*

You are commenting using your Facebook account.(Log
Out/Change)


Cancel

Connecting to lớn %s


Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

Xem thêm: Viết Ngôn Tình Cho Người Yêu Hay Nhất Dành Cho Người Yêu Bạn


Δ


This site uses Akismet lớn reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Page Facebook


Page Facebook

Bài viết ngay sát đây

Tìm kiếm

Search for:

Follow blog


Điền e-mail vào để nhận thông tin cho các nội dung bài viết mới nhất!

Email Address:

Follow


Join 10,530 other subscribers

Hiện đã có


*
tín đồ online


Số lượt truy tìm cập

84,194,533 lượt

Tag


Danh sách tag

Bối cảnh: ABO, Cổ trang, Cung đình, Dân quốc, Dị giới, Đô thị tình duyên, Giang hồ, Giới giải trí, Hào môn cầm cố gia, hiện tại đại, Mạt thế, nam giới nam rứa giới, Phương tây, Tu chân, Tương lai, sân vườn trường

Xuyên: Khoái xuyên, phản bội xuyên, Trọng sinh, Xuyên không, Xuyên thư

Đặc trưng: Chủng điền, Cơ giáp, Dị năng, Hệ thống, Huyền huyễn, Mỹ thực, Nhân ngư, Thú nhân, Võng du, Võng phối, Võng văn

đặc thù truyện: Ấm áp, trả thù rửa hận, BE, lừ đừ nhiệt, bao gồm kịch, nhà công, nhà thụ, Cung đấu, Điềm văn, chăm sóc thành, Hắc ám, Hắc bang, Hài, thực tại hướng, H văn, kinh dị, Manh moe, ngớ ngẩn bạch ngọt, Ngược luyến tình thâm, Ngược tâm, Ngược thân, OE, Sảng văn, Sủng công, Sủng thụ, Thanh thủy văn, Trạch đấu, Trinh thám

tình tiết truyện: 419, Bao dưỡng, Bẻ cong, Cưới trước yêu sau, Đạo mộ, Đổi công, Đổi thụ, Gương đổ vỡ lại lành, Mất trí nhớ, ngoại tình, Ngược tra, Quân đội, Sản nhũ, Sinh tử, Sm, song tính, thầm mến, vậy thân

trực thuộc tính công: bá đạo, băng sơn, bệnh kiều, dịch xà tinh, bình phàm, bị rape, chỉ chiếm dục, gửi thụ, hoàng đế, lãnh diễm, lưu manh, moe, muộn tao, mỹ, ngụy nương, nhược, ôn nhu, phúc hắc, quỷ súc, thê nô, tra, trung khuyển

nằm trong tính thụ: Dụ thụ, băng sơn, biệt nữu, bình phàm, đại thúc, dâm đãng, dương quang, hoàng đế, ngạo kiều, dại dột manh, nhược, con gái vương, ôn nhu, phúc hắc, quỷ súc, đam mê tình, tạc mao, thần kinh, tiện, tra, tráng, trung khuyển, truy nã công

đặc thù couple: Cường cường, Đa thụ, Hỗ công, Hỗ sủng, Niên hạ, Niên thượng, Np, Oan gia, trung ương thần, Thanh mai trúc mã, từ công tự thụ, Vô cp

Incest: Huynh đệ, Ngụy huynh đệ, Ngụy phụ tử, Phụ tử

Đồng nhân: Đồng nhân ĐPBB, Đồng nhân HP, Đồng nhân JX3, Đồng nhân khác, Đồng nhân thử miêu, Đồng nhân Twilight, Crossover

thời gian hoàn: Năm năm nhâm thìn (Tháng 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12), Năm 2017 (Tháng 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12), Năm 2018 (Tháng 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12), Năm 2019 (Tháng 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12), Năm 2020 (Tháng 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12)

Khác: Ảnh vệ, không review, Đoản văn, Fanfic, Khóa nhà, bộ đội gác dẫn đường, Xóa nhà