C&#x
E1;c cậu c&#x
F3; thể v&#x
F4; Page K&#x
EC; T&#x
ED;ch No&#x
E3;n No&#x
E3;n tr&#x
EA;n facebook để lấy links .

Bạn đang xem: Ngôi sao thời trang trung quốc / nikkiup2u3 / 奇迹暖暖

M&#x
EC;nh đ&#x
E3; đăng link l&#x
EA;n Tường( Hội Thoại) của m&#x
EC;nh rồi n&#x
EA;n c&#x
E1;c cậu chỉ việc ấn v&#x
F4; rồi l&#x
E0;m theo c&#x
E1;c bước như chỉ dẫn.


Nếu ai kh&#x
F4;ng ấn được liên kết th&#x
EC; nhắn tin m&#x
EC;nh gửi links lại cho.

Nếu c&#x
F3; gặp vấn đề g&#x
EC; vào tải game m&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng biết n&#x
EA;n đừng hỏi.♡

Buổi trưa vui vẻ.

Ch&#x
E0;o mọi người c&#x
F3; nhiều bạn hỏi c&#x
E1;ch tải bản Trung n&#x
EA;n m&#x
EC;nh đ&#x
E3; đi t&#x
EC;m hiểu hộ cho mọi người rồi.

Ở đ&#x
E2;y ai s&#x
E0;i Hệ điều h&#x
E0;nh quả táo th&#x
EC; tải như sau:

< TỔNG HỢP > : HƯỚNG DẪN C&#x
C1;CH TẢI GAME, C&#x
C1;C QUY ĐỊNH CỦA GROUP V&#x
C0; MỘT SỐ TH&#x
C0;NH VI&#x
CA;N NẠP TỆ ( ĐANG ĐƯỢC mang lại L&#x
C0; ) UY T&#x
CD;N.

--- Lưu &#x
FD; : Hiện tại c&#x
F3; rất nhiều lừa đảo. Nạp trò chơi uy t&#x
ED;n đ&#x
E3; được nhiều người kiểm tra chỉ c&#x
F3; bạn Hoang Nguyen ( nạp hệ điều h&#x
E0;nh androi ) v&#x
E0; Phan Thảo th&#x
F4;i, c&#x
E1;c bạn nạp ai kh&#x
E1;c ngo&#x
E0;i nhì bạn n&#x
E0;y, xin l&#x
E0;m ơn bỏ v&#x
E0;i ph&#x
FA;t tạo topic hỏi để một số bạn chơi l&#x
E2;u x&#x
E1;c nhận, tr&#x
E1;nh bị mất tiền oan nh&#x
E9;... :( ----

- C&#x
E2;u trả lời Wechat hằng ng&#x
E0;y coi tại : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832642656969596&set=gm.534219020101915&type=3&theater

- Vui l&#x
F2;ng post acc muốn b&#x
E1;n lại của bạn tại đứng đầu dưới đ&#x
E2;y. Kh&#x
F4;ng spam nhiều top, quy phạm sẽ x&#x
F3;a b&#x
E0;i, inbox nhắc nhở, cố t&#x
EC;nh t&#x
E1;i phạm, đã tạo ra đảo chơi hihi ^_^ : https://m.facebook.com/groups/469220203268464?view=permalink&id=531896940334123&comment_id=532100040313813&_rdr#532100040313813

- Post tuyển th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n, hội nh&#x
F3;m. Ai cần tuyển th&#x
EA;m th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n hội th&#x
EC; v&#x
E0;o đ&#x
E2;y đăng b&#x
E0;i nh&#x
E9;.&#x
A0; https://m.facebook.com/groups/469220203268464?view=permalink&id=532371150286702&comment_id=532488166941667&_rdr#532488166941667

- Post cày thu&#x
EA; acc, y&#x
EA;u c&#x
E2;̀u được trợ giúp cày acc thu&#x
EA; đặt tại địa chỉ : https://www.facebook.com/groups/469220203268464/532544983602652/?notif_t=like¬if_id=1476497720043613Vui lòng kh&#x
F4;ng l&#x
E2;̣p đứng đầu spam trong group

---Thay mặt đến tổng t&#x
E0;i đại nh&#x
E2;n - Trần Thảo y&#x
EA;u qu&#x
FD; của Group ch&#x
FA;ng ta - số nh&#x
E0; tại https://www.facebook.com/minhvuong.soirupik ghi ch&#x
E9;p b&#x
E0;i viết n&#x
E0;y :D --------------------------------------

A. C&#x
E1;ch c&#x
E0;i đặt game.

I. HỆ ĐIỀU H&#x
C0;NH IOS.

- Bước 1 : V&#x
E0;o phần c&#x
E0;i đặt tr&#x
EA;n m&#x
E1;y, đăng xuất t&#x
E0;i khoản Appstore tr&#x
EA;n m&#x
E1;y bạn ra để núm thế t&#x
E0;i khoản Appstore của Trung Quốc v&#x
E0;o mới tải trò chơi về được.

- Bước 2 : Đăng nhập t&#x
E0;i khoản tiện ích Trung Quốc dưới đ&#x
E2;y v&#x
E0;o để m&#x
E1;y nhận dạng được Appstore của Trung Quốc. Lưu &#x
FD; : Kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n treo t&#x
E0;i khoản n&#x
E0;y vào m&#x
E1;y v&#x
EC; đ&#x
E2;y chỉ l&#x
E0; t&#x
E0;i khoản đối ph&#x
F3; lúc tải game, về l&#x
E2;u d&#x
E0;i, bạn cứ để trong m&#x
E1;y của m&#x
EC;nh v&#x
E0; sử dụng sẽ rối loạn IP v&#x
E0; một số thứ kh&#x
E1;c dẫn đến hậu quả kh&#x
F4;ng tốt. Sau thời điểm c&#x
E0;i trò chơi th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng th&#x
EC; đăng xuất ra ngay v&#x
E0; c&#x
E0;i lại t&#x
E0;i khoản Appstore cũ của m&#x
EC;nh nh&#x
E9;.

+ ID :&#x
A0; chocon_xinhxan_82
yahoo.com

+ Pass : Ngoaithuong2011

- Bước 3 : V&#x
E0;o địa chỉ : https://itunes.apple.com/cn/app/qi-ji-nuan-nuan/id958022253… để tiến h&#x
E0;nh tải game về m&#x
E1;y. Nếu bạn l&#x
E0;m đ&#x
FA;ng theo bước 1 v&#x
E0; 2 th&#x
EC; bước 3 kh&#x
F4;ng gặp trở ngại g&#x
EC; nh&#x
E9;. Nếu n&#x
F3; c&#x
F3; y&#x
EA;u cầu nhập lại t&#x
E0;i khoản Appstore th&#x
EC; cứ nhập lại lần nữa để x&#x
E1;c nhận l&#x
E0; được. Sau thời điểm tải dứt th&#x
EC; tiến h&#x
E0;nh c&#x
E0;i đặt như c&#x
E1;c app thường, vậy l&#x
E0; được th&#x
F4;i.

II . HỆ ĐIỀU H&#x
C0;NH ANDROI.

Hệ điều h&#x
E0;nh androi kh&#x
E1; đơn giản, bạn c&#x
F3; thể v&#x
E0;o trực tiếp c&#x
E1;c liên kết sau để tải game về m&#x
E1;y v&#x
E0; c&#x
E0;i đặt như c&#x
E1;c ứng dụng kh&#x
E1;c th&#x
F4;i, kh&#x
F4;ng phức tạp như game ios nh&#x
E9;.

-&#x
A0; links 1 : http://qjnn.qq.com/m/

- links 2 : http://m.youba.com/youxi/95130/

III. TẠO T&#x
C0;I KHOẢN CHƠI GAME.

Đối với game th&#x
EC; ai cũng biết c&#x
F3; nhì loại t&#x
E0;i khoản ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể sử dụng đ&#x
F3; l&#x
E0; QQ v&#x
E0; Wechat. Ch&#x
FA;ng đều c&#x
F3; sẵn tr&#x
EA;n Appstore v&#x
E0; CHplay, ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể tải ch&#x
FA;ng về điện thoại v&#x
E0; đăng k&#x
ED; t&#x
E0;i khoản một c&#x
E1;ch dễ d&#x
E0;ng m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần phải trải qua c&#x
E1;c bước rườm r&#x
E0; như vào qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh tải game.

- link tải QQ quả táo : https://appsto.re/us/k
Os
HA.i

- links tải Wechat quả táo : https://appsto.re/us/S8g
Ty.i

Nếu c&#x
F3; bất k&#x
EC; kh&#x
F3; khăn g&#x
EC; về việc lập nick QQ tuyệt Wechat hảy li&#x
EA;n hệ trực tiếp với m&#x
EC;nh qua inbox nh&#x
E9; ^_^.

- link hướng dẫn đưa ra tiết c&#x
E1;ch lập t&#x
E0;i khoản chứng chực thực t&#x
E0;i khoản QQ : https://zthanhxuanz.wordpress.com/thu-vien/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-qq/

B. QUY ĐỊNH CỦA GROUP.

1. Kh&#x
F4;ng post c&#x
E1;c b&#x
E0;i viết thảo luận, hỏi han trước c&#x
E1;c event, c&#x
E1;ch chế đồ, vượt ải sắp diễn ra tại máy chủ Việt nam giới ( trừ c&#x
E1;c b&#x
E0;i cảnh b&#x
E1;o lừa đảo sẽ được chăm chước chấp nhận )

2. Cấm c&#x
E1;c hoạt động tạo event phối đồ, viết, vẽ truyện tranh loạn x&#x
E0; ngầu như b&#x
EA;n Group cộng đồng Việt.

3. Cấm post c&#x
E1;c b&#x
E0;i viết để Spam, b&#x
E1;n h&#x
E0;ng, mọi thứ kh&#x
F4;ng li&#x
EA;n quan lại tới trò chơi Nikki l&#x
EA;n group.

4. Hảy tranh luận trong h&#x
F2;a b&#x
EC;nh.

5. C&#x
E1;c hoạt động c&#x
E0;y thu&#x
EA;, tải tiện ích kiếm tệ vẫn mang đến ph&#x
E9;p đăng nhưng hạn chế kh&#x
F4;ng được post với mật độ d&#x
E0;y đặc kiểu spam. Người gia nhập c&#x
E1;c hoạt động n&#x
E0;y trước lúc quyết định hảy suy nghĩ kĩ c&#x
E0;ng. Ban Quản Trị v&#x
E0; c&#x
E1;c th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n kh&#x
E1;c kh&#x
F4;ng chịu tr&#x
E1;ch nhiệm với những quyết định của c&#x
E1;c bạn.

6. Kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i th&#x
EA;m nhiều về vấn đề khoe đồ. Chơi trò chơi sung sướng nhất ch&#x
ED;nh l&#x
E0; đạt được th&#x
E0;nh tựu n&#x
E0;o đ&#x
F3; v&#x
E0; dĩ nhi&#x
EA;n sẽ muốn chia sẽ n&#x
F3; với mọi người n&#x
EA;n c&#x
E1;c topic ph&#x
E0;n n&#x
E0;n về việc khoe đồ sẽ bị x&#x
F3;a ngay trong lúc được b&#x
E1;o c&#x
E1;o hay c&#x
E1;c quản l&#x
ED; vi&#x
EA;n nh&#x
EC;n thấy.

7. Group sẽ lu&#x
F4;n ở vào trạng th&#x
E1;i đăng b&#x
E0;i tự do, tự bởi ng&#x
F4;n luận vào h&#x
F2;a b&#x
EC;nh. Kh&#x
F4;ng cần b&#x
E0;i c&#x
E3;i th&#x
EA;m nhiều về vấn đề n&#x
E0;y.

C. C&#x
C1;C BẠN NẠP THẺ trò chơi ( đang được đến l&#x
E0; ) UY T&#x
CD;N, T&#x
CD;NH TỚI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI.

- Hoang Nguyen ( androi ) : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004748949401

- Phan Thảo ( quả táo ) : https://www.facebook.com/co4la.4ever?fref=ts

P/s : C&#x
E1;c bạn kh&#x
E1;c nếu c&#x
F3; sẽ được cập nhật sau khi c&#x
F3; người chơi thường xuy&#x
EA;n trong group x&#x
E1;c nhận l&#x
E0; uy t&#x
ED;n.

D. NƠI NHẬN TRỢ GI&#x
DA;P ( trong NĂNG LỰC ).

C&#x
E1;c quản l&#x
ED; vi&#x
EA;n hiện tại bao gồm, Tớ, bạn Yến Nhi bạn Nương Thu v&#x
E0; tr&#x
F9;m cuối quái vật Trần Thảo nh&#x
E9; ^^ C&#x
E1;c bạn cần trợ gi&#x
FA;p c&#x
F3; thể inbox đến bọn tớ hoặc cũng c&#x
F3; thể inbox trực tiếp cho quái nhân để khiếu nại bất k&#x
EC; thứ g&#x
EC; kakaka... ^_^

Cuối c&#x
F9;ng, ch&#x
FA;c c&#x
E1;c th&#x
E1;nh chơi game vui vẽ... ^_^

Chắc hẳn nhiều nữ “game thủ” Việt Nam ko lạ lẫm gì với game ngôi sao Thời Trang của nhà phát hành VNG nữa. Đây là game phối đồ theo chủ đều được ra mắt tại Việt phái mạnh từ năm 2016, đến nay ngôi sao Thời Trang vẫn ko hề hạ nhiệt trong lòng những nữ game thủ say đắm mix đồ. Cơ mà chắc hẳn nhiều bạn sẽ có suy nghĩ bảng cập nhật phiên bảng ra quá chậm so với phiên bảng Trung hoặc muốn trải nghiệm nhiều tính năng mới vào phiên bảng Trung Quốc đúng ko nào? Bài viết dưới này sẽ hướng dẫn các bạn tải game ngôi sao sáng Thời Trang Trung Quốc, các bạn hãy theo dõi nhé!!

Tải game ngôi sao sáng Thơi Trang QQ trên đây:


Bạn đã đọc: cách Tải ngôi sao Thời Trang phiên bản Trung Quốc Hot Nhất hiện nay


*

Tải game ngôi sao sáng Thời Trang Trung Quốc

*

Đây là bản ngôi sao sáng Thời Trang của Trung Quốc, rào cản lớn nhất là ngôn ngữ mà lại nếu chịu khó mày mò hoặc thân quen ở bản Việt thì việt dow sẽ rất dễ nhé.

Bạn đã xem: biện pháp tải ngôi sao thời trang bản trung

Với điện thoại thông minh thông minh apk sẽ ra links tải file. Apk và setup. Việc tiếp sau bạn chỉ cần tạo tin tức tài khoản We
Chat là được nhé .Đối với i
Phone cùng i
Pad những bạn click 2 link dưới đây
Link i
Phone : https://itunes.apple.com/cn/app/qi-ji-nuan-nuan/id958022253Link i
Pad : https://itunes.apple.com/cn/app/qi-ji-nuan-nuan/id958022253Lưu ý là : trò chơi ngôi sao sáng Thời Trang bảng Trung trên ứng dụng Store không tương hỗ thị trường Nước Ta, thế nên sẽ dễ xuất hiện lỗi như tiếp sau đây :

*
Để cài đặt những áp dụng trên phầm mềm Store không cứu giúp người Việt, bạn hãy thay đổi khai báo quốc gia trong tiện ích Store ( từ nước ta sang vương quốc của vận dụng mà bạn muốn tải về ) .

Mở ứng dụng Settings bên trên màn hình của i
Phone/i
Pad, chọn i
Tunes & App Store, thông tin Apple ID của bạn sẽ hiện ra ở cửa sổ mặt trái. Bạn click vào hãng apple ID của mình, sau đó chọn tiếp vào View táo apple ID. Hãng apple sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới đến xem táo apple ID. Bạn nhập mật khẩu được yêu thương cầu để thanh lịch bước tiếp theo.


*
Cửa sổ tiếp theo, các bạn chọn Country / Region

 


*
Sau đó các bạn chọn Change County or Region
Tuỳ thuộc vào ứng dụng bạn muốn tải về cứu giúp vương quốc nào, tại đây bạn chọn Nước Trung Hoa. Kế tiếp ấn Next cùng Agree ở hành lang cửa số tiếp theo .Nếu không muốn sử dụng những thông tin tài khoản cố gắng toán để sở hữ ứng dụng, hãy lựa chọn vào None. Ghi nhớ điền thêm thông tin như họ tên, add ở dưới để hoàn chỉnh đăng kí
*
Như vậy là ngừng phần lỗi thường chạm chán ở i
Phone và i
Pad, tiếp sau bạn quay lại link trên và click tải lại, đăng kí Wechat và đùa game thông thường nhé .

Đăng kí tài khoản We
Chat để chơi game ngôi sao 5 cánh Thời Trang bản Trung

Bước 1 : Tải vận dụng Wechat trên Chplay giành cho Android và i
Phone i
Tunes

*
Chọn hình Wechat được khoanh đỏ
Bước 2 : sau khoản thời gian tải kết thúc Wechat, bạn mở ứng dụng đó ra rồi đăng kí tin tức tài khoản riêng mang đến mình, vì vận dụng này cứu giúp tiếng Việt bắt buộc những chúng ta hoàn toàn rất có thể thuận luôn tiện ĐK qua số điện thoại cảm ứng thông minh
*

Tiếp theo bạn điền theo yêu cầu như thương hiệu đầy đủ, số điện thoại, mật khẩu,..

Xem thêm: Tranh tô màu quần áo cho bé, đẹp và đa dạng các mẫu thời trang

Bạn yêu cầu chọn mật khẩu dễ nhớ để ko phải quên nhé, nếu quên mật khẩu bạn có thể quay lại ấn quên mật khẩu, hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận qua số điện thoại của bạn rồi sau đó bạn sẽ được cài đặt mật khẩu mới nhé.*
Còn chần chờ gì nữa nhưng mà không cài về và hưởng thụ một phiên bản trọn vẹn mới cùng nhiều phụ kiện, style rất đẹp mê ly. Cám ơn những bạn đả theo dõi bài viết này, chúc những các bạn tải game thành công xuất sắc xuất sắc đẹp và đùa game phấn kích ! !
Source: https://tmec.edu.vn Category: thời trang và năng động