Doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu khi nào?

Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 99 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu

Căn cứ vào điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định như sau:

Đối với người lao động:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03;Đối với người lao động nước ngoài có thêm Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

Đối với đơn vị:

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS);Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Lưu ý:

Mẫu TK3-TS mục đích là để doanh nghiệp đăng ký cấp mã đơn vị cho lần tham gia BHXH đầu tiên;

Mẫu D02-TS mục đích kê khai danh sách lao động đủ điều kiện tham gia BHXH (Bắt buộc phải có)

Mẫu TK1-TS áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin (kèm phụ lục thành viên hộ gia đình)

Mẫu D01-TS mục đích tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ để truy thu BHXH, BHYT, BHTN (Đối với trường hợp đơn vị khai báo tăng muộn đối tượng tham gia BHXH)

Ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau để làm căn cứ điền thông tin:

Hợp đồng lao động
Sổ hộ khẩu, CMT của người lao động

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết như hợp đồng lao động, sổ hộ khầu, chứng minh thư của người lao động… làm căn cứ điền thông tin vào các mẫu biểu.

Bước 2: Đối với đơn vị chưa được cấp mã đơn vị tham gia BHXH, đơn vị sẽ nộp tờ khai TK3-TS cho cơ quan BHXH để thực hiện các thủ tục như: báo tăng/giảm lao động, hồ sơ truy thu… cho các lần tiếp theo;

Sau 1-7 ngày làm việc đơn vị sẽ được cấp mã đơn vị;

Bước 3: Sau khi được cấp mã đơn vị, chuẩn bị và điền các thông tin của người lao động vào các mẫu biểu tương ứng để thực hiện thủ tục báo tăng lao động;

Bước 4: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH;

Bước 5: Sau khi nộp đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành cấp sổ BHXH và thẻ BHYT không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

Nơi nộp hồ sơ

Nộp cho cơ quan BHXH quận/huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở chính tại đó (Căn cứ vào giấy phép đăng ký kinh doanh).

Hình thức nộp hồ sơ

Đối với hồ sơ giấy:

Thông qua dịch vụ bưu chính của cơ quan BHXH (miễn phí). Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký tài khoản, điền thông tin. Sau đó, tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị.

Đối với giao dịch điện tử:

Thực hiện qua phần mềm kê khai BHXH của các đơn vị I-Van như E-FY, BKAV… Đơn vị chỉ cần có chữ ký số để thực hiện thao tác nộp hồ sơ, rất nhanh chóng và thuận tiện.

Dịch vụ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu của của Công ty Luật Việt An

Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lần đầu;Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động trong doanh nghiệp;Tư vấn, thực hiện dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động tại doanh nghiệp;Tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện nghĩa vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động và người sử dụng lao động;Hướng dẫn khách hàng hồ sơ và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu;Thay mặt doanh nghiệp thực hiện dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội tại cơ quan quản lý có thẩm quyền;Tư vấn các quy định pháp luật khác có liên quan đến các chi phí phải đóng, không phải đóng khi tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động trong doanh nghiệp.

Công ty Luật Việt An là đơn vị tư vấn pháp luật chuyên nghiệp trong lĩnh vực lao động và việc làm, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn về các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội. Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất!

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham giabảo hiểm xã hộilần đầu cho người lao động. Doanh nghiệp lập hồ sơ và thực hiện các bước thủ tục đăng ký gửi đến cơ quan BHXH theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động đồng thời tránh được việc bị phạt do quá thời hạn lập.

*

Đăng ký BHXH cho người lao động nhanh chóng theo quy định

1. Đối tượngtham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tại Doanh nghiệp

Căn cứ theo
Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13năm 2014, hiện tại có 2 nhóm đối tượng tham gia BHXH chính là nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và nhóm đối tượng tham gia BHXH theo hình thứctự nguyện.

Tại Doanh nghiệp các đối tượng tham gia BHXH lần đầu thuộc nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc căn cứ quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 2, Nghị định 143/2018/NĐ-CP bao gồm:

1) Người lao động là công dân Việt Nam:

Người làm việc theo hợp đồng lao động.

Cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng an ninh quốc phòng.

Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người quản lý doanh nghiệp người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2) Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Người có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

2. Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động

2.1Hồ sơcho người lao động trong nước và lao động làm việc ở nước ngoài

a) Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động gồm:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS

Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT mẫu
TK1-TS

Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐđược gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐhoặc HĐLĐđược ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

*

Hồ sơ đăng ký BHXH cho người lao động tham gia BHXH lần đầu

2.2Hồ sơ đơn vị sử dụng lao động đăng ký BHXH lần đầu

Doanh nghiệp lần đầu đăng ký Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đăng ký bao gồm:

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK3-TS.

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mẫu D02-TS

Bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS

Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì doanh nghiệp có thể nộpbản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

3. Quy trình và thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Căn cứ vào Quyết định 772/QĐ-BHXH trình tự thực hiện và cách thức đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu gồm các bước như sau:

3.1 Quy trình đăng ký BHXH lần đầu cho người lao động

1. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài:

Lập hồ sơ theo quy định đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

2. Đối với đơn vị sử dụng lao động:

Bước 1:Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH.

Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TSđối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH).

Bước 2:Nộp hồ sơ theo quy định.

Bước 3:Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết.

3.2 Thủ tục đăng ký BHXH lần đầu cho người lao động

Bước 1:Nộp hồ sơ

Đơn vị sử dụng lao động và người lao động làm việc ở nước ngoài có thểnộp hồ sơcho cơ quan BHXH trực tiếp hoặc nộp hồ sơ onlinetheo một trongcác phươngthức sau:

Thông qua thực hiệngiao dịch BHXH điện tử.

Thông quadịch vụ bưu chính công ích.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Đối với trường hợp doanh nghiệpthực hiện thông quagiao dịch BHXH điện tử: Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài gửi hồ sơ điện tử đếncơ quan BHXH trênphần mềm kê khai BHXH của BHXH Việt Nam hoặc phần mềm BHXH điện tử dotổ chức IVAN BHXH cung cấp.

Bước 2.Nhận kết quả giải quyết

Đơn vị sử dụng lao động hoặc người lao động làm việc ở nước ngoài nhận sổ bảo hiểm xã hội vàthẻ bảo hiểm y tếdo cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

Lưu ý thời gian thực hiện đăng ký BHXH cho người lao động là 30 ngày, tính từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động, doanh nghiệp phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Hiện nay, việc thực hiệnthủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu đầu cho người lao động đã được tối giản các thủ tục hành chính thông qua giao dịch điện tử giúp người lao động, doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí.

Trên đây là toàn bộ quy trình và thủ tục đăng ký BHXH cho người lao động lần đầu tham gia. Bảo hiểm xã hội điện tử e
BH
mong rằng có thể mang lại cho người lao động, Quý doanh nghiệp những thông tin hữu ích nhất.

Xem thêm: Chiến tranh thế giới thứ 2 lịch sử 11 violet, top 19 mới nhất 2022

Trong trường hợp khách hàng có những thắc mắc cần được tư vấn về việc đăng ký BHXH hoặc sử dụng phần mềm BHXH điện tử e
BH - Thái Sơn trong các giao dịch điện tử. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng tmec.edu.vn để được hỗ trợ tốt nhất.