Giải cụ thể đề thi thử môn vật lí Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa lần 1 năm 2019 | Đề thi đại học, đồ vật lý - Ôn Luyện


Bạn đang xem: Giải chi tiết đề minh họa môn lý 2017 lần 2

Giải cụ thể đề thi test môn vật lí Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa lần 1 năm 2019 | Đề thi đại học, đồ gia dụng lý - Ôn Luyện 9 25 0
Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn TĂNG HẢI TN DIỄN ĐÀN VẬT LÍ PHỔ THƠNG GIẢI bỏ ra TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA 2017 http://vatliphothong.vn BÀI THI KHTN, PHẦN VẬT LÍ Câu 1: Một rung lắc lò xo có vật nhỏ tuổi khối lượng m lò xo gồm độ cứng k bé lắc dao động điều hòa với tần số góc m k m k B 2π C D A 2π k m k m k m Hả i
T uâ bé lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω = n giải thuật Đáp án D Câu 2: Một chất điểm giao động điều hòa cùng với phương trình x = A cos (ωt + ϕ); A, ω số dương Pha dao động thời điểm t A (ωt + ϕ) B ω C ϕ D ωt giải thuật Pha xấp xỉ thời điểm t (ωt + ϕ) Đáp án A Câu 3: Hai giao động có phương trình là: x1 = cos (2πt + 0, 75π) (cm) x2 = 10 cos (2π + 0, 5π) (cm) Độ lệch sóng hai xấp xỉ có độ khủng A 0, 25π B 1, 25π C 0, 50π D 0, 75π lời giải Tă n g Độ lệch sóng hai dao động ∆ϕ = |(2πt + 0, 75π) − (2πt + 0, 5π)| = 0, 25π Đáp án A Câu 4: Một sóng truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = cos(40πt − πx) (mm) Biên độ sóng A mm B milimet C π mm D 40π mm lời giải Biên độ sóng mm Đáp án A Câu 5: khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền chân khơng B Sóng lan truyền chất rắn C Sóng lan truyền chất khí D Sóng lan truyền chất lỏng giải mã Tăng Hải Tn fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn lũ Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Sóng viral chất rắn, lỏng, khí khơng truyền chân khơng Đáp án A Câu 6: Một sóng truyền dọc theo trục Ox tất cả phương trình u = A cos (20πt − πx), với t tính s Tần số sóng A 10π Hz B 10 Hz C 20 Hz D 20π Hz giải thuật Tần số f = ω = 10 Hz 2π n Đáp án B Hả i
T uâ Câu 7: Suất năng lượng điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo có biểu thức e = 220 cos(100πt + 0, 5π) (V) giá chỉ √ √ trị hiệu dụng suất điện cồn A 220 V B 110 V C 110 V D 220 V giải mã E0 cực hiếm hiệu dụng suất điện cồn E = √ = 220 V Đáp án D Câu 8: Đặt năng lượng điện áp u = U0 cos ωt (với U0 không đổi, ω biến hóa được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm điện trở R, cuộn cảm gồm độ tự cảm L tụ điện bao gồm điện dung C lúc ω = ω0 mạch bao gồm cộng tận hưởng Tần số góc ω0 √ √ C √ D LC B √ A LC LC LC lời giải g cộng hưởng ω = √ LC Đáp án C Tă n Câu 9: Đặt điện áp u = U0 cos 100πt (t tính s) vào nhì đầu tụ điện gồm điện dung 10−4 (F) Dung phòng tụ năng lượng điện π A 150 Ω B 200 Ω C 50 Ω D 100 Ω Dung chống ZC = giải thuật = 100 Ω Cω Đáp án D Câu 10: Sóng điện từ A sóng dọc truyền chân khơng B sóng ngang truyền chân khơng C sóng dọc khơng truyền chân khơng D sóng ngang không truyền chân không giải thuật Sóng điện từ sóng ngang truyền chân ko Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Đáp án B Câu 11: Để xem lịch trình truyền hình vạc sóng qua vệ tinh, bạn ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lý tín hiệu đưa tới hình Sóng điện từ nhưng anten thu thẳng từ vệ tinh thuộc một số loại A sóng trung B từ trường C sóng nhiều năm D sóng rất ngắn giải mã n Sóng cực ngắn có lượng bự nên chiếu thẳng qua tầng điện li, dùng để làm truyền tin tức vệ tinh Đáp án D Hả i
T uâ Câu 12: Một mạch giao động điện từ tất cả cuộn cảm có độ từ bỏ cảm 10−5 H tụ điện có điện dung 2, 5.10−6 F lấy π = 3, 14 Chu kì xê dịch riêng mạch A 1, 57.10−5 s B 1, 57.10−10 s C 6, 28.10−10 s D 3, 14.10−5 s lời giải √ Chu kì giao động riêng mạch T = 2π LC = 3, 14.10−5 s Đáp án D Câu 13: Tia X khơng có vận dụng sau đây? A Chữa ung thư B Tìm bong bóng khí mặt vật sắt kẽm kim loại C Chiếu điện, chụp năng lượng điện D Sấy khô, sưởi ấm giải thuật g Sấy khô, sưởi ấm công dụng tia hồng ngoại Đáp án D Tă n Câu 14: Trong đồ vật quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh nắng C giao thoa ánh sáng D bức tốc độ chùm sáng giải thuật Trong lắp thêm quang phổ lăng kính, lăng kính có tính năng tán sắc ánh nắng Đáp án B Câu 15: Một xạ truyền chân cách sóng 0,60 µm, truyền thủy tinh có bước sóng λ Biết chiết suất thủy tinh trong xạ 1,5 quý giá λ A 900 nm B 380 nm C 400 nm D 600 nm giải thuật So với chân khơng, cách sóng mơi trường nhỏ tuổi chiết suất lần: λ = Tăng Hải Tuân λ 600 = = 400 nm n 1, fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí nhiều www.vatliphothong.vn Đáp án C Câu 16: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, tuyên bố sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc có tần số mập phơtơn ứng với ánh nắng có lượng mập B tích điện phôtôn sút dần phôtôn xa dần dần nguồn sáng C Phôtôn tồn tinh thần đứng lặng trạng thái hoạt động D tích điện loại phôtôn giải mã Hả i
T uâ n Theo thuyết lượng tử ánh sáng, lượng photon tỉ lệ thành phần với tần số ánh nắng theo biểu thức ε = hf (J) Đáp án A Câu 17: Quang điện trở bao gồm nguyên tắc chuyển động dựa tượng A quang - phạt quang B quang năng lượng điện C quang năng lượng điện D sức nóng điện giải thuật Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa tượng quang điện Đáp án C Câu 18: Cơng êlectron khỏi kim loại 6, 625.10−19 J Biết h = 6, 625.10−34 J.s, c = 3.108 m/s số lượng giới hạn quang điện kim loại A 300 nm B 350 nm C 360 nm D 260 nm giải thuật Giới hạn quang điện λ0 = hc = 3.10−7 m = 300nm A g Đáp án A Tă n Câu 19: Số nuclơn gồm hạt nhân A 23 B 11 23 11 N a C 34 D 12 giải mã Số nuclơn số khối Đáp án A Câu 20: Đại lượng sau đặc thù cho mức độ bền bỉ hạt nhân? A tích điện liên kết B tích điện nghỉ C Độ hụt khối D năng lượng liên kết riêng rẽ Lời giải năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho mức độ bền chắc hạt nhân Đáp án D Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Câu 21: Tia α A có tốc độ tốc độ tia nắng chân khơng B mẫu hạt nhân 42 He C không bị lệch qua điện trường từ trường D loại hạt nhân 11 H giải thuật Tia α cái hạt nhân 42 He Đáp án B Hả i
T uâ n Câu 22: Khi phun phá phân tử nhân 14 N hạt α, người ta thu phân tử prôtôn phân tử nhân X phân tử nhân X D 14 C 17 B 16 A 12 C O O C giải mã 17 Phương trình làm phản ứng 42 α +14 N →1 p. +8 O Đáp án C Câu 23: Tầng ôzôn “áo giáp” đảm bảo an toàn cho fan sinh thiết bị mặt đất khỏi bị tính năng hủy diệt A tia tử ngoại ánh sáng Mặt Trời B tia hồng ngoại ánh sáng Mặt Trời C tia solo sắc red color ánh sáng phương diện Trời D tia đơn sắc color tím ánh sáng Mặt Trời lời giải g Tầng ôzôn “áo giáp” đảm bảo cho fan sinh thứ mặt đất khỏi bị công dụng hủy diệt tia tử ngoại tia nắng Mặt Trời Đáp án A Tă n Câu 24: hiện tượng lạ giao trét ánh sáng xác thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng A sóng rất âm B sóng dọc C có đặc thù hạt D có tính chất sóng giải thuật Hiện tượng giao trét ánh sáng xác thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng sủa có tính chất sóng Đáp án D Câu 25: Một hóa học điểm xê dịch điều hòa theo hành trình thẳng nhiều năm 14 centimet với chu kì s vận tốc trung bình chất điểm từ thời khắc t0 chất điểm qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương mang lại thời điểm gia tốc chất điểm bao gồm độ lớn cực to lần trang bị (kể trường đoản cú t0 ) A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s giải thuật Quỹ đạo chuyển động dài 14 cm cần biên độ
A = cm tốc độ đạt độ lớn cực to hai địa chỉ biên thời hạn cần tìm thời gian vật từ thời gian t0 đến biên dương (gia Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn lũ Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn tốc tất cả độ lớn cực đại lần 1), trường đoản cú biên dương mang đến biên âm (gia tốc có độ lớn cực to lần 2), trường đoản cú biên âm lại mang lại biên dương (gia tốc bao gồm độ lớn cực đại lần 3) nhờ vào đường tròn ta gồm qng T đường thời hạn 4, 5A T + Suy vận tốc trung bình vtb = 4, 5A = 27 cm/s T T+ Đáp án C Hả i
T uâ n Câu 26: Một lắc lò xo bao gồm vật nhỏ tuổi có trọng lượng m lò xo gồm độ cứng 40 N/m xê dịch điều hòa cùng với biên độ centimet Khi vật qua vị trí tất cả li độ cm, lắc tất cả động A 0,024 J B 0,032 J C 0,018 J D 0,050 J giải thuật Động Wd = W − Wt = k (A2 − x2 ) = 0, 032 J Đáp án B Câu 27: Một rung lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 5◦ Khi thứ nặng qua địa điểm cân fan ta cố định điểm dây treo, sau vật liên tiếp dao động điều hòa với biên độ góc αo cực hiếm αo A 7, 1◦ B 10◦ ◦ C 3, D 2, 5◦ giải mã Tă n g khi lắc bị vướng vào điểm giữ chặt nửa chu kỳ bên khơng vướng xấp xỉ với chiều nhiều năm dây treo , biên độ góc αo bên bị vướng , biên độ góc αo bởi bảo toàn cần √ 1 W = W ⇔ mg αo2 = mg α o ⇔ α o = αo = 7.10 2 Đáp án A Câu 28: khảo sát thực nghiệm nhấp lên xuống lò xo có vật nhỏ có khối lượng 216 g lò xo gồm độ cứng k, dao động chức năng ngoại lực
F = F0 cos 2πf t , với F0 không thay đổi f đổi khác Kết khảo sát điều tra ta đường biểu diễn biên độ A lắc theo tần số f bao gồm đồ thị hình vẽ quý giá k xê dịch A 13,64 N/m B 12,35 N/m C 15,64 N/m D 16,71 N/m giải mã Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn bầy Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Từ thứ thị ta có mức giá trị tần số để xảy tượng cùng hưởng xê dịch f0 ≈ từ suy f0 ≈ 1, 275 = 2π 1, 25 + 1, = 1, 275 Hz k ⇒ k ≈ 1, 2752 · 4π 0, 216 = 13, 86 m Đáp án A Hả i
T uâ n Câu 29: tại điểm O sâu dưới lòng đất xảy dư chấn trận hễ đất Ở điểm A phương diện đất tất cả trạm quan gần kề địa chấn Tại thời gian t0 , rung chuyển O sinh sản sóng (một sóng dọc, sóng ngang) truyền thẳng mang đến A tới A hai thời khắc cách s Biết vận tốc truyền sóng dọc vận tốc truyền sóng ngang lòng đất 8000 m/s 5000 m/s khoảng cách từ O mang lại A A 66,7 km B 15 km C 115 km D 75,1 km giải thuật AO (s) AO thời gian sóng dọc truyền cho A (s) Ta bao gồm vd thời hạn sóng ngang truyền mang lại A ∆t = Đáp án A AO AO − = ⇒ AO = 66, 7km vd Tă n g Câu 30: Tại hai điểm A B mặt chất lỏng tất cả nguồn phối kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trộn Ax nửa con đường thẳng nằm mặt hóa học lỏng vng góc cùng với AB trên Ax có điểm mà phần tử dao rượu cồn với biên độ cực đại, M điểm xa A nhất, N điểm cùng với M, phường điểm cùng với N Q điểm gần A Biết MN = 22,25 cm NP = 8,75 cm Độ nhiều năm đoạn QA gần với mức giá trị sau đây? A 1,2 centimet B 3,1 cm C 4,2 centimet D 2,1 cm lời giải Theo ra, M điểm xa A bắt buộc M thuộc cực đại bậc 1, N thuộc cực to bậc 2, p. Thuộc Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn bọn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn cực đại bậc Đặt bởi vì hai mối cung cấp pha, đề xuất ta bao gồm     a2 + (m + 22, 25 + 8, 75)2 − (m + 22, 25 + 8, 75) = λ     MB − MA = λ N B − N A = 2λ ⇔ (I) a2 + (m + 8, 75)2 − (m + 8, 75) = 2λ      phường B − p. A = 3λ √ a + m2 − m = 3λ Hả i
T uâ n trong a = AB, phường A = m Ta tất cả √ √ + m2 − m √ a a2 + mét vuông + m a2 √ a2 + mét vuông − m = 3λ ⇒ = 3λ ⇔ √ = 3λ a2 + m2 + m a2 + m2 + m √  a2 + mét vuông − m = 3λ a2 ⇒ 2m = ⇒ √ − 3λ  a2 + mét vuông + m = a 3λ 3λ Tương tự, hệ (I) ta thay đổi  a2      (m + 31) = −λ   m = 7,   λ       m = 7, a a2 (m + 8, 75) = − 2λ ⇔ = 81 ⇔ a = 18    2λ λ   λ =      a λ =   2m = − 3λ 3λ 2OA AB 18 OA = = = = 4, đề nghị suy rất λ λ λ đại bậc phệ đoạn OA cực lớn bậc vày Q thuộc Ax ngay sát A bắt buộc Q yêu cầu thuộc cực lớn bậc Vậy a2 − 4λ QB − QA = 4λ ⇔ a2 + QA2 − QA = 4λ ⇔ 2QA = 4λ a2 182 ⇔ QA = − 2λ = − 2.4 = 2, 125 8λ 8.4 Tă n g Xét đoạn OA (O trung điểm AB), ta có Đáp án D √ Câu 31: Đặt năng lượng điện áp u = U cos ωt (U ko đổi, ω đổi khác được) vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở R, cuộn cảm có độ từ cảm L tụ điện có điện dung C mắc thông liền Trên hình vẽ, mặt đường (1), (2) (3) vật dụng thị năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trở UR , hai đầu tụ năng lượng điện UC nhì đầu cuộn cảm UL theo tần số góc ω Đường (1), (2) (3) theo đồ vật tự tương xứng A UC , UR UL C UR , UL UC Tăng Hải Tuân B UL , UR UC D UC , UL UR fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn bầy Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn giải thuật Nhìn thứ thị ta thấy ω = (dòng năng lượng điện chiều) dòng khơng qua tụ điện, đề xuất dòng qua mạch từ suy UR = UL = 0, UC = U Vậy (1) UC khi ω đổi khác UL max = UC max , (3) vật dụng thị UL , (2) thiết bị thị UR Đáp án A giải thuật n √ Câu 32: Cho loại điện tất cả cường độ i = cos 100πt (i tính A, t tính s) chạy 0, qua cuộn cảm có độ tự cảm (H) Điện áp hiệu dụng nhị đầu cuộn cảm π √ √ B 220 V C 200 V D 220 V A 200 V Hả i
T uâ I0 Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn cảm UL = IZL = √ Lω = 200V Đáp án C Câu 33: Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng 200 V vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm cuộn cảm mắc tiếp nối với năng lượng điện trở Biết năng lượng điện áp hiệu dụng nhị đầu năng lượng điện trở 100 V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch π π π π B C D A giải thuật Ta có cos ϕ = UR π = ⇒ϕ= U Đáp án D Tă n g Câu 34: từ bỏ trạm điện, năng lượng điện truyền cài đến nơi tiêu thụ con đường dây sở hữu điện trộn Biết năng suất truyền mang lại nơi tiêu thụ ko đổi, năng lượng điện áp cường độ chiếc điện ln trộn Ban đầu, trạm điện chưa thực hiện máy đổi mới áp năng lượng điện áp hiệu dụng trạm điện 1,2375 lần năng lượng điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ Để cơng suất hao phí đường dây truyền tải sút 100 lần đối với lúc ban sơ trạm năng lượng điện cần thực hiện máy biến hóa áp lí tưởng bao gồm tỉ số số vòng dây cuộn thứ cấp so cùng với số vòng dây cuộn sơ cung cấp A 8,1 B 6,5 C 7,6 D 10 Ta bao gồm N2 U = N1 U • Ban đầu: Ptt = Utt I = • Sau: giải mã U I (1) 1, 2375  ∆P  Ptt = p. − ∆P = U I −    100   I UI 19 ∆P = I R ⇒ I = , ⇒ Ptt = − U I (2)  10 10 9900      ∆P = phường − Ptt = U I − U I = 19 U I 1, 2375 99 Tăng Hải Tn fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn lũ Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn tự (1), (2) suy U N2 = = 8, N1 U Đáp án A Câu 35: √ mang đến đoạn mạch có điện trở, cuộn dây tụ năng lượng điện mắc tiếp nối Đặt năng lượng điện áp u = 65 cos 100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch năng lượng điện áp hiệu dụng nhị đầu năng lượng điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện 13 V, 13 V, 65 V Hệ số công suất đoạn mạch 12 B C D A 13 13 n lời giải Hả i
T uâ Ta thấy U = UR2 + (Ud − UC )2 bắt buộc cuộn dây bao gồm điện trở r Đặt Ur = x, UL = y mang đến gọn, theo giả thiết Ud2 = x2 + y = 132 (1) U = 652 = (13 + x)2 + (y − 65)2 (2) từ bỏ (2) triển khai (1) vào ta 5y − x = 13 ⇒ x = 5y − 13 cầm cố vào (1) ta x = 12, y = Vậy 13 + 12 UR + Ur = = cos ϕ = U 65 13 Đáp án C Tă n g Câu 36: Trong nghiên cứu Y-âng giao trét ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng chứa hai khe mang lại quan liền kề m mối cung cấp sáng phát ánh sáng trắng tất cả bước sóng khoảng từ 380 nm đến 760 nm M điểm màn, phương pháp vân sáng trung trọng điểm cm trong xạ mang lại vân sáng M, xạ gồm bước sóng nhiều năm A 417 nm B 570 nm C 714 nm D 760 nm Tọa độ vân sáng sủa M x
M = 2cm ⇒ giải mã kλD = 20mm = 4kλ a mặt khác, theo ta bao gồm 0, 38 ≤ λ = ≤ 0, 76 ⇒ kmin = ⇒ λmax = 714 nm k Đáp án C Câu 37: từ khơng khí, chiếu chùm sáng eo hẹp (coi tia sáng) gồm hai xạ đối chọi sắc màu đỏ màu chàm tới phương diện nước với góc tới 53◦ xảy tượng bức xạ khúc xạ Biết tia khúc xạ màu đỏ vng góc với tia bội phản xạ, góc tia khúc xạ màu sắc chàm tia khúc xạ màu đỏ 0, 5◦ phân tách suất nước tia sáng màu sắc chàm A 1,333 B 1,343 C 1,327 D 1,312 lời giải Tăng Hải Tuân 10 fb.com/tanghaituan.vlpt www.vatliphothong.vn n Diễn lũ Vật lí phổ thơng Hả i
T uâ Theo ra, ta tất cả tia phản xạ phù hợp với phương ngang góc 370 cơ mà tia khúc xạ red color vng tóc cùng với tia phản xạ, nên được gọi góc thích hợp tia khúc xạ red color phương ngang α ta gồm α + 37◦ = 90◦ ⇒ rd = 37◦ rd + α = 90◦ Theo định hình thức khúc xạ tia nắng ta gồm sin i = n sin r buộc phải với i khơng đổi, tách suất n to góc khúc xạ r bé dại Vì nd rt do rd − rt = 0, 5◦ ⇒ rt = 37◦ − 0, 5◦ = 36, 5◦ Theo định hiện tượng khúc xạ ánh nắng ta có: sin 53◦ = nt sin 36, 5◦ ⇒ nt = Đáp án B sin 53◦ = 1, 343 sin 36, 5◦ Tă n g Câu 38: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo điện thoại tư vấn F độ khủng lực liên hệ điện êlectron phân tử nhân êlectron hoạt động quỹ đạo giới hạn K lúc độ khủng lực tác động F điện êlectron phân tử nhân êlectron hoạt động quỹ đạo dừng nào? 16 A Quỹ đạo ngừng L B Quỹ đạo ngừng M C Quỹ đạo giới hạn N D Quỹ đạo giới hạn O lời giải Lực hệ trọng điện electron phân tử nhân tiến trình dừng sản phẩm công nghệ n Fn = ke2 ke2 ke2 F = = · = 2 2 rn r0 n n (n r0 ) Theo ta gồm n4 = 16 cần n = tức êlectron hoạt động quỹ đạo giới hạn L Đáp án A Câu 39: người ta sử dụng hạt prơtơn gồm động 1,6 Me
V bắn vào phân tử nhân 73 Li đứng yên, sau làm phản ứng thu hai hạt giống tất cả động trả sử bội phản ứng khơng tất nhiên xạ γ Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 Me
V Động hạt sinh A 9,5 Me
V B 8,7 Me
V C 0,8 Me
V D 7,9 Me
V Tăng Hải Tuân 11 fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn bọn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Lời giải năng lượng tỏa từ bội nghịch ứng ∆E = 2KX − Kp ⇒ KX = ∆E + Kp 17, + 1, = = 9, M e
V 2 Đáp án A n Câu 40: Một tua dây sắt, mảnh, nhiều năm 120 cm căng ngang, gồm hai đầu cố định Ở phía trên, gần tua dây có nam châm hút điện nuôi điện áp nguồn xoay chiều tất cả tần số 50 Hz trên dây xuất sóng ngừng với bụng sóng tốc độ truyền sóng dây A 120 m/s B 60 m/s C 180 m/s D 240 m/s Hả i
T

Để tải về tài liệu Giải cụ thể đề minh họa môn đồ gia dụng lí 2017 - Tăng Hải Tuân các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy vấn vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, tủ sách đề khám nghiệm - trắc nghiệm và các tài nguyên giá trị khác nữa.


Nếu mình thích tài liệu Giải cụ thể đề minh họa môn đồ dùng lí 2017 - Tăng Hải Tuân , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và share cho bằng hữu mình.

Hãy Đăng kí để dấn file mới qua email
*
Hướng dẫn
*
*

Giải chi tiết đề minh họa môn thiết bị lí 2017 - Tăng Hải Tuân

► like TVVL trên Facebook nhé!
*
*

*

*
bạn muốn Viết công thức toán tại phản hồi Facebook này, hãy xem thêm bài hướng dẫn tại đây: cách gõ công thức toán vào Facebook

Đề thi thử THPTQG Chuyên tp bắc ninh 2022 - 2023 lần 3

189 lượt download về

Tải lên bởi: trằn Tuệ GiaĐề thi demo THPTQG Nguyễn Công Trứ hcm 2022 - 2023

61 lượt sở hữu về

Tải lên bởi: trần Tuệ Gia


Đề thi thử THPTQG Nguyễn Thị phố minh khai Hồ Chí Minh 2022 - 2023

49 lượt cài đặt về

Tải lên bởi: è Tuệ Gia


Đề thi test THPTQG Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác An Giang 2023

78 lượt mua về

Tải lên bởi: trần Tuệ Gia


Đề Ôn tập học tập kỳ I lần 6 - Cánh diều đồ vật lý 10

4 lượt cài về

Tải lên bởi: trằn Tuệ Gia


Đề thi demo THPTQG Trung trung khu Luyện thi Đại học tập Sư phạm I hà nội thủ đô 2023 lần 3

26 lượt thiết lập về

Tải lên bởi: trần Tuệ Gia


Đề thi demo THPTQG Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo bắc ninh 2023 lần 2

29 lượt sở hữu về

Tải lên bởi: trằn Tuệ Gia


Đề Ôn tập học tập kỳ I trường Lê Hồng Phong phái mạnh Định trang bị lý lớp 11

4 lượt tải về

Tải lên bởi: è cổ Tuệ Gia


Giải cụ thể đề thi demo môn thứ lí - chăm Đại học Vinh - lần một năm 2017 - Thầy Tăng Hải Tuân

3,892 lượt cài đặt về

Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân


Đề với lời giải cụ thể - KSCL lần I 2017 môn đồ vật lí - siêng Vĩnh Phúc - Thầy Tăng Hải Tuân

1,371 lượt thiết lập về

Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân


Đề và lời giải cụ thể - KSCL lần I 2017 môn thiết bị lí - chuyên Vĩnh Phúc - Thầy Tăng Hải Tuân

218 lượt mua về

Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân


Giải chi tiết đề minh họa môn vật dụng lí 2017 - Tăng Hải Tuân

2,905 lượt download về

Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân


Giải chi tiết đề thi THPT giang sơn môn đồ gia dụng lí - năm nhâm thìn - Tăng Hải Tuân

1,224 lượt cài đặt về

Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân


Giải chi tiết đề thi THPT đất nước môn trang bị lí năm ngoái - Tăng Hải Tuân

7,004 lượt mua về

Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân


Giải chi tiết đề thi THPT đất nước môn thứ lí 2015 - Tăng Hải Tuân

83 lượt thiết lập về

Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân


Lời giải đại số câu Bất đẳng thức trong đề minh họa THPT tổ quốc môn Toán - Tăng Hải Tuân

291 lượt download về

Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân


Khả năng khai quật lượng điện năng có vẻ vô tận là một trong những nền tảng của thế giới hiện đại. Công nghệ ấy
Vào năm 1600, một chưng sĩ người Anh cho biết ngoài trọng lực, Trái Đất còn tác dụng những lực không giống khi ông cho rằng hành
Là hạt sơ cung cấp của ánh sáng, photon vừa bình thường vừa có đầy những bất ngờ.Cái những nhà trang bị lí gọi là photon, thì những
Sóng âm: 13,7 tỉ năm trướcÂm thanh có bắt đầu từ siêu xa xưa, chẳng bao lâu sau Vụ Nổ Lớn tĩnh lặng đến ngán ngắt.
Khoảng năm 250 t
CN.“Đồng hồ nước Ktesibios quan trọng đặc biệt vì nó vẫn làm biến hóa mãi mãi sự hiểu biết của bọn họ về một
Khoảng 1300 t
CNCác bên khảo cổ hoàn toàn có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi bố điểm một hàng” đến khoảng năm 1300
Các công ty thiên văn đồ lí đang kết hợp nhiều phương thức để có tác dụng hé lộ các kín của một trong những vật thể lạ lùng nhất
Vi


Xem thêm:

Olimpic Offline |Giao an dien tu |bai giang dien tu |violimpic |thu vien de thi |thu vien giao an dien tu |font vni-times |phần mượt cắt video clip |tmec.edu.vn.edu.vn | tmec.edu.vn.org | ao giac |co may thoi gian |lay lai mat khau yahoo |