Ngoài tiền thuê nhà, những người dân ở trọ hiện nay còn bắt buộc gánh thêm ngân sách chi tiêu điện do chủ nhà tự đề ra với nút cao hơn thông thường khiến cho những người đi thuê nhà tại (nhà trọ) cần chịu thua kém - tổn thất về tiền bạc.

Pháp luật hiện thời đã có những quy định cụ thể về phương pháp tính tiền điện, non sông trọ mà khách thuê mướn nhà cần phải biết để bảo đảm an toàn quyền lợi. Cùng chúng tôi tìm gọi về tin tức “Cách tính tiền điện phòng trọ, giá năng lượng điện nhà trọ bắt đầu 2020” để rất có thể tự đảm bảo quyền lợi của thiết yếu mình!


MỤC LỤC

1 - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ ĐIỆN cho NGƯỜI THUÊ NHÀ Ở

2 - GIÁ ĐIỆN NHÀ NƯỚC MỚI QUY ĐỊNH

3 - CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN NHÀ TRỌ THEO QUY ĐỊNH MỚI


1 - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ ĐIỆN mang đến NGƯỜI THUÊ NHÀ Ở

Bạn cần nắm vững 3 trường vừa lòng dưới đây:

Trường hợp 1: gia chủ kê khai được đầy đủ số người tiêu dùng điện thì bên phân phối điện có trọng trách cấp định mức mang lại chủ nhà: cứ 4 bạn được tính là 1 trong những hộ sử dụng điện để tính số định mức vận dụng giá nhỏ lẻ điện sinh hoạt. Cố gắng thể, 1 người được xem là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là ba phần tư định mức, 4 tín đồ được tính là 1 định mức.

Bạn đang xem: Cách tính tiền điện sinh hoạt 2019

Trường phù hợp 2: mặt thuê nhà bao gồm hợp đồng thuê công ty từ 12 mon trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp cam kết hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên mướn nhà ký hợp đồng giao thương mua bán điện.

Trường hợp 3: khách thuê nhà dưới 12 tháng với không xác định được số hộ sẽ ưu tiên vận dụng giá bán lẻ điện theo giá năng lượng điện của bậc thang thứ 3 (2.014 đồng/k
Wh chưa VAT) cho tổng thể sản lượng điện đo đếm tại công tơ.

2 - GIÁ ĐIỆN NHÀ NƯỚC MỚI QUY ĐỊNH

Wh.

Cụ thể, giá nhỏ lẻ điện sinh sống theo cơ chế mới:

Bậc 1 (0 - 50k
Wh) là 1.678 đồng/k
Wh Bậc 2 (51 - 100k
Wh) là 1.734 đồng/k
Wh
Bậc 3 (101 - 200k
Wh) là 2.014 đồng/k
Wh
Bậc 4 (201 - 300k
Wh) là 2.536 đồng/k
Wh
Bậc 5 (301- 400k
Wh) là 2.834 đồng/k
Wh
Bậc 6 (401k
Wh trở lên) là 2.927 đồng/k
Wh.

Với quyết định số 648 ký kết ngày 20/3, giá nhỏ lẻ điện bình quân được điều chỉnh tạo thêm mức 1.864,44 đồng/k
Wh (chưa bao hàm thuế VAT).

→ Như vậy, giá kinh doanh nhỏ điện bình quân sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8,36% so với cái giá cũ (trước trên đây giá kinh doanh nhỏ bình quân vận dụng là 1.720 đồng/k
Wh).

Thông tứ 25 đã lí giải “với quy định giá thành điện hiện thời thì mỗi 1 k
Wh người thuê mướn nhà chỉ đề nghị trả 2.215 đồng (2.014 đồng/k
Wh +10%VAT - tính theo giá năng lượng điện BẬC 3). Với cách tính này, khách mướn nhà và chủ nhà sẽ dễ dãi tính toán tiền điện một cách minh bạch, rõ ràng".

 | chúng ta có thể xem chi tiết về quyết định điều chỉ giá chỉ điện của cục Công thương quy_dinh_gia_dien_20032019

3 - CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN PHÒNG TRỌ, NHÀ TRỌ THEO QUY ĐỊNH MỚI

VÍ DỤ: 1 nhà dân số sống trên Hà Nội, trong 1 tháng cần sử dụng hết 300k
Wh (số điện). Tổng chi phí điện cần chi trả bao nhiêu?

BẢNG GIÁ ĐIỆN NHÀ NƯỚC HIỆN NAY

Bậc 1 (0 - 50k
Wh) là 1.678 đồng/k
Wh Bậc 2 (51 - 100k
Wh) là 1.734 đồng/k
Wh
Bậc 3 (101 - 200k
Wh) là 2.014 đồng/k
Wh
Bậc 4 (201 - 300k
Wh) là 2.536 đồng/k
Wh
Bậc 5 (301- 400k
Wh) là 2.834 đồng/k
Wh
Bậc 6 (401k
Wh trở lên) là 2.927 đồng/k
Wh.

Cách tính như sau:

Tiền điện sẽ tiến hành tính bằng: Lượng điện tiêu thụ (k
Wh) * Giá năng lượng điện (theo mức) + 10% (GTGT).

+ Tiền năng lượng điện 0 - 50k
Wh (50 số điện): 50 * 1.678 = 83.900 (VNĐ)

+ Tiền năng lượng điện 51 - 100k
Wh (50 số điện): 50 * 1.734 = 86.700 (VNĐ)

+ Tiền điện 101 - 200k
Wh (100 số điện): 100 * 2.014 = 201.400 (VNĐ)

+ Tiền năng lượng điện 201 - 300k
Wh (100 số điện): 100 * 2.536 = 253.600 (VNĐ)

TỔNG TIỀN ĐIỆN PHẢI TRẢ: (83.900+86.700+201.400+253.600) + 10% GTGT = 688.160 (VNĐ).

Lượng điện thực tế quý khách sử dụng trong kỳ ghi chỉ số; số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi chỉ số, số ngày vận dụng giá cũ, số ngày vận dụng giá mới); mức sử dụng điện của từng bậc thang tính theo số ngày thực tiễn giữa nhì kỳ ghi chỉ số.

*

Ví dụ, người tiêu dùng A (định nấc một hộ) gồm lượng điện năng tiêu thụ trong thời điểm tháng là 350 k
Wh (350 k
Wh x 12 ngày/31 ngày).

Wh (350 k
Wh - 174 k
Wh).

Trong đó, 135 k
Wh đã được áp dụng theo bậc thang giá cũ với 215 k
Wh đã được áp dụng theo bậc thang giá mới.

Đối cùng với tiền điện theo đơn giá cũ: Định mức bậc thang quy định thứ nhất theo 1-1 giá cũ là 50 k
Wh/tháng, định mức cầu thang theo số ngày sử dụng điện của 1-1 giá cũ là 19 k
Wh (50 k
Wh x một hộ x 12 ngày/31 ngày). Ứng với đối kháng giá năng lượng điện cũ của cầu thang trên là 1.549 đồng, tiền năng lượng điện là 29.431 đồng (19 k
Wh x 1.549 đồng). Tương tự, lan can thứ nhì là 30.400 đồng, lan can thứ bố là 72.462 đồng, lan can thứ tư là 91.260 đồng, cầu thang thứ năm là 49.685 đồng, lan can thứ sáu là 0 đồng. Như vậy, tổng tiền năng lượng điện theo 1-1 giá cũ: 273.238 đồng.

Tiền năng lượng điện theo đối chọi giá mới: Định mức cầu thang quy định đầu tiên theo solo giá new là 50 k
Wh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày áp dụng điện của đối chọi giá mới là 31 k
Wh (50 k
Wh x một hộ x 19 ngày/31ngày). Ứng với đối chọi giá điện new của bậc thang trên là 1.678 đồng, tiền năng lượng điện là 52.018 đồng (31 k
Wh x 1.678 đồng). Tính tương tự, lan can thứ nhì là 53.754 đồng, cầu thang thứ cha là 122.854 đồng, bậc thang thứ bốn là 154.696 đồng, cầu thang thứ năm là 87.854 đồng, cầu thang thứ sáu là 0 đồng. Tổng tiền điện theo đơn giá mới: 471.176 đồng.

Xem thêm:

Như vậy, số tiền người tiêu dùng trên phải giao dịch là 818.855 đồng (bao có VAT), cao hơn 48.039 đồng so với tiền điện phải giao dịch khi không đổi giá là 770.816 đồng.

Cụ thể giá năng lượng điện sinh hoạt đối với từng bậc thang như sau:

Bậc 1 (từ 0 mang lại 50 k
Wh): 1.678 đồng/k
Wh, tăng 8,33%.Bậc 2 (từ 51 cho 100 k
Wh): 1.734 đồng/k
Wh, tăng 8,38%.Bậc 3 (từ 101 mang lại 200 k
Wh): 2.014 đồng/k
Wh, tăng 8,40%.Bậc 4 (từ 201 đến 300 k
Wh): 2.536 đồng/k
Wh, tăng 8,38%.Bậc 5 (từ 301 đến 400 k
Wh): 2.834 đồng/k
Wh, tăng 8,37%.Bậc 6 (từ 401 k
Wh trở lên): 2.927 đồng/k
Wh, tăng 8,37.