Mỗi lập trình sẵn viên gồm một phong cách viết code riêng của mình, và tôi cũng vậy. Đôi khi chúng ta không yêu thích kiểu format code mang định của IDE mà bạn đang dùng, chẳng hạn trong bài viết này là Visual Studio, thì bạn hoàn toàn có thể thiết lập cấu hình lại thứ hạng format code theo phong cách của bạn. Trong bài viết này mình vẫn giới thiệu cho mình cách triển khai với Visual Studio nhanh, gọn lẹ trong khoảng 3 nốt nhạc