VOA Learning English, British Council Learn English, Ebomb... Là đông đảo website miễn phí tổn giúp nâng cao khả năng nghe giờ Anh.

Bạn đang xem: Trang web luyện nghe tiếng anh miễn phí

Để cải thiện khả năng giờ đồng hồ Anh nói bình thường và tiếp xúc tiếng Anh nói riêng, việc nâng cao kỹ năng nghe vào vai trò quan lại trọng. Tất cả 6 nguồn tài liệu dưới đây sẽ giúp đỡ bạn cải thiện kỹ năng nghe.

VOA Learning English


DC35h3pqoc7NXfv-hw" alt="*">