Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Cách áp dụng Kỳ Môn Độn Giáp vào trong phong thủy cũng như là đời sống hằng ngày để thu hút may mắn, tiền tài cũng như sức khỏe. Bài viết dưới đây, Mogi xin chia sẻ với bạn toàn bộ những thông tin hữu ích nhất về Kỳ Môn Độn Giáp.

Bạn đang xem: Thiên bàn trong kỳ môn độn giáp


Kỳ Môn Độn Giáp là gì?

“Kỳ Môn Độn Giáp” là thuật ngữ kết hợp từ ba khái niệm “kỳ”, “môn” và “độn giáp”, đồng thời đại diện cho thiên, địa và nhân. Để giải thích một cách đơn giản, “kỳ” đề cập đến thời gian, “môn” xác định không gian, và “độn giáp” tượng trưng cho sự hòa trộn của thời gian và không gian, trong đó các thuật toán số học và các phép đo tương ứng được áp dụng để rút ra các kết luận.

Kỳ môn độn giáp là gì – Là thuật ngữ kết hợp từ ba khái niệm “kỳ”, “môn” và “độn giáp”, đồng thời đại diện cho thiên, địa và nhân.

Nguồn gốc của Kỳ Môn Độn Giáp

Thông tin về nguồn gốc và lịch sử của Kỳ Môn Độn Giáp không được chứng minh rõ ràng và có nhiều phiên bản khác nhau trong các nguồn tài liệu. Truyền thống và truyện kể cho biết rằng Kỳ Môn Độn Giáp đã được sáng lập từ thời kỳ của Hoàng Đế Hiên Viên trong triều đại Tống.

Kỳ môn độn giáp là gì – Nguồn gốc và lịch sử của Kỳ Môn Độn Giáp không được chứng minh rõ ràng và có nhiều phiên bản khác nhau

Theo câu chuyện trong bài thơ “Yên ba điếu tẩu ca” của Triệu Phổ thời Tống, Kỳ Môn Độn Giáp được cho là đã ra đời thông qua một giấc mơ của Hoàng Đế Hiên Viên khi ông đang chiến đấu với quân Xi Vưu. Tuy nhiên, câu chuyện này không thể được coi là đáng tin cậy và không có cơ sở chứng minh chính xác.

Theo các học giả, có khả năng Kỳ Môn Độn Giáp đã phát minh từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, khi các quốc gia đang trong trạng thái chiến tranh và cần phải sử dụng các phương pháp bày binh bố trận. Từ thời điểm này, các yếu tố như âm dương ngũ hành, thiên can, địa chỉ, hà đồ, lạc thư và cửu cung đã được áp dụng vào thuật ngữ quân sự và sau đó phát triển thành Kỳ Môn Độn Giáp.

Kỳ môn độn giáp là gì – Các yếu tố như âm dương ngũ hành, thiên can, địa chỉ, hà đồ, lạc thư và cửu cung triển khai thành Kỳ Môn Độn Giáp

Trong quá trình lịch sử, Kỳ Môn Độn Giáp đã trải qua nhiều sự cải tiến và hoàn thiện. Ví dụ, cách gọi và cách sử dụng các ký hiệu trong Kỳ Môn Độn Giáp đã thay đổi theo từng thời kỳ. Vào thời nhà Hán, Trương Lương đã cải cách và phát triển thành hệ thống Kỳ Môn Độn Giáp hiện đại được sử dụng ngày nay.

Kỳ môn độn giáp là gì – Kỳ Môn Độn Giáp đã trải qua nhiều sự cải tiến và hoàn thiện.

Kỳ Môn Độn Giáp có hai nhánh chính: Kỳ môn số lý và Kỳ môn pháp thuật. Kỳ môn số lý là thuật dự đoán tiên tiến và có thể chia thành các loại như niên gia, nguyệt gia, nhật gia và thời gia. Kỳ môn pháp thuật liên quan chủ yếu đến đạo giáo và có sự kết hợp với đạo thuật, vẽ bùa và phép thuật. Nhiều người tiếp tục kế thừa và áp dụng Kỳ Môn Độn Giáp trong việc trừ tai họa và giải nạn cho người khác, nhưng không công khai lộ ra công chúng.

Ý nghĩa của Kỳ Môn Độn Giáp

Ý nghĩa chữ “Kỳ”

Chữ “Kỳ” trong Kỳ Môn Độn Giáp có nghĩa là gì? “Kỳ” trong “Kỳ Môn Độn Giáp” thực tế là “Tam Kỳ”, tương ứng với ba cặp can chi: Ất, Bính, Đinh. Tam Kỳ có vai trò quan trọng trong việc định thời gian và quyết định yếu tố âm dương. Điều này là điều kiện tiên quyết trong Kỳ Môn Độn Giáp.

Kỳ môn độn giáp là gì – “Kỳ” trong “Kỳ Môn Độn Giáp” thực tế là “Tam Kỳ”

Trong trật tự thuận của lục nghi, “mậu dĩ canh tân nhâm quý đinh bính ất” là cách xác định thứ tự của sáu cặp can chi. Mỗi cặp can chi đại diện cho một thời điểm trong chu kỳ 60 năm của lịch Âm Lịch.

Ý nghĩa chữ “Môn”

Chữ “Môn” trong Kỳ Môn Độn Giáp có nghĩa là gì? Môn nghĩa là cửa, có tám cửa trong Kỳ Môn Độn Giáp, được gọi là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Các cửa này xuất phát từ quan niệm cổ xưa về hướng và địa vị. Bầu trời được xem như một địa phương tròn trịa, và con người được coi là tâm của trời đất. Các hướng xoay quanh căn cứ trung tâm theo cách chia thành 12 canh giờ, từ đó xác định được tám cửa khác nhau.

Kỳ môn độn giáp là gì – Môn nghĩa là cửa, có tám cửa trong Kỳ Môn Độn Giáp

Bát phương được đặt tên là phương đông Chấn, phía nam Ly, phía tây Đoái, phương bắc Khảm là bốn chính; đông nam Tốn, tây nam Khôn, tây bắc Kiền, đông bắc Cấn là tứ duy. Cần lưu ý rằng bát môn có sự đối ứng với cửu cung và cửu khâu, tuy nhiên, trung cung có thể không được xem xét kỹ.

Bát môn chính là việc sử dụng cả bốn chính và tứ duy cùng lúc để định vị phương pháp trong khoảng thời gian xác định. Đây là việc lấy nhật nguyệt tinh di chuyển trên bầu trời để xác định vị trí địa lý và phương vị.

Kỳ môn độn giáp là gì – Nhật nguyệt tinh di chuyển trên bầu trời để xác định vị trí địa lý và phương vị

Ngoài ra, cần lưu ý rằng “Kỳ” và “Môn” trong Kỳ Môn Độn Giáp đối ứng với nhau, liên kết thiên số và địa số theo một thuật toán nhất định. Thiên số là các số 1, 3, 5, 7, 9; Địa số là các số 2, 4, 6, 8, 10. Các số này tương ứng với ngũ hành và còn được gọi là nguyên số và sinh số.

Kỳ môn độn giáp là gì – Các số này tương ứng với ngũ hành và còn được gọi là nguyên số và sinh số.

Các số thứ tự 1 và 6 phối với hướng bắc (khảm thủy); 2 và 7 phối với hướng nam (ly hỏa); 3 và 8 phối với hướng đông (chấn mộc); 4 và 9 phối với hướng tây (đoài kim); số 5 phối với hướng trung ương (thổ). Đây là sắp xếp tương ứng với bát môn trong Kỳ Môn Độn Giáp.

Ý nghĩa chữ “Kỳ Môn”

Chữ “Kỳ Môn” trong Kỳ Môn Độn Giáp có nghĩa là gì? Kỳ Môn được hình thành từ hai chữ “kỳ” và “môn”. “Kỳ” biểu thị ba trụ Ất Bính Đinh trong mười hai trụ Can. Theo quan niệm cổ xưa, Ất tượng trưng cho Mặt trời, Bính tượng trưng cho Mặt trăng, và Đinh là nguyên nhân của Nam cực. Do đó, Ất là trụ Mặt trời, Bính là trụ Mặt trăng và Đinh là trụ tinh.

Kỳ môn độn giáp là gì – Kỳ Môn được hình thành từ hai chữ “kỳ” và “môn”.

Trong Kỳ Môn Độn Giáp, ba trụ này được phân bố trên thiên văn và địa văn, và gặp những trụ này thường mang lại may mắn. Ngoài ba trụ này, còn có sáu trụ khác, gọi là Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Sáu trụ này cũng được phân bố trên thiên văn và địa văn và di chuyển theo thời gian. Sự kết hợp giữa ba trụ và sáu trụ này được gọi là Kỳ Môn.

Ý nghĩa chữ “Độn Giáp”

Chữ “Độn Giáp” trong Kỳ Môn Độn Giáp có nghĩa là gì? “Độn giáp” là thuật ngữ để chỉ sự xác định và kết hợp giữa dương và âm trong Kỳ Môn Độn Giáp. Nó được chia thành chín loại: Thiên độn, Địa độn, Nhân độn, Phong độn, Vân độn, Long độn, Hổ độn, Thần độn và Quỷ độn. Các nguyên tắc xác định chúng liên quan đến các giá trị thời gian trong hệ thống lịch can chi.

Kỳ môn độn giáp là gì – “Độn giáp” là thuật ngữ để chỉ sự xác định và kết hợp giữa dương và âm trong Kỳ Môn Độn Giáp.

Cụ thể, để xác định các loại độn giáp, ta sử dụng sự tương ứng với lục nghi (số 1, 2, 3, 4, 5, 6) và các can chi (giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý). Ví dụ, giáp tử đồng với lục mậu, giáp tuất đồng với lục kỷ, và cứ như vậy cho các cặp còn lại.

Trong Kỳ Môn Độn Giáp, khi đến thời điểm Đông Chí (khoảng thời gian từ Đông Chí trở đi), ta sử dụng dương độn. Ngược lại, khi đến thời điểm Hạ Chí (khoảng thời gian từ Hạ Chí trở đi), ta sử dụng âm độn. Sự kết hợp của âm và dương tạo ra khái niệm về “cửu cực” và “nhị bát cực”.

Kỳ môn độn giáp là gì – Khi đến thời điểm Đông Chí ta sử dụng dương độn

Khi sử dụng âm độn, ta căn cứ vào cục số (giá trị của can và chi) theo hướng ngược lại với bố lục nghi (lục mậu, lục kỷ, lục canh, lục tân, lục nhâm, lục quý). Điều tương tự cũng áp dụng khi sử dụng dương độn, nhưng lúc này ta căn cứ vào cục số theo hướng tương ứng với bố lục nghi và nghịch với tam kỳ.

Đây là những nguyên tắc và quy tắc để xác định các loại độn giáp và áp dụng chúng trong Kỳ Môn Độn Giáp.

Nội dung của Kỳ Môn Độn Giáp

Ba kỳ sáu nghi

Ba kỳ sáu nghi trong Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Trong Kỳ Môn Độn Giáp, ba kỳ sáu nghi là các khái niệm để chỉ ba thời kỳ và sáu giá trị thời gian tương ứng. Dưới đây là mô tả về ba kỳ và sáu nghi:

Tam Kỳ đại diện cho ba thời kỳ trong một chu kỳ. Tam Kỳ bao gồm:

Thiên Kỳ: Thiên Kỳ là thời kỳ của trời, biểu thị sự thay đổi và di chuyển của các thiên thể trên bầu trời.Địa Kỳ: Địa Kỳ là thời kỳ của đất, biểu thị sự thay đổi và di chuyển của địa hình và địa chất.Nhân Kỳ: Nhân Kỳ là thời kỳ của con người, biểu thị sự thay đổi và di chuyển trong đời sống con người.Kỳ môn độn giáp là gì – Tam Kỳ đại diện cho ba thời kỳ trong một chu kỳ.

Sáu Nghi đại diện cho sáu giá trị thời gian. Chúng được sử dụng để xác định các giai đoạn và trạng thái khác nhau trong một chu kỳ. Sáu Nghi bao gồm:

Lục Mậu: Mậu đại diện cho thời gian của một ngày.Lục Kỷ: Kỷ đại diện cho thời gian của một tháng.Lục Canh: Canh đại diện cho thời gian của một quý.Lục Tân: Tân đại diện cho thời gian của một năm.Lục Nhâm: Nhâm đại diện cho thời gian của một thập kỷ.Lục Quý: Quý đại diện cho thời gian của một trăm năm.Kỳ môn độn giáp là gì – Sáu Nghi đại diện cho sáu giá trị thời gian.

Ba kỳ sáu nghi là các khái niệm quan trọng trong Kỳ Môn Độn Giáp để định thời gian và xác định các trạng thái khác nhau trong chu kỳ.

Trình tự sắp xếp

Trình tự sắp xếp trong Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Đây là một hệ thống xác định thứ tự của các yếu tố và nguyên tắc trong Kỳ Môn Độn Giáp. Trình tự này được sử dụng để định vị và phân loại các yếu tố theo quy luật cụ thể. Dưới đây là trình tự sắp xếp trong Kỳ Môn Độn Giáp:

Thiên Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Thiên Địa, Thiên Âm, và Thiên Can. Đây là các yếu tố liên quan đến thời gian và vũ trụ.Địa Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Địa Địa, Địa Âm, và Địa Can. Đây là các yếu tố liên quan đến không gian và địa lý.Nhân Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Nhân Địa, Nhân Âm, và Nhân Can. Đây là các yếu tố liên quan đến con người và tâm hồn.Phong Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Phong Địa, Phong Âm, và Phong Can. Đây là các yếu tố liên quan đến sự thay đổi và di chuyển.Vân Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Vân Địa, Vân Âm, và Vân Can. Đây là các yếu tố liên quan đến mây và sự biến đổi của môi trường.Long Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Long Địa, Long Âm, và Long Can. Đây là các yếu tố liên quan đến rồng và sự bền vững.Hổ Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Hổ Địa, Hổ Âm, và Hổ Can. Đây là các yếu tố liên quan đến hổ và sự mạnh mẽ.Thần Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Thần Địa, Thần Âm, và Thần Can. Đây là các yếu tố liên quan đến thần linh và sự cao cả.Quỷ Số (Tam Kỳ): Gồm ba yếu tố Quỷ Địa, Quỷ Âm, và Quỷ Can. Đây là các yếu tố liên quan đến quỷ và sự ác.

Trình tự sắp xếp này giúp xác định mối quan hệ và tương tác giữa các yếu tố theo nguyên tắc trong Kỳ Môn Độn Giáp.

Kỳ môn độn giáp là gì – Trình tự sắp xếp này giúp xác định các yếu tố theo một nguyên tắc trong Kỳ Môn Độn Giáp.

Cửu tinh

Khái niệm Cửu tinh trong Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Cửu tinh dùng để chỉ chín loại thiên văn trên bầu trời. Cửu Tinh gồm các thành phần sau đây:

Mặc: Mặc là chân trời phương Đông, biểu thị sự mọc của mặt trời.Thủy: Thủy là sao Kim, biểu thị nguyên tố nước và tính cách liên quan đến nước.Hỏa: Hỏa là sao Hỏa, biểu thị nguyên tố lửa và tính cách liên quan đến lửa.Thổ: Thổ là sao Thổ, biểu thị nguyên tố đất và tính cách liên quan đến đất.Kim: Kim là sao Thủy, biểu thị nguyên tố kim loại và tính cách liên quan đến kim loại.Mộc: Mộc là sao Mộc, biểu thị nguyên tố gỗ và tính cách liên quan đến gỗ.Thái Dương: Thái Dương là Mặt Trời, biểu thị sự chiếu sáng và năng lượng mặt trời.Thái Âm: Thái Âm là Mặt Trăng, biểu thị sự thay đổi và ảnh hưởng của Mặt Trăng.Thái Sơn: Thái Sơn là Sao Mộc, biểu thị sự mạnh mẽ và ảnh hưởng của núi non.Kỳ môn độn giáp là gì – Cửu Tinh là khái niệm trong Kỳ Môn Độn Giáp để chỉ chín loại thiên văn trên bầu trời.

Cửu Tinh được xem là các yếu tố tác động lên địa lý, thời tiết và cuộc sống con người trong Kỳ Môn Độn Giáp. Chúng có vai trò quan trọng trong việc xác định những tương tác giữa nguyên tắc thiên địa nhân và ngũ hành.

Bát môn

Bát môn trong Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Bát môn đề cập đến tám cửa hoặc tám hướng. Bát Môn được sử dụng để mô tả và phân loại các hướng trong không gian theo quan niệm cổ xưa.

Các Bát Môn gồm:

Hưu (Hướng Đông Nam): Còn được gọi là “Hướng Càn”. Đại diện cho sự sinh sôi nảy nở, tăng trưởng, và phát triển.Sinh (Hướng Đông): Còn được gọi là “Hướng Khôn”. Đại diện cho sự ra đời, khởi đầu và sự sống.Thương (Hướng Đông Bắc): Còn được gọi là “Hướng Tốn”. Đại diện cho sự mở rộng, phát triển và thăng tiến.Đỗ (Hướng Nam): Còn được gọi là “Hướng Kiền”. Đại diện cho sự ổn định, an lành và định cư.Cảnh (Hướng Bắc): Còn được gọi là “Hướng Cấn”. Đại diện cho sự kiên nhẫn, chịu đựng và bền vững.Tử (Hướng Tây Nam): Còn được gọi là “Hướng Thành”. Đại diện cho sự thụ tinh, sự trưởng thành và thành tựu.Kinh (Hướng Tây): Còn được gọi là “Hướng Phì”. Đại diện cho sự thu hút, sự tập trung và sự hấp dẫn.Khai (Hướng Tây Bắc): Còn được gọi là “Hướng Kiến”. Đại diện cho sự khai thông, sự mở rộng và sự phát triển.Kỳ môn độn giáp là gì – Bát Môn là một khái niệm quan trọng trong Kỳ Môn Độn Giáp và đề cập đến tám cửa hoặc tám hướng.

Cửu thần

Cửu Thần trong Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Cửu thần là các thần linh quản lý và chi phối các hướng và thời gian. Chúng đại diện cho các nguyên tố và tinh thần trong vũ trụ và có ảnh hưởng lên cuộc sống và sự phát triển của con người.

Cửu Thần gồm:

Thiên Thần (Thiên): Đại diện cho sự cao cả, uy nghiêm và quyền uy. Được liên kết với Thiên Đức và tương ứng với hướng Đông Nam.Địa Thần (Địa): Đại diện cho sự vững chắc, ổn định và bền vững. Được liên kết với Địa Vệ và tương ứng với hướng Tây Tây Bắc.Nhân Thần (Nhân): Đại diện cho sự nhân ái, lòng từ bi và sự kết nối con người. Được liên kết với Nhân Duyên và tương ứng với hướng Nam.Phong Thần (Phong): Đại diện cho sự tự do, sự thăng hoa và khí thế. Được liên kết với Phong Cách và tương ứng với hướng Tây Tây Nam.Vân Thần (Vân): Đại diện cho sự linh hoạt, sự thay đổi và sự điều chỉnh. Được liên kết với Vân Dục và tương ứng với hướng Đông Bắc.Long Thần (Long): Đại diện cho sự mạnh mẽ, quyết đoán và quyền lực. Được liên kết với Long Đức và tương ứng với hướng Tây Nam.Hổ Thần (Hổ): Đại diện cho sự can đảm, sự bảo vệ và sự đấu tranh. Được liên kết với Hổ Khí và tương ứng với hướng Tây Đông.Thần Thần (Thần): Đại diện cho sự thông minh, sự sáng tạo và sự linh nghiệm. Được liên kết với Thần Quan và tương ứng với hướng Bắc.Quỷ Thần (Quỷ): Đại diện cho sự đối địch, sự khó khăn và sự thử thách. Được liên kết với Quỷ Văn và tương ứng với hướng Đông.Kỳ môn độn giáp là gì – Cửu Thần trong Kỳ Môn Độn Giáp là các thần linh quản lý và chi phối các hướng và thời gian.

Khẩu quyết

Khẩu Quyết trong Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Đó là những nguyên tắc và quy luật được áp dụng để xác định và ứng dụng các yếu tố âm dương, các cung trạng thái, dựa vào các hướng và thời gian để đánh giá sự hợp và xung khắc giữa các yếu tố trong Kỳ Môn Độn Giáp.

Kỳ môn độn giáp là gì – Khẩu quyết đề cập đến cách kết hợp và tương tác giữa các yếu tố âm dương

Các khẩu quyết đề cập đến cách kết hợp và tương tác giữa các yếu tố âm dương, các cung trạng thái, các hướng và thời gian để xác định khí lượng, sự cân bằng và cường độ của năng lượng trong một hệ thống. Các nguyên tắc này cũng cung cấp hướng dẫn về cách xác định các mối quan hệ và tương tác giữa các yếu tố để đưa ra những đánh giá và phân tích chi tiết về tình hình và xu hướng.

Nguyên tắc của Kỳ Môn Độn Giáp

Nguyên tắc của Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Các nguyên tắc cơ bản của Kỳ Môn Độn Giáp bao gồm:

Tam Kỳ: Tam Kỳ đại diện cho ba khía cạnh thời gian – Thiên Kỳ (thời gian thiên văn), Địa Kỳ (thời gian địa lý) và Nhân Kỳ (thời gian con người). Ba khía cạnh này tương ứng với các yếu tố âm dương và được sử dụng để đánh giá và phân tích tình hình.Bát Môn: Bát Môn đại diện cho tám cửa hay hướng – Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh và Khai. Các hướng này tương ứng với các yếu tố âm dương và được sử dụng để xác định và phân tích sự hợp và xung khắc giữa các yếu tố.Cửu Thần: Cửu Thần đại diện cho chín loại thần – Thiên, Địa, Nhân, Phong, Vân, Long, Hổ, Thần và Quỷ. Các loại thần này tương ứng với các yếu tố âm dương và được sử dụng để đánh giá và phân tích tác động của các yếu tố trong hệ thống.Cửu Tinh: Cửu Tinh đại diện cho chín loại sao – Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quý, Giáp, Ất và Bính. Các sao này tương ứng với các yếu tố âm dương và được sử dụng để đánh giá và phân tích tình hình.Cửu Cực: Cửu Cực đại diện cho chín trạng thái – Khôn, Tốn, Kiền, Cấn, Chấn, Ly, Đoái, Thành và Ẩn. Các trạng thái này tương ứng với các yếu tố âm dương và được sử dụng để đánh giá và phân tích tương tác giữa các yếu tố.Kỳ môn độn giáp là gì – Kỳ Môn Độn Giáp là một hệ thống tri thức và phương pháp xác định thời gian, hướng, yếu tố âm dương

Chúng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như phong thủy, y học cổ truyền, tín ngưỡng và quản lý cuộc sống để tạo sự cân bằng và tương thích trong cuộc sống và công việc.

Đối tượng dự trắc

Đối tượng dự trắc của Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Đó là con người và các yếu tố liên quan đến cuộc sống của họ, bao gồm thời gian, hướng, yếu tố âm dương và cung trạng thái. Kỳ Môn Độn Giáp được sử dụng để phân tích và đánh giá sự tương hợp và xung khắc giữa các yếu tố này, từ đó đưa ra những khuyến nghị và chi tiết về việc lựa chọn thời gian, không gian và hành động phù hợp để đạt được sự cân bằng và thành công trong cuộc sống.

Kỳ môn độn giáp là gì – Đối tượng dự trắc của Kỳ Môn Độn Giáp là con người và các yếu tố liên quan

Cách lập hệ thức Độn Giáp

Hệ thức Độn Giáp trong Kỳ Môn Độn Giáp được xây dựng dựa trên các quy tắc và nguyên tắc của ngũ hành, âm dương, thời gian và các yếu tố khác.

Cách lập hệ thức Độn Giáp bao gồm các bước sau:

Xác định thời gian cụ thể: Xác định ngày, tháng, năm và giờ cụ thể trong việc xem xét Độn Giáp.Xác định ngũ hành: Dựa trên thời gian cụ thể, xác định yếu tố ngũ hành tương ứng với ngày, tháng, năm và giờ.Xác định Độn và Giáp: Dựa trên ngũ hành và quy tắc cụ thể, xác định Độn (âm độn) và Giáp (dương độn) tương ứng với các yếu tố ngũ hành.Áp dụng các quy tắc Độn Giáp: Dựa trên quy tắc và nguyên tắc của Kỳ Môn Độn Giáp, áp dụng các quy tắc cụ thể để phân tích sự tương hợp, xung khắc và tác động của các yếu tố Độn Giáp đối với con người và cuộc sống của họ.

Đưa ra nhận định và khuyến nghị: Dựa trên phân tích Độn Giáp, đưa ra nhận định về tình hình và khuyến nghị về các biện pháp cần thực hiện để đạt được cân bằng và thành công trong cuộc sống.

Kỳ môn độn giáp là gì – Hệ thức Độn Giáp có nhiều phương pháp và trường phái khác nhau

Lưu ý rằng hệ thức Độn Giáp có nhiều phương pháp và trường phái khác nhau trong các hệ thống truyền thống của Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. Do đó, cụ thể và chi tiết của hệ thức Độn Giáp có thể khác nhau tùy theo hệ thống và truyền thống mà người sử dụng áp dụng.

Cách xét đoán một hệ thức Độn Giáp

Để xét đoán một hệ thức Độn Giáp trong Kỳ Môn Độn Giáp, bạn có thể áp dụng các bước sau:

Xác định thông tin cần thiết: Xác định ngày, tháng, năm và giờ cụ thể mà bạn muốn xét đoán. Thu thập thông tin về ngũ hành tương ứng với các yếu tố thời gian này.Xác định Độn và Giáp: Dựa vào ngũ hành tương ứng, xác định Độn (âm độn) và Giáp (dương độn). Điều này có thể được thực hiện thông qua các quy tắc và nguyên tắc đã được trình bày trong Kỳ Môn Độn Giáp.Phân tích tương hợp và xung khắc: Sử dụng hệ thức Độn Giáp, phân tích sự tương hợp và xung khắc giữa Độn và Giáp, cũng như các yếu tố khác liên quan đến ngũ hành, âm dương và thời gian. Điều này có thể đưa ra thông tin về tình hình và tác động của các yếu tố này đối với con người và cuộc sống của họ.

Dựa trên phân tích của hệ thức Độn Giáp, mà ta có thể đưa ra đánh giá về tình hình và khuyến nghị các biện pháp cần thực hiện để cân bằng, gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống.

Kỳ môn độn giáp là gì – Quá trình xét đoán trong Kỳ Môn Độn Giáp yêu cầu hiểu biết sâu về các quy tắc, nguyên tắc.

Lưu ý rằng quá trình xét đoán trong Kỳ Môn Độn Giáp yêu cầu hiểu biết sâu về các quy tắc, nguyên tắc và phương pháp của hệ thống Độn Giáp cụ thể mà bạn áp dụng. Nếu bạn không có kiến thức chuyên sâu, tốt nhất là tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chuyên gia và học giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của xét đoán.

Lời kết

Bài viết trên, Mogi đã chia sẻ rất chi tiết cho bạn về Kỳ Môn Độn Giáp là gì và cách áp dụng Kỳ Môn Độn Giáp để gặt hái được thành công, may mắn trong cuộc sống cũng như là tránh những điềm xui xẻo. Hãy thường xuyên truy cập Mogi.vn để đọc thêm những bài viết thú vị khác về nhà đất, phong thủy và mẹo vặt bổ ích nhé.

Như Quý anh chị đã biết, Thuật tiên đoán cổ có nguồn gốc từ Trung Quốc gồm 3 phương thức: Kỳ Môn, Thái Ất và Lục Nhâm. Trong đó Kỳ môn với tên gọi đầy đủ là Kỳ môn độn giáp, đây là hình thức chiêm đoán quan trọng và có ảnh hưởng lớn mạnh nhất trong 3 bộ môn chiếm đoán kể trên.

Các nhà nghiên cứu về Kỳ môn độn giáp ở đây đã được coi là di sản văn hoá được công nhận trên thế giới của người Trung Quốc, với phương pháp nhận thức về Vũ trụ quan, tính ứng đối của thiên địa của người Trung quốc cổ về thế giới Thiên – Địa – Nhân.

Kỳ môn độn giáp là sự kết hợp hài hoà giữa Không gian – Thời gian và các con số – tương ứng với 64 quẻ dịch và hiện hình của nó trong Kinh dịch. Nói một cách tổng quát, đây chính là một cách đa tư duy về các hình thức tồn tại của Vạn vật bào gồm Thiên nhiên, linh tính, vạn vật cũng như bất kỳ một đặt điểm hoặc mối quan hệ giữa các sự vật có liên quan ấy.

Kỳ môn độn giáp có giá trị rất lớn và có ý nghĩa tích cực về mặt tư duy đa chiều đối với sự phát triển của Triết học, Chiêm tinh học và khoa học phương Đông. Đây cũng chính là những kiến thức nền tảng để con người chúng ta có hiểu biết về thế giới tự nhiên – những thứ thuộc về một ý thức hệ khác, khác xa với những kiến thức khoa học của các nền văn hoá phương Tây.

*
Sách Kỳ Môn Độn Giáp Phong Thủy

Trước đây đã có những cuốn sách viết về Kỳ môn độn giáp thời cổ đại gồm có Độn giáp diễn nghĩa trong “Tứ khố toàn thư” của Trung Quốc, đều nói về những vấn đề liên quan đến huyền thuật như phép thuật, bùa chú hay niệm chú mà con người đã biết, như “Lục giáp âm phù pháp”, “Chân nhân bộ đấu”, “Ngọc nữ phản bế cục”,… Tuy nhiên, những phương pháp này đều hoàn toàn dựa vào thần linh để giải quyết sự việc. Đây chính là sự lạc hậu của khoa học kỹ thuật trong văn hoá cổ và những hạn chế trong tư duy của con người thời xa xưa. Điều này kết hợp với việc dựa vào sự kết hợp của thời gian, không gian, các con số trong Kỳ môn độn giáp để tiến hành phát triển khách quan những tinh thần lỹ tính của nó là một sự sai lầm. 

Nếu như những vị thần linh mang tính thời gian thì cần gì phải làm phức tạp như vậy? Nếu chỉ cần cầu đảo, đọc kinh hoặc niệm chú để mong cầu điều tốt thì không sao, nhưng nếu lại mong muốn điều bất thiện thì há chẳng phải là mang đến hoạ cho loài người hay sao? Liệu Thần linh nào sẽ chứng và ứng cho điều tà tâm của một số bộ phận con người?

Điều này chứng tỏ nội dung này không phải là một phần trong Kỳ môn độn giáp mà là một pháp thuật đạo giáo được cho thêm vào để đạt được sự sai khiến của con người với con người. Chỉ có xoá bỏ nội dung này đi thì mới chính là Kỳ môn độn giáp trước đây như vốn dĩ của nó. 

Ngoài những nội dung mà chúng tôi vừa nói ở trên: dựa vào thời gian, không gian và những con số của Kỳ môn để tiến hành phát triển nó một cách khách quan cũng cần phải thông qua thực tiễn và đi sâu vào nghiên cứu, để kiểm tra xem mức độ khoa học của Kỳ môn độn giáp là bao nhiêu, nghiên cứu những vấn đề liên quan gì, ứng đối hoặc thể hiện của nó ở hiện tại ra sao… 

Ngày nay, khoa học đã phát triển ở trình độ cao, nền khoa học trên thế giới không ngừng được mở rộng và phát triển, thời đại của chúng ta đều đầy đủ và hiện đại hơn bất kì thời kì nào, điều này cho thấy tính chủ quan, khách quan và huyền bí của Kỳ môn độn giáp. Điều cần thiết là chúng ta phải biết mở rộng tư duy, nghiên cứu tỉ mỉ, nắm vững những nguyên lý cơ bản của nó.

Cuốn sách này trên cơ sở giải thích những nguyên lý cơ bản của Kỳ môn độn giáp, chủ yếu giới thiệu cách sắp xếp bố cục của Kỳ môn phi bàn và cách quy định thời gian trong một năm. Ngoài ra còn nói rõ về những vấn đề mà những cuốn sách về Kỳ môn độn giáp khác chưa nói rõ. Với những nội dung như vậy, đây là cuốn sách dùng để tham khảo thuật tiên đoán cổ đại Trung Quốc vô cùng độc đáo của văn hóa thần bí Trung Hoa.

Kỳ môn độn giáp – khi xưa được ứng dụng và chiêm bốc, đã có từ thời Nam Tống – dùng để đánh trận. Nhưng ngày nay, Học viện Phong thuỷ Minh Việt đã triển khai và đưa chúng về một quy chuẩn chung, dễ đọc, dễ hiểu cho Quý anh chị yêu thích môn học này. Ngoài ứng dụng cho Kỳ môn độn giáp chiêm bói, chúng còn được áp dụng rất nhiều trong Phong thuỷ, ở đây được hiểu là Phong thuỷ dành cho nhà ở – Phong thuỷ Dương cơ, dùng để sắp xếp, dự tính các phương án tốt nhất cho căn nhà mà con người sinh sống: Hướng đất đặt nhà, hướng cửa, phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp – chúng thuộc sáu yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống của con người hiện đại.

Với Cuốn sách này, Học viện Phong thuỷ Minh Việt sẽ đi sâu vào từng yếu tố: từ cách nhận biết Dụng thần của Thiên can, dụng thần của hệ thống Phi tinh: Cửu tinh, dụng thần của Bát môn và Bát thần trong hệ thống Kinh dịch, với cách viết dễ hiểu và chi tiết, giúp Quý anh chị có thể tự đọc, tự hiểu và áp dụng cho chính căn nhà của mình để mang đến cuộc sống sung túc, phú quý bình an hơn.

Xem thêm: Việc Làm Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Big C Làm Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Big C

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề Phong thuỷ và Huyền Môn, Học viện Phong thuỷ Minh Việt cùng với Master Nguyễn Tuấn Cường rất mong nhận dược sự đóng góp ý kiến quý báu của Quý học viên và Quý độc giả.