Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để nghe Cục báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Cuộc họp diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu trụ sở của Cục Đăng ký, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, Bà Văn Thị Khanh Thư - Phó Cục trưởng, đại diện Lãnh đạo Cục báo cáo. Về cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm thuộc kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 đã được Cục Đăng ký triển khai đồng bộ, hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả. Trong đó, Cục đã hoàn thành 03/06 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và 34/44 nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành; chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các Trung tâm Đăng ký thuộc Cục tiếp tục được nâng cao với tỷ lệ Phiếu đăng ký trực tuyến đạt trên 83%; việc triển khai thi hành, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm và Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đạt được kết quả tích cực ở nhiều địa phương, tổ chức liên quan; việc xây dựng các đề án, dự án hoặc phối hợp tham gia ý kiến các dự thảo đề án, dự án liên quan đến tổ chức, hoạt động của Cục, đến lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm, đến phí, lệ phí trong đăng ký đúng kế hoạch và có chất lượng… Có được những kết quả như vậy, là do sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là kết quả nỗ lực của tổ chức Đảng, tập thể Lãnh đạo Cục, công chức, viên chức, người lao động của Cục, đã thể hiện tinh thần đoàn kết cao, tập trung trí tuệ, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bạn đang xem: Đợt 1

*
       
*
Đối với việc triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong tổ chức, họat động, cung cấp dịch vụ công tại Cục và các Trung tâm Đăng ký, Cục cũng đặt mục tiêu hoàn thành sớm hoặc đúng kế hoạch đối với 03 nhiệm vụ còn lại thuộc được Chính phủ, Thủ tướng giao, 10 nhiệm vụ còn lại được Lãnh đạo Bộ giao.
*
       
*
Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo Cục và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục cũng đã có những ý kiến đóng góp xây dựng, chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thảo luận sôi nổi để hoàn thiện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, các giải pháp cần được đặt ra nhằm triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023 trên nguyên tắc tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy sự thống nhất của tập thể, năng lực của cá nhân, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị.
*
      
*
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục Đăng ký trong thời gian qua và cơ bản nhất trí với các đề xuất của Cục về các nội dung liên quan.

Xem thêm: Nhẹ Nhàng Tan Chảy Đê) Số Tập, 123 Hình Ảnh Miễn Phí Của Làm Tan Chảy

*
       
*
*
 
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục Đăng ký cũng đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hoài Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục làm Chánh Văn phòng Cục.
*
*
*
*
*
*
In bài viết
*
Gửi phản hồi
*
Gửi Email
*

Các tin khác
*
*

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
moj.gov.vn.

Trưởng Ban biên tập: Tạ Thành Trung - Phó Cục trưởng Cục CNTT.

Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

*

Kế hoạch sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
*

Kế hoạch Kiểm định CLGD và XD trường đạt CQG năm học 2023-2024
V/v kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2023
Thông báo kết luận đồng chí Vương Hồng Thái- PCT thường trực UBND huyện tại hội nghị giao ban khối...
Quyết định Bổ sung và thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính...
Kết quả 02 năm thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án thí điểm...
Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...
V/v nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện...
Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều trong thực hiện Chương trình...
Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều trong thực hiện Chương trình...
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà...
vv cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự kiến nhu cầu kế...
vv thành lập đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện QĐ số 17/QĐ-TTg về đề án thí điểm xây dựng huyện...