Câu chuyện "Vì muôn dân" nhằm ca tụng tinh thần kết hợp của dân tộc bản địa ta cùng ý chí tiến công tan kẻ thù xâm lược, giữ lại yên bờ cõi, tổ quốc gấm vóc của các người dân khu đất Việt. Tech12h sẽ chỉ dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!


*

1. Dựa vào lời đề cập của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy nói lại từng đoạn câu chuyện.

Bạn đang xem: Tiếng việt lớp 5 trang 73 vì muôn dân

Tranh 1: thân phụ của trằn Quốc Tuấn trước lúc qua đời dặn con cần giành lại ngôi vua. è Quốc Tuấn ko cho điều đó là phải,nhưng thương phụ vương nên gật đầu.Tranh 2: Năm 1284, giặc Nguyên lại lịch sự xâm lược nước ta.Tranh 3: è cổ Quốc Tuấn mời è cổ Quang Khải xuống thuyền của chính bản thân mình ở bến Đông để thuộc bàn kế đánh giặc.Tranh 4: è Quốc Tuấn từ bỏ tay dội nước tắm cho Trần quang đãng Khải,khéo léo tháo bỏ xích míc gia tộc.Tranh 5: Theo lời è cổ Quốc Tuấn, vua mở họp báo hội nghị Diên Hồng triệu tập các bô lão từ hồ hết miền đất nước. Vua tôi đồng lòng quyết trung tâm diệt giặc
Tranh 6: toàn nước đoàn kết một lòng yêu cầu giặc nguyên đã trở nên đánh tan, giữ vững chủ quyền dân tộc.

2. Nhắc lại toàn cục câu chuyện


Năm 1235, ông trằn Liễu lâm bệnh trở nặng khó qua khỏi nên cho gọi nam nhi là è cổ Quốc Tuấn lúc đó mới năm, sáu tuổi mà lại dặn rằng: "Con hãy vì thân phụ mà lấy thiên hạ. Ví như không, nơi chín suối, cha không thể nhắm đôi mắt được". Biết phụ thân mình luôn ghi nhớ được mối hiềm khích với vua trần Nhân Tông, đề nghị Trần Quốc Tuấn đành đồng ý để im lòng cha. Nhưng Trần Quốc Tuấn vẫn nghĩ rằng đó là điều vô lí nên search mọi bí quyết giảng hòa mối xích mích của gia tộc, để đi đến thống nhất nhưng lo chống giặc nước ngoài xâm, củng cố, xâu dựng non sông vững bền.
Cuối năm 1284, đơn vị Nguyên lại kéo hàng trăm vạn quân sang xâm lăng nước ta. Rứa giặc bạo phổi như chẻ tre. Vua è Nhân Tông (cháu trằn Thái Tông) mang đến mời trằn Hưng Đạo về kinh. Vừa từ bỏ Vạn Kiếp về cho tới Thăng Long đậu thuyền sinh hoạt bến Đông, ông sai mời Thượng tướng mạo Thái sư è Quang Khải (con vua trằn Thái Tông) đến cùng bàn kế tấn công giặc. Biết quang quẻ Khải mắc cỡ tắm, ông sai làm bếp sẵn nước thơm và xin được vệ sinh giùm. Ông tự tay tháo dỡ áo đến Quang Khải, dội nước thơm mang lại Quang Khải và thân mật đùa:- Hôm nay, thật may mắn, tôi được tắm rửa hầu Thái sư.Quang Khải cũng không kìm nổi xúc động, chơi lại:- Tôi new thật có may mắn vì được Quốc công ngày tiết chế vệ sinh cho.Trước tấm lòng chân tình của cả hai người, mối hiềm khích cùa cả 2 bên dược túa bỏ.Hôm sau, hai bạn vào cung. Vua đã ngóng sẵn để bàn vấn đề nước.Nhà vua băn khoăn:- Lần trước, giặc Nguyên đá bị ta đánh bại. Tuy thế lần này bọn chúng đông cùng mạnh hơn trước bội phần. Những khanh xem bao gồm kế gì để giữ yên xóm tắc?
Trần Hưng Đạo trình bày kĩ đều việc, tự trấn giữ biên thuỳ, giảm cử các tướng..., đoạn ông thừa nhận mạnh:Nên triệu vội vàng bô lão toàn quốc về tởm để cùng bàn luận. Có sức khỏe nào mạnh bằng sức mạnh trăm họ! đồng đội hoà thuận, xấp xỉ một lòng thì giặc cơ dẫu mạnh bạo mấy cũng đề xuất tan!Vua y lời.Một sáng đầu xuân năm 1285, cố lão từ gần như miền giang sơn tụ hội về điện Diên Hồng. Vua quan nhà trần tề tựu đông đủ. Vua ướm hỏi:- công ty Nguyên sai sứ giả mang thư sang, xin mượn mặt đường để đánh Chăm-pa. Ý những khanh nạm nào?
Hưng Đạo tâu:- đến giặc mượn con đường là mất nước!Cả điện đồng thanh:- cấm đoán giặc mượn đường!Vua hỏi tiếp:- Ta phải hoà hay buộc phải đánh?
Điện Diên Hồng như rung lên vì chưng những tiếng hô cùa muôn người:- yêu cầu đánh!- cạnh bên Thát!Nhờ xấp xỉ đồng lòng, vua tôi hoà thuận... Quân dân ta đang đánh tan giặc Nguyên, giữ vững chủ quyền dân tộc.(Theo Đại Việt sử kí toàn thư)

3. Ý nghĩa của câu chuyện


Câu chuyện "Vì muôn dân" nhằm ca ngợi tinh thần đoàn kết của dân tộc bản địa ta và ý chí đánh tan quân địch xâm lược, giữ lại yên bờ cõi, giang sơn gấm vóc của các người dân Việt Nam.

Giải câu 1, 2, 3 nhắc chuyện: vị muôn dân trang 73 SGK tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 2. Kể lại toàn cục câu chuyện do muôn dân


Câu 1

Dựa vào lời đề cập của cô giáo (thầy giáo) và những tranh vẽ bên dưới đây, hãy đề cập lại từng đoạn câu chuyện.

*

Phương pháp giải:

Con quan sát tranh, xác định các nhân vật mở ra trong tranh, phán đoán xem chúng ta đang làm gì để đối chiếu với nội dung tương ứng trong truyện với kể lại làm thế nào để cho hợp lí.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tranh 1: phụ vương của è Quốc Tuấn trước khi qua đời dặn con đề nghị giành lại ngôi vua trằn Quốc Tuấn không cho điều này là cần nhưng thương thân phụ nên gật đầu

Tranh 2: Năm 1284, giặc Nguyên lại sang xâm lược nước ta. Thay giặc bạo phổi như chẻ tre.

Tranh 3: è cổ Quốc Tuấn mời trằn Quang Khải xuống thuyền của bản thân ở bến Đông để thuộc bàn kế đánh giặc

Tranh 4: trần Quốc Tuấn từ bỏ tay dội nước tắm đến Trần quang Khải, khôn khéo cởi bỏ xích míc gia tộc.

Tranh 5: Theo lời trần Quốc Tuấn, vua mở họp báo hội nghị Diên Hồng triệu tập các bô lão từ phần đông miền khu đất nước. Vua tôi đồng lòng quyết trọng tâm diệt giặc

Tranh 6: toàn quốc đoàn kết một lòng phải giặc Nguyên đã trở nên đánh bại.


Câu 2

Kể lại tổng thể câu chuyện.

Phương pháp giải:

Con nhờ vào phần tóm tắt tranh đã có tác dụng ở câu trước để đề cập lại.

Lời giải chi tiết:

Năm 1235, khi è cổ Quốc Tuấn mới 5, 6 tuổi, phụ vương ông là è cổ Liễu tất cả chuyện ghen hiềm với vua nai lưng Thái Tông. Năm 1251, trằn Liễu lâm bệnh nặng, trước lúc mất bao gồm trăng trối dặn trằn Quốc Tuấn yêu cầu vì cha mà giành lại ngôi vua. Biết phụ vương không quên hận cũ, thương cha, Quốc Tuấn đành chấp nhận để thân phụ yên lòng, dẫu vậy ông không cho đó là điều phải và luôn tìm giải pháp hoà giải mối hiềm khích trong gia tộc.

Cuối năm 1284, công ty Nguyên lại kéo hàng trăm vạn quân sang xâm lăng nước ta. Thế giặc mạnh dạn như chẻ tre. Vua trằn Nhân Tông (cháu è Thái Tông) cho mời trằn Hưng Đạo về kinh. Vừa từ Vạn Kiếp về cho tới Thăng Long đậu thuyền ngơi nghỉ bến Đông, ông không đúng mời Thượng tướng tá Thái sư trằn Quang Khải (con vua trần Thái Tông) mang lại cùng bàn kế tấn công giặc. Biết quang đãng Khải hổ ngươi tắm, ông sai nấu nướng sẵn nước thơm và xin được rửa ráy giùm. Ông tự tay túa áo mang lại Quang Khải, dội nước thơm cho Quang Khải và thân mật đùa:

- Hôm nay, thiệt may mắn, tôi được tắm hầu Thái sư.

Quang Khải cũng ko kìm nổi xúc động, chơi lại:

- Tôi new thật có may mắn vì được Quốc công máu chế vệ sinh cho.

Trước tấm lòng chân tình của tất cả hai người, mối xích mích của cả hai bên dược toá bỏ.

Hôm sau, hai tín đồ vào cung. Vua đã chờ sẵn nhằm bàn bài toán nước.

Nhà vua băn khoăn:

- Lần trước, giặc Nguyên đá bị ta tấn công bại. Nhưng lại lần này chúng đông với mạnh hơn trước bội phần. Các khanh xem gồm kế gì để giữ lại yên buôn bản tắc?

Trần Hưng Đạo trình bày kĩ số đông việc, trường đoản cú trấn duy trì biên thuỳ, giảm cử những tướng..., đoạn ông thừa nhận mạnh:

Nên triệu vội vàng bô lão cả nước về kinh để thuộc bàn luận. Có sức khỏe nào bạo dạn bằng sức mạnh trăm họ! bằng hữu hoà thuận, trên dưới một lòng thì giặc cơ dẫu khỏe mạnh mấy cũng nên tan!

Vua y lời.

Xem thêm: Xem Phim Loạn Thế Tình Thù (1996) Full 40/40 Lồng Tiếng, Loạn Thế Tình Thù (1996) (Lồng Tiếng) (Bản Đẹp)

Một sáng sủa đầu xuân năm 1285, cố lão từ hồ hết miền nước nhà tụ hội về năng lượng điện Diên Hồng. Vua quan bên trần tề tựu đông đủ. Vua ướm hỏi:

- nhà Nguyên sai sứ giả mang thư sang, xin mượn đường để đánh Chăm-pa. Ý các khanh vắt nào?

Hưng Đạo tâu:

- cho giặc mượn mặt đường là mất nước!

Cả năng lượng điện đồng thanh:

- không cho giặc mượn đường!

Vua hỏi tiếp:

- Ta cần hoà hay bắt buộc đánh?

Điện Diên Hồng như rung lên vày những giờ hô của muôn người:

- đề xuất đánh!

- giáp Thát!

Nhờ trên dưới đồng lòng, vua tôi hoà thuận... Quân dân ta sẽ đánh tung giặc Nguyên, duy trì vững chủ quyền dân tộc.