Hiện nay, mặc dù điểm thành phần của sinh viên được đánh giá theo điểm hệ 10 nhưng đa số các trường đại học đào tạo theo tín chỉ đều xếp loại học lực của sinh viên qua điểm hệ 4. Vậy bạn đã biết cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 chưa?
1. Quy đổi điểm hệ 10 sang hệ chữ để đánh giá điểm học phần 2. Cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 để đánh giá kết quả học kỳ, cả năm 3. Cách xếp loại học lực sinh viên

1. Quy đổi điểm hệ 10 sang hệ chữ để đánh giá điểm học phần

Theo Điều 9 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, các điểm thành phần của môn học được đánh giá theo thang điểm 10.

Bạn đang xem: Cách quy đổi điểm tín chỉ

Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu 02 điểm thành phần, đối với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ có thể chỉ có 01 điểm đánh giá.

Phương pháp, hình thức đánh giá và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương mỗi học phần.Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ như dưới đây:
- Loại đạt có phân mức, áp dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình học tập, bao gồm:+ A: từ 8,5 - 10,0;+ B: từ 7,0 - 8,4;+ C: từ 5,5 - 6,9;+ D: từ 4,0 - 5,4.Các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập:+ Loại đạt không phân mức P: từ 5,0 trở lên.+ Loại không đạt F: dưới 4,0.- Ngoài ra, còn có một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập:+ I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra;+ X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu;+ R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.Lưu ý về điểm kiểm tra, bảo vệ luận án online:
- Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.- Việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:+ Việc đánh giá phải thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 03 thành viên;+ Hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của thành viên hội đồng và người học;+ Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến phải được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ.

*

2. Cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 để đánh giá kết quả học kỳ, cả năm

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ đại học, để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây:- A quy đổi thành 4;- B quy đổi thành 3;- C quy đổi thành 2;- D quy đổi thành 1;- F quy đổi thành 0.Theo đó, có thể quy đổi điểm trung bình hệ 10 sang hệ 4 theo bảng sau:Điểm hệ 10Điểm chữ
Điểm hệ 4Từ 8,5 - 10,0A4Từ 7,0 - 8,4B3Từ 5,5 - 6,9C2Từ 4,0 - 5,4D1Dưới 4,0F0
Những điểm chữ không thuộc một trong các trường hợp trên thì không được tính vào các điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy.
Những học phần không nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo không được tính vào các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên.Tiêu chí đánh giá kết quả học kỳ, cả nămTheo khoản 1 Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ đại học, kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ hoặc từng năm học sẽ dựa trên kết quả các học phần của chương trình đào tạo mà sinh viên đã học và có điểm theo các tiêu chí sau đây:- Tổng số tín chỉ mà sinh viên không đạt trong một học kỳ, trong một năm học, hoặc nợ đọng từ đầu khoá học;- Tổng số tín chỉ mà sinh viên đã đạt từ đầu khóa học (số tín chỉ tích lũy), tính cả các học phần được miễn học, được công nhận tín chỉ;- Điểm trung bình mà sinh viên đã học trong một học kỳ (điểm trung bình học kỳ), trong một năm học (điểm trung bình năm học) hoặc tính từ đầu khóa học (điểm trung bình tích lũy), tính theo điểm chính thức của học phần và trọng số là số tín chỉ của học phần đó.Như vậy, đối với các trường áp dụng quy đổi điểm trung bình của học sinh theo thang điểm 4, sinh viên sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình học phần theo thang điểm 10, sau đó xếp loại học phần bằng điểm chữ và quy đổi tương ứng ra điểm thang 4 để tính điểm trung bình học kỳ, cả năm.Ngoài ra, khoản 2 Điều 10 cũng quy định, với các cơ sở đào tạo đang đào tạo theo niên chế và sử dụng thang điểm 10 thì tính các điểm trung bình dựa trên điểm học phần theo thang điểm 10, không quy đổi các điểm chữ về thang điểm.

3. Cách xếp loại học lực sinh viên

Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy theo khoản 5 Điều 10 Quy chế đào tạo đại học như sau:Theo thang điểm 4:- Từ 3,6 đến 4,0: xếp loại Xuất sắc;- Từ 3,2 đến cận 3,6: xếp loại Giỏi;- Từ 2,5 đến cận 3,2: xếp loại Khá;- Từ 2,0 đến cận 2,5: xếp loại Trung bình;- Từ 1,0 đến cận 2,0: xếp loại Yếu;- Dưới 1,0: xếp loại Kém.Theo thang điểm 10:- Từ 9,0 đến 10,0: xếp loại Xuất sắc;- Từ 8,0 đến cận 9,0: xếp loại Giỏi;- Từ 7,0 đến cận 8,0: xếp loại Khá;- Từ 5,0 đến cận 7,0: xếp loại Trung bình;- Từ 4,0 đến cận 5,0: xếp loại Yếu;- Dưới 4,0: xếp loại Kém.

Điểm GPA là gì? Đây có lẽ là câu hỏi được các bạn học sinh, sinh viên có ý định du học tìm hiểu nhiều nhất. Điểm GPA là điều kiện rất quan trọng quyết định bạn có thể nhập học và xin học bổng tại các trường nước ngoài.

Vậy GPA là gì? Bạn đã hiểu đúng về nó chưa? Cùng du học MAP tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé.


*

GPA có vai trò quan trọng trong việc du học


Điểm GPA là gì?

GPA là viết tắt của từ Grade Point Average – là điểm trung bình học tập học sinh, sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ. Điểm GPA dùng để đánh giá năng lực học tập của học sinh, sinh viên, có thể tính theo từng học kì, năm học. Từ đó cho biết trình độ của người học như thế nào. Điểm GPA

Không chỉ Châu Âu, Châu Mỹ mà điểm GPA cũng là một trong những điều kiện cần thiết để đi du học Hàn Quốc

Đây là điều kiện không thể thiếu và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng được nhận vào trường của du học sinh. Phần lớn các trường tuyển sinh du học sinh đều yêu cầu GPA từ 6.0 trở lên.

Một số thuật ngữ trong GPA

GPA out of: GPA out of dùng để chỉ thang điểm GPA dạng số như thang điểm 4 hay thang điểm 10.

Ví dụ như sau:

GPA out of 4, có nghĩa là điểm GPA theo hệ 4GPA out of 10 có nghĩa là điểm GPA theo hệ 10.

Cumulative GPA: được viết tắt là CGPA là điểm trung bình tích lũy của học sinh, sinh viên.

Nhiều trường nước ngoài dùng cả điểm GPA và điểm CGPA. Với GPA là điểm trung bình của một học kỳ và CGPA là điểm trung bình tích lũy của toàn bộ khóa học.

Tầm quan trọng của GPA trong du học 

Chúng ta không thể phủ nhận rằng GPA rất quan trọng trong việc xin học bổng bởi nó phản ánh năng lực và trình độ của ứng viên. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một phần nhỏ để các trường đánh giá một thí sinh có tiềm năng. Đôi khi cũng chỉ là một điều kiện để sàng lọc hồ sơ mà thôi.


*

Điểm GPA là gì? Cách tính GPA như thế nào?


Cách tính điểm GPA

Điểm GPA được tính bằng cách cộng các điểm trung bình của các môn học. Phổ biến và thông dụng nhất hiện nay là thang điểm 4 theo hệ thống giáo dục Mỹ.

Tuy nhiên, mỗi quốc gia có thể quy định một thang điểm riêng để đánh giá và phân loại người học. Như ở Việt Nam thang điểm chủ yếu là 10.

Đó cũng là lý do chúng ta cần có bảng quy đổi thang điểm GPA để điểm GPA chia thành các mức (A,B,C,D,F) hay dạng số từ 0 đến 4. Cụ thể hơn là, A = 4 = Giỏi, B = 3 = Khá, C = 2 = Trung bình, D = 1 = (yếu), F = 0 = Kém (Rớt).


*

Thang điểm GPA 4 được sử dụng phổ biến nhất


Cách tính GPA bậc đại học

Tùy theo quy định của mỗi trường mà cách tính điểm có sự khác biệt đôi chút. Đối với bậc đại học, cách tính điểm GPA sẽ giống như cách tính điểm của hệ thống giáo dục nước Mỹ. Thông thường các trường cao đẳng đại học ở Việt Nam sẽ đổi thang điểm 10 sang thang điểm chữ và sau đó quy đổi sang thang điểm 4.

Điểm trung bình ở các trường tại Việt Nam thường bao gồm: 10% điểm chuyên cần, 10% điểm bài tập, 20% điểm giữa kỳ và 60% điểm cuối kỳ. Tỉ lệ này sẽ có sự thay đổi tùy theo từng môn học (ví dụ: 10%, 20%, 50%…).

Điểm GPA ở đây sẽ được tính bằng tổng các điểm trung bình môn nhân cho số tín chỉ môn đó và chia tổng số tín chỉ. Ví dụ: môn A có điểm trung bình là 3 (4 tín chỉ), môn B là 4 (2 tín chỉ), môn C là 2 (2 tín). Vậy điểm của bạn sẽ là: (3*4 + 4*2 + 2*2) = 3.


*

Cách tính GPA bậc Đại học


Cách tính điểm GPA bậc THPT

Tính điểm bậc THPT thì tương đối đơn giản hơn. Bạn lấy điểm trung bình 3 năm cộng lại và chia 3 là có thể tính được điểm GPA THPT. Ví dụ: điểm trung bình lớp 10 là 9, lớp 11 là 8, lớp 12 là 8,5. Vậy điểm của bạn sẽ là: (9+8+8.5)/3 = 8.5


*

Công thức tính điểm GPA bậc THPT


Các thang điểm GPA được sử dụng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, hệ thống giáo dục nước ta hiện đang sử dụng 3 thang điểm phổ biến là thang điểm 10, thang điểm chữ và thang điểm 4. Cụ thể như sau:

Thang điểm 10

Thang điểm này thường dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Có thể nó, đây là thang điểm thông dụng nhất tại Việt Nam.

Kết quả phân loại sinh viên dựa trên điểm trung bình tích lũy của cả năm học như sau:

Xuất sắc9 – 10
Giói8 –

*

Điểm GPA là điều kiện không thể thiếu khi nộp hồ sơ du học

Thang điểm chữ

Kết quả học tập thang điểm GPA của sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học được đánh giá theo thang điểm chữ như sau:

AGiỏi
B+Khá giỏi
BKhá
C+Trung bình khá
CTrung bình
D+Trung bình yếu
DYếu
FKém (không đạt)

Thang điểm 4

Thang điểm 4 thường được dùng để tính điểm GPA của học kỳ, năm học và điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của sinh viên cao đẳng, đại học tại các trường áp dụng phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Xếp loại học lực theo thang điểm GPA 4:

Điểm GPA 3.60 – 4.00Xuất sắc
Điểm GPA 3.20 – 3.59Giỏi
Điểm GPA 2.50 – 3.19Khá
Điểm GPA 2.00 – 2.49Trung bình
Điểm GPA dưới 2.00Yếu

*

Điểm GPA cao sẽ làm tăng cơ hội du học cho bạn


Hướng dẫn quy đổi điểm GPA đúng chuẩn

Ở Việt Nam chủ yếu đánh giá điểm số theo thang điểm 10. Còn các nước ngoài thì đánh giá theo thang điểm 100.

Quy đổi GPA từ thang điểm 100

Dưới đây là cách quy đổi từ điểm 100 sang thang điểm GPA theo hệ thống giáo dục Mỹ:

Thang điểm chữThang điểm 100Thang điểm 4 
A+97 – 1004.0
A93 – 964.0
A-90 – 923.7
B+87 – 893.3
B83 – 863.0
B-80 – 822.7
C+77 – 792.3
C73 – 762.0
C-70 – 721.7
D+67 – 691.3
D65 – 661.0
F

Quy đổi thang điểm 10 sang GPA

Những bạn muốn chuyển đổi thang điểm 10 sang GPA để du học hoặc xin học bổng thì có thể tham khảo bảng dưới đây. Đa số các trường Đại học tại Việt Nam hiện nay cũng sử dụng thang điểm quy đổi này.

Điểm Việt NamĐiểm chữĐiểm số
Từ 9.5 đến 10A+= 4.0
Từ 8.5 đến 9.4A= 4.0
Từ 8.0 đến 8.4B+= 3.5
Từ 7.0 đến 7.9B= 3.0
Từ 6.5 đến 6.9C+= 2.5
Từ 5.5 đến 6.4C= 2.0
Từ 5.0 đến 5.4D+= 1.5
Từ 4.0 đến 4.9D= 1.0
Dưới 4.0F= 0

Khi đi du học đặc biệt là du học Singapore thì GPA là một điều kiện quan trọng để xin học bổng. Tuy điểm GPA không phải là yếu tố quan trong nhất khi xin học bổng nhưng nếu điểm thấp thì cơ hội nhận học bổng của bạn sẽ thấp hơn.


*

Điểm GPA cao giúp nâng cao cơ hội giành học bổng


Những câu hỏi thường gặp về điểm GPA

1. GPA thấp có xin được học bổng du học không?

Hầu hết các trường xem điểm GPA là điều kiện quan trọng để xét duyệt học bổng cho ứng viên. Tuy nhiên, tùy yêu cầu từng trường mà ngoài học bổng điểm GPA bạn còn có thể apply các học bổng yêu cầu các điều kiện khác như khả năng ngoại ngữ, đạt giải cao trong các cuộc thi.

2. Điểm GPA tối thiểu để du học là bao nhiêu?

Đa số các trường yêu cầu mức điểm GPA tối thiểu là 6.0, tuy nhiên vẫn có một số trường yêu cầu GPA từ 7.0 trở lên.

3. GPA thấp có ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển du học không?

Tùy trường mà mức GPA đầu vào khác nhau có thể khác nhau. Thông thường, các trường thường yêu cầu ứng viên phải có GPA từ 6.0. Tuy nhiên cũng có trường yêu cầu từ mức 7.0.

Vì thế để nâng cao cơ hội bạn hãy cố gắng nâng điểm GPA của mình càng cao càng tốt. Nếu điểm cao nó sẽ là một lợi thế cho bạn. Hơn thế nếu mức điểm này cao bạn cũng có cơ hội xin vào cáo trường đại học nổi tiếng có chất lượng tốt.

Xem thêm: Tổng Đài Giải Đáp Mọi Thắc Mắc, Tổng Đài 1080 Hà Nội Giải Đáp Nhanh Mọi Thắc Mắc

Kết luận

Thông qua bài viết này, Du học MAP hi vọng các bạn có được những thông tin cần thiết về điểm GPA là gì, thang điểm và cách quy đổi GPA. Mời bạn điền thông tin theo mẫu đăng kí tư vấn cuối bài viết hoặc liên hệ qua số hotline 0942209198- 0983090582 để tìm hiểu thêm và được tư vấn chi tiết.