Trong quá trình thao tác làm việc với Excel, đôi khi các bạn muốn gộp những ô lại cùng với nhau để ô có kích cỡ lớn và phù hợp hơn với ngôn từ hơn. Nhưng chúng ta lại không biết cách gộp ô trong Excel mà vẫn tồn tại dữ liệu. Vậy chúng ta hãy cùng xem khuyên bảo gộp ô trong Excel năm nhâm thìn mà bài viết chia sẻ dưới đây, với Excel 2013, 2010 các bạn có thể thực hiện nay tương tự.

Bạn đang xem: Cách gộp cột trong excel 2010

Dưới đây là 3 bí quyết gộp ô vào Excel, các chúng ta có thể gộp các ô trong Excel cơ mà không hại mất dữ liệu, mời các bạn cùng theo dõi.

Cách 1: Gộp ô vào Excel sử dụng chức năng Merge & Center

phương pháp gộp ô này đang giúp chúng ta gộp ô lập cập nếu ô chưa xuất hiện dữ liệu hay dữ liệu chỉ làm việc ô thứ nhất trong những ô bắt buộc gộp. Các bạn thực hiện nay như sau:

Bước 1: Trên file Excel, chúng ta chọn những ô buộc phải gộp.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta chọn thẻ Home, trong phần Alignment các bạn chọn Merge và Center để gộp những ô đã chọn.

Như vậy các ô mà bạn chọn sẽ được gộp lại thành một ô và tài liệu trong ô bên trên phía trái sẽ được căn thân trong ô vừa gộp.

Ngoài ra các bạn có hai sàng lọc gộp ô khác khi các bạn chọn vào biểu tượng tam giác cạnh Merge và Center:

nếu chọn Merge Across thì những ô bạn đã chọn sẽ tiến hành gộp lại theo từng dòng, dữ liệu trong ô trước tiên của mỗi dòng bạn chọn sẽ được giữ lại cùng hiển thị từ bỏ vị trí đầu tiên của ô gộp.

nếu chọn Merge Cells thì những ô các bạn đã chọn được gộp thành một ô và tài liệu trong ô thứ nhất phía trên bên trái được giữ nguyên nhưng không được căn giữa như khi các bạn chọn Merge & Center.

Cách 2: Gộp ô vào Excel thực hiện code VBA

áp dụng cách này thì các ô mà bạn chọn sẽ tiến hành gộp hối hả và nếu dữ liệu của khách hàng ở toàn bộ các ô mà bạn muốn gộp thì cũng không bị mất dữ liệu. Chúng ta thực hiện tại như sau:

Bước 1: Trên file Excel, chúng ta chọn những ô buộc phải gộp, tiếp theo chúng ta chọn thẻ View -> Macros hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + F8 để xuất hiện sổ Macro.

Bước 2: Trên hành lang cửa số Macro chúng ta nhập tên mang đến Macro trong phần Macro name cùng nhấn chọn Create.

Lưu ý: tên macro yêu cầu viết liền ko dấu.

Bước 3: xuất hiện cửa sổ Visual Basic for Applications, các bạn sao chép đoạn code phía bên dưới vào vào phần Sub .... End Sub. tiếp nối nhấn hình tượng Run màu xanh da trời hoặc các bạn chọn Run -> Run Sub/User
Form
để chạy Macro gộp ô.

Dim Cll As Range, Temp As String On Error Resume Next If Selection.Merge
Cells = False Then For Each Cll In Selection If Cll "" Then Temp = Temp + Cll.Text + " " Next Cll Selection.Merge Selection.Value = Left(Temp, Len(Temp) - 1) Else Selection.Un
Merge over If Selection.Horizontal
Alignment = xl
Center Selection.Vertical
Alignment = xl
Center

Xuất hiện nay thông báo chúng ta nhấn chọn OK, sau đó chúng ta tắt Visual Basic, như vậy những ô bạn chọn đã có gộp.

Nếu các bạn muốn gộp những ô không giống trong tệp tin Excel lúc này thì chúng ta chỉ phải chọn (bôi đen) những ô đề nghị gộp, sau đó chọn View -> Macros hoặc tổ hợp Alt + F8.

Xuất hiện tại hộp thoại Macro các bạn nhấp đúp loài chuột vào thương hiệu Macro gộp ô mà chúng ta vừa sản xuất ở trên nhằm chạy Macro.

Y4Af_111233838.jpg" alt="*">