Để biết Làm thế nào để chuyển đổi từ km / h sang m / s bạn cần thực hiện một phép toán trong đó các phép tương đương giữa km và mét được sử dụng và giữa giờ và giây.

Bạn đang xem: Cách đổi từ km/h sang m/s

Phương pháp sẽ được sử dụng để chuyển đổi km mỗi giờ (km / h) sang mét mỗi giây (m / s) có thể được áp dụng để chuyển đổi một đơn vị đo lường nhất định thành một đơn vị đo lường khác, miễn là tương đương đã biết.

*

Khi chuyển từ km / h sang m / s, hai chuyển đổi đơn vị đo đang được thực hiện. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì bạn có thể có một trường hợp trong đó chỉ cần chuyển đổi một đơn vị đo.

Ví dụ: nếu bạn muốn đi từ vài giờ đến vài phút, bạn chỉ thực hiện một chuyển đổi, giống như khi bạn chuyển đổi từ mét sang cm.

Chỉ số

1 Nguyên tắc cơ bản để chuyển đổi từ km / h sang m / s1.1 Chuyển đổi2 ví dụ2.1 Ví dụ đầu tiên2.2 Ví dụ thứ hai2.3 Ví dụ thứ ba3 tài liệu tham khảo

Khái niệm cơ bản để chuyển đổi từ km / h sang m / s

Điều đầu tiên bạn cần biết là sự tương đương giữa các đơn vị đo lường này. Đó là, bạn phải biết có bao nhiêu mét trong một km và có bao nhiêu giây trong một giờ.

Những chuyển đổi này như sau:

- 1 km tương đương với 1000 mét.

- 1 giờ là 60 phút và mỗi phút bao gồm 60 giây. Do đó, 1 giờ là 60 * 60 = 3600 giây.

Chuyển đổi

Dựa trên giả định rằng số lượng cần chuyển đổi là X km / h, trong đó X là bất kỳ số nào.

Để di chuyển từ km / h đến m / s, bạn phải nhân toàn bộ số lượng với 1000 mét và chia cho 1 km (1000m / 1km). Ngoài ra, nó phải được nhân lên 1 giờ và chia cho 3600 giây (1h / 3600 giây).

Trong quá trình trước đó là nơi tầm quan trọng của việc biết sự tương đương giữa các biện pháp nằm.

Do đó, X km / h giống như:

X km / h * (1000m / 1km) * (1h / 3.600s) = X * 5/18 m / s = X * 0.2777 m / s.

Chìa khóa để thực hiện việc chuyển đổi các biện pháp này là:

- Chia giữa đơn vị đo trong tử số (1 km) và nhân với đơn vị tương đương với đơn vị bạn muốn chuyển đổi (1000 m).

- Nhân với đơn vị đo trong mẫu số (1 h) và chia cho đơn vị tương đương với đơn vị bạn muốn chuyển đổi (3600 s).

Ví dụ

Ví dụ đầu tiên

Một người đi xe đạp đi với tốc độ 18 km / h. Người đi xe đạp đi được bao nhiêu mét mỗi giây??

Để trả lời, cần phải thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị đo lường. Sử dụng công thức trước đó hóa ra:

18 km / h = 18 * (5/18) m / s = 5 m / s.

Do đó, người đi xe đạp đi đến 5 m / s.

Ví dụ thứ hai

Một quả bóng lăn xuống dốc với tốc độ 9 km / h. Bóng lăn bao nhiêu mét mỗi giây?

Một lần nữa, khi sử dụng công thức trước đó, bạn phải:

9 km / h = 9 * (5/18) m / s = 5/2 m / s = 2,5 m / s.

Tóm lại, quả bóng đang lăn với tốc độ 2,5 m / s.

Ví dụ thứ ba

Trong một đại lộ hai chiếc xe đi, một màu đỏ và một màu xanh lá cây. Chiếc xe màu đỏ di chuyển với tốc độ 144 km / h và chiếc xe màu xanh lá cây di chuyển với tốc độ 42 m / s. Xe nào đi với tốc độ cao nhất?

Để có thể trả lời câu hỏi được hỏi, bạn phải có cả hai tốc độ trong cùng một đơn vị đo lường, để so sánh chúng. Chuyển đổi là hợp lệ.

Sử dụng công thức được viết ở trên, bạn có thể lấy tốc độ của chiếc xe màu đỏ đến m / s như sau:

144 km / h = 144 * 5/18 m / s = 40 m / s.

Biết rằng chiếc xe màu đỏ di chuyển với tốc độ 40 m / s, có thể kết luận rằng chiếc xe màu xanh đi nhanh hơn.

Kỹ thuật được sử dụng để chuyển đổi từ km / h sang m / s có thể được áp dụng một cách tổng quát để chuyển đổi các đơn vị đo lường thành các đơn vị đo lường khác, luôn ghi nhớ sự tương đương giữa các đơn vị.

Tài liệu tham khảo

Barrantes, H., Diaz, P., Murillo, M., & Soto, A. (1988). Giới thiệu về Lý thuyết số. San José: EUNED.Bustillo, A. F. (1866). Các yếu tố của toán học. bởi Santiago Aguado.Guevara, M. H. (s.f.). Lý thuyết số. San José: EUNED., A. C., & A., L. T. (1995). Làm thế nào để phát triển lý luận logic toán học. Santiago de Chile: Nhà xuất bản Đại học.Jiménez, J., Delgado, M., & Gutiérrez, L. (2007). Hướng dẫn Think II. Phiên bản ngưỡng.Jiménez, J., Teshiba, M., Teshiba, M., Romo, J., Alvarez, M., Villafania, P., Nesta, B. (2006). Toán 1 Số học và Tiền đại số. Phiên bản ngưỡng.Johnsonbaugh, R. (2005). Toán học rời rạc. Giáo dục Pearson.

Bài viết này sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa hai đơn vị km/h và m/s, đồng thời hướng dẫn chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h) bằng công cụ chuyển đổi và bảng chuyển đổi.

1. Cách đổi km/h sang m/s bằng công thức. 1m/s bằng bao nhiêu km/h?

Theo Howmanyounces, việc chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h) thực ra rất dễ dàng vì cả hai đơn vị đều được sử dụng để đo tốc độ.

Mét và kilômét được sử dụng để đo chiều dài, trong khi giây và giờ được sử dụng để đo thời gian.

Giữa chúng có mối quan hệ như sau:

1 kilômét (km) = 1000 mét (m) → 1 m = 1/1000 km

1 giờ (h) = 3600 giây (s) → 1 s = 1/3600 h

Vì vậy, nếu chúng ta muốn chuyển đổi km/h thành m/s và m/s thành km/h, chúng ta có thể viết:

1 km/h = 1000 m / 3600 s = 5m / 18s = 0,277778 m/s

1 m/s = (1/1000) km / (1/3600) h = 3600 km / 1000 h = 18 km / 5 h = 3,6 km/h

Hai công thức cuối cùng này cho phép chúng ta dễ dàng chuyển đổi m/s thành km/h và km/h thành m/s.

*
Một đồng hồ đô tốc độ km/h trên ôtô. (Ảnh: Wikipedia)

2. Những ví dụ về chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

4 m/s bằng bao nhiêu km/h?

Để chuyển đổi tốc độ đã cho tính bằng mét trên giây thành tốc độ tính bằng km/h, chúng ta có thể viết:

v = 4 m/s = 4 * 18/5 km/h = 14,4 km/h

Vì vậy, 4 m/s bằng 14,4 km/h.

40 km/h bằng bao nhiêu m/s?

Để chuyển đổi tốc độ đã cho tính bằng km/h thành tốc độ đã cho tính bằng mét trên giây, chúng ta có thể viết

v = 40 km/h = 40 * 5/18 m/s = 11,111 m/s

Vì vậy, 16 km/h bằng 4,444 m/s.

100 km/h sang m/s:

v = 100 * 5/18 = 27,77 m/s

100 m/s sang km/h:

v = 100 * 18/5 m/s = 360 km/h

3. Công cụ tự động chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

Để chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) bạn vui lòng nhập giá trị cần chuyển đổi vào ô Enter speed, rồi nhấn vào nút Convert.

Trong trường hợp bạn muốn chuyển đổi mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h), vui lòng nhấn vào nút Choose other units, rồi chọn m/s, rồi bạn nhập giá trị cần chuyển đổi vào ô Enter speed, giá trị km/h tương ứng sẽ hiện trong kết quả chuyển đổi thứ 2.

Xem thêm: Top 15+ cách tra giản đồ không khí ẩm và thiết bị sấy potx, cách tra giản đồ không khí ẩm

4. Bảng chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

Dưới đây là các bảng hỗ trợ chuyển đổi nhanh từ km/h sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang km/h (m/s sang km/h):

Kilômét trên giờ (km/h) Mét trên giây (m/s)
1.0 0,2777
2.0 0,5555
3.0 0,8333
5.0 1.3888
8,0 2.2222
10,0 2.7777
20,0 5.5555
30,0 8.3333
50,0 13.888
100,0 27.777
Mét trên giây (m/s)
Kilômét trên giờ (km/h)
1.0 3.6
2.0 7.2
3.0 10.8
5.0 18,0
8,0 28,8
10,0 36,0
20,0 72.0
30,0 108.0
50,0 180.0
100,0 360.0

Để biết thêm giá trị, vui lòng sử dụng công cụ chuyển đổi.