Các khóa học qua clip dành mang lại Hội viên:Python thiết kế C Java C# SQL server PHP HTML5-CSS3-Java
Script
Đăng ký kết Hội viên
Đăng cam kết nhận thông tin về những đoạn phim mới nhất

Bài tập -2:

Nhập vào N số (0

Bài tập -1:

Nhập vào một trong những chuỗi sau đó in ra chuỗi đó và hòn đảo ngược của chuỗi đó. Ví dụ ví như nhập vào xyz đang in ra xyzzyx.

Bạn đang xem: Bài tập c++ về vòng lặp

Bài tập 0:

Nhập vào trong 1 chữ dòng thường (a-z), in ra vần âm đó 10 lần. Ví dụ ví như nhập vào a thì đang in ra aaaaaaaaaa.

Bài tập 1:

Hãy nhập vào một trong những N với điều kiện 0Bài tập 2:
1. In ra các số từ là một đến 100.

2. In ra các số tự 100 mang đến 1.3. In ra những số từ một đến 100 mà phân chia hết mang lại 3.4. In ra những số trường đoản cú 99 cho 1 mà phân tách hết đến 7.

5. Bạn hãy viết chương trình tính tổng của 50 số 1, 2, 3, ..., 50.

6. Bạn hãy viết lịch trình tính tổng của 50 số 50, 49, 48, ..., 1.7. Bạn hãy viết chương trình tình tổng của 50 số chẵn ban đầu từ 2.8. Bạn hãy viết chương trình tính tổng của 20 số 5, 10, 15, ..., 100.

9. Bạn hãy viết công tác tính n! (n!=1*2*3*...*n).10. Bạn hãy nhập vào một số N bất kỳ và kiểm tra xem N tất cả phải số nguyên tố tuyệt không? (Số nguyên tố là một số trong những nguyên dương to hơn 1 cùng chỉ phân chia hết cho 1 và chính nó, ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, ...)11. Các bạn hãy nhập vào một trong những N ngẫu nhiên và đánh giá xem N gồm phải số tuyệt đối hay không? (Số hoàn hảo và tuyệt vời nhất là số nguyên dương có tổng các ước số nhỏ dại hơn nó bằng chính nó, ví dụ: 1+2+3 = 6, vậy 6 là số trả hảo)

12. Bạn hãy viết công tác in ra 10 số thứ nhất của hàng số Fibonacci. Hãy cho thấy số thiết bị 13 có giá trị bao nhiêu?13. Viết công tác nhập vào một vài nguyên dương N với thực hiện:Số nguyên dương N bao gồm bao nhiêu chữ số?
Tính tổng các chữ số của N.In ra chữ số lớn số 1 của N.14. Cho một dãy số vô hạn như sau: 123456789101112131415.... Hãy cho biết chữ số thứ n (n nhập vào từ bỏ bàn phím) của hàng số có giá trị bao nhiêu?15. Hãy nhập vào một số trong những nguyên dương N cùng phân tích N thành những thừa số nguyên tố.

16. Cho hai số A với B là nhị số nguyên dương cùng A phải nhỏ hơn B (0 Tìm các số nhân tố từ A mang đến B.Tìm mong chung lớn số 1 của A cùng B.

Bài tập 4:

Bạn hãy viết lịch trình giải phương trình bậc 2 ax2+bx+c=0 dạng menu như sau:

1. Nhập 3 thông số a, b, c2. Khẳng định nghiệm

3. ThoátYêu cầu núm thể:Khi người dùng chọn 1 thì yêu cầu người tiêu dùng nhập vào từ keyboard 3 hệ số a, b và c.Khi người dùng chọn 2 thì bạn hãy xác minh nghiệm của phương trình dựa trên các hệ số đang nhập từ mục 1.

Khi người dùng chọn 3 thì bạn hãy cho ra khỏi trương trình.Nếu người dùng không lựa chọn mục 1, 2 xuất xắc 3 thì yêu thương cầu người dùng chọn mang lại đúng.

Xem thêm: Những câu đố khó nhất mọi thời đại (có đáp án), 10 câu đố hack não nhất mọi thời đại


Bài tập 5:


1. Viết công tác in ra bảng mã ASCII.

bài này tổng hợp các bài tập vòng lặp vào C giúp cho bạn làm quen cú pháp và biện pháp sử dụng của những vòng lặp C cơ bản: vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do-while và vòng lặp lồng nhau.


bài tập C: in các số từ 1-10 theo sản phẩm tự tăng dần đều

Đây là một trong những bài tập đơn giản dễ dàng giúp chúng ta làm thân quen với cách thực hiện vòng lặp for vào C.

Dưới đó là chương trình C nhằm in những số 1-10 theo vật dụng tự tăng dần.


#include int main() { int i, start, end; start = 1; end = 10; printf("In cac so theo thu tu tang dan: "); for(i = start; i
Kết quả:

*

bài xích tập C: In những số trường đoản cú 1-10 theo vật dụng tự sút dần

Yêu ước là in các số từ 1 tới 10 theo sản phẩm tự bớt dần. Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for vào C.

Dưới đấy là chương trình C để in các số 1-10 theo trang bị tự giảm dần.


#include int main() int i, start, end; start = 1; over = 10; printf("In cac so theo thu tu giam dan: "); for(i = end; i >= start; i--) printf("%2d ", i); return 0;
Kết quả:

*

bài bác tập C: in bảng số từ là 1 đến 100

In một bảng số thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Bảng số có 10 hàng và 10 cột các giá trị vào cột là liên tục nhau những giá trị trong hàng hơn yếu nhau 10

Với bài xích tập C này, họ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên ngoài sẽ tinh chỉnh và điều khiển các hàng với vòng lặp bên phía trong điều khiển các cột.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:


Kết quả:

*

bài tập C: in bảng nhân

In một bảng nhân của một số ngẫu nhiên với những số từ 1 tới 10 với hiển thị kết quả.

Với bài xích tập C này, bọn họ chỉ áp dụng một vòng lặp và tăng cao giá trị của số nhân lên.

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập C trên:


Kết quả:

*

bài xích tập C: in bảng cửu chương rút gọn

Bảng cửu chương rút gọn gàng là bảng tất cả hàng là hiệu quả của phép nhân một vài với những giá trị từ là một tới 10. Họ sẽ in 9 hàng tương xứng với các số tự 2 cho tới 10.

Với bài xích tập này, chúng ta sẽ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp phía bên ngoài điều khiển số hàng và vòng lặp bên trong điều khiển số cột của bảng.

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài xích tập C trên:


#include int main() { int i, j, count; int start, end; start = 2, kết thúc = 10; printf("In bang cuu chuong rut gon: "); for(i = start; i
Kết quả:

*

bài xích tập C: in các số chẵn trong dãy từ 1-10

Yêu ước là in những số chẵn trong dãy số từ là một tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn từ C.

Với bài tập C này, ngoài sử dụng vòng lặp, họ cần phối kết hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện xem số đó là số chẵn tốt lẻ, nếu như là số chẵn thì in còn nếu như là số lẻ thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % (để lấy phần dư) trong C.

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập C trên:


Kết quả:

*

bài bác tập C: in các số lẻ trong dãy từ 1-10

Yêu mong là in những số lẻ trong dãy số từ 1 tới 10 bởi áp dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Với bài tập C này, ngoài áp dụng vòng lặp, chúng ta cần phối hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện xem số sẽ là số chẵn tốt lẻ, nếu như là số lẻ thì in còn nếu như là số chẵn thì không. Bọn họ sử dụng lệnh IF và toán tử % (để rước phần dư) trong C.

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài xích tập C trên:


Kết quả:

*

Recent Updates sắp tới Tết 2024 Rồi! - Còn từng nào ngày nữa là mang đến tết 2024?
Linked
List vào java
Array
List vào java
Xử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay dùng trong Excel
Bảo mật tập tin Excel
Dịch trang tính vào Excel
In trang tính vào Excel
Hàm VLOOKUP trong Excel
Đối tượng giao diện trong Excel
Sử dụng macro trong Excel
Sử dụng Templates vào Excel
Sử dụng chủ đề (theme) trong Excel
*