Trình duyệt của người sử dụng đã tắt tính năng hỗ trợ Java


Bạn đang xem: 001

Script.Website chỉ làm cho việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để xem thêm cách bật Java
Script, hãy bấm chuột vào đây!

Lấy giáo dục đào tạo hoằng dương Phật pháp. Mang giảng giải tu dưỡng nhân tài. Lấy từ bi tiện ích xã hội. đem chân thành cải cách và phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu mong sanh Tịnh Độ.


*
»Bài giảng Video


*

Hòa Thượng Tịnh ko giảng (Bộ 1 Tập)

(83 Video) (179891 lượt xem)


Tịnh Công Đạo Ảnh - Khai Thị của Lão HT Tịnh Không<Đã xem: 497>
Cảm Ân Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Một Đời Hoằng Pháp Tái chế tạo ra Huệ Mạng<Đã xem: 717>
Thầy tất cả Sợ chết Hay Không? - Lão HT Tịnh Không<Đã xem: 873>
Chúc đầu năm Tân Sửu - 2021 - Hòa Thượng Tịnh Không<Đã xem: 1303>
Khai Thị 20/2/2016 trên Tịnh Tông học tập Hội Úc Châu - Lão Hòa Thượng Tịnh Không<Đã xem: 1065>
Khai Thị 24/3/2020 tất cả Nên run sợ Đối với Dịch Bệnh hay không ? - Lão Hòa Thượng Tịnh Không<Đã xem: 967>
Khai Thị 4/4/2020 thừa nhận Tổ Quy Tông, nương tựa Di Đà - Lão Hòa Thượng Tịnh Không<Đã xem: 1040>
Khai Thị 5/3/2020 từ Hành Hóa Tha, Bất Phụ Sư Ân - Lão Hòa Thượng Tịnh Không<Đã xem: 1033>
Sửa xưa, Tu nay, rửa tâm, Đổi hạnh<Đã xem: 1062>
Khai Thị 5/10/2019 UNESCO Paris - Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không<Đã xem: 988>
đầy đủ Khải Thị tự Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối với người Hiện Đại - Lão pháp môn sư Tịnh Không<Đã xem: 888>
Khai Thị 4/8/2019 Đại Lễ Tế Tổ, tưởng niệm Ân Đức Tổ Tiên & PH TTHN Tiêu Tai mong Phúc - HT Tịnh Không<Đã xem: 779>
Khai Thị 20/7/2019 yêu thương Thương toàn bộ Chúng sanh Vô Điều khiếu nại - Lão HT Tịnh Không<Đã xem: 907>
những Tố Chất rất cần được Có Của người Thầy Văn Hóa truyền thống cuội nguồn - pháp môn sư Tịnh Không<Đã xem: 826>
Khai Thị 29/5/2019 Tùy Thuận Phật Giáo, Tiếp Lửa Tương Truyền - Lão HT Tịnh Không<Đã xem: 1056>
Khai thị ngày 9/3/2019 - quan sát thấu là trí huệ - Buông được là công phu<Đã xem: 1548>
Khai Thị 3/3/2019 thứ Ưa Thích cần phải Buông Xuống, Thứ căm ghét Cũng
Phải
Buông

Chọn lọc sát 2000 bài thuyết pháp hay tốt nhất của pháp sư Tịnh Không, luôn được update mới độc nhất 2023. Những bài giảng của Hoà Thượng Tinh Không sâu xa vào Pháp Môn Tịnh Độ. Thời Mạt Pháp chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát sanh tử, ngoài ra tu những pháp môn không giống cũng xuất sắc nhưng vạn tín đồ tu khó có được vài bạn chứng đạo giải thoát.

Pháp Sư Tịnh ko là người thông thạo nhiều kinh khủng Ðại thừa và những bộ luận của đa số tông phái Phật giáo (PG) cũng giống như triết lý của Ðạo Khổng, Ðạo Lão, Ðạo Gia Tô, Ðạo Hồi và các Tôn giáo khác. Pháp môn sư Tịnh ko được coi là người gồm công phục hưng Tông Tịnh Ðộ trong hiện tại đại, Ngài đã cống hiến cả cuộc đời mình cho bài toán nghiên cứu, thực hành và lan tỏa pháp môn Tịnh Ðộ, là 1 trong những pháp môn nhưng mà Ngài đã có được những thành tựu mập nhất.


*

Trong tởm Đại Tập Phật nói cho bọn họ biết nếu như vậy gian không tồn tại Phật, đây là lời đưa thiết, cơ mà trên thực…Đọc tiếp »Thân người khó được, Phật pháp khó khăn nghe


*

Dùng vai trung phong từ bi để giải chất độc tự thân – Hòa Thượng Tịnh ko Ngày nay, yếu tố hoàn cảnh sống ở trần gian này rất…Đọc tiếp »Dùng trung khu từ bi nhằm giải chất độc tự thân


*

Trong họa bao gồm phước, trong phước tất cả họa – pháp sư Tịnh Không cuộc sống trao cho ta hầu hết món quà hết sức bất ngờ, dưới…Đọc tiếp »Trong họa có phước, vào phước gồm họa


*

Trong kinh Di Đà tất cả nói rằng đức Phật mê thích Ca đã bốn lần khuyên chúng ta nên niệm Phật A Di Đà, gớm Di…Đọc tiếp »Lợi ích của niệm Phật


Trích đoạn số 3: 3 căn phiên bản rất xung yếu trong Tịnh Độ Đại tởm Giải Diễn Nghĩa do pháp môn sư Tịnh không thuyết giảng…Đọc tiếp »3 căn bản rất trọng yếu


Trích đoạn Thập Thiện Nghiệp Đạo giống hệt như Là Đại Địa vào Tịnh Độ Đại ghê Giải Diễn Nghĩa do pháp sư Tịnh ko thuyết…Đọc tiếp »Thập Thiện Nghiệp Đạo giống hệt như Là Đại Địa


1. Học Phật thì đề nghị dùng loại tâm thông thường để học, phải gìn giữ lại sự bình thường. Nói thiệt ra, tựa đề tởm Vô…Đọc tiếp »Khai thị Niệm Phật của pháp môn sư Tịnh Không
Xem thêm: Boruto: 10 Câu Hỏi Về Kawaki Trong Boruto Là Ai ? Kawaki Là Ai

Bài giảng siêu độ vong linh của pháp sư Tịnh ko về những vấn đề nên và cấm kị trong 49 ngày sau thời điểm ngườ…Đọc tiếp »Siêu độ vong linh


Bài giảng 10 hạng người khi lâm thông thường không niệm Phật được được trích từ bỏ đĩa 50 bài bác khai thị của pháp sư Tịnh Không…Đọc tiếp »10 hạng fan khi lâm tầm thường không niệm Phật được