l>Kỳ môn độn giáp là gì? - Ngọa Long
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
Biên khảo:

Kỳ Môn Ðộn Giáp là gì?

Ngọa Long

Kỳ Môn Ðộn Giáp là một khoa học về phương - vị dựa trên cơ sở nguyên lý Cảm Ứng Ðiện Từ.

Bạn đang xem: Kỳ môn độn giáp là gì

Ta đều biết trái đất là một từ trường lớn, chịu ảnh hưởng của hệ Mặt Trời, tức chịu ảnh hưởng của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hệ sao khác. Con người là một vật mang điện (nhân điện). Khi một vật mang điện mà di động trong một từ trường nó sẽ bị từ trường ảnh hưởng, cảm ứng và tác động. Mà từ trường của trái đất lại chịu sự ảnh hưởng của cả Hệ Mặt Trời. Mặt Trời, Mặt Trăng, và các hệ sao khác luôn luôn di chuyển, do đó sự cảm ứng và tác động điện từ vào con người ta cũng luôn luôn thay đổi theo từng ngày, từng giờ, từng phút. Làm cho con người ta lúc khỏe lúc yếu, lúc tốt lúc xấu.

Kỳ Môn Ðộn Giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sự ảnh hưởng của điện từ trường đó sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta, rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm.

Kỳ Môn Ðộn Giáp là một môn cổ học tinh hoa của người Trung Hoa được phát minh vào khoảng 5 ngàn năm trước đây. Từ thời Hoàng Ðế lập quốc đã được sử dụng trong trận chiến với Si Vưu. Sau này, được các Thánh hiền khác như Thái Công, Lã Vọng, Trương Lương, Gia Cát Lượng Khổng Minh, Lưu Bá Ôn, . phát triển và hoàn chỉnh thêm. Thời xưa, chủ yếu được dùng trong đấu tranh chính trị và quân sự. Hiệnnay, Kỳ Môn Ðộn Giáp đã được áp dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực trong đời sống hàng ngày.

Kỳ Môn Ðộn Giáp nguyên gọi là Tam Nguyên Kỳ Môn Ðộn Giáp. Tam Nguyên tức là Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên (có nơi còn gọi là Thiên Nguyên, Nhân Nguyên, Ðịa Nguyên dựa trên cơ sở Tam Tài là Thiên Ðịa Nhân rồi tìm ra Thiên Thời Ðịa Lợi Nhân Hòa).

Kỳ là Tam kỳ và Lục Nghi trong 10 Thiên can thì Ất, Bính, Ðinh được gọi là Tam Kỳ, còn Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí được gọi là Lục Nghi. Con giáp được ẩn đọng trong Lục Nghi nên gọi là Ðộn Giáp.

Môn là Bát Môn, tức là tám cửa. Gồm có Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Ðỗ Môn, Cảnh Môn, Kinh Môn, và Khai Môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của Bát Quái mà ra. Trong quân sự còn có tên khác là Bát Trận Ðồ mà Gia Cát Khổng Minh đã sử dụng để nhốt Lục TỐn. Tên trong Bát Trận Ðồ là Thiên Môn, Ðịa Môn, Phong Môn, Vân Môn, Long Môn, Hổ Môn, Ðiểu Môn, và Xà Môn. Bát Trận Ðồ này xem thì rất đơn giản, dễ dàng nhưng kỳ thực thì thiên biến vạn hóa, cao siêu thần diệu. Cái kỳ diệu đó có lẽ cũng chỉ có một số nhà quân sự vĩ đại như Gia Cát Khổng Minh, Tôn Tử, Thái Công, Trương Lương, Lưu Bá Ôn mới hiểu hết được cái thần diệu vĩ đại của nó. Ở Việt Nam chỉ có cụ Trạng Trình là thấu hiểu được môn khoa học này. Vậy Bát Môn thực tế là tám loại cảm ứng điện từ của hệ Mặt Trời và Trái Ðất đối với con người ta.

Ngoài ra còn có Cửu Cung Tinh tức là chín cung màu. Là 1 - Trắng, 2 - Ðen, 3 - Biếc, 4 - Lục, 5 - Vàng, 6 - Trắng, 7 - Ðỏ, 8 - Trắng, và 9 - Tím. Là chín loại bức xạ của tuyến Vũ Trụ, chúng xuyên qua lớp khí quyển tới mặt đất và ảnh hưởng đến sinh lý, hành vi của sinh vật trên trái đất.

Cửu Thiên Tinh là 9 ngôi sao gồm có 7 ngôi sao của hệ sao Bắc Ðẩu và 2 ngôi sao phụ. Chúng có tên là Thiên Bồng, Tiên Nhuế, Thiên Xung, Thiên Phụ, Thiên Cầm, Thiên Tâm, Thiên Trụ, Thiên Nhiệm và Thiên Anh. 9 ngôi sao của hệ sao Bắc Ðẩu này có ảnh hưởng tới con người ta trên Trái Ðất đã được biết từ ngàn xưa.

Bát Thần là 8 ông thần có tên Trực Phù, Ðằng Xà, Thái Âm, Lục Hợp, Câu Trần, Chu Tước, Cửu Ðịa, và Cửu Thiên.

Tất cả những yếu tố trên ảnh hưởng tới trái đất theo năm, tháng, ngày, giờ và thời tiết, gây nên những cảm ứng khác nhau cho vạn vật trên trái đất trong đó có con người chúng ta, hình thành tốt (cát) hay xấu (hung). Sự biến hóa thay đổi đó được thể hiện trên 9 cung của Bàn Ðồ Kỳ Môn Ðộn Giáp như một mạch điện từ, nó thay đổi biến hóa theo sự vận chuyển của trái đất và Thái Dương Hệ theo năm, tháng, ngày, giờ và tiết khí. Vậy Tam Nguyên Kỳ Môn Ðộn Giáp chính là một "Phương vị học" được dùng để tuyển cát, tức dùng để chọn một thời điểm một hướng tốt, thời điểm đó và hướng đó ta có thể có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, để htực hiện mục đích riêng của ta, và biến vận xấu thành vận tốt.

Tam Nguyên Kỳ Môn Ðộn Giáp xưa kia được dùng trong đấu tranh chính trị quân sự, sau này mới phát triển và được dùng trong mọi lĩnh vực cả về tướng mệnh học, địa lý bói toán, .

Việc ứng dụng Kỳ Môn Ðộn Giáp trong đời sống hàng ngày.

Như phần trên đã nó, ngoài quân sự và chính trị, Kỳ Môn Ðộn Giáp còn được ứng dụng rất rộng rãi trong các vấn đề đời sống hàng ngày như sự nghiệp, nghiệp vụ, quan trường, thưng mại, tổ chức xí nghiệp, du lịch, kiện tụng, bệnh tật, thi cử, vay mượn, sinh đẻ, mua bán nhà đất, xây cất hay sửa chữa nhà, mở tiệm, tổ hợp kinh doanh, tình yêu, và hôn nhân, di chuyển chỗ ở, dấu ấn, số mệnh học, và chọn ngày giờ tốt ch mọi vấn đề, . (sau này bút giả sẽ dành thì giờ để soạn tiếp các mục).

Riêng về vấn đề chọn ngày giờ tốt và hướng tốt, nếu như ta dựa trên những cuốn lịch để chọn, nhiều lúc không thể phù hợp với vấn đề cụ thể của ta được, vì lịch dựa trên cơ sở bất động để chọn, ví dụ như chọn ngày giờ theo tuổi của ta, nếu xung là xấu nếu hợp là tốt, rồi xem gặp vị thần nào, lành hay dữ thì quyết định là tốt hay xấu. Còn việc chọn ngày giờ theo Kỳ Môn Ðộn Giáp là dựa theo cơ sở động, mà con người ta cũng có thể di chuyển, không phải ngồi yên một chỗ, một khi di chuyển như vậy thì không gian và thời gian cũng thay đổi theo, các vấn đề tốt hay xấu đều thay đổi theo từng giờ từng phút. Do đó, Kỳ Môn Ðộn Giáp có dạy ta là bất kỳ một ngày nào, giờ nào hay hướng nào đều có thể sử dụng được, chủ yếu là phương pháp sử dụng của ta như thế nào để có lợi và tránh được cái bất lợi mà thôi.

Kỳ Môn Ðộn Giáp đầu tiên thời Hoàng Ðế lập thành 1080 cục. Ðến Thái Công rút gọn thành 72 cục. Sau đó Trương Lương rút gọn lại nữa thành 18 cục cơ bản, gồm có 9 cục dương và 9 cục âm. Nếu ta sử dụng hết 1080 cục kết hợp với sự biến hóa của Bát Môn, Cửu Thiên Tinh, Bát Thần, Cửu Cung Tinh và tiết khí thì ta có hàng triệu cách biến hóa. Do sự thiên biến vạn hóa như vậy đã đưa tới sự bách chiến bách thắng của Thái Công, Trương Lương, Gia Cát Khổng Minh, Lưu Bá Ôn lưu danh muôn đời.

Cái khó của Kỳ Môn Ðộn Giáp là ở chỗ thiếp lập các đồ bàn sao cho chính xác. Một khi đã lập xong các đồ bàn thì việc xét đoán lại rất dễ. Nhằm vào cái khó khăn đó, bút giả dã dày công nghiên cứu và đã lập thành các bảng biểu để tra, và tính sẵn thành lịch Ðộn Giáp để độc giả dễ bề sử dụng được nhanh chóng. Cần nói thêm là lịch Ðộn Giáp ở đây bút giả đã chuyển đổi theo lịch Thiên Nhiên và sử dụng Dương Lịch để độc giả tiên việc tra cứu.

Khi lập bàn đồ Ðộn Giáp, độc giả chỉ cần chuẩn bị như sau:

_ 1 tấm bản đồ

_ 1 cái la bàn

_ 1 cuốn lịch Ðộn Giáp

_ Một số kiến thức cơ bản về Can, Chi, Ngũ Hành sinh khắc và tiết khí là đủ.

*

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX
*
Trang web được thiết kế bởi MQ Services
*
Chung News Media 2002s="na";c="na";j="na";f=""+escape(document.referrer)s=screen.width;v=navigator.app
Nameif (v != "Netscape") {c=screen.color
Depth}else {c=screen.pixel
Depth}j=navigator.java
Enabled()function pr(n) {document.write(n,"\n");}NS2Ch=0if (navigator.app
Name == "Netscape" &&navigator.app
Version.char
At(0) == "2") {NS2Ch=1}if (NS2Ch == 0) {r="&size="+s+"&colors="+c+"&referer="+f+"&java="+j+""pr("")}

Kỳ Môn Độn Giáp là một kỹ thuật cổ của Trung Quốc và được xem là một di sản văn hóa truyền thống quý giá. Vậy Kỳ Môn Độn Giáp là gì, Ý nghĩa ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau nhé!


1. Kỳ Môn Độn Giáp là gì?

“Kỳ Môn Độn Giáp” được ghép từ ba khái niệm: 

“Kỳ”: Đại diện cho thiên (trời), xác định thời gian.“Môn”: Đại diện cho địa (đất), xác định không gian.“Độn Giáp”: đại diện cho nhân, là khi thời gian và không gian được tích hợp.
*
Kỳ môn độn giáp là gì trong ứng dụng quân sự

Nói 1 cách dễ hiểu, đây là kỹ thuật cổ đưa ra 1 kết luận dựa trên thuật toán số học và các phép đo tương ứng được thực hiện. 

Kỳ Môn Độn Giáp đã được sử dụng rộng rãi từ thời hoàng đế lập quốc và nhắc tới trong các văn bản thuật lại những trận chiến quân sự. Sau này, Kỳ Môn Độn Giáp đã được các thánh hiền khác như Thái Công, Lã Vọng, Trương Lương, Gia Cát Lượng Khổng Minh, Lưu Bá Ôn, . phát triển và hoàn chỉnh thêm. 

Nguyên gọi của Kỳ Môn Độn Giáp là Tam Nguyên Kỳ Môn Độn Giáp, trong đó tam nguyên bao gồm Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên (có nơi còn gọi là Thiên Nguyên, Nhân Nguyên, Ðịa Nguyên dựa trên cơ sở Tam Tài là Thiên Ðịa Nhân rồi tìm ra Thiên Thời Ðịa Lợi Nhân Hòa).

2. Kỳ Môn Độn Giáp có cơ sở khoa học không? 

Ngoài tính chất của huyền học, kỳ môn độn giáp còn mang tính chất của khoa học.

Trước hết, mặt trời không chỉ đơn giản mọc theo hướng Đông và lặn về phía Tây. Trên thực tế, còn có sự chuyển động dọc theo hướng Bắc Nam. Dựa trên điều này, phía nam là đan huyệt và phía bắc là mộ cốc, thiên can được chia ra mười số, tương ứng với mười số lẻ và số chẵn.

Tất cả các số lẻ được gọi là thiên số, và tất cả các số chẵn được gọi là địa số. Đó cũng gọi là âm dương. “Bảo Kiên Đồ”: “Dương khởi vu nhất, thiên đích vi bắc thần.”

Nhất Thiên, Thái Cực, Hỗn Độn; Nhị Thổ, thượng hạ vị trí địa lý; Tam Thiên, nhật nguyệt và các sao tam quang; Tứ Địa, Đông, Tây, Nam, Bắc; Ngũ Thiên, ngũ hành; Địa Lục, Lục Hợp; Thất Thiên, thất diệu; Bát Địa, Tứ phương Tứ tá; Cửu Thiên, Cửu Đạo; Thập Địa, ngũ đế ngũ tá.

Đối ứng chính là: giáp mộc, ất mộc, bính hỏa, đinh hỏa, mậu thổ, kỷ thổ, canh kim, tân kim, nhâm thủy, quý thủy. Loại số thuật này còn biểu thị diễn biến sự phát triển di chuyển của các ngôi sao.

Ngày nay, các nghiên cứu khoa học đã nhận định rằng Kỳ Môn Độn Giáp không phải là 1 bộ môn huyền học vô căn cứ mà có thể xem như 1 môn khoa học liên quan đến phương – vị dựa trên cơ sở nguyên lý cảm ứng điện từ.

*
Kỳ Môn Độn Giáp là gì, có cơ sở khoa học không?

Chúng ta đều biết rằng, trái đất thực chất giống như 1 cục nam châm với từ trường lớn. Sự vận động của nó chịu ảnh hưởng của hệ Mặt Trời cùng các hệ sao khác trong vũ trụ. Đồng thời, bản thân con người chúng ta cũng là 1 vật mang điện tích (hay còn gọi là nhân điện).

Lý thuyết vật lý nói rằng khi 1 vật mang điện tích di chuyển trong 1 từ trường thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi từ trường đó. Mà từ trường Trái Đất lại chịu ảnh hưởng của cả hệ Mặt Trời. Chính vì thế, cuộc sống của con người luôn bị tác động, cảm ứng, cộng hưởng với mặt trời, mặt trăng và các hệ sao liên quan.

Đồng thời do Mặt Trời, Mặt Trăng, và các hệ sao khác luôn luôn di chuyển, do đó sự cảm ứng và tác động điện từ vào con người ta cũng luôn luôn thay đổi theo từng ngày, từng giờ, từng phút. Làm cho con người ta lúc khỏe lúc yếu, lúc tốt lúc xấu. 

Điều này chứng minh rằng, Kỳ Môn Độn Giáp là 1 bộ môn có cơ sở khoa học thuyết phục. 

3. Ý nghĩa của Kỳ Môn Độn Giáp là gì?

3.1. “Kỳ” trong “Kỳ Môn Độn giáp”

*
Ý nghĩa của kỳ môn độn giáp là gì?

Đây chính là Tam Kỳ và Lục Nghi trong 10 Thiên can. Tam Kỳ bao gồm ất, bính, đinh có mối quan hệ tương thông âm dương. Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý được gọi là Lục Nghi. Tam Kỳ cùng Lục Nghi xác nhập lại thành trình tự thuận như sau: “mậu dĩ canh tân nhâm quý đinh bính ất”

3.2. Ý nghĩa “Môn” trong “Kỳ Môn Độn giáp”

Môn là bát môn, đây chính là tám cửa bao gồm: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Tám cửa này đại diện cho tám phương vị của Bát Quái, hay còn có tên gọi khác là Bát Trận Đồ. 

Khái niệm môn đến từ quan niệm của người xưa rằng bầu trời là 1 địa phương tròn trịa với con người là tâm của trời đất (nhân làm tâm) và mang hướng 2 chiều. Phương vị xoay quanh theo chu kỳ 12 canh giờ, lấy đó làm căn cứ chia ra bát cực. 

Như vậy, tám cửu hay tám cực là dấu hiệu của tám phương bao gồm: phương đông Chấn, phía nam Ly, phía tây Đoái, phương bắc Khảm là bốn chính; đông nam Tốn, tây nam Khôn, tây bắc Kiền, đông bắc Cấn được gọi là tứ duy. 

Trong đó bát môn (8 cửa) chính là lấy tứ chính tứ duy với vị trí địa lý phương vị được xác định bằng cách quan sát nhật nguyệt trên bầu trời. 

3.3. Ý nghĩa “Độn Giáp” trong “Kỳ Môn Độn giáp”

Hiểu 1 cách đơn giản, “độn giáp” là 1 bộ môn tính toán, suy luận về sự diễn tiến hung cát của 1 sự vật dựa trên sự tiêu trưởng của âm dương để đưa các nguyên tắc và định lý quyết đoán chuẩn xác. Con giáp được ẩn đọng trong Lục Nghi nên gọi là Ðộn Giáp.

Trong độn giáp có dương độn, âm độn với tổng số là cửu độn. Nghĩa rằng sự biến hóa thay đổi được thể hiện trên 9 cung trên bản đồ kỳ môn độn giáp, bao gồm: Thiên độn, Địa độn, Nhân độn, Phong độn, Vân độn, Long độn, Hổ độn, Thần độn, Quỷ độn.

*
“Độn giáp” là 1 bộ môn tính toán, suy luận về sự diễn tiến hung cát của 1 sự vật

Sự biến hóa này vận động theo sự di chuyển của trái đất và Thái dương hệ theo năm, tháng, ngày, giờ và tiết khí. Nếu ở đông chí về sau thì dùng dương độn, ở hạ chí về sau thì dùng âm độn. 

4. Ứng dụng kỳ môn độn giáp ngày nay

Sau khi đã nắm rõ khái niệm Kỳ Môn Độn Giáp là gì, Vua Nệm sẽ chia sẽ với bạn đọc các ứng dụng của bộ môn này. Đây được xem là 1 bộ môn cổ học tinh hoa của người Trung Hoa với niên đại hình thành được xác định cách đây khoảng 5000 năm. Vào thời phong kiến, kỳ môn độn giáp được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự và chính trị là chủ yếu.

Xem thêm: Siêu âm tiếng anh là gì - các loại siêu âm phổ biến trong chẩn đoán y khoa

Ngày nay, bộ môn này được áp dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đời sống hàng ngày như công danh sự nghiệp, thương mại, kiện tụng, thi cử, sinh đẻ, mua bán bất động sản, phong thủy nhà ở, tình duyên, hôn nhân, số mệnh học,.. và lựa chọn ngày giờ tốt.

Dựa vào kỳ môn độn giáp, con người sẽ xác định được thời điểm nào, phương vị nào sẽ đem lại lợi và phương vị nào đem lại bất lợi để từ đó có cơ sở cải thiện vận mệnh trong từng thời điểm. 

Trong khi các lĩnh vực khác, để xác định được phương vị, thời điểm ta cần thầy hiểu biết về kỳ môn độn giáp, nhưng riêng việc chọn ngày giờ tốt và hướng tốt thì ta có thể tham khảo các cuốn lịch đã được nghiên cứu.

Việc coi ngày giờ và hướng tốt còn cần xác định dựa theo tuổi mệnh của người xem. Nếu xung thì không nên. Nếu coi theo Kỳ Môn Độn Giáp thì phải dựa theo cơ sở động, tức bao gồm cả không gian, thời gian để xác định các vấn đề tốt, xấu theo từng giây từng phút.

*
Ứng dụng kỳ môn độn giáp

Do đó, theo quan điểm của Kỳ Môn Độn Giáp thì ngày giờ nào, hướng nào cũng đều có thể sử dụng được, chủ yếu là phương pháp sử dụng để tăng cường cái lợi, giảm thiểu cái xấu.

Trên đây là những thông tin hữu ích liên quan đến thắc mắc kỳ môn độn giáp là gì. Hy vọng bài viết đã thỏa mãn bộ óc tò mò của bạn rồi nhé!