Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay, giá vàng giao ngay tại các sàn giao dịch mới nhất trong ngày. Tổng hợp các tin tức ảnh hưởng đến biến động của giá vàng thế giới biến động trong 24h nhanh chóng và chính xác nhất.

Bạn đang xem: Cập nhật giá vàng thế giới

Khảo sát theo trang Kitco, giá vàng thế giới hôm nay (5/9) giảm đồng loạt. Theo đó, giá vàng giao ngay hiện đạt 1.937,4 USD/ounce, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 đạt mức 1.963,5 USD/ounce.

Giá vàng ổn định trong phiên giao dịch mỏng ngày thứ Hai (4/9) nhờ đồng USD giảm nhẹ trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể kết thúc chính sách nâng lãi suất của thị trường ngày càng lớn.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 9/2023

Việc cập nhật xu hướng biến động của giá vàng thế giới hàng ngày và theo dõi tình hình giá vàng định kỳ hàng tháng trên các sàn giao dịch luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Cập nhật chi tiết giá vàng thế giới trong tháng 9/2023:

- Ngày 1/9: giá vàng giao ngay là 1.938,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.965,6 USD/ounce.

- Ngày 2/9: giá vàng giao ngay là 1.938,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.965,6 USD/ounce.

- Ngày 3/9: giá vàng giao ngay là 1.938,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.965,6 USD/ounce.

- Ngày 4/9: giá vàng giao ngay là 1.938,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.965,6 USD/ounce.

- Ngày 5/9: giá vàng giao ngay là 1.937,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.963,5 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 8/2023

Cập nhật chi tiết giá vàng thế giới trong tháng 8/2023:

- Ngày 1/8: giá vàng giao ngay là 1.964,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 2.002,15 USD/ounce.

- Ngày 2/8: giá vàng giao ngay là 1.948,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.986,25 USD/ounce.

- Ngày 3/8: giá vàng giao ngay là 1.935,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.971,6 USD/ounce.

- Ngày 4/8: giá vàng giao ngay là 1.934,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.970,55 USD/ounce.

- Ngày 5/8: giá vàng giao ngay là 1.942,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.978,2 USD/ounce.

- Ngày 6/8: giá vàng giao ngay là 1.942,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.978,2 USD/ounce.

- Ngày 7/8: giá vàng giao ngay là 1.942,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.978,1 USD/ounce.

- Ngày 8/8: giá vàng giao ngay là 1.936,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.971,4 USD/ounce.

- Ngày 9/8: giá vàng giao ngay là 1.925,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.960,1 USD/ounce.

- Ngày 10/8: giá vàng giao ngay là 1.915 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.949,05 USD/ounce.

- Ngày 11/8: giá vàng giao ngay là 1.913 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.945,95 USD/ounce.

- Ngày 12/8: giá vàng giao ngay là 1.913,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.945,85 USD/ounce.

- Ngày 13/8: giá vàng giao ngay là 1.913,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.945,85 USD/ounce.

- Ngày 14/8: giá vàng giao ngay là 1.912 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.943,95 USD/ounce.

- Ngày 15/8: giá vàng giao ngay là 1.906,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.938,25 USD/ounce.

- Ngày 16/8: giá vàng giao ngay là 1.901,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.932,9 USD/ounce.

- Ngày 17/8: giá vàng giao ngay là 1.900 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.922,55 USD/ounce.

- Ngày 18/8: giá vàng giao ngay là 1.890,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.920,35 USD/ounce.

- Ngày 19/8: giá vàng giao ngay là 1.889,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.918,4 USD/ounce.

- Ngày 20/8: giá vàng giao ngay là 1.889,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.918,4 USD/ounce.

- Ngày 21/8: giá vàng giao ngay là 1.889,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.918,75 USD/ounce.

- Ngày 22/8: giá vàng giao ngay là 1.895,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.924 USD/ounce.

- Ngày 23/8: giá vàng giao ngay là 1.898,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.927,9 USD/ounce.

- Ngày 24/8: giá vàng giao ngay là 1.915,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.945,05 USD/ounce.

- Ngày 25/8: giá vàng giao ngay là 1.915,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.944,15 USD/ounce.

- Ngày 26/8: giá vàng giao ngay là 1.914,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.943,1 USD/ounce.

- Ngày 27/8: giá vàng giao ngay là 1.914,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.943,1 USD/ounce.

- Ngày 28/8: giá vàng giao ngay là 1.914,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.942,3 USD/ounce.

- Ngày 29/8: giá vàng giao ngay là 1.919,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.948,05 USD/ounce.

- Ngày 30/8: giá vàng giao ngay là 1.935,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.963,85 USD/ounce.

- Ngày 31/8: giá vàng giao ngay là 1.935,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.963,85 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 7/2023

Cập nhật chi tiết giá vàng thế giới trong tháng 7/2023:

- Ngày 1/7: giá vàng giao ngay là 1.919,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.927,8 USD/ounce.

- Ngày 2/7: giá vàng giao ngay là 1.919,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.927,8 USD/ounce.

- Ngày 3/7: giá vàng giao ngay là 1.918,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.926,25 USD/ounce.

- Ngày 4/7: giá vàng giao ngay là 1.921,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.929,15 USD/ounce.

- Ngày 5/7: giá vàng giao ngay là 1.925,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.933,65 USD/ounce.

- Ngày 6/7: giá vàng giao ngay là 1.916,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.923,85 USD/ounce.

- Ngày 7/7: giá vàng giao ngay là 1.911,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.917,55 USD/ounce.

- Ngày 8/7: giá vàng giao ngay là 1.911,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.917,55 USD/ounce.

- Ngày 9/7: giá vàng giao ngay là 1.911,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.917,55 USD/ounce.

- Ngày 10/7: giá vàng giao ngay là 1.924,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.930,35 USD/ounce.

- Ngày 11/7: giá vàng giao ngay là 1.924,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.930,15 USD/ounce.

- Ngày 12/7: giá vàng giao ngay là 1.933,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.939,05 USD/ounce.

- Ngày 13/7: giá vàng giao ngay là 1.957,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.963,55 USD/ounce.

- Ngày 14/7: giá vàng giao ngay là 1.959,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.964,35 USD/ounce.

- Ngày 15/7: giá vàng giao ngay là 1.954,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.959,3 USD/ounce.

- Ngày 16/7: giá vàng giao ngay là 1.954,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.959,3 USD/ounce.

- Ngày 17/7: giá vàng giao ngay là 1.952 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.956,75 USD/ounce.

- Ngày 18/7: giá vàng giao ngay là 1.952,35 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.956,20 USD/ounce.

- Ngày 19/7: giá vàng giao ngay là 1.976,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.980,7 USD/ounce.

- Ngày 20/7: giá vàng giao ngay là 1.977,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.981,1 USD/ounce.

- Ngày 21/7: giá vàng giao ngay là 1.971,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.974,35 USD/ounce.

- Ngày 22/7: giá vàng giao ngay là 1.960,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.963,9 USD/ounce.

- Ngày 23/7: giá vàng giao ngay là 1.960,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.963,9 USD/ounce.

- Ngày 24/7: giá vàng giao ngay là 1.959,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.963,35 USD/ounce.

- Ngày 25/7: giá vàng giao ngay là 1.953,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.955,8 USD/ounce.

- Ngày 26/7: giá vàng giao ngay là 1.964,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.966,5 USD/ounce.

- Ngày 27/7: giá vàng giao ngay là 1.970,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.972, 6 USD/ounce.

- Ngày 28/7: giá vàng giao ngay là 1.947,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.947,4 USD/ounce.

- Ngày 29/7: giá vàng giao ngay là 1.947,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.947,4 USD/ounce.

- Ngày 30/7: giá vàng giao ngay là 1.947,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.947,4 USD/ounce.

- Ngày 31/7: giá vàng giao ngay là 1.957 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.996,8 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 6/2023

Cập nhật chi tiết giá vàng thế giới trong tháng 6/2023:

- Ngày 1/6: giá vàng giao ngay là 1.964,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.938,7 USD/ounce.

- Ngày 2/6: giá vàng giao ngay là 1.977 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.994,35 USD/ounce.

- Ngày 3/6: giá vàng giao ngay là 1.947,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.964,3 USD/ounce.

- Ngày 4/6: giá vàng giao ngay là 1.947,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.964,3 USD/ounce.

- Ngày 5/6: giá vàng giao ngay là 1.948,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.965,3 USD/ounce.

- Ngày 6/6: giá vàng giao ngay là 1.961,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.977,8 USD/ounce.

- Ngày 7/6: giá vàng giao ngay là 1.963,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.980,05 USD/ounce.

- Ngày 8/6: giá vàng giao ngay là 1.942,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.958,75 USD/ounce.

- Ngày 9/6: giá vàng giao ngay là 1.964,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.979,75 USD/ounce.

- Ngày 10/6: giá vàng giao ngay là 1.960,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.975,9 USD/ounce.

- Ngày 11/6: giá vàng giao ngay là 1.960,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.975,9 USD/ounce.

- Ngày 12/6: giá vàng giao ngay là 1.958 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.972 USD/ounce.

- Ngày 13/6: giá vàng giao ngay là 1.960 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.974,25 USD/ounce.

- Ngày 14/6: giá vàng giao ngay là 1.943 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.956,45 USD/ounce.

- Ngày 15/6: giá vàng giao ngay là 1.943,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.957,55 USD/ounce.

- Ngày 16/6: giá vàng giao ngay là 1.958,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.970,75 USD/ounce.

- Ngày 17/6: giá vàng giao ngay là 1.958,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.970,45 USD/ounce.

- Ngày 18/6: giá vàng giao ngay là 1.958,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.970,45 USD/ounce.

- Ngày 19/6: giá vàng giao ngay là 1.956,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.969,45 USD/ounce.

- Ngày 20/6: giá vàng giao ngay là 1.950,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.962,6 USD/ounce.

- Ngày 21/6: giá vàng giao ngay là 1.937,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.949,05 USD/ounce.

- Ngày 22/6: giá vàng giao ngay là 1.932,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.950,2 USD/ounce.

- Ngày 23/6: giá vàng giao ngay là 1.913,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.924,15 USD/ounce.

- Ngày 24/6: giá vàng giao ngay là 1.920,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.930,3 USD/ounce.

- Ngày 25/6: giá vàng giao ngay là 1.920,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.930,3 USD/ounce.

- Ngày 26/6: giá vàng giao ngay là 1.924,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.934,8 USD/ounce.

- Ngày 27/6: giá vàng giao ngay là 1.922,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.932,95 USD/ounce.

- Ngày 28/6: giá vàng giao ngay là 1.915 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.924,5 USD/ounce.

- Ngày 29/6: giá vàng giao ngay là 1.907,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.916,25 USD/ounce.

- Ngày 30/6: giá vàng giao ngay là 1.907,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.916,1 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 5/2023

Cập nhật chi tiết giá vàng thế giới trong tháng 5/2023:

- Ngày 1/5: giá vàng giao ngay là 1.987,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.995,75 USD/ounce.

- Ngày 2/5: giá vàng giao ngay là 1.983,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.991,95 USD/ounce.

- Ngày 3/5: giá vàng giao ngay là 2.015,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.024,65 USD/ounce.

- Ngày 4/5: giá vàng giao ngay là 2.052,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.061 USD/ounce

- Ngày 5/5: giá vàng giao ngay là 2.037,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.046,75 USD/ounce.

- Ngày 6/5: giá vàng giao ngay là 2.017,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.024,6 USD/ounce.

- Ngày 7/5: giá vàng giao ngay là 2.017,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.024,6 USD/ounce.

- Ngày 8/5: giá vàng giao ngay là 2.018,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.025,9 USD/ounce.

- Ngày 9/5: giá vàng giao ngay là 2.019,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.027,15 USD/ounce.

- Ngày 10/5: giá vàng giao ngay là 2.036,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.043,85 USD/ounce.

- Ngày 11/5: giá vàng giao ngay là 2.030,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.037,35 USD/ounce.

- Ngày 12/5: giá vàng giao ngay là 2.016 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.021,35 USD/ounce.

- Ngày 13/5: giá vàng giao ngay là 2.010,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.015,9 USD/ounce.

- Ngày 14/5: giá vàng giao ngay là 2.010,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.015,9 USD/ounce.

- Ngày 15/5: giá vàng giao ngay là 2.010,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.014,85 USD/ounce.

- Ngày 16/5: giá vàng giao ngay là 2.016,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.021,4 USD/ounce.

- Ngày 17/5: giá vàng giao ngay là 1.991,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.995,6 USD/ounce.

- Ngày 18/5: giá vàng giao ngay là 1.981 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.985,85 USD/ounce.

- Ngày 19/5: giá vàng giao ngay là 1.958,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.961 USD/ounce.

- Ngày 20/5: giá vàng giao ngay là 1.977,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.979,9 USD/ounce.

- Ngày 21/5: giá vàng giao ngay là 1.977,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.979,9 USD/ounce.

- Ngày 22/5: giá vàng giao ngay là 1.980,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.982,4 USD/ounce.

- Ngày 23/5: giá vàng giao ngay là 1.970,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.972,2 USD/ounce.

- Ngày 24/5: giá vàng giao ngay là 1.975,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.977,95 USD/ounce.

- Ngày 25/5: giá vàng giao ngay là 1.958,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.959,5 USD/ounce.

- Ngày 26/5: giá vàng giao ngay là 1.940,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.940,3 USD/ounce.

- Ngày 27/5: giá vàng giao ngay là 1.946,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.946,1 USD/ounce.

- Ngày 28/5: giá vàng giao ngay là 1.946,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.946,1 USD/ounce.

- Ngày 29/5: giá vàng giao ngay là 1.945,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.962,2 USD/ounce.

- Ngày 30/5: giá vàng giao ngay là 1.942,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.960,55 USD/ounce.

- Ngày 31/5: giá vàng giao ngay là 1.959,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.977,4 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 4/2023

Theo ghi nhận trong tháng 4/2023, mức giá cao nhất của vàng giao ngay là 2.021,3 USD/ounce và giá vàng kỳ hạn giao tháng 4 cao nhất là 2.039 USD/ounce.

Cập nhật chi tiết giá vàng thế giới trong tháng 4/2023:

- Ngày 1/4: giá vàng giao ngay là 1.969,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.986,7 USD/ounce.

- Ngày 2/4: giá vàng giao ngay là 1.969,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.986,7 USD/ounce.

- Ngày 3/4: giá vàng giao ngay là 1.960,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.977,35 USD/ounce.

- Ngày 4/4: giá vàng giao ngay là 1.984,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.002,45 USD/ounce.

- Ngày 5/4: giá vàng giao ngay là 2.021,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.039 USD/ounce.

- Ngày 6/4: giá vàng giao ngay là 2.018,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.035,85 USD/ounce.

- Ngày 7/4: giá vàng giao ngay là 2.007,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.023,9 USD/ounce.

- Ngày 8/4: giá vàng giao ngay là 2.007,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.023,9 USD/ounce.

- Ngày 9/4: giá vàng giao ngay là 2.007,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.023,9 USD/ounce.

- Ngày 10/4: giá vàng giao ngay là 2.002,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.018,55 USD/ounce.

- Ngày 11/4: giá vàng giao ngay là 1.995,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.010 USD/ounce.

- Ngày 12/4: giá vàng giao ngay là 2.004,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.020,05 USD/ounce

- Ngày 13/4: giá vàng giao ngay là 2.017,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.031,75 USD/ounce.

- Ngày 14/4: giá vàng giao ngay là 2.039 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.053,45 USD/ounce.

- Ngày 15/4: giá vàng giao ngay là 2.004 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.017,7 USD/ounce.

- Ngày 16/4: giá vàng giao ngay là 2.004 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.017,7 USD/ounce.

- Ngày 17/4: giá vàng giao ngay là 2.003 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.016,6 USD/ounce.

- Ngày 18/4: giá vàng giao ngay là 1.995 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.007,85 USD/ounce.

- Ngày 19/4: giá vàng giao ngay là 2.005,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.017,95 USD/ounce.

- Ngày 20/4: giá vàng giao ngay là 1.995,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.007,95 USD/ounce.

- Ngày 21/4: giá vàng giao ngay là 2.005,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.015,95 USD/ounce.

- Ngày 22/4: giá vàng giao ngay là 1.983,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.993,1 USD/ounce.

- Ngày 23/4: giá vàng giao ngay là 1.983,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.993,1 USD/ounce.

- Ngày 24/4: giá vàng giao ngay là 1.983 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.993,85 USD/ounce.

- Ngày 25/4: giá vàng giao ngay là 1.996,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.008,25 USD/ounce.

- Ngày 26/4: giá vàng giao ngay là 1.998,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.008,1 USD/ounce.

- Ngày 27/4: giá vàng giao ngay là 1.991,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.000,65 USD/ounce.

- Ngày 28/4: giá vàng giao ngay là 1.986,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.995,25 USD/ounce.

- Ngày 29/4: giá vàng giao ngay là 1.990,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.999,4 USD/ounce.

- Ngày 30/4: giá vàng giao ngay là 1.990,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.999,4 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 3/2023

Theo ghi nhận trong tháng 3/2023, mức giá cao nhất của vàng giao ngay là 1.993 USD/ounce và giá vàng kỳ hạn giao tháng 4 cao nhất là 1.926,8 USD/ounce.

Cập nhật chi tiết giá vàng thế giới trong tháng 3/2023:

- Ngày 1/3: giá vàng giao ngay là 1.825,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.832,05 USD/ounce.

- Ngày 2/3: giá vàng giao ngay là 1.836,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.843,6 USD/ounce.

- Ngày 3/3: giá vàng giao ngay là 1.838,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.844,85 USD/ounce.

- Ngày 4/3: giá vàng giao ngay là 1.856,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.862,8 USD/ounce.

- Ngày 5/3: giá vàng giao ngay là 1.856,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.862,8 USD/ounce.

- Ngày 6/3: giá vàng giao ngay là 1.851,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.857,85 USD/ounce.

- Ngày 7/3: giá vàng giao ngay là 1.845 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.851,15 USD/ounce.

- Ngày 8/3: giá vàng giao ngay là 1.813,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.817,6 USD/ounce.

- Ngày 9/3: giá vàng giao ngay là 1.814,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.819,25 USD/ounce.

- Ngày 10/3: giá vàng giao ngay là 1.832,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.836,35 USD/ounce.

- Ngày 11/3: giá vàng giao ngay là 1.868,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.872,7 USD/ounce.

- Ngày 12/3: giá vàng giao ngay là 1.868,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.872,7 USD/ounce.

- Ngày 13/3: giá vàng giao ngay là 1.878,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.883,05 USD/ounce.

- Ngày 14/3: giá vàng giao ngay là 1.912 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.917,2 USD/ounce.

- Ngày 15/3: giá vàng giao ngay là 1.901,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.905,45 USD/ounce.

- Ngày 16/3: giá vàng giao ngay là 1.923 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.926,8 USD/ounce.

- Ngày 17/3: giá vàng giao ngay là 1.920 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.923,7 USD/ounce.

- Ngày 18/3: giá vàng giao ngay là 1.974,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.978,45 USD/ounce.

- Ngày 19/3: giá vàng giao ngay là 1.989,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.993,7 USD/ounce.

- Ngày 20/3: giá vàng giao ngay là 1.973,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.978,85 USD/ounce.

- Ngày 21/3: giá vàng giao ngay là 1.976,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.980,35 USD/ounce.

- Ngày 22/3: giá vàng giao ngay là 1.942,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.946,9 USD/ounce.

- Ngày 23/3: giá vàng giao ngay là 1.971,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.974,65 USD/ounce.

- Ngày 24/3: giá vàng giao ngay là 1.993 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.995,3 USD/ounce.

- Ngày 25/3: giá vàng giao ngay là 1.978,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.981 USD/ounce.

- Ngày 26/3: giá vàng giao ngay là 1.978,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.981 USD/ounce.

- Ngày 27/3: giá vàng giao ngay là 1.975,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.995,7 USD/ounce.

- Ngày 28/3: giá vàng giao ngay là 1.958,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.977,4 USD/ounce.

- Ngày 29/3: giá vàng giao ngay là 1.971,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.989,7 USD/ounce.

- Ngày 30/3: giá vàng giao ngay là 1.962,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.981,3 USD/ounce.

- Ngày 31/3: giá vàng giao ngay là 1.979,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.996,25 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tháng 2/2023

Theo ghi nhận trong tháng 2/2023, mức giá cao nhất của vàng giao ngay là 1.952,7 USD/ounce và giá vàng kỳ hạn giao tháng 4 cao nhất là 1.968,3 USD/ounce.

- Ngày 1/2: giá vàng giao ngay là 1.926,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 2 là 1.942,45 USD/ounce.

- Ngày 2/2: giá vàng giao ngay là 1.952,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.968,3 USD/ounce.

- Ngày 3/2: giá vàng giao ngay là 1.914,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.929,45 USD/ounce.

- Ngày 4/2: giá vàng giao ngay là 1.864,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.877,7 USD/ounce.

- Ngày 5/2: giá vàng giao ngay là 1.864,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.877,7 USD/ounce.

- Ngày 6/2: giá vàng giao ngay là 1.863,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.876,45 USD/ounce.

- Ngày 7/2: giá vàng giao ngay là 1.869,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1,882,45 USD/ounce.

- Ngày 8/2: giá vàng giao ngay là 1.872,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.885,1 USD/ounce.

- Ngày 9/2: giá vàng giao ngay là 1.874,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.886,35 USD/ounce.

- Ngày 10/2: giá vàng giao ngay là 1.861,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.872,95 USD/ounce.

- Ngày 11/2: giá vàng giao ngay là 1.865,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.876,5 USD/ounce.

- Ngày 12/2: giá vàng giao ngay là 1.865,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.876,5 USD/ounce.

- Ngày 13/2: giá vàng giao ngay là 1.861,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.872,1 USD/ounce.

- Ngày 14/2: giá vàng giao ngay là 1.855,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.866,25 USD/ounce.

- Ngày 15/2: giá vàng giao ngay là 1.853,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.864,45 USD/ounce.

- Ngày 16/2: giá vàng giao ngay là 1.837 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.847,2 USD/ounce.

- Ngày 17/2: giá vàng giao ngay là 1.833,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.842,2 USD/ounce.

- Ngày 18/2: giá vàng giao ngay là 1.842,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.851,45 USD/ounce.

- Ngày 19/2: giá vàng giao ngay là 1.842,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.851,45 USD/ounce.

- Ngày 20/2, giá vàng giao ngay là 1.838,6 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.847,95 USD/ounce.

- Ngày 21/2, giá vàng giao ngay là 1.841 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.850,3 USD/ounce.

- Ngày 22/2, giá vàng giao ngay là 1.834,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.844,05 USD/ounce.

- Ngày 23/2, giá vàng giao ngay là 1.825,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.834 USD/ounce.

- Ngày 24/2, giá vàng giao ngay là 1.823,8 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.831,15 USD/ounce.

- Ngày 25/2, giá vàng giao ngay là 1.811,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.818 USD/ounce.

- Ngày 26/2, giá vàng giao ngay là 1.811,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.818 USD/ounce.

- Ngày 27/2, giá vàng giao ngay là 1.811,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.818,55 USD/ounce.

Xem thêm: Luu Tinh Ho Diep Kiem 2010 ), Tiểu Điệp (Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm 2010)

- Ngày 28/2, giá vàng giao ngay là 1.817,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.824,25 USD/ounce.

*
*

*

*
New York
*
London
*
Việt Nam
*
Thượng Hải
*
Tokyo
*
Sydney
*

*

Mobile Phone
Calendar
Refresh
Search
Discuss

Why Gold?
Gold is more than just another commodity, it’s a currency. It is THE currency that evolved in the marketplace over the last 5,000 years. The pressures of enormous debts will increasingly tempt the United States to inflate the US dollar so much that it will become almost worthless, in order that the debts can be easily repaid in near-worthless dollars. Gold will gain as the falling US dollar destroys trust in fiat currencies. The finance industry and governments have promoted fiat currencies at the expense of gold in the public’s mind for decades. From here, the investing public’s attitude to gold can only become more positive. Returning to currencies backed by gold is practical. Even the possibility that it might happen will cause the value of gold to rise considerably. Governments and central banks have been suppressing the price of gold since 1995 by lending and selling their gold. They won’t be able to keep it up forever. Then the price of gold and silver will soar.

*
Real-Time Forex Quotes tmec.edu.vn Symbol Bid Ask Change% High Low
Xem biểu đồ kỹ thuật: Click vào đây