Cập nhật giá chỉ vàng trái đất hôm nay, giá xoàn giao tức thì tại các sàn giao dịch mới nhất trong ngày. Tổng hợp những tin tức ảnh hưởng đến dịch chuyển của giá vàng nhân loại biến hễ trong 24h hối hả và đúng mực nhất.

Bạn đang xem: Cập nhật giá vàng thế giới

Khảo ngay cạnh theo trang Kitco, giá chỉ vàng cố giới lúc này (5/9) giảm đồng loạt. Theo đó, giá rubi giao ngay hiện tại đạt 1.937,4 USD/ounce, giá quà kỳ hạn giao mon 12 đạt tới 1.963,5 USD/ounce.

Giá vàng ổn định trong phiên giao dịch mỏng manh ngày trang bị Hai (4/9) nhờ đồng USD giảm nhẹ trong toàn cảnh kỳ vọng cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bao gồm thể kết thúc chính sách nâng lãi suất vay của thị phần ngày càng lớn.

Diễn biến giá vàng nhân loại tháng 9/2023

Việc cập nhật xu hướng biến động của giá vàng nắm giới từng ngày và theo dõi thực trạng giá tiến thưởng định kỳ mỗi tháng trên những sàn giao dịch luôn là giữa những mối quan tâm hàng đầu của những nhà đầu tư và fan tiêu dùng.

Cập nhật cụ thể giá vàng cố giới vào tháng 9/2023:

- Ngày 1/9: giá vàng giao ngay lập tức là 1.938,6 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 12 là 1.965,6 USD/ounce.

- Ngày 2/9: giá quà giao tức thì là 1.938,6 USD/ounce; giá vàng giao mon 12 là 1.965,6 USD/ounce.

- Ngày 3/9: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.938,6 USD/ounce; giá rubi giao mon 12 là 1.965,6 USD/ounce.

- Ngày 4/9: giá kim cương giao ngay là 1.938,6 USD/ounce; giá rubi giao mon 12 là 1.965,6 USD/ounce.

- Ngày 5/9: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.937,4 USD/ounce; giá rubi giao mon 12 là 1.963,5 USD/ounce.

Diễn phát triển thành giá vàng thế giới tháng 8/2023

Cập nhật chi tiết giá vàng cố gắng giới hồi tháng 8/2023:

- Ngày 1/8: giá quà giao ngay lập tức là 1.964,6 USD/ounce; giá xoàn giao mon 12 là 2.002,15 USD/ounce.

- Ngày 2/8: giá rubi giao ngay lập tức là 1.948,9 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 12 là 1.986,25 USD/ounce.

- Ngày 3/8: giá xoàn giao tức thì là 1.935,9 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 12 là 1.971,6 USD/ounce.

- Ngày 4/8: giá xoàn giao tức thì là 1.934,3 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 12 là 1.970,55 USD/ounce.

- Ngày 5/8: giá rubi giao tức thì là 1.942,6 USD/ounce; giá vàng giao mon 12 là 1.978,2 USD/ounce.

- Ngày 6/8: giá quà giao ngay là 1.942,6 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 12 là 1.978,2 USD/ounce.

- Ngày 7/8: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.942,6 USD/ounce; giá quà giao tháng 12 là 1.978,1 USD/ounce.

- Ngày 8/8: giá đá quý giao ngay là 1.936,3 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 12 là 1.971,4 USD/ounce.

- Ngày 9/8: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.925,6 USD/ounce; giá rubi giao tháng 12 là 1.960,1 USD/ounce.

- Ngày 10/8: giá kim cương giao tức thì là 1.915 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 12 là 1.949,05 USD/ounce.

- Ngày 11/8: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.913 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 12 là 1.945,95 USD/ounce.

- Ngày 12/8: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.913,1 USD/ounce; giá quà giao mon 12 là 1.945,85 USD/ounce.

- Ngày 13/8: giá rubi giao ngay lập tức là 1.913,1 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.945,85 USD/ounce.

- Ngày 14/8: giá vàng giao tức thì là 1.912 USD/ounce; giá vàng giao mon 12 là 1.943,95 USD/ounce.

- Ngày 15/8: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.906,7 USD/ounce; giá rubi giao tháng 12 là 1.938,25 USD/ounce.

- Ngày 16/8: giá quà giao tức thì là 1.901,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.932,9 USD/ounce.

- Ngày 17/8: giá đá quý giao tức thì là 1.900 USD/ounce; giá rubi giao mon 12 là 1.922,55 USD/ounce.

- Ngày 18/8: giá vàng giao ngay lập tức là 1.890,7 USD/ounce; giá quà giao mon 12 là 1.920,35 USD/ounce.

- Ngày 19/8: giá kim cương giao ngay là 1.889,5 USD/ounce; giá rubi giao tháng 12 là 1.918,4 USD/ounce.

- Ngày 20/8: giá vàng giao ngay lập tức là 1.889,5 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 12 là 1.918,4 USD/ounce.

- Ngày 21/8: giá kim cương giao tức thì là 1.889,3 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 12 là 1.918,75 USD/ounce.

- Ngày 22/8: giá xoàn giao tức thì là 1.895,1 USD/ounce; giá xoàn giao mon 12 là 1.924 USD/ounce.

- Ngày 23/8: giá quà giao tức thì là 1.898,3 USD/ounce; giá vàng giao mon 12 là 1.927,9 USD/ounce.

- Ngày 24/8: giá quà giao ngay lập tức là 1.915,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 là 1.945,05 USD/ounce.

- Ngày 25/8: giá quà giao ngay lập tức là 1.915,8 USD/ounce; giá vàng giao mon 12 là 1.944,15 USD/ounce.

- Ngày 26/8: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.914,8 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 12 là 1.943,1 USD/ounce.

- Ngày 27/8: giá vàng giao ngay lập tức là 1.914,8 USD/ounce; giá vàng giao mon 12 là 1.943,1 USD/ounce.

- Ngày 28/8: giá rubi giao ngay là 1.914,3 USD/ounce; giá xoàn giao mon 12 là 1.942,3 USD/ounce.

- Ngày 29/8: giá xoàn giao tức thì là 1.919,6 USD/ounce; giá rubi giao tháng 12 là 1.948,05 USD/ounce.

- Ngày 30/8: giá đá quý giao ngay là 1.935,9 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 12 là 1.963,85 USD/ounce.

- Ngày 31/8: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.935,9 USD/ounce; giá rubi giao tháng 12 là 1.963,85 USD/ounce.

Diễn biến chuyển giá vàng thế giới tháng 7/2023

Cập nhật cụ thể giá vàng thế giới vào thời điểm tháng 7/2023:

- Ngày 1/7: giá vàng giao tức thì là 1.919,8 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 8 là 1.927,8 USD/ounce.

- Ngày 2/7: giá vàng giao tức thì là 1.919,8 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.927,8 USD/ounce.

- Ngày 3/7: giá kim cương giao ngay là 1.918,5 USD/ounce; giá xoàn giao mon 8 là 1.926,25 USD/ounce.

- Ngày 4/7: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.921,4 USD/ounce; giá quà giao mon 8 là 1.929,15 USD/ounce.

- Ngày 5/7: giá vàng giao tức thì là 1.925,7 USD/ounce; giá rubi giao tháng 8 là 1.933,65 USD/ounce.

- Ngày 6/7: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.916,2 USD/ounce; giá xoàn giao mon 8 là 1.923,85 USD/ounce.

- Ngày 7/7: giá quà giao ngay là 1.911,6 USD/ounce; giá vàng giao mon 8 là 1.917,55 USD/ounce.

- Ngày 8/7: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.911,6 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 8 là 1.917,55 USD/ounce.

- Ngày 9/7: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.911,6 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 8 là 1.917,55 USD/ounce.

- Ngày 10/7: giá đá quý giao tức thì là 1.924,9 USD/ounce; giá vàng giao mon 8 là 1.930,35 USD/ounce.

- Ngày 11/7: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.924,3 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 8 là 1.930,15 USD/ounce.

- Ngày 12/7: giá đá quý giao ngay lập tức là 1.933,2 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 8 là 1.939,05 USD/ounce.

- Ngày 13/7: giá vàng giao tức thì là 1.957,2 USD/ounce; giá rubi giao mon 8 là 1.963,55 USD/ounce.

- Ngày 14/7: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.959,7 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 8 là 1.964,35 USD/ounce.

- Ngày 15/7: giá vàng giao tức thì là 1.954,3 USD/ounce; giá vàng giao mon 8 là 1.959,3 USD/ounce.

- Ngày 16/7: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.954,3 USD/ounce; giá rubi giao tháng 8 là 1.959,3 USD/ounce.

- Ngày 17/7: giá vàng giao tức thì là 1.952 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.956,75 USD/ounce.

- Ngày 18/7: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.952,35 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 8 là 1.956,20 USD/ounce.

- Ngày 19/7: giá vàng giao ngay là 1.976,1 USD/ounce; giá đá quý giao mon 8 là 1.980,7 USD/ounce.

- Ngày 20/7: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.977,2 USD/ounce; giá quà giao mon 8 là 1.981,1 USD/ounce.

- Ngày 21/7: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.971,1 USD/ounce; giá rubi giao tháng 8 là 1.974,35 USD/ounce.

- Ngày 22/7: giá vàng giao ngay là 1.960,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.963,9 USD/ounce.

- Ngày 23/7: giá kim cương giao tức thì là 1.960,9 USD/ounce; giá xoàn giao mon 8 là 1.963,9 USD/ounce.

- Ngày 24/7: giá vàng giao ngay là 1.959,5 USD/ounce; giá rubi giao mon 8 là 1.963,35 USD/ounce.

- Ngày 25/7: giá rubi giao tức thì là 1.953,4 USD/ounce; giá quà giao tháng 8 là 1.955,8 USD/ounce.

- Ngày 26/7: giá kim cương giao tức thì là 1.964,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8 là 1.966,5 USD/ounce.

- Ngày 27/7: giá đá quý giao ngay lập tức là 1.970,8 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.972, 6 USD/ounce.

- Ngày 28/7: giá quà giao ngay lập tức là 1.947,7 USD/ounce; giá quà giao mon 8 là 1.947,4 USD/ounce.

- Ngày 29/7: giá đá quý giao ngay là 1.947,7 USD/ounce; giá xoàn giao mon 8 là 1.947,4 USD/ounce.

- Ngày 30/7: giá kim cương giao tức thì là 1.947,7 USD/ounce; giá quà giao tháng 8 là 1.947,4 USD/ounce.

- Ngày 31/7: giá vàng giao ngay là 1.957 USD/ounce; giá đá quý giao mon 12 là 1.996,8 USD/ounce.

Diễn vươn lên là giá vàng trái đất tháng 6/2023

Cập nhật cụ thể giá vàng nắm giới trong thời điểm tháng 6/2023:

- Ngày 1/6: giá đá quý giao tức thì là 1.964,9 USD/ounce; giá đá quý giao mon 6 là 1.938,7 USD/ounce.

- Ngày 2/6: giá đá quý giao ngay lập tức là 1.977 USD/ounce; giá vàng giao mon 8 là 1.994,35 USD/ounce.

- Ngày 3/6: giá rubi giao ngay là 1.947,5 USD/ounce; giá quà giao tháng 8 là 1.964,3 USD/ounce.

- Ngày 4/6: giá rubi giao ngay lập tức là 1.947,5 USD/ounce; giá rubi giao mon 8 là 1.964,3 USD/ounce.

- Ngày 5/6: giá vàng giao tức thì là 1.948,9 USD/ounce; giá xoàn giao mon 8 là 1.965,3 USD/ounce.

- Ngày 6/6: giá quà giao ngay lập tức là 1.961,7 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 8 là 1.977,8 USD/ounce.

- Ngày 7/6: giá đá quý giao ngay là 1.963,7 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.980,05 USD/ounce.

- Ngày 8/6: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.942,4 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 8 là 1.958,75 USD/ounce.

- Ngày 9/6: giá rubi giao ngay là 1.964,8 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.979,75 USD/ounce.

- Ngày 10/6: giá vàng giao ngay là 1.960,7 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 8 là 1.975,9 USD/ounce.

- Ngày 11/6: giá rubi giao tức thì là 1.960,7 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.975,9 USD/ounce.

- Ngày 12/6: giá xoàn giao tức thì là 1.958 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 8 là 1.972 USD/ounce.

- Ngày 13/6: giá xoàn giao ngay là 1.960 USD/ounce; giá rubi giao tháng 8 là 1.974,25 USD/ounce.

- Ngày 14/6: giá kim cương giao tức thì là 1.943 USD/ounce; giá đá quý giao mon 8 là 1.956,45 USD/ounce.

- Ngày 15/6: giá kim cương giao tức thì là 1.943,4 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 8 là 1.957,55 USD/ounce.

- Ngày 16/6: giá đá quý giao ngay là 1.958,2 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.970,75 USD/ounce.

- Ngày 17/6: giá đá quý giao ngay lập tức là 1.958,2 USD/ounce; giá vàng giao mon 8 là 1.970,45 USD/ounce.

- Ngày 18/6: giá vàng giao tức thì là 1.958,2 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 8 là 1.970,45 USD/ounce.

- Ngày 19/6: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.956,5 USD/ounce; giá quà giao mon 8 là 1.969,45 USD/ounce.

- Ngày 20/6: giá quà giao tức thì là 1.950,9 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 8 là 1.962,6 USD/ounce.

- Ngày 21/6: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.937,6 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.949,05 USD/ounce.

- Ngày 22/6: giá kim cương giao tức thì là 1.932,6 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 8 là 1.950,2 USD/ounce.

- Ngày 23/6: giá đá quý giao ngay lập tức là 1.913,4 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 8 là 1.924,15 USD/ounce.

- Ngày 24/6: giá vàng giao ngay lập tức là 1.920,2 USD/ounce; giá quà giao mon 8 là 1.930,3 USD/ounce.

- Ngày 25/6: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.920,2 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.930,3 USD/ounce.

- Ngày 26/6: giá vàng giao ngay lập tức là 1.924,2 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 8 là 1.934,8 USD/ounce.

- Ngày 27/6: giá rubi giao tức thì là 1.922,8 USD/ounce; giá kim cương giao mon 8 là 1.932,95 USD/ounce.

- Ngày 28/6: giá rubi giao tức thì là 1.915 USD/ounce; giá rubi giao tháng 8 là 1.924,5 USD/ounce.

- Ngày 29/6: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.907,2 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 8 là 1.916,25 USD/ounce.

- Ngày 30/6: giá kim cương giao tức thì là 1.907,9 USD/ounce; giá quà giao tháng 8 là 1.916,1 USD/ounce.

Diễn trở thành giá vàng trái đất tháng 5/2023

Cập nhật cụ thể giá vàng gắng giới hồi tháng 5/2023:

- Ngày 1/5: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.987,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.995,75 USD/ounce.

- Ngày 2/5: giá vàng giao tức thì là 1.983,8 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 6 là 1.991,95 USD/ounce.

- Ngày 3/5: giá rubi giao ngay là 2.015,7 USD/ounce; giá vàng giao mon 6 là 2.024,65 USD/ounce.

- Ngày 4/5: giá rubi giao ngay là 2.052,8 USD/ounce; giá quà giao tháng 6 là 2.061 USD/ounce

- Ngày 5/5: giá rubi giao ngay là 2.037,7 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 6 là 2.046,75 USD/ounce.

- Ngày 6/5: giá rubi giao ngay là 2.017,6 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 6 là 2.024,6 USD/ounce.

- Ngày 7/5: giá kim cương giao tức thì là 2.017,6 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 6 là 2.024,6 USD/ounce.

- Ngày 8/5: giá quà giao ngay là 2.018,4 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 2.025,9 USD/ounce.

- Ngày 9/5: giá kim cương giao tức thì là 2.019,9 USD/ounce; giá rubi giao tháng 6 là 2.027,15 USD/ounce.

- Ngày 10/5: giá vàng giao ngay là 2.036,5 USD/ounce; giá rubi giao tháng 6 là 2.043,85 USD/ounce.

- Ngày 11/5: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 2.030,4 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 6 là 2.037,35 USD/ounce.

- Ngày 12/5: giá xoàn giao ngay là 2.016 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 6 là 2.021,35 USD/ounce.

- Ngày 13/5: giá vàng giao tức thì là 2.010,5 USD/ounce; giá vàng giao mon 6 là 2.015,9 USD/ounce.

- Ngày 14/5: giá đá quý giao ngay là 2.010,5 USD/ounce; giá xoàn giao mon 6 là 2.015,9 USD/ounce.

- Ngày 15/5: giá xoàn giao tức thì là 2.010,4 USD/ounce; giá rubi giao mon 6 là 2.014,85 USD/ounce.

- Ngày 16/5: giá kim cương giao ngay lập tức là 2.016,2 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 6 là 2.021,4 USD/ounce.

- Ngày 17/5: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.991,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.995,6 USD/ounce.

- Ngày 18/5: giá kim cương giao tức thì là 1.981 USD/ounce; giá vàng giao tháng 6 là 1.985,85 USD/ounce.

- Ngày 19/5: giá quà giao tức thì là 1.958,2 USD/ounce; giá vàng giao mon 6 là 1.961 USD/ounce.

- Ngày 20/5: giá tiến thưởng giao ngay là 1.977,6 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 6 là 1.979,9 USD/ounce.

- Ngày 21/5: giá xoàn giao ngay là 1.977,6 USD/ounce; giá quà giao mon 6 là 1.979,9 USD/ounce.

- Ngày 22/5: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.980,3 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 6 là 1.982,4 USD/ounce.

- Ngày 23/5: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.970,3 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 6 là 1.972,2 USD/ounce.

- Ngày 24/5: giá quà giao ngay lập tức là 1.975,7 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 6 là 1.977,95 USD/ounce.

- Ngày 25/5: giá đá quý giao tức thì là 1.958,5 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 6 là 1.959,5 USD/ounce.

- Ngày 26/5: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.940,1 USD/ounce; giá xoàn giao mon 6 là 1.940,3 USD/ounce.

- Ngày 27/5: giá đá quý giao ngay là 1.946,2 USD/ounce; giá quà giao mon 6 là 1.946,1 USD/ounce.

- Ngày 28/5: giá quà giao ngay là 1.946,2 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 6 là 1.946,1 USD/ounce.

- Ngày 29/5: giá đá quý giao ngay lập tức là 1.945,2 USD/ounce; giá rubi giao mon 6 là 1.962,2 USD/ounce.

- Ngày 30/5: giá quà giao ngay lập tức là 1.942,1 USD/ounce; giá quà giao tháng 6 là 1.960,55 USD/ounce.

- Ngày 31/5: giá vàng giao ngay lập tức là 1.959,2 USD/ounce; giá xoàn giao mon 6 là 1.977,4 USD/ounce.

Diễn đổi mới giá vàng trái đất tháng 4/2023

Theo ghi nhận trong tháng 4/2023, nấc giá cao nhất của đá quý giao ngay lập tức là 2.021,3 USD/ounce cùng giá đá quý kỳ hạn giao mon 4 cao nhất là 2.039 USD/ounce.

Cập nhật chi tiết giá vàng nỗ lực giới trong tháng 4/2023:

- Ngày 1/4: giá tiến thưởng giao ngay là 1.969,7 USD/ounce; giá kim cương giao mon 6 là 1.986,7 USD/ounce.

- Ngày 2/4: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.969,7 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 6 là 1.986,7 USD/ounce.

- Ngày 3/4: giá rubi giao tức thì là 1.960,5 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 6 là 1.977,35 USD/ounce.

- Ngày 4/4: giá vàng giao ngay là 1.984,8 USD/ounce; giá kim cương giao mon 6 là 2.002,45 USD/ounce.

- Ngày 5/4: giá xoàn giao ngay lập tức là 2.021,3 USD/ounce; giá kim cương giao mon 6 là 2.039 USD/ounce.

- Ngày 6/4: giá tiến thưởng giao tức thì là 2.018,8 USD/ounce; giá vàng giao mon 6 là 2.035,85 USD/ounce.

- Ngày 7/4: giá vàng giao ngay lập tức là 2.007,6 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 6 là 2.023,9 USD/ounce.

- Ngày 8/4: giá tiến thưởng giao tức thì là 2.007,6 USD/ounce; giá đá quý giao mon 6 là 2.023,9 USD/ounce.

- Ngày 9/4: giá đá quý giao ngay là 2.007,6 USD/ounce; giá rubi giao mon 6 là 2.023,9 USD/ounce.

- Ngày 10/4: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 2.002,4 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 6 là 2.018,55 USD/ounce.

- Ngày 11/4: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.995,3 USD/ounce; giá đá quý giao mon 6 là 2.010 USD/ounce.

- Ngày 12/4: giá kim cương giao tức thì là 2.004,7 USD/ounce; giá quà giao tháng 6 là 2.020,05 USD/ounce

- Ngày 13/4: giá kim cương giao ngay lập tức là 2.017,1 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 6 là 2.031,75 USD/ounce.

- Ngày 14/4: giá xoàn giao ngay là 2.039 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 6 là 2.053,45 USD/ounce.

- Ngày 15/4: giá rubi giao tức thì là 2.004 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 6 là 2.017,7 USD/ounce.

- Ngày 16/4: giá đá quý giao tức thì là 2.004 USD/ounce; giá kim cương giao mon 6 là 2.017,7 USD/ounce.

- Ngày 17/4: giá đá quý giao tức thì là 2.003 USD/ounce; giá đá quý giao tháng 6 là 2.016,6 USD/ounce.

- Ngày 18/4: giá kim cương giao ngay là 1.995 USD/ounce; giá rubi giao tháng 6 là 2.007,85 USD/ounce.

- Ngày 19/4: giá tiến thưởng giao ngay là 2.005,2 USD/ounce; giá quà giao mon 6 là 2.017,95 USD/ounce.

- Ngày 20/4: giá tiến thưởng giao ngay là 1.995,7 USD/ounce; giá tiến thưởng giao mon 6 là 2.007,95 USD/ounce.

- Ngày 21/4: giá vàng giao tức thì là 2.005,2 USD/ounce; giá kim cương giao mon 6 là 2.015,95 USD/ounce.

- Ngày 22/4: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.983,9 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 6 là 1.993,1 USD/ounce.

- Ngày 23/4: giá rubi giao ngay là 1.983,9 USD/ounce; giá rubi giao mon 6 là 1.993,1 USD/ounce.

- Ngày 24/4: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.983 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 6 là 1.993,85 USD/ounce.

- Ngày 25/4: giá rubi giao tức thì là 1.996,9 USD/ounce; giá đá quý giao mon 6 là 2.008,25 USD/ounce.

- Ngày 26/4: giá đá quý giao ngay là 1.998,2 USD/ounce; giá xoàn giao mon 6 là 2.008,1 USD/ounce.

- Ngày 27/4: giá xoàn giao ngay là 1.991,4 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 6 là 2.000,65 USD/ounce.

- Ngày 28/4: giá xoàn giao ngay là 1.986,8 USD/ounce; giá rubi giao tháng 6 là 1.995,25 USD/ounce.

- Ngày 29/4: giá quà giao ngay là 1.990,6 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 6 là 1.999,4 USD/ounce.

- Ngày 30/4: giá đá quý giao tức thì là 1.990,6 USD/ounce; giá quà giao mon 6 là 1.999,4 USD/ounce.

Diễn biến chuyển giá vàng thế giới tháng 3/2023

Theo ghi nhận hồi tháng 3/2023, mức giá tối đa của rubi giao ngay là 1.993 USD/ounce và giá đá quý kỳ hạn giao mon 4 cao nhất là 1.926,8 USD/ounce.

Cập nhật chi tiết giá vàng thay giới trong thời điểm tháng 3/2023:

- Ngày 1/3: giá vàng giao tức thì là 1.825,2 USD/ounce; giá quà giao tháng bốn là 1.832,05 USD/ounce.

- Ngày 2/3: giá vàng giao tức thì là 1.836,8 USD/ounce; giá đá quý giao tháng bốn là 1.843,6 USD/ounce.

- Ngày 3/3: giá xoàn giao tức thì là 1.838,7 USD/ounce; giá vàng giao tháng tư là 1.844,85 USD/ounce.

- Ngày 4/3: giá vàng giao tức thì là 1.856,5 USD/ounce; giá rubi giao tháng 4 là 1.862,8 USD/ounce.

- Ngày 5/3: giá kim cương giao ngay là 1.856,5 USD/ounce; giá vàng giao tháng bốn là 1.862,8 USD/ounce.

- Ngày 6/3: giá quà giao ngay là 1.851,8 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng tư là 1.857,85 USD/ounce.

- Ngày 7/3: giá quà giao tức thì là 1.845 USD/ounce; giá quà giao tháng bốn là 1.851,15 USD/ounce.

- Ngày 8/3: giá xoàn giao ngay là 1.813,6 USD/ounce; giá quà giao tháng bốn là 1.817,6 USD/ounce.

- Ngày 9/3: giá vàng giao tức thì là 1.814,5 USD/ounce; giá quà giao tháng tư là 1.819,25 USD/ounce.

- Ngày 10/3: giá kim cương giao ngay là 1.832,3 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng tư là 1.836,35 USD/ounce.

- Ngày 11/3: giá đá quý giao ngay lập tức là 1.868,1 USD/ounce; giá quà giao tháng tư là 1.872,7 USD/ounce.

- Ngày 12/3: giá rubi giao tức thì là 1.868,1 USD/ounce; giá xoàn giao tháng tư là 1.872,7 USD/ounce.

- Ngày 13/3: giá rubi giao tức thì là 1.878,6 USD/ounce; giá quà giao tháng 4 là 1.883,05 USD/ounce.

- Ngày 14/3: giá quà giao ngay là 1.912 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 4 là 1.917,2 USD/ounce.

- Ngày 15/3: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.901,5 USD/ounce; giá kim cương giao tháng tư là 1.905,45 USD/ounce.

- Ngày 16/3: giá kim cương giao ngay là 1.923 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 4 là 1.926,8 USD/ounce.

- Ngày 17/3: giá vàng giao tức thì là 1.920 USD/ounce; giá rubi giao tháng bốn là 1.923,7 USD/ounce.

- Ngày 18/3: giá tiến thưởng giao ngay là 1.974,2 USD/ounce; giá vàng giao tháng bốn là 1.978,45 USD/ounce.

- Ngày 19/3: giá quà giao tức thì là 1.989,3 USD/ounce; giá kim cương giao tháng bốn là 1.993,7 USD/ounce.

- Ngày 20/3: giá đá quý giao tức thì là 1.973,6 USD/ounce; giá quà giao tháng bốn là 1.978,85 USD/ounce.

- Ngày 21/3: giá quà giao ngay lập tức là 1.976,7 USD/ounce; giá kim cương giao tháng bốn là 1.980,35 USD/ounce.

- Ngày 22/3: giá kim cương giao tức thì là 1.942,7 USD/ounce; giá đá quý giao tháng bốn là 1.946,9 USD/ounce.

- Ngày 23/3: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.971,8 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 4 là 1.974,65 USD/ounce.

- Ngày 24/3: giá đá quý giao tức thì là 1.993 USD/ounce; giá rubi giao tháng 4 là 1.995,3 USD/ounce.

- Ngày 25/3: giá vàng giao ngay lập tức là 1.978,2 USD/ounce; giá quà giao tháng 4 là 1.981 USD/ounce.

- Ngày 26/3: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.978,2 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng bốn là 1.981 USD/ounce.

- Ngày 27/3: giá tiến thưởng giao ngay là 1.975,6 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 4 là 1.995,7 USD/ounce.

- Ngày 28/3: giá vàng giao ngay lập tức là 1.958,5 USD/ounce; giá rubi giao tháng 6 là 1.977,4 USD/ounce.

- Ngày 29/3: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.971,1 USD/ounce; giá rubi giao tháng 6 là 1.989,7 USD/ounce.

- Ngày 30/3: giá quà giao tức thì là 1.962,7 USD/ounce; giá đá quý giao mon 6 là 1.981,3 USD/ounce.

- Ngày 31/3: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.979,7 USD/ounce; giá vàng giao mon 6 là 1.996,25 USD/ounce.

Diễn biến đổi giá vàng thế giới tháng 2/2023

Theo ghi nhận trong thời điểm tháng 2/2023, mức giá cao nhất của tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.952,7 USD/ounce và giá quà kỳ hạn giao tháng 4 cao nhất là 1.968,3 USD/ounce.

- Ngày 1/2: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.926,8 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 2 là 1.942,45 USD/ounce.

- Ngày 2/2: giá kim cương giao ngay lập tức là 1.952,7 USD/ounce; giá đá quý giao tháng tư là 1.968,3 USD/ounce.

- Ngày 3/2: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.914,6 USD/ounce; giá rubi giao tháng bốn là 1.929,45 USD/ounce.

- Ngày 4/2: giá rubi giao ngay lập tức là 1.864,3 USD/ounce; giá xoàn giao tháng tư là 1.877,7 USD/ounce.

- Ngày 5/2: giá vàng giao ngay là 1.864,3 USD/ounce; giá rubi giao tháng tư là 1.877,7 USD/ounce.

- Ngày 6/2: giá vàng giao ngay lập tức là 1.863,2 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng bốn là 1.876,45 USD/ounce.

- Ngày 7/2: giá quà giao tức thì là 1.869,2 USD/ounce; giá đá quý giao tháng tư là 1,882,45 USD/ounce.

- Ngày 8/2: giá đá quý giao ngay là 1.872,5 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 4 là 1.885,1 USD/ounce.

- Ngày 9/2: giá xoàn giao tức thì là 1.874,4 USD/ounce; giá đá quý giao tháng tư là 1.886,35 USD/ounce.

- Ngày 10/2: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.861,3 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 4 là 1.872,95 USD/ounce.

- Ngày 11/2: giá xoàn giao ngay lập tức là 1.865,5 USD/ounce; giá kim cương giao tháng bốn là 1.876,5 USD/ounce.

- Ngày 12/2: giá quà giao tức thì là 1.865,5 USD/ounce; giá xoàn giao tháng bốn là 1.876,5 USD/ounce.

- Ngày 13/2: giá kim cương giao ngay là 1.861,6 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 4 là 1.872,1 USD/ounce.

- Ngày 14/2: giá tiến thưởng giao tức thì là 1.855,3 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.866,25 USD/ounce.

- Ngày 15/2: giá đá quý giao ngay lập tức là 1.853,5 USD/ounce; giá quà giao tháng tư là 1.864,45 USD/ounce.

- Ngày 16/2: giá vàng giao ngay là 1.837 USD/ounce; giá kim cương giao tháng tư là 1.847,2 USD/ounce.

- Ngày 17/2: giá vàng giao tức thì là 1.833,1 USD/ounce; giá xoàn giao tháng 4 là 1.842,2 USD/ounce.

- Ngày 18/2: giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.842,2 USD/ounce; giá kim cương giao tháng bốn là 1.851,45 USD/ounce.

- Ngày 19/2: giá quà giao ngay là 1.842,2 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng tư là 1.851,45 USD/ounce.

- Ngày 20/2, giá tiến thưởng giao ngay là 1.838,6 USD/ounce; giá quà giao tháng tư là 1.847,95 USD/ounce.

- Ngày 21/2, giá tiến thưởng giao ngay lập tức là 1.841 USD/ounce; giá xoàn giao tháng tư là 1.850,3 USD/ounce.

- Ngày 22/2, giá vàng giao ngay lập tức là 1.834,7 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng 4 là 1.844,05 USD/ounce.

- Ngày 23/2, giá đá quý giao ngay lập tức là 1.825,4 USD/ounce; giá kim cương giao tháng 4 là 1.834 USD/ounce.

- Ngày 24/2, giá kim cương giao ngay lập tức là 1.823,8 USD/ounce; giá quà giao tháng tư là 1.831,15 USD/ounce.

- Ngày 25/2, giá xoàn giao tức thì là 1.811,2 USD/ounce; giá tiến thưởng giao tháng tư là 1.818 USD/ounce.

- Ngày 26/2, giá đá quý giao ngay là 1.811,2 USD/ounce; giá quà giao tháng bốn là 1.818 USD/ounce.

- Ngày 27/2, giá tiến thưởng giao ngay là 1.811,9 USD/ounce; giá vàng giao tháng 4 là 1.818,55 USD/ounce.

Xem thêm: Luu Tinh Ho Diep Kiem 2010 ), Tiểu Điệp (Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm 2010)

- Ngày 28/2, giá xoàn giao ngay là 1.817,2 USD/ounce; giá quà giao tháng 4 là 1.824,25 USD/ounce.

*
*

*

*
thủ đô new york
*
London
*
việt nam
*
Thượng Hải
*
Tokyo
*
Sydney
*

*

Mobile Phone
Calendar
Refresh
Search
Discuss

Why Gold?
Gold is more than just another commodity, it’s a currency. It is THE currency that evolved in the marketplace over the last 5,000 years. The pressures of enormous debts will increasingly tempt the United States lớn inflate the US dollar so much that it will become almost worthless, in order that the debts can be easily repaid in near-worthless dollars. Gold will gain as the falling US dollar destroys trust in fiat currencies. The finance industry and governments have promoted fiat currencies at the expense of gold in the public’s mind for decades. From here, the investing public’s attitude to gold can only become more positive. Returning khổng lồ currencies backed by gold is practical. Even the possibility that it might happen will cause the value of gold to lớn rise considerably. Governments and central banks have been suppressing the price of gold since 1995 by lending và selling their gold. They won’t be able to lớn keep it up forever. Then the price of gold và silver will soar.

*
Real-Time Forex Quotes tmec.edu.vn Symbol Bid Ask Change% High Low
Xem biểu đồ gia dụng kỹ thuật: Click vào đây