Để tính thuế TNCN cho năm 2016, kế toán cần quan tâm đến các thông tư hướng dẫn về thuế TNCN sau: Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC

Đối với kế toán tại các doanh nghiệp thì tính Thuế TNCN từ tiền lương tiền công là công việc phổ biến nhất. Vì vậy trong bài viết này
Kế Toán Thiên Ưngsẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương - tiền công.

Bạn đang xem: Bảng tính thuế thu nhập cá nhân 2016

1. Cách tính thuế TNCNĐối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên:

(Các nhân viên ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì thực hiện tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần)

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Được xác định qua cách tính:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

Trong đó:

* Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễnthuế

a, Tổng lươngnhận được bao gồm tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được kể cả các khoản tiền thưởng lễ, tết...

b, Các khoản miễnthuếbao gồm:

- Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca:

+ Nếu phụ cấp vào tiền lương thìđược
Miễn tối đa680.000/ tháng.

+ Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn (tự nấu ăn) hay mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được
Miễnhết (không bị giới hạn).

- Phụ cấp điện thoại:

+ Nếu phụ cấp theo tiêu dùng thực tế: Được miễn hết (phải có hóa đơn tiền điện thoại mang tên công ty, địa chỉ, MST của công ty chi trả thu nhập)

- Tiền phụ cấp trang phục:

+ Nếu nhận được bằng tiền: Miễn tối đa 5 triệu/năm

+ Nếu nhận được bằng hiện vật: Miễn toàn bộ

+ Nếu vừa nhận được tiền vừa nhận được hiện vật: thì phần nhận được bằng hiện vật không bị tính thuế còn phần tiền vẫn bị khống chế 5 triệu/năm.

- Tiền làm thêm giờban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính. Ví dụ: làm ban ngày được 4 nghìn/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được trả 7 nghìn/h => 3 nghìn/h cao hơn này được miễn thuế.

- Các khoản phúc lợi:

+ Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.(Theo khoản 5 điều 11 của TT 92/2015/TT-BTC).

+Đối với các khoản chi trực tiếp cho người lao động, Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân để tính thuế thu nhập cá nhân. (Theo CV 34440/CT-HTr, ngày 05 tháng 06 năm 2015 CỦA Ccụ thuế TP Hà Nội)

-Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN

* Các khoản giảm trừ được quy định tại điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC như sau:

-Giảm trừ gia cảnh:

+ Bản thân người nộp thuế: 9 triệu/tháng.

+ Người phụ thuộc: 3,6 triệu/người/tháng (phải được đăng ký với Thuế.

- Các khoảnbảo hiểmđang tham gia: BHXH, BHYT, BHTN,bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có). (Theo điểm 3, khoản 8, điều 2 của NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 - hướng dẫn thi hình luật sử đổi bổ sung một số điều luật về thuế (Luật sửa đổi số71/2014/QH13) ( NĐ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015)

- Nếu trong kỳ người nộp thuế đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì cũng được trừ nhưng phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.

Thuế suấtđể tính thuế thu nhập cá nhân là thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế suất tương ứng.

Được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và Phụ lục: 01/PL-TNCN như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Để cho các bạn kế toán mới tiếp xúc với thuế TNCN dễ hình dung, Kế Toán Thiên Ưng sẽ tóm tắt lại các bước tính thuế TNCN như sau:

Các công thức tính thuế TNCN cần nhớ:

1. Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất (1)

2. Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ (2)

3. Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễn thuế (3)

Các bước thực hiện khi tính thuế TNCN:

Bước 1: Tính tổng thu nhập: trong tháng người lao động được trả bao nhiêu khoản các bạn cộng hết vào.

Bước 2: Xác định các khoản được Miên thuế TNCN (nằm ở các khoản phụ cấp => các bạn xác định xem những khoản nào được Miến thuế, mức miễn cụ thể từng khoản)

=> Tổng hợp được bước 1 và bước 2 là chúng ta xác định được thu nhập chịu thuế của cá nhân đó. (công thức 3)

Bước 3: Xác định các khoản giảm trừ: Mỗi người chỉ được giảm trừ 1 nơi nên nếu có NLĐ ký từ 2 nơi trở lên mà các nơi đều từ 3 tháng thì người này phải lựa chọn 1 nơi để được tính giảm trừ. Các nơi còn lại không được giảm trừ nữa.

+ Bản thân: 9tr/tháng (Không phải đăng ký)

+ Người phụ thuộc: Nếu NLĐ có đăng ký người phụ thuộc thì các bạn xác định số người phụ thuộc của lao động đó trên mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN rồi nhân với 3,6tr

Bước 4: Tính thu nhập tính thuế - công thức 2

+TH1: Thu nhập tính thuế ra âm => NLĐ này có thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế

=> NLĐ không bị khấu trừ thuế TNCN.

+TH2: Thu nhấp tính thuế ra dương => tiến hành tính số thuếTNCN phải nộptheo bước 5.

Bước 5: Tính ra số thuế TNCN phải nộp

Sau khi các bạn tính ra được số tiền thu nhập tính thuế dương tại bước 4. Chúng ta sẽ đối chiếu thu nhập tính thuế đó vào bảng thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần để xác định bậc thuế hay công thức tính ra số thuế TNCN phải nộp.

Ví dụ: Các bạn tính ra thu nhập tính của Nhân viên A là 7 triệu. Chúng ta nhìn vào bảng thuế suất thấy: 7 triệu thuộc bậc 2 (cho TNTT từ 5 đến 10 triệu) => dóng sang ngang là chúng ta xác định được công thức tính (các bạn lấy theo công thức ở cách 1 hay cách 2 trên bảng tính đều được)

giả định, Kế toán Thiên Ưng lựa chọn các tính theo cách 2 thì công thức là: 10% * TNTT - 0,25 trđ

Sau khi xác định được công thức chúng ta đưa Thu nhập tính thuế vào công thức là ra được số thuế TNCN phải nộp của người đó.

Thuế TNCN phải nộp của nhân viên A = 10% * 7.000.000 - 250.000 = 450.000

Để các bạn hiểu rõ hơn về cách tính thuế TNCN của 1 cá nhân cụ thể. Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách bạn cách tính qua 1 ví dụ cụ thể sau:

Ví dụ:Bà Bắcký hợp đồng lao động 1 nămở Công ty
Kế toán Thiên Ưng, tháng 1 năm 2016 bà Bắc nhận được các khoản thu nhập như sau:

+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 30.000.000

+ Phụ cấp ăn trưa: 800.000

+ Phụ cấp điện thoại 300.000

+ Bà nhận được 500.000 tiền thưởngtết dương lịch năm 2016 vào tháng 1 năm 2016.

Bà Bắc đóng các khoản bảo hiểm theo lương:23 triệu.

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

23.000.000 X 8%

23.000.000 X 1,5%

23.000.000 X 1%

2.415.000

Chi tiết xem tại đây: Bảo hiểm xã hội 2016

- Bà Bắc có 2 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại LHD Law Firm

Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bắc trong tháng 1 năm 2016

1. Xác định thu nhập chịu thuế của Bà Bắc:

Tổng thu nhập của Bà Bắc trong tháng 1 là:

30.000.000 + 800.000 + 300.000 + 500.000 =31.600.000

Trong số đó bà Bắc được Miễn:

- Tiền phụ cấp điện thoại: 300.000

- Tiền phụ cấp ăn trưa theo quy định là 680.000 (vậy là trong số 800.000 bà Bắc nhận được thì bà chỉ được
Miễn680.000 còn 120.000 phải chịu thuế)Chú ý:Nếu mà tiền phụ cấp của bà Bắc không phải là 800k mà là 500k chẳng hạn thì bà Bắc chỉ được Miễn 500k - đúng với mức phụ cấp của công ty)

Vậy thu nhập chịu thuế của Bà Bắc là:

31.600.000 – 300.000 – 680.000 = 30.620.000

2. Các khoản được giảm trừ:

- Bản thân bà Bắc: 9.000.000

- Người phụ thuộc : 2 con là: 2 X 3.600.000 = 7.200.000

- Tiền đóng bảo hiểm: 2.415.000

=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 7.200.000 + 2.415.000 =18.615.000

3. Thu nhập tính thuế của Bà Bắc là:

Thu nhập tính thuế= thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

30.620.000 – 18.615.000 = 12.005.000

Bây giờ chúng ta sẽ tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Bắc qua việc đưa thu nhập tính thuế 12.005.000 vào trong bảng tính thuế theo lũy tiến từng phần ở bên trên:

Tính theo cách 2 ở bảng Phụ lục:01/PL-TNCN cho nhanh hơn nhé:

Ta thấy Thu nhập tính thuế TNCN của bà Bắc là 12.005.000 thuộc BẬC 3 trong biểu thuế suất, và có cách tính là:15% * TNTT - 0,75 trđ

=> Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của bà bắc trong tháng 1 năm 2016 là:

15% X 12.005.000 – 750.000 =1.050.750

LHD LAW FIRM

Những điểm cần chú ý khi đi vào tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công:

1. Thời điểm tính thuế TNCN: Là thời điểm chi trả thu nhập.

Ví dụ: Tiền lương của tháng 12/2015 trả vào tháng 1 năm 2016 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 1 năm 2016 (Khi quyết toán thuế TNCN cũng tính vào năm 2016)

2. Tổng hợp thu nhập: Bao gồm tất cả mọi thu nhập mà người lao động nhận được trong kỳ tính thuế (Gồm cả tiền thưởng lễ tết như lương tháng thứ 13, hay 30/4, 1/5, 2/9... trả vào tháng nào thì tính vào Thu nhập chịu thuế của tháng đó). Sau đó mới đi xác định xem những khoản nào được miễn, được giảm trừ.

3. Phương pháp tính thuế TNCN có 2 cách: Tính theo biểu lũy tiến và khấu trừ tại nguồn (10% - đối với cá nhân cư trú, 20% - đối với cá nhân không cư trú).Phải tính theo cách nào căn cứ vào thời hạn của hợp đồng lao động:

-Tính theo biểu lũy tiến từng phần: dành cho lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên

+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần,kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

(Nhưng chú ý: Mỗi người chỉ được giảm trừ bản thân tại 1 nơi, nếu có người phụ thuộc thì lấy giảm trừ bản thân tại công ty nào thì Đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh tại đó)

+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

(Theo điểm b, khoản 1 điều 25 của TT 111/2013/TT-BTC).

-Khấu trừ 10%: Dành chokhông ký hợp đồnglao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111) hoặcký hợp đồng lao động dưới ba (03) thángcó tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 02/CK-TNCN) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

(Người làm cam kết 02 bắt buộc phải có MST tại thời điểm làm cam kết nhé)

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

-Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

Khi bạn đã tính xong số thuế TNCN cho lao động trong doanh nghiệp mình thì hàng kỳ (tháng hoặc quý) các bạn cần làm tờ khai thuế TNCN để gửi lên cơ quan thuế.

Bạn Lương Mỹ Hằng (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) có thắc mắc: “Cho em hỏi cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hàng tháng trong năm 2016 căn cứ vào văn bản nào?”


*
Mục lục bài viết

Trả lời:

Chào bạn! Với câu hỏi của bạn, Luật gia Lê Thương – THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn cho bạn như sau:

*

Luật gia Lê Thương

Trong năm2016, việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hàng tháng sẽ thực hiệntheo biểu thuế lũy tiến từng phần như bảng bên dưới.

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Đồng thời,mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng như sau:

- Mức giảm trừ đối vớiđối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).

- Mức giảm trừ đối vớimỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Nội dungnêu trên được căn cứ vào Luậtthuế thu nhập cá nhân 2007và Luậtthuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

Bạn có thểtải File
Excel tính thuế thu nhập cá nhân 2016
để dễ dàng biết được mức thuế mà mình phảiđóng.


*
*
199,642


thuế thu nhập cá nhân, thu nhập cá nhân, thu nhap ca nhan, thue thu nhap ca nhan,


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUANChính sách mới
Chính sách khác
<Trở về>

*

Thu
Vien
Phap
Luat.vn
× Thông báo

Thư Xin Lỗi Vì Đang Bị Tấn Công DDo
S

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT chân thành xin lỗi Quý khách vì website không vào được hoặc vào rất chậm trong hơn 1 ngày qua.

Vien
Phap
Luat.vn có biểu hiện bị tấn công DDo
S dẫn đến quá tải. Người dùng truy cập vào web không được, hoặc vào được thì rất chậm.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã báo cáo và nhờ sự hỗ trợ của Trung Tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (NCSC), nhờ đó đã phần nào hạn chế hậu quả của cuộc tấn công.

Đến chiều ngày 20/07 việc tấn công DDo
S vẫn đang tiếp diễn,nhưng người dùng đã có thể sử dụng, dù hơi chậm, nhờ các giải pháp mà NCSC đưa ra.

DDo
S là hình thức hacker gửi lượng lớn truy cập giả vào hệ thống, nhằm gây tắc nghẽn hệ thống, khiến người dùng không thể truy cập và sử dụng dịch vụ bình thường trên trang www.Thu
Vien
Phap
Luat.vn .

Tấn công DDo
S không làm ảnh hưởng đến dữ liệu, không đánh mất thông tin người dùng. Nó chỉ làm tắc nghẽn đường dẫn, làm khách hàng khó hoặc không thể truy cập vào dịch vụ.

Ngay khi bị tấn công DDo
S, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã họp xem thời gian qua mình có làm sai hay gây thù chuốc oán với cá nhân tổ chức nào không.

Và nhận thấy mình không gây thù với bạn nào, nên chưa hiểu được mục đích của lần DDo
S này là gì.

Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống pháp luậtvà kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam,nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu,và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng nhà nước pháp quyền.

Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phòng Cộng Đồng Ngành Luật cho rằng: “Mỗi ngày chúng tôi hỗ trợ pháp lý cho hàng ngàn trường hợp, phổ cập kiến thức pháp luật đến hàng triệu người, thiết nghĩ các hacker chân chính không ai lại đi phá làm gì”.

Xem thêm: ' Điều Kỳ Diệu Phòng Số 7 " Nhan Sắc Ra Sao Sau 9 Năm? Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (Bản Thổ Nhĩ Kỳ)

Dù thế nào, để xảy ra bất tiện này cũng là lỗi của chúng tôi, một lần nữa THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi lời xin lỗi đến cộng đồng, khách hàng.