Người nhiều thường rót chi phí vào đâu?

Ngoài các kênh đầu tư chi tiêu đặc thù cạnh tranh tiếp cận, nhóm người giàu vẫn giữ tài sản bằng chi phí mặt, bđs hay tham gia thị trường chứng khoán.

Bạn đang xem: Báo Tuổi Trẻ

8" trước

Project13-1683680065-8343-1683680303.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VOk
Ss
Cf
Ioscz0qd79rt2u
Q" alt="*">