Du Học Mỹ Âu xin giới thiệu tới các em tài liệu Các đoạn văn viết về nghề thầy cô giáo bằng Tiếng Anh tuyển lựa nhằm giúp các em biết cách viết về nghề thầy cô giáo thật hay. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo có lợi trong công đoạn học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

CÁC ĐOẠN VĂN VIẾT VỀ NGHỀ GIÁO VIÊN BẰNG TIẾNG ANH

CHỌN LỌC

1. Đoạn văn mẫu số 1

Teachers do more than teaching, and their impact extends far beyond the classroom. As a teacher, you are more than just an educator because you are a mentor, a confidant and a friend. One of the most common reasons mập become a teacher is mập make a difference in the lives of as many students as possible. Teachers have more chances mập interact with students at all stages of development and from all walks of life. A great teacher always wants mập help students along their path and mập play a part in shaping the person they hope mập become. Becoming a teacher lets you impart life lessons that they will never forget and puts you in a position mập influence their decisions, behaviors, strengths, weaknesses and imaginations. Essentially, becoming a teacher lets you take part in shaping the next generation.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Dịch:

Giáo viên làm nhiều việc hơn là giảng dạy, và ảnh hưởng của họ vượt xa lớp học. Là 1 thầy cô giáo, bạn ko chỉ là 1 nhà giáo dục bởi vì bạn là 1 người cố vấn, 1 người bạn tâm sự và 1 người bạn. 1 trong những lý do bình thường nhất để biến thành thầy cô giáo là tạo ra sự dị biệt trong cuộc sống của càng nhiều học trò càng tốt. Giáo viên có nhiều thời cơ hơn để tương tác với học trò ở mọi công đoạn tăng trưởng và từ mọi phân khúc xã hội. 1 thầy cô giáo xuất sắc luôn muốn tương trợ học trò trên trục đường của họ và đóng 1 vai trò trong việc định hình con người nhưng mà họ kì vọng biến thành. Trở thành 1 thầy cô giáo cho phép bạn truyền đạt những bài học cuộc sống nhưng mà họ sẽ ko bao giờ quên và đặt bạn vào địa điểm tác động tới quyết định, hành vi, ưu điểm, điểm yếu và trí hình dung của họ. Về căn bản, biến thành 1 thầy cô giáo cho phép bạn tham dự vào việc tạo nên lứa tuổi tiếp theo.

2. Đoạn văn mẫu số 2

Every teacher devotes all his or her life mập education. It usually isn’t because of the money or the three-month summer vacation. Reasons for becoming a teacher are deeper than that, and while they are personal, they are almost all united by the desire mập impact peoples’ lives. One reason mập become a teacher is mập influence the education system. If you recognize the need mập improve the quality of education in your country, then you may become a teacher mập make change. There is a lot of work mập be done, but it is the collective effort of thousands of dedicated teachers that will make the most difference. Another reason for becoming a teacher is mập make contribution mập your community in a meaningful way. Teaching is one of the most direct ways mập make an impact, and if you are driven by the desire mập help people around you, being a teacher is an invaluable contribution.

Dịch:

Mỗi thầy cô giáo đều góp sức hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Đấy thường chẳng phải là vì tiền hay kỳ nghỉ hè 3 tháng. Lý do biến thành 1 thầy cô giáo thâm thúy hơn thế, và dù rằng họ là tư nhân, họ hầu như đều hợp nhất với nhau bởi mong muốn ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. 1 lý do để biến thành thầy cô giáo là tác động tới hệ thống giáo dục. Nếu bạn trông thấy sự cấp thiết phải cải thiện chất lượng giáo dục ở tổ quốc mình, thì bạn có thể biến thành 1 thầy cô giáo để phục vụ sự chỉnh sửa. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mà chính cố gắng của số đông hàng ngàn thầy cô giáo nhiệt tình sẽ hình thành sự dị biệt nhất. 1 lý do khác để biến thành thầy cô giáo là đóng góp cho số đông của bạn 1 cách có ý nghĩa. Giảng dạy là 1 trong những cách trực tiếp nhất để phục vụ ảnh hưởng và nếu bạn được xúc tiến bởi mong muốn tương trợ mọi người bao quanh bạn, biến thành 1 thầy cô giáo là 1 đóng góp vô giá.

3. Đoạn văn mẫu số 3

Since my sweet childhood, I have dreamed of becoming a good teacher. Therefore, I would like mập work as a teacher after I finish my education. It is easy mập understand why I like this kind of career. It is simple that I love dễ thương and naughty children, they can make me smile all day, I am also deeply impressed by their lovely and innocent faces. Besides, teaching is considered as the finest career of all the fine careers.I will be respected by everyone when I nourish the young’s soul and encourage them mập be good-manners. It offers me a life which I want mập lead. By and large, teaching is my suitable choice as it is my passionate job. I will try my best mập learn and improve my pedagogical skills

Dịch:

Từ thời trẻ thơ ngọt ngào của mình, tôi đã mong ước biến thành 1 thầy cô giáo giỏi. Vì thế, tôi muốn làm thầy cô giáo sau lúc học xong. Dễ hiểu tại sao tôi thích nghề này. Dễ dàng là tôi yêu những đứa trẻ cute và tinh nghịch, chúng có thể khiến tôi cười cả ngày, tôi cũng ấn tượng thâm thúy về gương mặt dễ thương và thơ ngây của chúng. Kế bên ấy, dạy học được coi là nghề tốt nhất trong tất cả các nghề tốt, tôi sẽ được mọi người tôn trọng lúc tôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ và khuyến khích chúng biến thành người tốt. Nó đem đến cho tôi 1 cuộc sống nhưng mà tôi muốn hướng đến. Nhìn chung, giảng dạy là tuyển lựa thích hợp của tôi vì đây là công tác tôi say mê. Tôi sẽ phấn đấu học tập và tăng lên nghiệp vụ sư phạm của mình

4. Đoạn văn mẫu số 4

Since I was a little girl, people had been asking me about my dream career. Therefore, I have always wanted mập be an English teacher. However, I prefer teaching at a private English center rather than a public school. I like mập teach in English centers with many colleagues from all over the world. English is the international language that connects many countries, so I will continue mập search and expand my relationships with people all over the world. An open working environment is totally suitable with my open and outgoing characteristics. English is increasingly becoming the most popular language, and I will use what I have learned mập teach people who are in need. A teacher is a profession that requires a lot of specialized knowledge as well as fixed qualities. I observed all of the teachers who had taught me, and besides learning the compulsory subjects, I also secretly studied more about each person’s teaching methods. A good teacher does not only impart the necessary knowledge, but also has mập be relevant mập the job of guiding others. If I want mập be a teacher, I will have mập improve my patience, generosity and confidence in speaking mập many people.

Dịch:

Tính từ lúc tôi còn là 1 cô nhỏ, mọi người đã hỏi tôi về nghề nghiệp mong ước của tôi. Vì thế, tôi đã luôn muốn biến thành 1 thầy cô giáo tiếng Anh. Tuy nhiên, tôi thích dạy ở trung tâm tiếng Anh cá nhân hơn là trường công. Tôi thích dạy ở các trung tâm tiếng Anh với nhiều đồng nghiệp từ khắp nơi trên toàn cầu. Tiếng Anh là tiếng nói quốc tế kết nối nhiều tổ quốc, thành ra tôi sẽ tiếp diễn kiếm tìm và mở mang mối quan hệ của mình với mọi người trên toàn toàn cầu. Môi trường làm việc linh động hoàn toàn thích hợp với tính cách linh động và hướng ngoại của tôi. Tiếng Anh đang càng ngày càng biến thành tiếng nói bình thường nhất, và tôi sẽ sử dụng những gì đã học để dạy những người có nhu cầu. Giáo viên là 1 nghề yêu cầu nhiều kiến ​​thức chuyên ngành cũng như những nhân phẩm cố định. Tôi quan sát tất cả các thầy cô giáo đã dạy tôi, và ngoài việc học các môn buộc phải, tôi cũng bí ẩn nghiên cứu thêm về bí quyết dạy của từng người. 1 thầy cô giáo giỏi ko chỉ truyền thụ kiến ​​thức cấp thiết nhưng mà còn phải thích hợp với công tác chỉ dẫn người khác. Nếu tôi muốn biến thành 1 thầy cô giáo, tôi sẽ phải tăng lên tính nhẫn nại, khoan thứ và sự tự tin để chuyện trò trước nhiều người.

5. Đoạn văn mẫu số 5

Whoever you are, you have a dream mập work in the future. I have always wanted mập be an English teacher. Therefore, I choose this job because I love children so much and English is my favorite subject. I feel that being a teacher is a very reasonable thing. Today English is increasingly becoming the most popular language so I want mập teach them how mập read, write, listen and speak English words. English will become a second mother tongue and then will give children many good employment opportunities in the future. One of the most important things makes me choose this job is that my grandfather and my mother are teachers and they hope that I will follow in their footsteps. So now I am trying my best mập pass the university entrance exam and make my dream come true. I’m sure that I will never let my dream just be a dream.

Dịch:

Dù bạn là người nào, bạn cũng có mơ ước được làm việc trong mai sau. Tôi luôn muốn biến thành 1 thầy cô giáo tiếng Anh. Vì thế, tôi chọn công tác này vì tôi rất yêu trẻ em và tiếng Anh là môn học thích thú của tôi. Tôi cảm thấy rằng biến thành 1 thầy cô giáo là 1 điều rất cân đối. Ngày nay tiếng Anh càng ngày càng biến thành tiếng nói bình thường nhất nên tôi muốn dạy các em cách đọc, viết, nghe và nói các từ tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ biến thành tiếng mẹ đẻ thứ 2 và từ ấy sẽ đem đến cho trẻ nhiều thời cơ việc làm tốt trong mai sau. 1 trong những điều quan trọng nhất khiến tôi chọn công tác này là ông nội và mẹ tôi đều là thầy cô giáo và họ kì vọng rằng tôi sẽ tiếp bước ông. Vì thế ngày nay em đang phấn đấu học thật tốt để thi đỗ đại học và biến mơ ước thành hiện thực. Tôi vững chắc rằng tôi sẽ ko bao giờ để mơ ước của mình chỉ là 1 giấc mơ.

6. Đoạn văn mẫu số 6

Today, it is not easy mập choose a career. Hundreds of students pass various examinations every year and compete with one another for positions in the various professions which are not so many as there are applicants. I would, however, like mập choose teaching as my career. Teaching is an interesting career for several reasons. As a teacher I can learn many things, especially if I teach mập an udder-secondaryschool. If I teach History or English, for example, I have mập read many books mập make my teaching lessons more interesting mập my pupils. Thus, I can acquire more knowledge of the subjects that I teach than what I can learn from the class text books. It is indeed afact that a teacher learns a lot from the class text books; but that is hardly enough mập make the teacher’s lessons interesting mập pupils.

Dịch:

Ngày nay, muốn chọn nghề chẳng phải dễ. Hàng trăm sinh viên vượt qua các kỳ thi không giống nhau mỗi 5 và cạnh tranh với nhau cho các địa điểm trong các đơn vị quản lý nghề không giống nhau, nhưng mà ko quá nhiều người nộp đơn. Tuy nhiên, tôi muốn chọn giảng dạy là nghề nghiệp của mình. Giảng dạy là 1 nghề nghiệp thú vị vì 1 số lý do. Là 1 thầy cô giáo, tôi có thể học được nhiều điều, đặc trưng là nếu tôi dạy cho 1 trường mầm non-trung học. Thí dụ, nếu tôi dạy Lịch sử hoặc Tiếng Anh, tôi phải đọc nhiều sách để khiến cho các bài giảng của tôi trở thành thú vị hơn đối với học trò của tôi. Như vậy, tôi có thể tiếp nhận nhiều kiến ​​thức về các môn học nhưng mà tôi dạy hơn những gì tôi có thể học được từ sách giáo khoa trên lớp. Quả thực là 1 thầy cô giáo học được rất nhiều điều từ sách giáo khoa trên lớp; nhưng mà điều ấy hầu như ko đủ để khiến cho các bài học của thầy cô giáo trở thành thú vị đối với học trò.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh về nghề lang y hay nhất
Tổng hợp các từ vị Tiếng Anh về thời tiết cần ghi nhớ

Chúc các em học tập tốt!

Viết bài luận tiếng anh về một chủ đề yêu thích là một trong những đề tài thường được các giáo viên tiếng anh đưa ra đề giúp học sinh cải thiện vốn tiếng anh của mình. Đặc biệt, kỹ năng Writing và vốn từ vựng được nâng cao rõ rệt.

Trong bài viết này, tmec.edu.vn xin được chia sẻ một bài luận tiếng anh về nghề nghiệp giáo viên có tựa đề “My job” ( Tạm dịch: Công việc của tôi). Chắc hẳn, ai trong số chúng ta đều có ước mơ về nghề nghiệp tương lai từ khi còn nhỏ, có người mong muốn trở thành bác sỹ ( doctor), có người muốn trở thành chú công an( police officer),…và giáo viên( teacher) là nghề nghiệp mà tmec.edu.vn muốn đề cập trong bài luận này.

*

I.Bài luận tiếng anh nghề nghiệp giáo viên

Whoever you are, you have the right to dream of your future job. I also have one. That is my desire to become a teacher. Just thinking of my job, I feel so happy.

My friends often ask me that: “Why do you choose teaching?”. I smile. I choose this job, because I love children so much. I want to take care of them, teach them how to read, how to write, how to listen and show them the beautiful things of this life.

Teaching is similar to growing a tree up, you must have patience, carefulness, and passion. And one of the important reasons that makes me choose this job is my parents. They hope that I can complete your dream.

In Viet Nam, the salary of a teacher is quite low, but I still want to become a teacher, simply because I love this job and I believe in my love, as well as my passion for this job. In the future, I will become a good teacher. And now, I’m trying my best to complete the program in university to make my dream come true.

II. Bài dịch

Dù bạn là ai, bạn đều có quyền mơ ước về công việc tương lai của mình. Tôi cũng có một ước mơ như vậy. Đó là mong muốn được trở thành một giáo viên. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bạn bè tôi thắc mắc rằng: “Tại sao cậu lại chọn nghề giáo viên?”. Tôi mỉm cười. Tôi lựa chọn công việc này, bởi vì tôi yêu lũ trẻ rất nhiều. Tôi muốn được chăm sóc chúng, dạy chúng cách đọc, cách viết, cách lắng nghe và chỉ cho chúng những điều tươi đẹp trong cuộc sống.

Việc dạy học cũng như trồng một cái cây, cần phải kiên nhẫn, cẩn thận và có niềm đam mê. Và một trong những lý do quan trọng khiến tôi lựa chọn công việc này là vì đó là giấc mơ của cha mẹ tôi. Họ hy vọng tôi sẽ thực hiện ước mơ của họ.

Xem thêm:

Ở Việt Nam, lương giáo viên khá thấp nhưng tôi vẫn muốn trở thành giáo viên, đơn giản là tôi yêu công việc này và tôi tin vào tình yêu cũng như niềm đam mê của mình dành cho nghề giáo viên. Trong tương lai, tôi sẽ trở thành một giáo viên tốt. Còn bây giờ, tôi đang cố gắng hết mình để hoàn thành chương trình đại học để biến giấc mơ của mình thành sự thật.

Một bài luận tiếng anh súc tích và rất thú vị phải không? Đối với đề bài như trên, bạn chỉ cần lựa chọn một nghề nghiệp mà mình yêu thích, đưa ra lý do yêu thích và những kỳ vọng trong tương lai về công việc đó. Chỉ cần những ý như vậy là bạn có thể hoàn thành một bài luận tiếng anh với văn phong đơn giản nhưng ý nghĩa.

Còn bạn, bạn mơ ước mình làm gì trong tương lai? Đừng ngần ngại chia sẻ cùng tmec.edu.vn và tham khảo bài luận tiếng anh theo chủ đề về nghề nghiệp giáo viên trên để biết cách diễn đạt mong muốn của mình bằng tiếng anh nhé!