Tiếng Anh hiện nay phổ cập cho mọi ngành nghề và đầy đủ chuyên ngành không giống nhau. Siêng ngành hóa học cũng không ngoại lệ. Tiếp sau đây mời chúng ta tìm hiểu từ vựng tiếng Anh siêng ngành hóa học.

Bạn đang xem: Từ điển hóa học anh việt online


Từ vựng giờ Anh siêng ngành hóa học

- Afermentation: lên men rượu

- Alipathic compound: hợp chất béo

- Alkali: hóa học kiềm

- Alkali metals or alkaline: sắt kẽm kim loại kiềm

- Allergic reaction or allergic test: phản nghịch ứng không thích hợp (cái này hổng bít phải Hoá ko nữa:D)

- Alloy: hòa hợp kim

- Aluminum alloy: kim loại tổng hợp nhôm

- Amalgam: lếu hống

- Analyse: hoá nghiệm

- Analytical chemistry: hoá học tập phân tích

- Analytical method: cách thức phân tích

- Anode: cực dương

- Antidromic: tính năng ngược chiều

- Antirust agent: chất chống gỉ

- Applied chemistry: hoá học tập ứng dụng

- Apply: ứng dụng

- Architecture: cấu trúc

- Aromatic substance: chất thơm

- Artificial: nhân tạo

- Atmosphere: khí quyển

- Atom: nguyên tử

- Atomic density weight: nguyên tử lượng

- Atomic energy: năng lượng nguyên tử

- Atomic nucleus: nguyên tử nhân

- Atomic power: nguyên tử lực (tức năng lượng nguyên tử í)

- Azote: hóa học đạm

- Balance: cân bằng

- Bar (unit of pressure): đơn vị áp suất

- Base: bazơ

- Biochemical: hoá sinh

- Bivalent or divalence: hoá trị hai

- Boiling point: độ sôi

- Break up: phân huỷ

- By nature: bạn dạng chất

- Caloricfic radiations: sự phản xạ phát nhiệt

- Cast alloy iron: kim loại tổng hợp gang

- Catalyst: chất xúc tác

- Cathode: rất âm

- Cell: pin

- Chain reaction: bội nghịch ứng chuyền

- Characteristic: quánh điểm

- Chemical: hoá chất

- Chemical action: chức năng hoá học

- Chemical analysis: hoá phân

- Chemical attraction: ái lực hoá học

- Chemical energy: năng lượng hoá vật

- Chemical fertilizer: phân hoá học

- Chemical products: hoá phân tích

- Chemical properties: đặc thù hoá học

- Chemical propriety: hoá tính (cái này chả khác cái trên)

- Chemical substance: hoá chất

- Chemist: bên hoá học

- Chemistry: hoá học

- Chemosynthesis: hoá tổng hợp

- Chemotherapy: hoá liệu pháp

- Clarily: giải thích

- Clean: tinh khiết

- Coincide: trùng hợp

- Colourant: hóa học nhuộm

- Colouring matter: hóa học nhuộm màu

- Combine (into a new substance): hoá hợp

- Combustible: xăng (chất đốt)

- Complex substances: phức chất

- Compose: cấu tạo

- Compound: thích hợp chất

- Compound matters: phức chất

- Concentration: nồng độ

- Condensation heat: nhiệt độ đông đặc

- Connection: tiếp xúc

- Constant: hằng số

- Constituent: cấu tử

- Construct or create: cấu tạo

- Crude oil: dầu thô

- Crystal or crystalline: tinh thể

- Degresant: chất tẩy nhờn

- Degree of heat: nhiệt độ

- Deodorize or deodorise: khử mùi

- Deoxidize: khử

- Derivative: chất dẫn xuất

- Desalinize: khử mặn

- Desiccant: chất hút ẩm

- Design: cấu tạo

- Destroy: phá huỷ

- Detonating gas: khí tạo nổ

- Diamagnetic substance: chất nghịch từ

- Diffuse: khuyếch tán

- Direct effect: tác dụng trực tiếp

- Disintegrate: phân huỷ

- Distil: bác bỏ cất

- Dope: chất kích thích

- Durability: độ bền

- Dye: hóa học nhuộm

- Dynamite: hóa học nổ

- Effect: tác dụng

- Elastic energy: năng lượng đàn hồi

- Electric charge: năng lượng điện tích

- Electrochemistry: điện hoá học

- Electrode: năng lượng điện cực

- Electrolysis: năng lượng điện phân

- Electrolytic dissociation: năng lượng điện ly

- Electron: điện tử

- Electronics: năng lượng điện tử học

- Element: nguyên tố

- Elementary particle: hạt cơ bản

- Enamel: men

- Endothermic reaction: làm phản ứng thu nhiệt

- Energetics: tích điện học

- Energy: năng lượng

- Engender: cấu tạo

- Engineering branch: ngành cơ khí

- Environmetal pollution: ô nhiễm môi trường

- Enzyme: men

- Equilibrium: cân bằng

- Evaporate: cất cánh hơi

- Exothermal or exothermic: phát nhiệt

- Experiment: thí nghiệm

- Experiment method: phương thức thực nghiệm

- Experimentation: thí nghiệm

- Explain: giải thích

- Explode: phạt nổ

- Exploit: công nghiệp

- Explosive: chất nổ

- Extract: chất cất

- Etreme / extremun: cực trị

- Fatty matter: chất béo

- Ferment: men

- Fermenter: chất gây men

- Ferromagnetic substance: chất sắt từ

- Ferrous metals: sắt kẽm kim loại đen

- Fibrous matter: hóa học xơ

- Fine: nguyên chất

- Fine glass: tinh thể

- Firing: nhiên liệu

- Flavouring: hóa học thơm

- Fuel: nhiên liệu

- Fundamentals: nguyên lý

- Fusion power: tích điện nhiệt hạch

- Gas: hóa học khí

- Gasoline: xăng

- General chemistry: hoá học tập đại cương

- Glaze: men

- Goods or merchandise or commodity: hoá vật

- Highest possible: cực đại

- Hydrolysis: thuỷ phân

- In essence: phiên bản chất

- Industrial branch: ngành công nghiệp

- Industry: công nghiệp

- Inflammable: chất dễ cháy

- Inorganic chemistry: hoá học vô cơ

- Inorganic substance: chất vô cơ

- Insulator: điện môi

- Interact: công dụng lẫn nhau

- Interaction or interactive: tương tác

- Istope: đồng vị

- Laboratory: chống thí nghiệm

- Leaven: men

- Length: độ dài

- Lipid: hóa học béo

- Liquid: chất lỏng

- Liquify: hoá lỏng

- Lumped constants: hằng số hội tụ

- Make up: điều chế

- Man – made: nhân tạo

- Matter: chất

- Maximum: rất đại

- Mechanism: cơ chế

- Meft: rét chảy

- Merchandise: hoá phẩm

- Metal: kim loại

- Metalize: kim loại hoá

- Metallography: kim loại học

- Metalloid: á kim

- Metallurgy: luyện kim

- Method: phương pháp

- Mineral substance: hóa học vô cơ

- Mineral – oil: dầu mỏ

- Minimum: cực tiểu

- Minus charge: điện tích âm

- Mix: láo lếu hợp

- Mole: phân tử gam

- Molecular energy: năng lượng phân tử

- Molecular weight: phân tử lượng

- Molecule: phân tử

- Nature: thiên nhiên / tính chất

- Neat: nguyên chất

- Negative charge: năng lượng điện âm

- Negative electric pole: âm điện

- Nitrogen: hóa học đạm

- Nitrogenous fertilize: phân đạm

- Nonferrous metals: sắt kẽm kim loại màu

- Nuclear (of an action): phân tử nhân

- Nuclear role: tác dụng hạt nhân

- Nuclear weapon: vũ khí phân tử nhân

- Organic chemistry: hoá học tập hữu cơ

- Organic fertilize: phân hữu cơ

- Organic substance: chất hữu cơ

- Original form: nguyên dạng

- Oxide: oxit

- Paramagnetic substance: chất thuận từ

- Particular trait: quánh điểm

- Periodic table: bảng tuần hoàn Medeleep

- Petrol: xăng

- Petroleum: dầu mỏ

- Phosphat fertilizer: phân lân

- Physical chemistry: hoá học đồ dùng lý

- Physicochemical: hoá lý

- Pickle: muối

- Plastic: hóa học dẻo

- Polarize: phân cực

- Polarizer: chất phân cực

- Pollution: ô nhiễm

- Pollution of the environment: độc hại môi trường

- Positive charge: điện tích dương

- Potassium fertilizer: phân kali

- Practical chemistry: hoá học tập ứng dụng

- Precious metals: sắt kẽm kim loại quí

- Pecipitating agent: hóa học gây kết tủa

- Prepare: điều chế

- Pressure: áp suất

- Principle of conservation: nguyên lý bảo toàn đồ vật chất

- Principles: nguyên lý

- Process: thừa trình

- Prop/ rest/ bracket: giá chỉ đỡ

- Propellant: chất nổ đẩy

- Property: tính chất

- Pure: nguyên chất/tinh khiết

- Pyrochemistry: hoá học tập cao nhiệt

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành hóa học

- Quantic: nguyên lượng

- Radiating energy: năng lượng bức xạ

- Radioactive isotopes: năng lượng phóng xạ

- Radioactive isotopes: hóa học đồng vị phóng xạ

- Radioactive substance: chất phóng xạ

- Radio activity: phóng xạ

- Rare gas: khí hiếm

- Rate: tốc độ

- Raw material/ stuff: nguyên liệu

- Raw produce: nguyên liệu

- Reactant: hóa học phản ứng

- Reaction / react / respond react: phản ứng

- Reactor: lò bội nghịch ứng

- Reagent: hóa học phản ứng

- Reference substance: chất mẫu chuẩn

- Relation: tiếp xúc

- Research: nghiên cứu

- Resinous matter: hóa học nhựa

- Resublime: thăng hoa

- Reversible hydrolysis: thủy phân thuận nghịch

- Rock oil/ rock tar: dầu mỏ

- Rough cast metals: sắt kẽm kim loại nguyên

- Salt/ salted/ salty: muối

- Scientist: nhà khoa học

- Secondary effect: tính năng phụ

- Segment: phân đoạn

- Semiconductor: chất bán dẫn

- Side effect: phản ứng phụ

- Solid: chất rắn

- Solidify: đông đặc

- Solution: dung dịch

- Solvent: dung môi

- Speciment: chủng loại vật

- Speed: tốc độ

- Spirit – lamp: đèn cồn

- Spread / radiate heat: toả nhiệt

- Standard: chuẩn độ

- State: trạng thái

- Static electric charge: năng lượng điện tĩnh

- Stereo - chemistry: hoá học tập lập thể

- Stimulant: hóa học kích thích

- Straight: nguyên chất

- Strength: chuẩn độ

- Structure: cấu tạo/ cấu trúc/ cơ chế

- Sublimate: thăng hoa

- Substance: chất

- Suspended matter: hóa học huyền phù

- Symbolic: điển hình

- Synthetize: tổng hợp

- Sectomic metals: kim loại dễ chảy

- Temperature: sức nóng độ

- thử nghiệm : hoá nghiệm

- Test/ experimental: thí nghiệm

- kiểm tra - tube: ống nghiệm

- The atomic theory: thuyết nguyên tử

- Theoretical chemistry: hoá học tập lý thuyết

- Thermionic emission: phát sức nóng xạ

- Thermochemical: hoá nhiệt

- lớn absorb: hấp thụ

- lớn imbibe / khổng lồ receive: hấp thụ

- Touch: tiếp xúc

- Trinitrotoluene (TNT): hóa học nổ

- Unit: solo vị

- Unite/ associate (with): liên kết

- Univalent: hoá trị một

- Utmost: cực đại

- Valence: hoá trị

- Velocity: tốc độ

- Volatile substance: hóa học dễ cất cánh hơi

- Volume: thể tích

- Waste matter: hóa học thải.

- Yeast: men

- Zoochemistry: hoá học hễ vật.

Từ vựng giờ Anh chuyên ngành hóa họckhá khó chính vì như thế nên các bạn phải tra cứu hiểucách học tập từ vựng giờ Anhhiệu quả.

Xem thêm:

Nhưng đặc trưng nhất vẫn chính là ở bạn, phảihọc tự vựngmỗi ngày thì việc ghi nhớ mới dễ dàng. Chúc chúng ta thành công!