Với giải bài tập Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học tập sinh thuận tiện làm bài xích tập Toán 7 bài xích 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài nhân chia số hữu tỉ


Giải bài xích tập Toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Video giải bài bác tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh khí cầu bay lên trường đoản cú mặt đất theo chiều thẳng đứng với vận tốc 0,8 m/s trong 50 giây. Kế tiếp nó giảm dần chiều cao với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ thời điểm hạ độ cao, coi thường khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?


Lời giải:

Sau bài học kinh nghiệm này họ sẽ giải quyết và xử lý được việc trên như sau:

Khinh khí cầu biện pháp mặt khu đất một khoảng sau khi bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí ước sẽ hạ được một khoảng sau khoản thời gian hạ chiều cao trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ khi hạ cộ cao, khinh thường khí cầu phương pháp mặt khu đất một khoảng chừng là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cùng và trừ hai số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: nhắc lại quy tắc cộng và trừ hai phân số rồi thực hiện phép tính:

a)−78+512;


Quảng cáo


b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cùng (hoặc) trừ nhị phân số:

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) nhị phân số cùng chủng loại số:

Muốn cùng (hoặc trừ) nhì phân số cùng chủng loại số, ta cùng (hoặc trừ) nhì tử số và giữ nguyên mẫu số.

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số nhị phân số,sau đó cùng (hoặc trừ) nhì tử số và giữ nguyên mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số và số thập phân vào phép tính sau dưới dạng phân số tiến hành phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn chính của bạn châu Âu và là 1 trong món ăn hâm mộ của người việt nam Nam. Vào 100 gam khoai tây khô bao gồm 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam chất béo; 75,1 gam glucid và các chất khác.

(TheoViện bồi bổ Quốc gia)

Em hãy cho biết trọng lượng các chất khác trong 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng các chất không giống (ngoài nước, protein, hóa học béo, glucid) vào 100 gam khoai tây khô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy trọng lượng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây thô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số và số thập phân trong các phép tính sau dưới dạng phân số rồi tiến hành phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: có hai tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 centimet được in lên trên giấy ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 cm như Hình 1.8. Giả dụ cắt ảnh theo đúng kích thước thì diện tích phần giấy ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy ảnh có form size 21,6 centimet x27,9 cm phải phần giấy ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng bí quyết tính diện tích của hình chữ nhật ta có diện tích s giấy ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 centimet là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm hình ảnh có kích cỡ 10 cm x15 cm nên là tấm ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật ta có diện tích của một tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 cm là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhì tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 centimet là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo hình 1.8 thì diện tích s phần giấy ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm cách “nối” các số ở các chiếc lá vào Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia và vết ngoặc và để được một biểu thức có mức giá trị đúng thông qua số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có giá trị bởi đúng số ở bông hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài phương pháp trên, ta cũng có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: rất có thể hoán thay vị trí của những thừa số vào tích hoặc số hạng vào tổng sẽ được một phép tính mới, chẳng hạn 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một phương pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: chống đựng sách của một giá sách trong thư viện nhiều năm 120 cm (xem hình bên). Người ta dự tính xếp những cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó hoàn toàn có thể để được rất nhiều nhất từng nào cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm bắt buộc số sách nhiều nhất mà phòng sách hoàn toàn có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Vậy ngăn sách đó hoàn toàn có thể để được không ít nhất 50 cuốn sách.

Nhân phân chia số hữu tỉ thuộc dạng bài xích tập trọng tâm trong chương trình Toán 7. Chuyên đề Nhân phân tách số hữu tỉ bao gồm lý thuyết, những dạng toán và bài bác tập chăm đề nhân, phân tách số hữu tỉ gồm đáp án kèm theo.


Toán lớp 7 Nhân phân chia số hữu tỉ được áp dụng với cả 3 bộ sách theo lịch trình mới. Qua tài liệu này giúp các bạn học sinh nắm rõ quy tắc nhân, phân tách hai số hữu tỉ, các đặc điểm của phép nhân số hữu tỉ. Trường đoản cú đó vận dụng quy tắc nhân, chia số hữu tỉ để triển khai phép tính, tính cực hiếm biểu thức. Vậy sau đó là Bài tập Nhân phân tách số hữu tỉ, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.


I. Triết lý Nhân chia những số hữu tỉ

1. Nhân nhì số hữu tỉ

+ Phép nhân số hữu tỉ gồm các đặc thù của phép nhân phân số: giao hoán, kết hợp, nhân với số 1

+ với

*
với
*
ta có:
*

2. Phân tách hai số hữu tỉ

+ cùng với

*
với
*
ta có:
*

+ yêu mến của phép phân tách số hữu tỉ x đến số hữu tỉ y (y không giống 0) gọi là tỉ số của nhị số x và y, kí hiệu là

*
giỏi x : y

II. Sơ đồ dùng hóa Nhân chia số hữu tỉ


a)

*

b)

*


c)

*

d)

*


a)

*
*

b)

*
*

c)

*

d)

*


Ví dụ 2:

Ta có thể viết số hữu tỉ

*
dưới những dạng sau đây:

a)

*
là tích của nhị số hữu tỉ. Ví dụ:
*

b)

*
là yêu đương của nhì số hữu tỉ. Ví dụ:
*

Với mỗi câu, em hãy tra cứu thêm một ví dụ.


Theo đề bài ta có:

a)

*

b)

*

Lưu ý:

*


a)

*

b)

*


Ví dụ 4:

a) -0,32 . (-0,875)

*

*

b)

*

Ví dụ 5:

Ngăn đựng sách của một kệ sách trong thư viện nhiều năm 120cm (xem hình bên). Bạn ta dự tính xếp những cuốn sách dày khoảng tầm 2,4 centimet vào chống này. Hỏi phòng sách đó hoàn toàn có thể để được không ít nhất từng nào cuốn sách như vậy?


Gợi ý đáp án:

Ngăn sách đó rất có thể để được số sách nhiều nhất là:

120 : 2, 4 = 50 (cuốn sách)

Vậy có thể để được rất nhiều nhất 50 cuốn sách vào chống sách đó.

Xem thêm: Thành Ngữ “ Chân Cứng Đá Mềm Là Gì ? Chân Cứng Đá Mềm

Ví dụ 6; 

b)

*

*

*

*

IV. Bài xích tập Nhân chia các số hữu tỉ

Câu 1: công dụng của phép tính

*
bằng:

A.
*
B.
*
C. -1D.
*

Câu 2: tác dụng của phép tính

*
bằng:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 3: cực hiếm x thỏa mãn

*
là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4:

*
là công dụng của phép tính:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: cực hiếm x thỏa mãn nhu cầu

*
là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: tiến hành phép tính:

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*
e,
*
f,
*

Câu 7:  Tìm số hữu tỉ x, biết:

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*

Câu 8: Viết số hữu tỉ

*
dưới các dạng:

a, Tích của nhì số hữu tỉ gồm một vượt số là

*

b, yêu đương của nhì số hữu tỉ, trong số ấy số bị phân chia là

*

V. Đáp án bài tập Nhân chia những số hữu tỉ

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BDDCA

Câu 6

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*
e,
*
f,
*

Câu 7:

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*

Câu 8

a,

*

b,

*