b) Nhân cả tử số và mẫu mã số của phân số đã mang đến với một số trong những thích hợp để được phân số tất cả mẫu số là 10; 100; 1000; ....

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 151

Đáp án

a)

*
;
*
;

*
;
*
.

b)

*
;
*
;

*
;
*
.

Toán lớp 5 trang 151 Câu 2

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....; 0,5 = ...; 8,75 = ....

b) Viết tỉ số xác suất dưới dạng số thập phân:

45% = ...; 5% = ....; 625% = .....

Hướng dẫn giải:

a) 0,35 = 35%;

0,5 = 0,50 = 50%;

8,75 = 875%

b) 45% = 0,45;

5% = 0,05;

625% = 6,25

Toán lớp 5 trang 151 Câu 3


Câu 3: Viết các số đo sau bên dưới dạng số thập phân:

a)

*

b)

*

Hướng dẫn giải:

a)

*
=
*
= 0,5 tiếng ;

*
= 0,75 tiếng ;

*
= 0,25 phút.

b)

*
= 3,5m ;

*
= 0,3km ;

*
= 0,4kg.

Toán lớp 5 trang 151 Câu 4

Câu 4: Viết những số sau theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn:

a) 4,5; 4,23; 4,505; 4,203.

b) 72,1; 69,8; 71,2 ; 69,78.

Hướng dẫn giải:

So sánh những số thập phân, tiếp nối sắp xếp các số thập phân theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn.

b) Nhân cả tử số và mẫu số của phân số đã mang lại với một số trong những thích hợp để được phân số bao gồm mẫu số là (10; ; 100;; 1000; ...).

Lời giải đưa ra tiết:

a) (0,3 = dfrac310); ( 0,72 =dfrac72100); 

(1,5 =dfrac1510) ; (9,347 =dfrac93471000).

b) (dfrac12 = dfrac510) ; (dfrac25 = dfrac410) ;

(dfrac34= dfrac75100) ; (dfrac625 = dfrac24100).


bài bác 2


Video lí giải giải


a) Viết số thập phân bên dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....; 0,5 = ...; 8,75 = .... 

b) Viết tỉ số tỷ lệ dưới dạng số thập phân: 

45% = ...; 5% = ....; 625% = .....

Phương pháp giải:

Dựa vào bí quyết viết: (dfrac1100=0,01 = 1\%.)

Lời giải chi tiết:

a) 0,35 = 35% ; 0,5 = 0,50 = 1/2 ; 8,75 = 875% 

b) 45% = 0,45; 5% = 0,05; 625% = 6,25

 


bài xích 3


Video lý giải giải


Viết các số đo sau bên dưới dạng số thập phân :

a) (dfrac12) giờ ; (dfrac34) giờ ; (dfrac14) phút.

b) (dfrac72m) ; (dfrac310km); (dfrac25kg).

Phương pháp giải:

Viết những phân số đã mang lại dưới dạng phân số thập phân sau đó viết bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac12) giờ (= dfrac510) tiếng (= 0,5) giờ đồng hồ ;

(dfrac34) giờ (= dfrac75100) giờ (= 0,75) giờ đồng hồ ; 

(dfrac14) phút (= dfrac25100) phút (=0,25) phút.

b) (dfrac72m) (= dfrac3510m=3,5m) ;

(dfrac310km=0,3km) ;

(dfrac25kg) (= dfrac410kg=0,4kg).


bài 4


Video khuyên bảo giải


Viết những số sau theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a) (4,5) ; (4,23) ; (4,505) ; (4,203.)

b) (72,1) ; (69,8) ; (71,2) ; (69,78.)

Phương pháp giải:

So sánh các số thập phân, tiếp đến sắp xếp những số thập phân theo sản phẩm công nghệ tự từ bé đến lớn.

Xem thêm: #Top 5+ Phần Mềm Test Card Đồ Họa Máy Tính Miễn Phí Năm 2022

Lời giải chi tiết:

a) Vì (4,203 ;

*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*


*
*
*


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm
× Báo lỗi
giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ chế độ
**
*

*
*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tmec.edu.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.