Hoa sen sinh đôi hiếm chạm chán ở Nam ghê

Trung Quốc
Những trường hòa hợp hai bông sen nở trên và một cuống như ở hồ Xuanwu chỉ mở ra trong thoải mái và tự nhiên với phần trăm 1/100.000.


Lxozpu
NZj
CV-w
Et5WA" alt="*">