*

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim, Có người con gái xuân vời vợi, Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi...

Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, Chiều chiều lên những đồi hoa sim, Đứng nhìn sương tím hoang biền biệt, Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm...

<ĐK: > Ôi lấy chồng chiến binh, Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại, Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê,

Nhưng không chết người trai khói lửa, Mà chết người em nhỏ hậu phương, Mà chết người em gái tôi thương...

Đời tôi là chiến binh rừng núi, Thường ngày qua những đồi hoa sim, Thấy cành sim chín thương vô bờ, Tiếc người em gái không còn nữa...

Tại sao? nàng vẫn yêu màu tím, Màu buồn tan tác phải không em, Để chiều sim tím hoang biền biệt, Để mình tôi khóc chuyện hoa sim...

Bạn đang xem: Màu buồn tan tác phải không em

== DẠO NHẠC ==

<ĐK: > Ôi lấy chồng chiến binh, Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại, Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê,

Nhưng không chết người trai khói lửa, Mà chết người em nhỏ hậu phương, Mà chết người em gái tôi thương...

Đời tôi là chiến binh rừng núi, Thường ngày qua những đồi hoa sim, Thấy cành sim chín thương vô bờ, Tiếc người em gái không còn nữa...

Tại sao? nàng vẫn yêu màu tím, Màu buồn tan tác phải không em, Để chiều sim tím hoang biền biệt, Để mình tôi khóc chuyện hoa sim...

* Để chiều sim tím hoang biền biệt, Để mình.. tôi khóc.. chuyện. hoa. sim......

== HẾT BÀI ==


Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím,Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim,Có người con gái xuân vời vợi,Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi...Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím,Chiều chiều lên những đồi hoa sim,Đứng nhìn sương tím hoang biền biệt,Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm...

Xem thêm: Mua Đầu Đĩa Karaoke 6 Số Giá Rẻ Tầm Bao Nhiêu Tiền, Tra Cứu Nhanh Mã Số Bài Hát Karaoke

<ĐK: >Ôi lấy chồng chiến binh,Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại,Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về,Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê,Nhưng không chết người trai khói lửa,Mà chết người em nhỏ hậu phương,Mà chết người em gái tôi thương...Đời tôi là chiến binh rừng núi,Thường ngày qua những đồi hoa sim,Thấy cành sim chín thương vô bờ,Tiếc người em gái không còn nữa...Tại sao? nàng vẫn yêu màu tím,Màu buồn tan tác phải không em,Để chiều sim tím hoang biền biệt,Để mình tôi khóc chuyện hoa sim...

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim Có người con gái xuân vời vợi Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím Chiều chiều lên những đồi hoa sim Đứng nhìn sương tím hoang biền biệt Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm <ĐK:>Ôi lấy chồng chiến binh Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê Nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người em nhỏ hậu phương Mà chết người em gái tôi thương Đời tôi là chiến binh rừng núi Thường ngày qua những đồi hoa sim Thấy cành sim chín thương vô bờ Tiếc người em gái không còn nữa Tại sao nàng vẫn yêu màu tím Màu buồn tan tác phải không em Để chiều sim tím hoang biền biệt Để mình tôi khóc chuyện hoa sim.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.