Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) Bảng lập phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 10 

*
b) giải pháp 1:

Theo bảng bên trên ta có: 27 = 33; 125 = 53; 216 = 63.

Cách 2: 

27=3.3.3=33 

125 = 5.5.5 = 53;

216 = 6.6.6 = 63.

Loigiaihay.com 


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 10: 0; 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81; 100Lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10: 0; 1; 8; 27; 64; 125; 216; 343; 512; 729; 1000

học tốt

tích mình


02=0 12=1 22=4 32=9 42=16 52=25 62=36 72=49 82=64 92=81 102=100

03=0 13=1 23=8 33=27 43=64 53=125 63=216 73=343 83=512 93=729 103=1000


Bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 10: 0; 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81; 100Lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10: 0; 1; 8; 27; 64; 125; 216; 343; 512; 729; 1000

^_^


Lập bảng bình phương các số tự nhiêu từ bỏ 0 mang đến 20

Viết mỗi số sau thành bình phương cảu một số trong những tự nhiên 64;169;196.

Bạn đang xem: Số lập phương là gì? các dạng toán thường gặp về lập phương

Lập bảng lập phương của những số tự nhiên từ 0 mang đến 10

Viết mỗi số sau thành lập phương của một trong những tự nhiên 27;125;216


bảng bình phương :0=0 1=1 2=4 3=9 4=16 5=25 6=36 7=49 8=64 9=81 10=100

11=121 12=144 13=169 14=196 15=225 16=256 17=284 18= 324 19=361 20=400

64=82 ;169= 132; 1962

bang lap phuong minh chiu


Lập bảng bình phương những số từ nhiêu tự 0 mang lại 20

Viết mỗi số sau thành bình phương cảu một số trong những tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 10

Viết mỗi số sau ra đời phương của một số tự nhiên 27;125;216


Lập bảng bình phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20.B) Viết từng số sau thành bình phương của một vài tự nhiên : 64; 169; 196Bài 2:A) Lập bảng lập phương của những số tự nhiên từ 0 mang lại 10>B) Viết mỗi số sau thanh lập phương của một vài tự nhiên : 27; 125; 216


a)

01234567891011121314151617181920
bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b)64=82

169=132

196=142


Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20

Viết mỗi số sau thành bình phương của một số ít tự nhiên;64,169,196

Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 mang đến 10

Viết từng số sau ra đời phương của 1 số ít tự nhiên;27,125,216


(1^2) (1^3)

(2^2) (2^3)

(3^2) (3^3)

(4^2) (4^3)

(5^2) (5^3)

(6^2) (6^3)

(7^2) (7^3)

(8^2) (8^3)

(9^2) (9^3)

(10^2) (10^3)


1.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 20.b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10.b) Viết từng số sau ra đời phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216


a)

Số từ nhiên01234567891011121314151617181920
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b) 64 = 82; 169 = 132; 196 = 142

2.

Xem thêm: Cách Viết Chỉ Số Dưới Trong Excel Đơn Giản, Just A Moment

Số tự nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33; 125= 53; 216= 63.