Dưới đây là danh sách những phím tắt nên biết trong Total Commander – một trình thống trị tập tin hữu hiệu dành cho những người dùng Windows giúp đỡ bạn sao chép, dịch chuyển hoặc xóa file nhanh chóng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng total commander

Phím tắtÝ nghĩa
F1Trợ giúp của Total Commander
F2Mở lại cửa sổ nguồn Total Commander
F3Xem các tập tin
F4Chỉnh sửa tập tin đang chọn
F5Sao chép tập tin, thư mục
F6Di chuyển hoặc đổi tên thư mục
F7Tạo thư mục mới
F8Xóa tập tin, thư mục
F9Kích hoạt thanh thực đơn lệnh phía bên trên cửa sổ nguồn
F10Kích hoạt thanh thực 1-1 lệnh mặt trái.
Alt + F1 Đổi ổ đĩa bên cửa sổ trái
Alt + F2 Đổi ổ đĩa mặt cửa sổ phải
Alt + F3 Sử dụng các trình coi tập tin núm thế
Alt + F4 Thoát khỏi Total Commander
Alt + F5 Nén tập tin, thư mục
Alt + Shift + F5 Nén và xóa nguồn
Alt + F7 Tìm kiếm
Alt + F8 Mở lịch sử các lệnh đã sử dụng
Alt + F9 Giải nén tập tin nén
Alt + F10 Mở cửa sổ cây thư mục của thư mục hiện hành
Shift + F1 Mở thực 1-1 lệnh tùy biến cách hiển thị các cột vào cửa sổ
Shift + F2 So sánh danh sách các tập tin ở 2 cửa sổ
Shift + F3 Chỉ coi các tập tin mặt dưới vị trí con trỏ đã đứng trong trường hợp có nhiều tập tin được chọn
Shift + F4 Tạo mới một tập tin văn bản và mở bằng trình soạn thảo Editor để soạn
Shift + F5 Sao chép và đổi tên trong cùng một thư mục
Shift + F6 Đổi tên một tập tin trong cùng thư mục
Shift + F10 Hiển thị thực 1-1 lệnh ngữ cảnh
Ctrl + F1 Hiển thị thương hiệu tập tin ở dạng ngắn gọn – chỉ hiển thị phần tên
Ctrl + Shift + F1Hiển thị hình ảnh dưới dạng thu nhỏ – thumbnail.
Ctrl + F2 Hiển thị tất cả các thông tin chi tiết về tập tin.
Ctrl + Shift + F2Hiển thị chú thích đi kèm với tập tin
Ctrl + F3Sắp xếp theo tên
Ctrl + F4Sắp xếp theo kiểu tập tin
Ctrl + F5 Sắp xếp theo ngày giờ
Ctrl + F6Sắp xếp theo dung lượng
Ctrl + F7Hủy sắp xếp
Ctrl + F8Hiển thị cây thư mục
Ctrl + F9In tập tin với chương trình tương ứng
Ctrl + F10Hiển thị tất cả các tập tin
Ctrl + F11 Hiển thị các tập tin thực thi (*.exe, *.bat, *.cmd, *.pif, *.com)
Ctrl + F12Hiển thị các kiểu tập tin mới do người sử dụng định nghĩa
Ctrl + AChọn tất cả
Ctrl + BHiển thị nội dung của thư mục hiện hành và liệt kê tất cả các thư mục con, tập tin của nó.
Ctrl + CSao chép tập tin thư mục vào Clipboard
Ctrl + D Mở danh sách các đánh dấu
Ctrl + F Kết nối đến máy chủ FTP
Ctrl + Shift + FHủy kết nối đến máy chủ FTP
Ctrl + IChuyển đến thư mục đích
Ctrl + LXem dung lượng của tập tin đã chọn
Ctrl + MĐổi tên hàng loạt
Ctrl + Shift + MThay đổi chế độ truyền tải FTP
Ctrl + NTạo kết nối FTP mới
Ctrl + phường Sao chép đường dẫn hiện tại vào dòng lệnh
Ctrl + RMở lại thư mục nguồn
Ctrl + TMở thẻ folder mới và kích hoạt nó
Ctrl + Shift + T Mở thẻ folder mới nhưng lại không kích hoạt
Ctrl + UHoán chuyển vị trí 2 thư mục ở 2 cửa sổ
Ctrl + VDán các tập tin, thư mục từ Clipboard vào thư mục hiện hành
Ctrl + X Cắt tập tin, thư mục vào Clipboard
Ctrl + ZNhập chú thích mang đến tập tin
Ctrl + Mũi tên lênMở thư mục trên dưới nhỏ trỏ vào thẻ mới
Ctrl + Tab Di chuyển đến thẻ tiếp theo
Ctrl + Shift + TabDi chuyển đến thẻ trước đó
Ctrl + Dấu cộngChọn tất cả
Ctrl + Dấu trừ Bỏ chọn tất cả
Ctrl + Pg Down, Backspace Chuyển lên thư mục cha
Ctrl + Chuyển đến thư mục tiếp theo
Alt +

Total Commander là một trong những trình làm chủ tập tin hữu hiệu dành cho những người dùng Windows, nó còn vận động tương từ như Windows Explorer, giúp cho bạn sao chép, dịch chuyển hoặc xóa file cấp tốc chóng. Total Commander rất dễ dãi sử dụng khi giới thiệu hàng loạt những phím tắt để sửa chữa thay thế cho những thao tác làm việc phức tạp.

*

Các phím tắt nên biết trong Total Commander:

F1 trợ giúp của Total Commander

F2 Mở lại cửa sổ nguồn Total Commander

F3 coi các tập tin

F4 Chỉnh sửa tập tin đã chọn

F5 Sao chép tập tin, thư mục

F6 Di chuyển hoặc đổi thương hiệu thư mục

F7 Tạo thư mục mới

F8 Xóa tập tin, thư mục

F9 Kích hoạt thanh thực đối kháng lệnh phía bên trên cửa sổ nguồn

F10 Kích hoạt thanh thực đơn lệnh mặt trái.

Alt + F1 Đổi ổ đĩa bên cửa sổ trái

Alt + F2 Đổi ổ đĩa bên cửa sổ phải

Alt + F3 Sử dụng các trình coi tập tin thế thế

Alt + F4 Thoát khỏi Total Commander

Alt + F5 Nén tập tin, thư mục

Alt + Shift + F5 Nén và xóa nguồn

Alt + F7 Tìm kiếm

Alt + F8 Mở lịch sử các lệnh đã sử dụng

Alt + F9 Giải nén tập tin nén

Alt + F10 Mở cửa sổ cây thư mục của thư mục hiện hành

Shift + F1 Mở thực đối chọi lệnh tùy biến cách hiển thị các cột vào cửa sổ

Shift + F2 So sánh danh sách các tập tin ở 2 cửa sổ

Shift + F3 Chỉ xem các tập tin mặt dưới vị trí bé trỏ đang đứng vào trường hợp có nhiều tập tin được chọn

Shift + F4 Tạo mới một tập tin văn bản và mở bằng trình soạn thảo Editor để soạn

Shift + F5 Sao chép và đổi tên trong cùng một thư mục

Shift + F6 Đổi tên một tập tin vào cùng thư mục

Shift + F10 Hiển thị thực solo lệnh ngữ cảnh

Ctrl + F1 Hiển thị thương hiệu tập tin ở dạng ngắn gọn – chỉ hiển thị phần tên

Ctrl + Shift + F1 Hiển thị hình ảnh dưới dạng thu nhỏ – thumbnail.

Ctrl + F2 Hiển thị tất cả các thông tin chi tiết về tập tin.

Xem thêm: Https://Www - Người Nhện: Không Còn Nhà

Ctrl + Shift + F2 Hiển thị chú thích đi kèm với tập tin

Ctrl + F3 Sắp xếp theo tên

Ctrl + F4 Sắp xếp theo kiểu tập tin

Ctrl + F5 Sắp xếp theo ngày giờ

Ctrl + F6 Sắp xếp theo dung lượng

Ctrl + F7 Hủy sắp xếp

Ctrl + F8 Hiển thị cây thư mục

Ctrl + F9 In tập tin với chương trình tương ứng

Ctrl + F10 Hiển thị tất cả các tập tin

Ctrl + F11 Hiển thị các tập tin thực thi (*.exe, *.bat, *.cmd, *.pif, *.com)

Ctrl + F12 Hiển thị các kiểu tập tin mới vày người sử dụng định nghĩa

Ctrl + A Chọn tất cả

Ctrl + B Hiển thị nội dung của thư mục hiện hành và liệt kê tất cả các thư mục con, tập tin của nó.

Ctrl + C Sao chép tập tin thư mục vào Clipboard

Ctrl + D Mở danh sách các đánh dấu

Ctrl + F Kết nối đến máy chủ FTP

Ctrl + Shift + F Hủy kết nối đến máy chủ FTP

Ctrl + I Chuyển đến thư mục đích

Ctrl + L coi dung lượng của tập tin đã chọn

Ctrl + M Đổi thương hiệu hàng loạt

Ctrl + Shift + M rứa đổi chế độ truyền tải FTP

Ctrl + N Tạo kết nối FTP mới

Ctrl + p. Sao chép đường dẫn hiện tại vào dòng lệnh

Ctrl + R Mở lại thư mục nguồn

Ctrl + T Mở thẻ folder mới và kích hoạt nó

Ctrl + Shift + T Mở thẻ thư mục mới dẫu vậy không kích hoạt

Ctrl + U Hoán chuyển vị trí 2 thư mục ở 2 cửa sổ

Ctrl + V Dán các tập tin, thư mục từ Clipboard vào thư mục hiện hành

Ctrl + X Cắt tập tin, thư mục vào Clipboard

Ctrl + Z Nhập chú thích đến tập tin

Ctrl + Mũi thương hiệu lên Mở thư mục trên dưới nhỏ trỏ trong thẻ mới

Ctrl + Tab Di chuyển đến thẻ tiếp theo

Ctrl + Shift + Tab Di chuyển đến thẻ trước đó

Ctrl + Dấu cộng Chọn tất cả

Ctrl + Dấu trừ Bỏ chọn tất cả

Ctrl + Pg Down, Backspace Chuyển lên thư mục cha

Ctrl + Chuyển đến thư mục tiếp theo

Alt + https://tmec.edu.vn/category/windows-hosting

Linux: https://tmec.edu.vn/category/linux-hosting

Ngoài ra, P.A Việt Nam hỗ trợ đa dạng những Plan Hosting, những dịch vụ e-mail server và nhiều dịch vụ khác đáp ứng yêu cầu của khách hàng hàng:Hosting Phổ Thông
Hosting quality Cao