Giải bài bác 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 1. Bài bác 3.8. Quan liền kề hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 7


Bài 3.6 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Quan gần kề hình 3.24.

a) search một góc ở vị trí so le trong với góc MNB.

b) tìm một góc tại phần đồng vị với góc ACB.

c) nói tên một cặp góc trong thuộc phía.

d) Biết MN//BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ

Phương pháp:

1 đường thẳng giảm 2 con đường thẳng tuy nhiên song tạo thành các cặp góc so le trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau.

Lời giải:

a) Góc so le trong với góc MNB là góc NBC.

b) Góc tại phần đồng vị với góc ngân hàng á châu acb là góc ANM.

c) Cặp góc trong thuộc phía là cặp góc NMB cùng MBC.

Bài 3.7 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Quan giáp Hình 3.25. Biết (widehat MEF = 40^circ ;widehat EMN = 40^circ ). Em hãy phân tích và lý giải tại sao EF // NM.

Phương pháp:

Nếu một con đường thẳng cắt 2 con đường thẳng tạo ra một cặp góc so le trong đều bằng nhau thì 2 con đường thẳng đó song song

Lời giải:

Bài 3.8 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Quan ngay cạnh hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Phương pháp:

Nhận xét: 2 con đường thẳng cùng vuông góc với con đường thẳng thiết bị 3 thì tuy vậy song với nhau

Lời giải:

Do AB cùng DC thuộc vuông góc cùng với AD phải AB // DC.

Bài 3.9 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - kết nối tri thức

Cho điểm A và mặt đường thẳng d không trải qua A. Hãy vẽ con đường thẳng d’ đi qua A và tuy vậy song cùng với d

Phương pháp:

Có thể sử dụng ê ke như bài thực hành thực tế 1

Lời giải:

Bước 1. Vẽ con đường thẳng d và điểm A không thuộc d.

*

Bước 2. Đặt thước làm sao cho cạnh nhiều năm của thước trùng với đường thẳng d, cạnh tuy vậy song sót lại đi qua điểm A.


 
*

Bước 3. Kẻ mặt đường thẳng trải qua A, ta được đường thẳng d"

Ta bao gồm hình vẽ sau:

*

Bài 3.10 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Cho nhị điểm A với B. Hãy vẽ mặt đường thẳng a đi qua A với đưng trực tiếp b đi qua B làm sao để cho a song song cùng với b.

Phương pháp:

Vẽ con đường thẳng b bất kể đi qua điểm B rồi vẽ mặt đường thẳng a trải qua A và tuy nhiên song với b.

Lời giải:

Tương tự bài bác 3.9, ta tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng a đi qua A.

Bước 2. Qua điểm B, vẽ mặt đường thẳng b tuy vậy song với a.

Ta có hình vẽ như sau:

*

Bài 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Hãy vẽ hai đoạn trực tiếp AB với MN sao cho AB // MN với AB = MN

Phương pháp:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB

Bước 2: Vẽ mặt đường thẳng a // AB

Bước 3: bên trên a đem điểm C với D làm thế nào để cho CD = AB

Lời giải:

Ta triển khai theo công việc như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 3cm).

Bước 2. Lấy điểm M nằm xung quanh đoạn thẳng AB.

Xem thêm: Những Năm Nào Là Năm Nhuận Là Gì? Năm Nhuận Có Mấy Ngày? Cách Tính Năm Nhuận

Bước 3. Vẽ mặt đường thẳng qua M tuy nhiên song với đoạn thẳng AB. Trên đường thẳng này rước điểm N làm thế nào cho MN = 3cm. Lúc đó MN = AB = 3cm.