• bài bác 1: Este • bài xích 2: Lipit • bài 3: hóa học giặt cọ • bài bác 4: rèn luyện mối tương tác giữa hidrocacbon va một vài dẫn suất của hidrocacbon

Chương 2: Cacbohiđrat
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học lớp 12 nâng cao

• bài 5: Glucozơ • bài xích 6: Saccarozơ • bài 7: Tinh bột • bài xích 8: Xenlulozơ • bài 9: Luyện tập: cấu trúc và tính chất của một số trong những cacbohiđrat tiêu biểu vượt trội • bài 10: Bài thực hành thực tế 1: Điều chế este và tính chất của một vài cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit với protein


• bài xích 11: Amin • bài 12: Amino axit • bài 13: Peptit và protein • bài xích 14: Luyện tập: cấu tạo và tính chất của amin, amino axit cùng protein • bài xích 15: Bài thực hành thực tế 2: một trong những tính hóa học của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime


• bài xích 16: Đại cương cứng về polime • bài 17: vật tư polime • bài xích 18: rèn luyện polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại


• bài xích 19: sắt kẽm kim loại và hợp kim • bài 20: hàng điện hóa sắt kẽm kim loại • bài bác 21: Luyện tập: đặc thù của sắt kẽm kim loại • bài xích 22: Sự điện phân • bài 23: Sự ăn mòn kim loại • bài 24: Điều chế sắt kẽm kim loại • bài 25: Luyện tập: Sự điện phân - Sự ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại • bài xích 26: Bài thực hành 3: hàng điện hóa của kim loại. Điều chế sắt kẽm kim loại • bài 27: Bài thực hành thực tế 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn uống mòn kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm


• bài xích 28: sắt kẽm kim loại kiềm • bài 29: một vài hợp chất quan trọng đặc biệt của kim loại kiềm • bài 30: kim loại kiềm thổ • bài xích 31: một số hợp chất đặc trưng của kim loại kiềm thổ • bài 32: Luyện tập: đặc điểm của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ • bài xích 33: Nhôm • bài bác 34: một số trong những hợp chất quan trọng đặc biệt của nhôm • bài 35: Luyện tập: đặc thù của nhôm với hợp hóa học của nhôm • bài xích 36: Bài thực hành thực tế số 5: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của bọn chúng • bài xích 37: Bài thực hành thực tế số 6: tính chất của nhôm và hợp hóa học của nhôm

Chương 7: Crom - sắt - Đồng


• bài 38: Crom • bài 39: một vài hợp chất của crom • bài xích 39: một vài hợp hóa học của crom • bài xích 40: fe • bài xích 41: một số trong những hợp hóa học của sắt • bài bác 42: kim loại tổng hợp của fe • bài 43: Đồng và một số hợp chất của đồng • bài 44: sơ sài về một số trong những kim nhiều loại khác • bài xích 45: Luyện tập: đặc thù của crom, fe và đông đảo hợp hóa học của bọn chúng • bài 46: Luyện tập: tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ sài về các kim nhiều loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb • bài bác 47: Bài thực hành 7: đặc điểm hóa học của crom, sắt, đồng và hồ hết hợp hóa học của bọn chúng

Chương 8: Phân biệt một trong những chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ dung dịch


• bài xích 48: nhấn biết một số cation trong hỗn hợp • bài 49: nhấn biết một vài anion trong dung dịch • bài xích 50: dấn biết một số trong những chất khí • bài 51: chuẩn chỉnh độ axit - bazơ • bài xích 52: chuẩn chỉnh độ lão hóa - khử bằng cách thức pemanganat • bài bác 53: Luyện tập: nhận biết một số chất vô cơ • bài 54: Bài thực hành thực tế 8: Nhân biệt một số ion trong dung dịch • bài 55: Bài thực hành 9: chuẩn độ hỗn hợp

Chương 9: Hóa học và vấn đề cách tân và phát triển kinh tế, thôn hội, môi trường


• bài xích 56: hóa học và vụ việc phát triển tài chính • bài xích 57: hóa học và sự việc xã hội • bài xích 58: Hóa học với vấn đề môi trường thiên nhiên
Mục lục Giải bài tập SGK chất hóa học 12 nâng cao theo chương •Chương 1: Este - Lipit •Chương 2: Cacbohiđrat •Chương 3: Amin, Amino axit cùng protein •Chương 4: Polime và vật liệu polime •Chương 5: Đại cương cứng về sắt kẽm kim loại •Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm •Chương 7: Crom - fe - Đồng •Chương 8: Phân biệt một trong những chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ hỗn hợp •Chương 9: Hóa học với vấn đề cách tân và phát triển kinh tế, làng mạc hội, môi trường
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài xích tập Hóa 12 nâng cao
Hóa học lớp 12 cải thiện | Giải bài xích tập sgk Hóa 12 nâng cao hay độc nhất vô nhị | Giải Hóa lớp 12

Hóa học tập lớp 12 cải thiện | Giải bài xích tập sgk Hóa 12 nâng cấp hay độc nhất vô nhị | Giải Hóa lớp 12


Để học giỏi Hóa học tập lớp 12 nâng cao, loạt bài giải bài xích tập chất hóa học lớp 12 nâng cấp biên soạn bám quá sát nội dung sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.

Chương 1: Este - Lipit

Chương 2: Cacbonhiđrat

Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein

Chương 4: Polime và vật tư Polime

Chương 5: Đại cưng cửng về kim loại

Chương 6: kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ - Nhôm

Chương 7: Crom - sắt - Đồng

Chương 8: Phân biệt một vài chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề trở nên tân tiến kinh tế, thôn hội, môi trường

31 videos các dạng bài bác tập hóa học 12 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên Viet
Jack)

41 bài giảng hóa học 12 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên Viet
Jack)

Tham khảo tư liệu học tốt môn hóa học lớp 12 xuất xắc khác:


Giới thiệu kênh Youtube Viet


Xem thêm: Công thức tính điểm tốt nghiệp 2018 và cách tính điểm tốt nghiệp

Jack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm miễn tổn phí ôn thi THPT non sông tại khoahoc.tmec.edu.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, tmec.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng vừa lòng các video clip dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K trên khoahoc.tmec.edu.vn