Danh mục thuốc được BHYT bỏ ra trả từ thời điểm năm 2019

Bộ Y tế đã ban hành Thông tứ 30/2018/TT-BYT phát hành Danh mục với tỷ lệ, điều kiện thanh toán so với thuốc hóa dược, sinh phẩm, dung dịch phóng xạ với chất khắc ghi thuộc phạm vi thừa kế của fan tham gia BHYT.

Bạn đang xem: Danh sách bệnh viện bảo hiểm bảo việt 2018


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 30/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 mon 10 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI THUỐCHÓA DƯỢC, SINH PHẨM, THUỐC PHÓNG XẠ VÀ CHẤT ĐÁNH DẤU THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞ
NG CỦANGƯỜI gia nhập BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo Luật bảo hiểm ytế ngày 13 mon 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số105/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 11 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số75/2017/NĐ-CP ngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảohiểm y tế,

Bộ trưởng cỗ Y tế ban hành Thôngtư phát hành Danh mục và tỷ lệ, đk thanh toán so với thuốc hóa dược,sinh phẩm, thuốc phóng xạ cùng chất đánh dấu thuộc phạm vi thừa hưởng của ngườitham gia bảo đảm y tế.

Điều 1. Các
Danh mục ban hành kèm theo Thông tư

1. Hạng mục thuốc hóa dược cùng sinhphẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo đảm y tế được luật tại
Phụ lục 01 phát hành kèm theo Thông bốn này (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Phụ lục 01).

2. Danh mục thuốc phóng xạ với chấtđánh dấu thuộc phạm vi thừa kế của fan tham gia bảo hiểm y tế được quy địnhtại Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi tắt là Phụ lục 02).

Điều 2. Cấutrúc danh mục thuốc với phân hạng sử dụng

1. Hạng mục thuốc hóa dược với sinhphẩm trên Phụ lục 01 được thu xếp vào 27 nhóm lớn theo tác dụng điều trị, đượcphân thành 8 cột, rõ ràng như sau:

a) Cột 1: Ghi số sản phẩm công nghệ tự của thuốccó trong Danh mục;

b) Cột 2: ghi tên thuốc. Thương hiệu thuốcđược ghi theo tên hoạt chất theo danh pháp INN (International Non-propertied
Name). Trường thích hợp không mang tên theo danh pháp INN thì ghi theo tên hoạt hóa học đượccấp phép lưu hành. Các thuốc được bố trí theo 27 đội lớn, theo mã ATC (giảiphẫu, điều trị, hóa học);

c) Cột 3: Ghi mặt đường dùng, dạng dùngcủa thuốc; không ghi hàm lượng, ko ghi cụ thể dạng chế tao trừ một số trong những dạngbào chế tất cả sự biệt lập rõ ràng về hiệu lực, chức năng điều trị. Đường dùng thuốctrong hạng mục tại Phụ lục 01 được thống nhất như sau:

- Đường uống bao gồm các thuốc uống,ngậm, nhai, để dưới lưỡi;

- Đường tiêm bao gồm các dung dịch tiêmbắp, tiêm dưới da, tiêm trong da, tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền, tiêm vào ổ khớp,tiêm nội nhãn cầu, tiêm trong dịch kính của mắt, tiêm vào những khoang của cơ thể;

- Đường cần sử dụng ngoài bao hàm các thuốcbôi, xoa ngoài, dán xung quanh da, xịt kế bên da, thuốc rửa;

- Đường đặt bao hàm các thuốc đặtâm đạo, đặt hậu môn, thụt hậu môn/trực tràng;

- Đường hô hấp bao hàm các thuốcphun mù, dạng hít (dung dịch, lếu dịch, bột dùng để hít), khí dung;

- Đường nhỏ tuổi mắt bao hàm các thuốcnhỏ mắt, tra mắt; đường nhỏ dại tai bao hàm các thuốc nhỏ tuổi tai; đường nhỏ dại mũi bao gồmthuốc nhỏ mũi, xịt mũi;

- Đường dùng, dạng dùng khác đượcghi cụ thể trong Danh mục so với một số thuốc bao gồm dạng cần sử dụng đặc biệt, khác vớicác dạng cần sử dụng nêu trên;

d) Cột 4, 5, 6, 7: Ghi hạng bệnh dịch việnđược sử dụng. Thuốc, hoạt chất trong danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm trong
Danh mục tại Phụ lục 01 được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh theo hạngbệnh viện, cụ thể như sau:

- bệnh viện hạng đặc biệt quan trọng và hạng Isử dụng các thuốc hình thức tại cột 4;

- cơ sở y tế hạng II sử dụng các thuốcquy định tại cột 5;

- khám đa khoa hạng III và hạng IV,bao bao gồm cả bệnh viện đa khoa thuộc bệnh viện đa khoa hoặc trung chổ chính giữa y tế quận,huyện, thị xã, tp sử dụng những thuốc hiện tượng tại cột 6;

- cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh là trạmy tế xã, phường, thị trấn, y tế ban ngành và tương đương sử dụng những thuốc quy địnhtại cột 7;

- Đối với cửa hàng khám bệnh, chữa bệnhnhà nước tất cả ký đúng theo đồng xét nghiệm bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế nhưng không được phânhạng bệnh dịch viện: Căn cứ năng lượng chuyên môn, trang thứ y tế và danh mục dịchvụ kỹ thuật đã được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, kết hợp với
Bảo hiểm xóm hội tỉnh nhằm thống nhất, ra quyết định việc thực hiện thuốc của cơ sởkhám bệnh, chữa dịch này theo hạng bệnh viện phù hợp;

- Đối với các cơ sở đi khám bệnh, chữabệnh đơn vị nước thuộc hệ thống Quân đội, Công an gồm ký vừa lòng đồng xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnhbảo hiểm y tế nhưng không được phân hạng bệnh dịch viện: Căn cứ năng lượng chuyên môn,trang thiết bị y tế với danh mục thương mại & dịch vụ kỹ thuật đã được cấp bao gồm thẩm quyền phêduyệt, Sở Y tế nhà trì, phối phù hợp với cơ quan làm chủ trực tiếp của cửa hàng khám bệnh,chữa căn bệnh và bảo hiểm xã hội tỉnh để thống nhất, ra quyết định việc áp dụng thuốccủa cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh này theo hạng khám đa khoa phù hợp;

- Đối với bệnh viện tư nhân tất cả ký hợpđồng xét nghiệm bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế nhưng chưa tiến hành việc phân tuyếnchuyên môn kỹ thuật để xếp hạng tương đương: Căn cứ năng lực chuyên môn, trangthiết bị y tế và danh mục dịch vụ thương mại kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt,Sở Y tế chủ trì, phối phù hợp với Bảo hiểm buôn bản hội tỉnh để thống nhất, quyết định việcsử dụng dung dịch của các đại lý khám bệnh, chữa bệnh này theo phân tuyến chuyên môn kỹthuật tương xứng để xếp thứ hạng tương đương;

- Đối với chống khám tư nhân bao gồm kýhợp đồng thăm khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế dẫu vậy chưa tiến hành phân tuyếnchuyên môn kỹ thuật: Căn cứ năng lực chuyên môn, trang thiết bị y tế cùng danh mụcdịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợpvới bảo hiểm xã hội tỉnh để thống nhất, đưa ra quyết định việc thực hiện thuốc của cơ sởkhám bệnh, chữa dịch này nhưng không thực sự phạm vi hạng mục thuốc của cơ sở y tế hạng
III;

- Trường đúng theo cơ sởkhám bệnh, chữa trị bệnh triển khai được những dịch vụ nghệ thuật của tuyến cao hơn theophân tuyến chuyên môn kỹ thuật thì được sử dụng các thuốc theo hạng mục thuốcquy định so với tuyến cao hơn, phù hợp với thương mại dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp, gửi hạng mục thuốc cho cơquan bảo hiểm xã hội để làm cơ sở thanh toán;

- ngôi trường hợp cơ sở khám bệnh, chữabệnh chuyên khoa thức giấc sử dụng các thuốc không đi kèm với dịch vụ thương mại kỹ thuật, căncứ vào năng lực chuyên môn, trang thứ y tế, nhu cầu điều trị trên cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh và trả lời chẩn đoán, điều trị của cục Y tế, Sở Y tế chủtrì, phối hợp Bảo hiểm xóm hội tỉnh xác định danh mục thuốc thừa hạng được sử dụngtại cơ sở khám bệnh, chữa dịch đó, nhưng không đảm bảo hơn hạng của bệnh viện đakhoa tỉnh;

đ) Cột 8: Ghi điều kiện, tỷ lệthanh toán với ghi chú cụ thể của một số trong những thuốc.

2. Danh mục thuốc phóng xạ cùng chấtđánh dấu trong danh mục tại Phụ lục 02 bao gồm 5 cột:

a) Cột 1: Ghi số thứ tự của thuốctrong danh mục;

b) Cột 2: đứng tên thuốc. Thương hiệu thuốcđược ghi theo tên chung nước ngoài theo danh pháp INN (International
Non-propertied Name). Trường phù hợp không mang tên theo danh pháp INN thì ghi theotên hoạt hóa học được cấp giấy phép lưu hành;

c) Cột 3: Ghi đường cần sử dụng của thuốc;

d) Cột 4: Ghi dạng cần sử dụng của thuốc;

đ) Cột 5: Ghi đơn vị chức năng sử dụng củathuốc.

Thuốc phóng xạ và chất đánh dấutrong hạng mục tại Phụ lục 02 không tuân theo phân hạng bệnh viện và chỉ được sử dụngtại những cơ sở khám bệnh, chữa dịch được cấp gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được thực hiện việcchẩn đoán, điều trị bằng phóng xạ.

Điều 3. Nguyêntắc bình thường về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế

1. Quỹ bảo đảm y tế thanh toán giao dịch chiphí thuốc theo số lượng thực tế sử dụng cho tất cả những người bệnh cùng giá tải vào của cơ sởkhám bệnh, chữa căn bệnh theo nguyên tắc của lao lý về đấu thầu sở hữu thuốc, phù hợpvới phạm vi quyền hạn và mức tận hưởng theo giải pháp của Luật bảo đảm y tế và cácvăn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Quỹ bảo đảm y tế thanh toántrong ngôi trường hợp hướng đẫn thuốc cân xứng với chỉ định trong tờ trả lời sử dụngthuốc dĩ nhiên hồ sơ đk thuốc đã được cỗ Y tế trao giấy phép hoặc gợi ý chẩnđoán và điều trị của cục Y tế. Ngôi trường hợp không có chỉ định trong trong tờ hướngdẫn thực hiện thuốc kèm theo hồ sơ đk thuốc đã được cỗ Y tế cấp phép, khôngcó trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cục Y tế nhưng quan trọng trong điềutrị, bộ Y tế sẽ lập Hội đồng để thấy xét cụ thể từng ngôi trường hợp.

3. Quỹ bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán đốivới các thuốc, lô thuốc sẽ có quyết định đình chỉ lưu giữ hành và thu hồi theo vănbản hướng dẫn của cục Y tế.

4. Quỹ bảo đảm y tế ko thanhtoán đối với các ngôi trường hợp:

a) giá thành các thuốc đã được kết cấuvào giá chỉ của thương mại dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường chữa bệnh hoặc giá bán thu trọngói theo ca bệnh theo hiện tượng hiện hành;

b) Phần giá thành của những thuốc đang đượcngân sách đơn vị nước hoặc các nguồn khác đưa ra trả;

c) dung dịch được thực hiện trong thửnghiệm lâm sàng, phân tích khoa học.

Điều 4. Quy địnhthanh toán đối với một số thuốc

1. Các dạng đồng phân chất hóa học kháchoặc các dạng muối không giống của hoạt chất (kể cả dạng đối kháng thành phần với dạng phối hợpđa thành phần, trừ vitamin và khoáng chất) có trong danh mục thuốc tại Phụ lục01 phần nhiều được Quỹ bảo đảm y tế thanh toán giao dịch nếu tất cả cùng hướng đẫn với dạng hóa họchay tên thuốc ghi trong danh mục thuốc.

2. Thuốc được xếp team này dùng điềutrị bệnh thuộc nhóm khác được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nếu tất cả chỉ định phùhợp với Khoản 2 Điều 3 Thông bốn này.

3. Một trong những thuốc bao gồm quy định điều kiện,tỷ lệ thanh toán được Quỹ bảo đảm y tế giao dịch thanh toán theo nguyên lý tại cột 8 của
Danh mục thuốc trên Phụ lục 01

4. Trường hòa hợp theo chỉ định chuyênmôn, bạn bệnh chỉ sử dụng 1 phần lượng thuốc trong đơn vị đóng gói bé dại nhất(ví dụ: thuốc dùng trong siêng khoa nhi, chăm khoa ung bướu) cùng lượng thuốccòn lại ko thể thực hiện được (ví dụ: không có người bệnh gồm cùng chỉ định, lượngthuốc sót lại không đầy đủ liều lượng, vượt thời hạn bảo vệ của thuốc) thì Quỹ bảohiểm y tế thanh toán toàn thể theo giá của đơn vị đóng gói nhỏ tuổi nhất.

5. Những thuốc gồm ký hiệu dấu (*) làthuốc đề nghị được hội chẩn trước khi sử dụng, trừ ngôi trường hợp cung cấp cứu. Đối với thuốckháng sinh bao gồm ký hiệu vệt (*), Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi triển khai đúngquy trình hội chẩn lúc kê đối chọi theo quy định về phía dẫn thực hiện làm chủ sử dụngkháng sinh trong bệnh dịch viện của bộ Y tế.

6. Đối với những thuốc chữa bệnh ungthư:

a) Chỉ được áp dụng để khám chữa ungthư tại những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư (bao gồmcơ sở ung bướu, huyết học tập truyền máu cùng y học phân tử nhân; các khoa, đơn vị ung bướu,huyết học tập truyền máu và y học phân tử nhân trong viện, cơ sở y tế chuyên khoa hoặcđa khoa) và nên do bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt độngchuyên môn là ung bướu hoặc huyết học truyền máu chỉ định;

b) trường hợp áp dụng để điều trịcác căn bệnh khác không phải ung thư: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giao dịch theo đúng hướngdẫn chẩn đoán với điều trị của cục Y tế hoặc của dịch viện. Trường hợp chưa tồn tại hướngdẫn chẩn đoán và khám chữa thì đề xuất hội chẩn với bác sĩ chăm khoa ung bướu.Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và chữa bệnh và không có bác sĩ chuyênkhoa ung bướu thì yêu cầu được hội chẩn bên dưới sự chủ trì của lãnh đạo bệnh viện trướckhi chỉ định và hướng dẫn sử dụng.

7. Các thuốc vì chưng cơ sở xét nghiệm bệnh, chữabệnh tự sản xuất hoặc điều chế được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giao dịch khi:

a) Hoạt chất củathuốc bao gồm trong danh mục tại Phụ lục 01;

b) tương xứng vềđường dùng, dạng dùng, hạng khám đa khoa được sử dụng trong hạng mục tại Phụ lục01;

c) thực hiện tại đại lý khám bệnh, chữabệnh đó;

d) bạn đứng đầu tư mạnh sở xét nghiệm bệnh,chữa căn bệnh có trách nhiệm phê duyệt các bước bào chế hoặc pha chế, tiêu chuẩnchất lượng, giá chỉ thuốc; thống độc nhất vô nhị với cơ quan bảo hiểm xã hội về giá bán thuốc đểlàm căn cứ thanh toán. Chi tiêu sản phẩm được xuất bản trên cơ sở: bỏ ra phínguyên vật tư làm thuốc; chi tiêu hao hụt; chi phí bao bì đóng gói; bỏ ra phínhân công; giá thành bào chế bao hàm điện, nước, nhiên liệu; ngân sách chi tiêu kiểm nghiệmvà chi phí khác (nếu có).

Điều 5. Tổ chứcthực hiện

1. Vụ bảo hiểm y tế, bộ Y tế cótrách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, chất vấn việcquản lý, sử dụng, thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế của các cơ sở thăm khám bệnh,chữa bệnh;

b) giải quyết các vướng mắc phátsinh trong quy trình thực hiện;

c) Cập nhật,điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cập nhật danh mục thuốc, thỏa mãn nhu cầu với nhu yếu điều trị vàphù phù hợp với khả năng giao dịch thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế;

d) công ty trì phối phù hợp với Cục quản lí lýkhám, trị bệnh, Cục thống trị Dược và các đơn vị tương quan trình Lãnh đạo cỗ Y tếthành lập Hội đồng bốn vấn trình độ chuyên môn để để ý và ra quyết định việc thanh toán giao dịch đốivới các trường hợp không có chỉ định trong tờ phía dẫn thực hiện thuốc kèm theohồ sơ đk thuốc đã được bộ Y tế cấp cho phép, không tồn tại trong khuyên bảo chẩnđoán điều trị của bộ Y tế nhưng cần thiết trong điều trị.

2. Bảo hiểm xã hội vn cótrách nhiệm:

a) Thực hiện, chỉ huy bảo hiểm làng hộicác tỉnh, tp trực ở trong trung ương, phối phù hợp với Sở Y tế và đại lý khám bệnh,chữa bệnh dịch trong việc tổ chức triển khai thực hiện, thanh toán giá thành thuốc theo đúng quyđịnh của Thông bốn này và các văn bản quy phi pháp luật khác tất cả liên quan;

b) Phối hợp với các ban ngành liênquan giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Y tế ngành quân đội, công an cótrách nhiệm: chỉ đạo cơ quan cai quản trực tiếp các đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch thuộchệ thống Quân đội, Công an phối hợp với Sở Y tế và bảo đảm xã hội tỉnh xem xétquyết định việc thực hiện thuốc của các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh thuộc hệ thống
Quân đội, Công an gồm ký hòa hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế chưa đượcphân hạng bệnh viện theo công cụ tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tứ này.

4. Sở Y tế những tỉnh, tp trựcthuộc tw có trách nhiệm:

a) Thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra câu hỏi xây dựng danh mục thuốc, quản ngại lý, thực hiện và thanhtoán giá cả thuốc của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền;

b) chủ trì phối phù hợp với các đối kháng vịliên quan liêu để xác minh việc sử dụng thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch tại Điểmd Khoản 1 Điều 2 Thông bốn này.

5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch cótrách nhiệm:

a) Xây dựng hạng mục thuốc sử dụngtại đơn vị, bao gồm cả những thuốc được thực hiện để triển khai các thương mại & dịch vụ kỹ thuật củatuyến cao hơn theo phân tuyến trình độ kỹ thuật, thuốc bởi cơ sở đi khám bệnh, chữabệnh từ bỏ bào chế;

b) đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đúngquy định, đáp ứng nhu mong điều trị của bạn bệnh bảo đảm y tế theo danh mụcthuốc đang xây dựng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơiký hòa hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế danh mục thuốc được sử dụng để thực hiệncác thương mại & dịch vụ kỹ thuật của tuyến cao hơn theo phân tuyến trình độ kỹ thuật vàdanh mục thuốc vị cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh tự sản xuất hoặc pha chế để triển khai cơsở thanh toán;

c) làm chủ việc kê đơn, chỉ định và hướng dẫn sửdụng thuốc theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, vừa lòng lý, tiết kiệm chi phí và bảo đảm chấtlượng thuốc áp dụng tại đơn vị; tiến hành việc hội chẩn lúc sử dụng đối với cácthuốc có ký hiệu lốt (*) theo đúng quy định chuyên môn; tổng hợp thanh toán kịpthời, đúng chủng loại, đúng số lượng và đúng giá;

d) Trường hợp có đổi khác hay té sungthuốc vào hạng mục thuốc áp dụng tại 1-1 vị, các đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch gửidanh mục thuốc sửa đổi, bổ sung cập nhật cho cơ quan bảo đảm xã hội để triển khai cơ sở thanhtoán;

đ) Trường phù hợp cần đề xuất sửa đổi,loại quăng quật hay bổ sung cập nhật thuốc new vào danh mục thuốc cơ chế tại Thông tư này chophù phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu yêu mong điều trị của tín đồ bệnh, các cơsở khám bệnh, chữa trị bệnh gồm văn bản đề nghị nhờ cất hộ về Vụ bảo đảm y tế, cỗ Y tế (đốivới các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh trực ở trong Bộ) hoặc Sở Y tế các tỉnh, thành phốtrực thuộc tw (đối với cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh trực ở trong Sở) để tổnghợp gửi cỗ Y tế.

Điều 6. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày17 tháng 11 năm 2014 phát hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dượcthuộc phạm vi giao dịch của Quỹ bảo hiểm y tế (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Thông tư số40/2014/TT-BYT); Thông tứ số 36/2015/TT-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2015 sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tứ số 40/2014/TT-BYT (sau đây call tắt là Thông tưsố 36/2015/TT-BYT) và Điều 4 Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29 mon 12 năm2017 của cục Y tế sửa đổi, bổ sung cập nhật các quy định tương quan đến thanh toán chi phíkhám bệnh, chữa dịch (sau đây gọi tắt là Thông bốn số 50/2017/TT-BYT) hết hiệu lựcthi hành tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực.

Điều 7. Quy địnhchuyển tiếp

1. Trường hợp bạn bệnh gồm thẻ bảohiểm y tế vào nội trú trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 mà lại còn đang điều trị tạicơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh thì thực hiện theo phép tắc tại Thông tư số40/2014/TT-BYT , Thông tư số 36/2015/TT-BYT , Thông bốn số 50/2017/TT-BYT đến đếnkhi fan bệnh ra viện; bao hàm cả việc kê 1-1 thuốc cho những người bệnh ngay saukhi xong việc điều trị nội trú.

2. Đối với dung dịch hoặc con đường dùng, dạngdùng của thuốc ở trong phạm vi được hưởng của tín đồ tham gia bảo hiểm y tế theoquy định của Thông tư số 40/2014/TT-BYT , Thông tư số 36/2015/TT-BYT , Thông tư số50/2017/T7-BYT nhưng không thuộc phạm vi được hưởng của tín đồ tham gia bảo hiểm ytế theo luật của Thông bốn này, hoặc dung dịch bị thu hạn hẹp hạng cơ sở y tế được sửdụng theo công cụ tại Thông bốn này, Quỹ bảo đảm y tế tiếp tục thanh toán chocơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh đến khi sử dụng hết số thuốc sẽ trúng thầu theo kếtquả lựa chọn nhà thầu đáp ứng thuốc và đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch ký hợpđồng đáp ứng với bên thầu trước ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnhtư nhân áp dụng mua thuốc theo vẻ ngoài của Điều 52 nguyên lý Đấu thầu: Quỹ bảo hiểmy tế thanh toán theo con số thuốc đang mua trước ngày 01 mon 01 năm 2019 vàđược sử dụng đến không còn ngày 31 mon 3 năm 2019.

3. Đối với những thuốc nằm trong phạm viđược tận hưởng của tín đồ tham gia bảo đảm y tế theo hiện tượng của Thông tư số40/2014/TT-BYT , Thông tư số 36/2015/TT-BYT , Thông tư số 50/2017/TT-BYT tuy nhiên cóthay đổi luật về tỷ lệ, điều kiện thanh toán giao dịch hoặc mở rộng hạng bệnh viện đượcsử dụng tại Thông tứ này, Quỹ bảo hiểm y tế giao dịch theo tỷ lệ, điều kiệnthanh toán, hạng bệnh viện được sử dụng quy định trên Thông tư này kể từ ngày 01tháng 01 năm 2019, trừ trường hợp chính sách tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều này.

4. Đối với những người bệnh bị ung thư cósử dụng dung dịch Doxorubicin, mặt đường tiêm, dạng liposome; thuốc Erlotinib, đường uống;thuốc Gefitinib, đường uống; thuốc Sorafenib, đường uống (điều trị ung thư tếbào biểu mô gan, thận tiến triển) trước thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2015 và còn sử dụngsau ngày 01 tháng 01 năm 2019 thì liên tiếp được thanh toán với phần trăm 100%. Đốivới bạn bệnh bị ung thư có áp dụng thuốc Everolimus, mặt đường tiêm, uống; thuốc
L-asparaginase erwinia, con đường tiêm; thuốc Paclitaxel, đường tiêm, dạng liposomevà dạng polymeric micelle trước thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2019 cùng còn áp dụng saungày 01 mon 01 năm 2019; hoặc dung dịch Sorafenib, đường uống (điều trị ung thư tếbào biểu tế bào thận tiến triển) sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 và còn sử dụng saungày 01 tháng 01 năm 2019 thì tiếp tục được Quỹ bảo đảm y tế giao dịch thanh toán theo tỷlệ chế độ tại Thông tư số 40/2014/TT-BYT. Chế độ này áp dụng trong những trườnghợp sau đây:

a) Sử dụng cho đến hết liệu trìnhđiều trị (từ thời điểm khi tín đồ bệnh được chẩn đoán xác định, bắt đầu điều trịđến dứt điều trị);

b) trường hợp sau khoản thời gian điều trị tạicơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh, bạn bệnh đưa sang cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnhkhác, được chưng sĩ chỉ định áp dụng thuốc này mà lại vẫn trong liệu trình điều trị(trừ trường hợp khám chữa ngoại trú trái tuyến);

c) tín đồ bệnh điều trị dịch tạm ổnvà giới hạn điều trị, lúc tái phát, bác bỏ sĩ chỉ định áp dụng thuốc đã điều trị;

d) Trong quy trình điều trị, ngườibệnh chưa đến khám lại đúng hẹn, chữa bệnh thuốc ko liên tục;

đ) ngôi trường hợp tín đồ bệnh sử dụngthuốc Erlotinib, con đường uống có tính năng phụ hoặc vì cơ sở thăm khám bệnh, chữa trị bệnhhết thuốc, bác bỏ sĩ chỉ định chuyển thanh lịch thuốc Gefitinib, mặt đường uống với ngược lại(chuyển đổi từ dung dịch Gefitinib, đường uống quý phái thuốc Erlotinib, đường uống).

Điều 8. Điềukhoản tham chiếu

Trường hợp các văn bạn dạng được dẫn chiếutrong Thông tứ này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật thì vận dụng theo văn bảnđã được sửa chữa hoặc văn phiên bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Trong quy trình tổ chức thực hiện,nếu có trở ngại vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về cỗ Y tế (Vụ bảo đảm ytế) giúp xem xét, giải quyết./.

địa điểm nhận: - Ủy ban các vấn đề làng hội của Quốc hội (để giám sát); - Văn phòng chính phủ (Vụ KGVX; Công báo; Cổng tin tức điện tử); - bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo); - các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - bảo hiểm xã hội Việt Nam; - UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - bảo hiểm xã hội bộ Quốc phòng; - Cục bình chọn văn phiên bản QPPL (Bộ bốn pháp); - các BV, Viện có giường dịch trực thuộc cỗ Y tế; - viên Quân Y- BQP; cục Y tế - BCA; cục Y tế - cỗ GT-VT; - Y tế các bộ, ngành; - những Vụ, Cục, TC, TTr
B, VPB; - Cổng tin tức điện tử BYT; - Lưu: VT, bảo hành (02), PC (02).

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Phạm Lê Tuấn

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞ
Bộ Y tế)

STT

Tên hoạt chất

Đường dùng, dạng dùng

Hạng bệnh dịch viện

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

1.1. Thuốc tạo tê, tạo mê

1

Atropin sulfat

Tiêm

+

+

+

+

2

Bupivacain hydroclorid

Tiêm

+

+

+

3

Desfluran

Dạng hít

+

+

+

4

Dexmedetomidin

Tiêm

+

+

5

Diazepam

Tiêm

+

+

+

+

Đối với phòng khám đa khoa cùng trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm y tế giao dịch điều trị cấp cứu.

6

Etomidat

Tiêm

+

+

+

7

Fentanyl

Tiêm

+

+

+

8

Halothan

Đường hô hấp

+

+

+

9

Isofluran

Đường hô hấp

+

+

+

10

Ketamin

Tiêm

+

+

+

11

Levobupivacain

Tiêm

+

+

12

Lidocain hydroclodrid

Tiêm, cần sử dụng ngoài

+

+

+

+

Khí dung

+

+

+

13

Lidocain + epinephrin (adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

14

Lidocain + prilocain

Dùng ngoài

+

+

+

+

15

Midazolam

Tiêm

+

+

+

16

Morphin

Tiêm

+

+

+

17

Oxy dược dụng

Đường hô hấp, dạng khí lỏng hoặc nén

+

+

+

+

18

Pethidin

Tiêm

+

+

+

19

Procain hydroclorid

Tiêm

+

+

+

+

20

Proparacain hydroclorid

Tiêm, nhỏ dại mắt

+

+

21

Propofol

Tiêm

+

+

+

22

Ropivacain hydroclorid

Tiêm

+

+

+

23

Sevofluran

Đường hô hấp, khí dung

+

+

+

24

Sufentanil

Tiêm

+

+

+

25

Thiopental (muối natri)

Tiêm

+

+

+

1.2. Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ

26

Atracurium besylat

Tiêm

+

+

+

27

Neostigmin metylsulfat (bromid)

Tiêm, uống

+

+

+

28

Pancuronium bromid

Tiêm

+

+

+

29

Pipecuronium bromid

Tiêm

+

+

+

30

Rocuronium bromid

Tiêm

+

+

+

31

Suxamethonium clorid

Tiêm

+

+

+

32

Vecuronium bromid

Tiêm

+

+

+

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid

33

Aceclofenac

Uống

+

+

+

34

Aescin

Tiêm, uống

+

+

35

Celecoxib

Uống

+

+

+

36

Dexibuprofen

Uống

+

+

+

37

Diclofenac

Tiêm, nhỏ dại mắt

+

+

+

Uống, dùng ngoài, để hậu môn

+

+

+

+

38

Etodolac

Uống

+

+

+

39

Etoricoxib

Uống

+

+

+

40

Fentanyl

Dán xung quanh da

+

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán điều trị sút đau vày ung thư.

41

Floctafenin

Uống

+

+

+

+

42

Flurbiprofen natri

Uống, đặt

+

+

+

43

Ibuprofen

Uống

+

+

+

+

44

Ibuprofen + codein

Uống

+

+

+

45

Ketoprofen

Tiêm, dán kế bên da

+

+

+

Uống, dùng ngoài

+

+

+

+

46

Ketorolac

Tiêm, uống, nhỏ tuổi mắt

+

+

+

47

Loxoprofen

Uống

+

+

+

+

48

Meloxicam

Tiêm

+

+

+

Uống, cần sử dụng ngoài

+

+

+

+

49

Methyl salicylat + dl-camphor + thymol + l-menthol + glycol salicylat + tocopherol acetat

Dùng ngoài

+

+

+

+

50

Morphin

Tiêm

+

+

+

+

Phòng khám nhiều khoa với trạm y tế xã: Quỹ bảo đảm y tế thanh toán giao dịch điều trị cấp cứu.

Uống

+

+

+

51

Nabumeton

Uống

+

+

+

52

Naproxen

Uống, đặt

+

+

+

53

Naproxen + esomeprazol

Uống

+

+

+

54

Nefopam hydroclorid

Tiêm, uống

+

+

+

55

Oxycodone

Uống

+

Quỹ bảo đảm y tế giao dịch điều trị bớt đau bởi vì ung thư; giao dịch thanh toán 50%.

56

Paracetamol

(acetaminophen)

Tiêm

+

+

+

Uống, đặt

+

+

+

+

57

Paracetamol + chlorphemramin

Uống

+

+

+

+

58

Paracetamol + codein phosphat

Uống

+

+

+

+

59

Paracetamol + diphenhydramin

Uống

+

+

+

+

60

Paracetamol + ibuprofen

Uống

+

+

+

+

61

Paracetamol + methocarbamol

Uống

+

+

+

62

Paracetamol + phenylephrin

Uống

+

+

+

63

Paracetamol + pseudoephedrin

Uống

+

+

+

64

Paracetamol + tramadol

Uống

+

+

+

65

Paracetamol + chlorpheniramin + dextromethorphan

Uống

+

+

+

+

66

Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin

Uống

+

+

+

67

Paracetamol + chlorpheniramin + pseudoephedrin

Uống

+

+

+

68

Paracetamol + diphenhydramin + phenylephrin

Uống

+

+

+

69

Paracetamol + phenylephrin + dextromethorphan

Uống

+

+

+

70

Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrine + dextromethorphan

Uống

+

+

+

71

Pethidin hydroclorid

Tiêm

+

+

+

72

Piroxicam

Tiêm

+

+

+

Uống

+

+

+

+

73

Tenoxicam

Tiêm

+

+

+

Uống

+

+

+

+

74

Tiaprofenic acid

Uống

+

+

+

75

Tramadol

Tiêm, uống

+

+

+

2.2. Thuốc điều trị gút

76

Allopurinol

Uống

+

+

+

+

77

Colchicin

Uống

+

+

+

+

78

Probenecid

Uống

+

+

+

+

2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp

79

Diacerein

Uống

+

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giao dịch điều trị thoái hóa khớp hông hoặc gối.

80

Glucosamin

Uống

+

+

+

Quỹ bảo đảm y tế giao dịch thanh toán điều trị thoái hóa khớp gối cường độ nhẹ và trung bình

2.4. Thuốc khác

81

Adalimumab

Tiêm

+

+

Quỹ bảo đảm y tế thanh toán giao dịch 50%.

82

Alendronat

Uống

+

Quỹ bảo hiểm y tế giao dịch điều trị loãng xương, thực hiện tại khám đa khoa Lão khoa trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng quánh biệt, hạng I.

83

Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3)

Uống

+

Quỹ bảo đảm y tế thanh toán điều trị loãng xương, áp dụng tại bệnh viện Lão khoa trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng quánh biệt, hạng I.

84

Alpha chymotrypsin

Uống

+

+

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán trong điều trị phù năn nỉ sau phẫu thuật, chấn thương, bỏng.

85

Calcitonin

Tiêm

+

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán:

- Phòng phòng ngừa mất xương cấp cho tính do bất động bất ngờ đột ngột như trường hợp người mắc bệnh bị gãy xương vị loãng xương;

- Điều trị bệnh dịch Paget cho những người bệnh không thỏa mãn nhu cầu các phương thức điều trị không giống hoặc không cân xứng với các cách thức điều trị khác, như bạn bệnh bao gồm suy giảm tác dụng thận nghiêm trọng;

- Tăng calci ngày tiết ác tính.

86

Etanercept

Tiêm

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 30%.

87

Golimumab

Tiêm

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

88

Infliximab

Tiêm truyền

+

+

Quỹ bảo đảm y tế thanh toán giao dịch 50%.

89

Leflunomid

Uống

+

+

90

Methocarbamol

Tiêm, uống

+

+

+

91

Risedronat

Uống

+

+

+

92

Tocilizumab

Tiêm

+

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại khám đa khoa hạng đặc biệt, hạng I với khoa cơ xương khớp của cơ sở y tế hạng II; thanh toán giao dịch 60%.

93

Zoledronic acid

Tiêm

+

+

Quỹ bảo đảm y tế thanh toán:

- Điều trị ung thư di căn xương tại khám đa khoa hạng sệt biệt, hạng I, II.

- Điều trị loãng xương tại khám đa khoa Lão khoa trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I.

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG trong CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

94

Alimemazin

Uống

+

+

+

+

95

Bilastine

Uống

+

+

+

96

Cetirizin

Uống

+

+

+

+

97

Cinnarizin

Uống

+

+

+

+

98

Chlorpheniramin (hydrogen maleat)

Uống

+

+

+

+

99

Chlorpheniramin + dextromethorphan

Uống

+

+

+

+

100

Chlorpheniramin + phenylephrin

Uống

+

+

+

101

Desloratadin

Uống

+

+

+

102

Dexchlorpheniramin

Uống

+

+

+

+

Tiêm

+

+

+

103

Diphenhydramin

Tiêm, uống

+

+

+

+

104

Ebastin

Uống

+

+

+

105

Epinephrin (adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

106

Fexofenadin

Uống

+

+

+

107

Ketotifen

Uống

+

+

+

Nhỏ mắt

+

+

108

Levocetirizin

Uống

+

+

+

109

Loratadin

Uống

+

+

+

+

110

Loratadin + pseudoephedrin

Uống

+

+

111

Mequitazin

Uống

+

+

+

112

Promethazin hydroclorid

Tiêm, uống, dùng ngoài

+

+

+

+

113

Rupatadine

Uống

+

+

+

4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG trong TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

114

Acetylcystein

Tiêm

+

+

+

+

115

Atropin

Tiêm

+

+

+

+

116

Calci gluconat

Tiêm

+

+

+

117

Dantrolen

Uống

+

+

+

118

Deferoxamin

Uống, tiêm truyền

+

+

+

119

Dimercaprol

Tiêm

+

+

+

120

Edetat natri calci (EDTA Ca - Na)

Tiêm, uống

+

+

+

121

Ephedrin

Tiêm

+

+

+

122

Esmolol

Tiêm

+

+

+

123

Flumazenil

Tiêm

+

+

+

124

Fomepizol

Tiêm

+

+

125

Glucagon

Tiêm

+

+

+

126

Glutathion

Tiêm

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán cho người bị bệnh sau xạ trị, người bị bệnh điều trị ung thư bằng cisplatin hoặc carboplatin; thanh toán giao dịch 50%.

127

Hydroxocobalamin

Tiêm

+

+

+

+

128

Calci folinat

(folinic acid, leucovorin)

Tiêm, uống

+

+

129

Naloxon hydroclorid

Tiêm

+

+

+

+

130

Naltrexon

Uống

+

+

+

131

Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)

Tiêm

+

+

+

+

132

Natri nitrit

Uống

+

+

+

Quỹ bảo đảm y tế thanh toán giao dịch điều trị ngộ độc cyanua.

Xem thêm: Những Câu Chúc Tết Ngắn Gọn Mà Hay Nhất, Những Câu Chúc Tết Hay Ngắn Gọn 2023

133

Natri thiosulfat

Tiêm, uống

+

+

+

+

134

Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

135

Penicilamin

Tiêm, uống

+

+

+

136

Phenylephrin

Tiêm

+

+

+

137

Polystyren

Uống

+

+

+

Thụt hậu môn

+

+

138

Pralidoxim

Tiêm, uống

+

+

+

139

Protamin sulfat

Tiêm

+

+

+

140

Meglumin natri succinat

Tiêm truyền

+

+

141

Sorbitol

Dung dịch rửa

+

+

+

+

142

Silibinin

Tiêm

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế giao dịch điều trị ngộ độc nấm

143

Succimer

Uống

+

+

Quỹ bảo đảm y tế giao dịch điều trị ngộ độc chì.

144

Sugammadex

Tiêm

+

Quỹ bảo đảm y tế thanh toán trong số trường hợp:

1. Trường hợp vẫn tiêm dung dịch giãn dẫu vậy không đặt được ống nội khí quản;

2. Người bệnh mắc bệnh dịch phổi ùn tắc mạn tính (COPD), hen phế quản;

3. Người bệnh suy tim, loàn nhịp tim, dịch van tim, mạch vành;

4. Bệnh