Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m thay đổi việc quản l&#x
FD; của c&#x
E1;c bộ, ng&#x
E0;nh tr&#x
EA;n m&#x
F4;i trường số

Ph&#x

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 19/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp chuy&#x
EA;n đề ph&#x
E1;p luật để xem x&#x
E9;t, cho &#x
FD; kiến về Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).Ho&#x
E0;n thiện h&#x
E0;nh lang ph&#x
E1;p l&#x
FD; cho giao dịch điện tử

Brand

(Chinhphu.vn) - Bộ Th&#x
F4;ng tin v&#x
E0; Truyền th&#x
F4;ng đang lấy &#x
FD; kiến của nh&#x
E2;n d&#x
E2;n đối với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).Ho&#x
E0;n thiện h&#x
E0;nh lang ph&#x
E1;p l&#x
FD; cho giao dịch điện tử

Tham vấn ch&#x
ED;nh s&#x

(Chinhphu.vn) - Bộ Th&#x
F4;ng tin v&#x
E0; Truyền th&#x
F4;ng đang lấy &#x
FD; kiến của nh&#x
E2;n d&#x
E2;n đối với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) nhằm nhằm x&#x
E2;y dựng một Luật thống nhất, tạo một h&#x
E0;nh lang ph&#x
E1;p l&#x
FD; ho&#x
E0;n thiện để thực hiện chuyển đổi c&#x
E1;c hoạt động từ m&#x
F4;i trường thực sang m&#x
F4;i trường số trong tất cả c&#x
E1;c ng&#x
E0;nh, lĩnh vực.


*

Tiếp nhận gần 2,5 triệu hồ sơ BHXH giao dịch điện tử

An sinh x&#x

(Chinhphu.vn) – T&#x
ED;nh đến nay, hệ thống giao dịch điện tử của Bảo hiểm x&#x
E3; hội (BHXH) Việt Nam đ&#x
E3; c&#x
F3; 501.044 đơn vị đăng k&#x
FD; tham gia. BHXH Việt Nam cũng đ&#x
E3; cung cấp được 18 dịch vụ c&#x
F4;ng trực tuyến mức độ 3 v&#x
E0; 4; qua đ&#x
F3; đ&#x
E3; tiếp nhận gần 2,5 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.


*

Doanh nghiệp vẫn gặp kh&#x
F3; khi giao dịch BHXH điện tử?

Trả lời c&#x
F4;ng d&#x

(Chinhphu.vn) – Theo số liệu thống k&#x
EA; tr&#x
EA;n Cổng Th&#x
F4;ng tin điện tử BHXH Việt Nam, đến th&#x
E1;ng 12/2018 c&#x
F3; 69.255 đơn vị sử dụng phần mềm giao dịch điện tử do cơ quan BHXH cung cấp miễn ph&#x
ED;. Con số n&#x
E0;y cho thấy việc giao dịch điện tử trực tiếp kh&#x
F4;ng hề kh&#x
F3; khăn như phản &#x
E1;nh của doanh nghiệp.


Thường trực Ban B&#x
ED; thư: Nhận thức đ&#x
FA;ng vai tr&#x
F2; của c&#x
F4;ng t&#x
E1;c kiểm tra, gi&#x
E1;m s&#x
E1;t

Ch&#x
ED;nh thức ph&#x
E1;t động giải thưởng khoa học Vin
Future 2023
Đ&#x
E0; Nẵng: Doanh nghiệp OCOP tăng tốc sản xuất phục vụ Tết
Tăng cường việc đưa c&#x
F4;ng t&#x
E1;c quản l&#x
FD; trại giam, trại gi&#x
E1;o dưỡng v&#x
E0;o nền nếp, hiệu quả

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

Bản quyền thuộc Báo điện tử Chính phủ - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ", "Báo điện tử Chính phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Xin hỏi cá nhân là người trên 15 tuổi muốn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thì thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử (GDĐT) tại TP.HCM thực hiện như thế nào? - Quỳnh Thư (Bà Rịa - Vũng Tàu)


*
Mục lục bài viết

Thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử BHXH cho người trên 15 tuổi (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thủ tục đăng ký tài khoản GDĐT người trên 15 tuổi có chứng thư số với cơ quan BHXH TP.HCM

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công (DVC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bạn đang xem: Cổng giao dịch điện tử bhxh tphcm

Bước 2: Cập nhật thông tin

*
Mẫu số 01

- Họ tên, Mã số BHXH, Số CCCD đối với công dân Việt Nam/số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, Địa chỉ thư điện tử (email), Số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động (theo hướng dẫn tại mẫu số 01).

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký

Cá nhân thực hiện ký số và gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư, hoặc cá nhân kê khai số Hộ chiếu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (CCCD/Hộ chiếu) của cá nhân và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận:

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi đối chiếu, xác minh thông tin.

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận:

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận đối chiếu, xác minh thông tin;

Cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Thủ tục đăng ký tài khoản GDĐT người trên 15 tuổi chưa có chứng thư số với cơ quan BHXH TP.HCM

Cách 1: Đăng ký trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Cổng DVC

Truy cập vào Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin

Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam: Họ tên, Mã số BHXH, số CCCD đối với công dân Việt Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, Số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động.

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký

Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin:

Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã ký; ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với thông tin trong CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận:

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực.

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận:

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực;

Cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cách 2: Đăng ký trên ứng dụng Vssl
D - Bảo hiểm xã hội số

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Vss
ID

Sử dụng điện thoại thông minh, truy cập kho ứng dụng Google Play/CH-Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc App
Store (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS) để tải và cài đặt ứng dụng Vss
ID.

Trên ứng dụng Vss
ID, lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật các thông tin

Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên ứng dụng Vss
ID: Họ tên, Mã số BHXH, số CCCD đối với công dân Việt Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động.

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký

Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin: Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã ký, ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với thông tin trong CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận:

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực.

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

Xem thêm: 1 Word Bằng Bao Nhiêu Bit ? Cách Hiểu Đúng Về Byte Và Bit? 1 Word Bằng Bao Nhiêu Byte

- Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận:

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cách 3: Đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH TP.HCM

Trường hợp cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản GDĐT theo: