lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

*

có tất cả 17số tất cả tổng = 4

có tất cả 5 số tất cả 3 chữ số tổng = 3

mk xin ý kiến những bạn

nếu đúng thì k nha


1.Có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết đến 2 mà ko chia hết mang đến 3 ?2.Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số cơ mà tổng 4 chữ số bằng tích 4 chữ số .3.Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà sử dụng 3 chữ số không giống nhau .4.Tính tổng toàn bộ các số tất cả 4 chữ số phân chia hết đến 2 cùng 5.5.Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà lại tích 4 chữ số đó bằng 12?


Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số có bốn chữ số nhưng tổng những chữ số của mỗisố đó bởi 3.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 3

hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm bốn chữ số nhưng mà tổng những chữ sốcủa từng số đó bằng 4.


4 = 4 + 0 + 0 + 0 = 3 + 1 + 0 + 0 = 2 + 2 + 0 + 0 = 2+ 1 + 1 + 0 = 1+1+1+1

=> Số tạo ra thành hoàn toàn có thể được lập từ bộ số (4;0;0;0); (3;1;0;0); (2;2;0;0) hoặc (2;1;1;0) hoặc (1;1;1;1)

+) Từ(4;0;0;0) ta bao gồm 1 số là 4000

+) Từ(3;1;0;0) ta có : 3100; 3010; 3001;1300; 1030; 1003 => có 6 số

+) Từ(2;2;0;0) ta có: 2200; 2020; 2002 => gồm 3 số

+) Từ(2;1;1;0) ta có: 2110; 2101; 2011; 1210; 1201; 1021; 1120; 1012; 1102 => có 9 số

+) từ (1;1;1;1) ta có 1 số là 1111

=> Có tất cả là 20 số


a) 3 = 3 + 0 + 0 + 0 = 2 + 1 + 0 + 0 = 1 + 1+ 1 + 0

=> những số thỏa mãn rất có thể được lập từ một trong các bộ số (3;0;0;0) hoặc (2;1;0;0) hoặc (1;1;1;0)

+) trường đoản cú 4 chữ số 3;0;0;0 ta gồm 1 số 3000

+) Từ(2;1;0;0) ta có các số: 2100; 2010; 2001; 1200; 1020; 1002 => có 6 số

+) Từ(1;1;1;0) ta có các số: 1110; 1101; 1011 => có 3 số

Vậy bao gồm 1+ 3 + 6 = 10 số thỏa mãn


Các số bao gồm 4 chữ số mà tất cả tổng những chữ sốbằng 3 thì các số kia phải nhỏ dại hơn hoặc bằng 3000

=>Ta gồm : sản phẩm nghìn sẽ có 3 tuyển lựa 1;2;3

sản phẩm trămsẽ có 4 chọn lựa 0;1;2;3

hàng chụcsẽ tất cả 4 chọn lựa 0;1;2;3

Hàng đơn vị chức năng cũngsẽ tất cả 4 chọn lựa 0;1;2;3

=>Sẽ bao gồm 10 số là:10111;1101;1110;1002;1020;1200;2001;2010;2100;3000

Vậy gồm 10 số gồm 4 chữ số có tổng các chữ số bởi 3


gọi số yêu cầu tìm là abcdiều khiếu nại a+b+c=3suy ra a,b,c 0nếu a= 3 suy ra b, c = 0nếu a= 2 suy rab=1, c= 0b=0, c=1nếu a= 1 suy ra b=2 , c= 0b= 1, c=1b=0 , c= 2vậy tổng cộng có 6 số


Ta có: 3 = 0 + 0 + 0 + 3 = 0 + 0 + 1 + 2 = 0 + 1 + 1 + 1

Vậy những số lập được vừa lòng là: 1002 ; 1011 ; 1020 ; 1101 ; 1110 ; 1200 ; 2001 ; 2010 ; 2100 ; 3000 tất cả 10 số


- Số nhỏ bé nhất 103.

- Số lớn số 1 301.

- quan hệ là 9.

Số những chữ số bao gồm là :

(301 - 103) : 9 + 1 = 23

ĐS : 23 số


1012,1021,1102,1120,1111,1300,1003,1030,2110,2101,2011,3100,3010,3001,4000

có 15 số tất cả

hihi tích cho khách hàng nha


Có 15 số bao gồm 4 chữ số mà tổng những chữ số bằng 3

đó là các số :2012,1021,1002,10,1012,1024,1102,1120,1111,1300,1003,1030,2110,2101,3100,3010,3001,4000


co 7 so teo 4 chu so ma tong cac chu so =3 :1002;1020;1200;2100;2010;2001;3000.

de te ma 0 lam duoc !!!!


1)

Tổng của nó và những chữ số của nó bởi 1159.tìm số đó?

2)

Có bao nhiêu số có 5 chữ số nhưng mà tổng những chữ số bởi 41

3)

Có bao nhiêu số có 6 chữ số nhưng tổng các chữ số bởi 48


toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật

*

ta có:

1110 ;1101 ;1011; 2100;2010;2001;1200;1020;1002;3000.

vậy ta có 10 số bao gồm 4 chữ số nhưng mà tổng những chữ số bằng 3


*


Cho tứ chữ số không giống nhau có tổng bởi 6. Hãy viết tất cả các số tất cả bốn chữ số cơ mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổng các số vừa viết một bí quyết nhanh nhất.


Cho tứ chữ số khác biệt có tổng bởi 6. Hãy viết tất cả các số tất cả bốn chữ số mà lại mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổng những số vừa viết một biện pháp nhanh nhất.


Cho tứ chữ số khác biệt có tổng bởi 6. Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số nhưng mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổng các số vừa viết một cách nhanh nhất


cho tứ chữ số khác biệt có tổng bằng 6 . Hãy viết tất cả các số gồm bốn chữ số nhưng mỗi chữ số chỉ được một lần trong mõi số. Tính tổng các số vừa viết một phương pháp nhanh nhất


Cho tư chữ số không giống nhau có tổng bởi 6. Hãy viết toàn bộ các số tất cả bốn chữ số nhưng mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổng các số vừa viết một cách sớm nhất có thể


a) Hãy viết toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái có cha chữ số cơ mà tổng những chữ số của nó bằng 3?

b) Hãy viết tất cả các số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số mà lại tổng các chữ số của nó bằng 4?


Câu 1. Cho tứ chữ số không giống nhau có tổng bởi 6. Hãy viết tất cả các số bao gồm bốn chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổng các số vừa viết một cách nhanh nhất.Câu 2. Tìm số tròn chục gồm năm chữ số, biết chữ số mặt hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng trăm nghìn, chữ số hàng trăm gấp rất nhiều lần chữ số hàng ngàn và chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm.em đang yêu cầu gấp

Câu 1. Cho tư chữ số khác nhau có tổng bằng 6. Hãy viết toàn bộ các số bao gồm bốn chữ số nhưng mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong những số. Tính tổng các số vừa viết một phương pháp nhanh nhất.

Xem thêm:

Câu 2. Tìm số tròn chục tất cả năm chữ số, biết chữ số mặt hàng nghìn gấp hai chữ số hàng trăm nghìn, chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn và chữ số mặt hàng chục gấp hai chữ số hàng trăm.

em đang nên gấp


từ các chữ số 0 2 3 5 hãy viết tất cả các số có bốn chữ số không giống nhau: c) tự 4 chữ số trên hoàn toàn có thể viết được số bao gồm bốn chữ số khác biệt chia hết đến 3 không? vày sao?