Excel cho tmec.edu.vn 365 Excel đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn phải cộng hai quý hiếm thời gian không giống nhau với nhau để có được tổng. Hoặc, bạn phải trừ một giá bán trị thời hạn từ một quý hiếm khác để sở hữu được tổng thời gian thao tác làm việc trên một dự án.

Bạn đang xem: Cách tính thời gian trong excel

Như bạn sẽ thấy trong các mục mặt dưới, vấn đề này Excel giúp bạn dễ dàng cộng hoặc trừ thời gian.


Cộng thời gian

Giả sử bạn có nhu cầu biết đang mất từng nào giờ và phút để hoàn thành hai nhiệm vụ. Các bạn ước tính rằng nhiệm vụ đầu tiên sẽ mất 6 giờ 45 phút và trọng trách thứ hai sẽ mất 9h 30 phút.

Đây là một cách để thiết lập tính năng này vào trang tính.

Nhập 6:45 vào ô B2 với nhập 9:30 vào ô B3.

Trong ô B4, nhập =B2+B3 , rồi dìm Enter.

Kết quả là 16:15—16 giờ đồng hồ 15 phút—cho việc kết thúc hai nhiệm vụ.


Mẹo: Bạn cũng hoàn toàn có thể cộng thời hạn bằng tính năng Tự Tính tổng nhằm cộng các số. Chọn ô B4, rồi trên tab Trang đầu, lựa chọn Tự Tính tổng. Công thức sẽ có được dạng: =SUM(B2:B3). dìm Enter để có cùng kết quả, 16 giờ với 15 phút.


Vâng, thật dễ dàng dàng, nhưng bao gồm thêm một bước nếu số giờ của bạn cộng lại lớn hơn 24 giờ. Chúng ta cần vận dụng một định dạng quan trọng cho tác dụng của phương pháp này.

Để cộng to hơn 24 giờ:

Trong ô B2, nhập 12:45 cùng trong ô B3, nhập 15:30.

Nhập =B2+B3 vào ô B4, kế tiếp nhấn Enter.

*

Kết quả là 4:15 không hẳn những gì bạn có thể mong đợi. Tại sao là vì thời gian của Tác vụ 2 là 24 giờ. 15:30 hệt như 3:30.

Để hiển thị thời gian lớn hơn 24 giờ, lựa chọn ô B4.

Trên tab Trang đầu, trong đội Ô, lựa chọn Định dạng, rồi lựa chọn Định dạng Ô.

*

Trong hộp Định dạng Ô, chọn Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

Trong vỏ hộp Loại , sống đầu danh sách những định dạng, nhập :mm;
rồi lựa chọn OK.Ghi lại vết hai chấm sau và dấu chấm phả sau mm.

Kết quả sẽ là 28 giờ đồng hồ 15 phút. Lần sau khi chúng ta cần nó, format này sẽ ở trong list Loại.

Trừ thời gian

Đây là 1 trong ví dụ khác: giả sử bạn và anh em biết cả thời điểm bắt đầu và thời điểm xong xuôi tại một dự án công trình tình nguyện và muốn biết chúng ta đã dành vào tổng thời gian bao nhiêu.

Làm theo quá trình sau để hiểu khoảng thời hạn trôi qua—là khoảng thời gian giữa nhị thời điểm.

Trong ô B2, hãy nhập thời gian bắt đầu và bao gồm "s" mang đến GIỜ SÁNG hoặc "c" mang đến CH. Sau đó, dấn Enter.

Trong ô C2, hãy nhập thời hạn kết thúc, bao gồm cả ký kết tự "s" hoặc "c" say đắm hợp, rồi dấn Enter.

Nhập thời gian ban đầu và xong khác cho chúng ta của bạn, Joy với Leslie.

Trong ô D2, trừ thời gian ngừng từ thời gian bước đầu bằng cách nhập phương pháp =C2-B2, rồi nhận Enter.

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, hãy bấm Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

Trong list Loại, bấm h:mm (cho giờ và phút), rồi bấm OK.

Bây giờ bọn họ thấy rằng Richard đã thao tác làm việc trong 3h 45 phút.

Để có được kết quả cho Joy với Leslie, hãy xào luộc công thức bằng cách chọn ô D2 cùng kéo đến ô D4.

Định dạng trong ô D2 đã được coppy cùng với công thức.

Để trừ những khoảng thời gian to hơn 24 giờ:

Bạn buộc phải tạo cách làm để trừ chênh lệch giữa hai khoảng thời gian có tổng to hơn 24 giờ.

Hãy làm theo quá trình dưới đây:

Tham chiếu mang lại ví dụ trên, lựa chọn ô B1, rồi kéo đến ô B2 để bạn có thể áp dụng định dạng cho tất cả hai ô thuộc lúc.

Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm Tùy chỉnh trong list Thể loại.

Trong hộp Loại, làm việc trên cùng của danh sách những định dạng, nhập d/m/yyyy h:mm SA/CH.

Lưu ý khoảng không ở cuối yyyy và sống cuối mm.

Định dạng new sẽ sẵn có khi bạn cần nó trong danh sách Loại.

Trong ô B1, nhập ngày bắt đầu, bao hàm cả ngày/tháng/năm cùng thời gian, với ký hiệu "s" đến giờ sáng hoặc "c" mang lại giờ chiều.

*

trong ô B2, tiến hành tương tự cho ngày kết thúc.

Trong ô B3, nhập cách làm =(B2-B1)*24.

Kết trái là 31,5 giờ.


Lưu ý: Bạn rất có thể cộng và trừ những khoảng thời gian to hơn 24 giờ Excel giành cho web ko thể vận dụng định dạng số tùy chỉnh.


Cộng thời gian

Giả sử bạn có nhu cầu biết vẫn mất bao nhiêu giờ và từng nào phút để chấm dứt hai nhiệm vụ. Chúng ta ước tính rằng nhiệm vụ đầu tiên sẽ mất 6 giờ 45 phút và trách nhiệm thứ hai đang mất 9h 30 phút.

Trong ô B2, hãy nhập 6:45 và trong ô B3, hãy nhập 9:30.

Nhập =B2+B3 vào ô B4, sau đó nhấn Enter.

Sẽ mất 16 tiếng 15 phút để ngừng hai nhiệm vụ.


Mẹo: Bạn cũng có thể cộng những khoảng thời gian bằng cách dùng lệnh AutoSum. Hãy bấm vào ô B4. Tiếp đến bấm Trang đầu > AutoSum. Bí quyết sẽ trông như thế này: =SUM(B2:B3). dìm Enter để sở hữu kết quả, 16 giờ cùng 15 phút.


Trừ thời gian

Giả sử các bạn và đồng đội biết thời điểm ban đầu và thời điểm dứt của một dự án tình nguyện và ao ước biết chúng ta đã dành riêng vào đó bao nhiêu thời gian. Nói biện pháp khác, bạn có nhu cầu biết khoảng thời gian đã trôi qua hoặc khoảng thời gian giữa hai thời điểm này.

Trong ô B2, hãy nhập thời gian bắt đầu, nhập một khoảng chừng trắng, tiếp đến nhập "s" giả dụ là giờ sáng hoặc "c" giả dụ là giờ đồng hồ chiều cùng nhấn Enter. Trong ô C2, hãy nhập thời hạn kết thúc, bao gồm cả cam kết hiệu “s” hoặc “c” tương thích và thừa nhận Enter. Nhập thời gian bắt đầu và xong xuôi của các bạn bè, Joy cùng Leslie.

Trong ô D2, hãy lấy thời gian ngừng trừ thời gian bắt đầu bằng giải pháp nhập công thức: =C2-B2, rồi nhấn Enter. Bây giờ bọn họ thấy rằng Richard đã thao tác làm việc trong 3 giờ 45 phút.

Xem thêm:

Để có được hiệu quả cho Joy và Leslie, hãy coppy công thức bởi cách bấm vào ô D2 cùng kéo mang lại ô D4. Định dạng trong ô D2 sẽ được sao chép cùng với công thức.