Tổng quan

Có một trong những biến môi trường ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của V-Ray. Một số biến trong số này có hiệu lực vào cả V-Ray Standalone với V-Ray mang đến 3ds Max, trong khi một số trong những còn lại chỉ thích phù hợp với V-Ray Standalone. Những biến chỉ hợp lệ cho V-Ray Standalone lúc được khắc ghi (độc lập).

Bạn đang xem: Cách làm môi trường trong 3dmax

Giấy phép

VRAY_AUTH_CLIENT_FILE_PATH – Đường dẫn cho tệp vrlclient.xml chứa thông tin về bản thảo (ví dụ: địa chỉ và cổng của mấy chủ trao giấy phép IP).

VRAY_CONNECT_TIMEOUT – thời hạn chờ (tính bằng mili giây) khi kết nối với máy chủ cấp phép (license server)

Dòng lệnh (command line)

VRAY_CMD_PREFIX (standalone) – Chỉ định những tùy chọn chiếc lệnh mang lại V-Ray Standalone, các tùy chọn này được ngóng sẵn cho chiếc lệnh hiện nay tại.

VRAY_CMD_PREFIX (standalone) – Chỉ định những tùy chọn loại lệnh được nối vào dòng lệnh hiện tại tại.

Kết cấu và Render Assets

VRAY_ASSETS_PATH – chỉ định danh sách các đường dẫn mà lại V-Ray sẽ tìm kiếm các kết cấu (textures), tệp bộ nhớ lưu trữ cache GI, v.v. Ban đầu, V-Ray cố gắng tìm kiếm những tài sản (asset) trong đường dẫn được chỉ định trong cảnh. Nếu vấn đề này không thành công, V-Ray vẫn đi qua những đường dẫn vào biến VRAY_ASSETS_PATH và nỗ lực tìm một tệp bao gồm cùng tên. Trên Windows, những đường dẫn được phân tách bóc bằng vết chấm phẩy ‘;‘ trong những lúc trên Linux và Mac OS X – dấu hai chấm thì bởi ‘:‘ hoặc giấu chấm phẩy ‘;‘ hoàn toàn có thể được thực hiện để ngăn cách các đường dẫn.

VRAY_TEXTURES_LOAD_16BIT_AS_8BIT – trường hợp được để thành 1, V-Ray sẽ sở hữu tệp kết cấu PNG và TIFF 16 bit bên dưới dạng phiên bản 8 bit trong bộ nhớ.

VRAY4_FOR_3DSMAXnnnn_PLUGINS (standalone) – Chỉ định danh sách đường dẫn cho các plugin V-Ray bửa sung. Những đường dẫn được phân bóc tách bằng vết ‘;‘ bên trên Windows cùng dấu ‘;‘ hoặc ‘:‘ bên trên Linux / Mac OS X. Nnnn trong tên của vươn lên là là phiên bạn dạng của 3ds Max (ví dụ: VRAY4_FOR_3DSMAX2017_PLUGINS).

VRAY_TEXTURE_CACHE – hướng đẫn kích thước, tính bởi megabyte, của một bộ đệm kết cấu đơn nhất được sử dụng cho những tệp Open
EXR xếp lớp. Nếu vấn đề này không mở ra hoặc giá trị là 0, thì thuộc một bộ nhớ, cache sẽ được share giữa hình học cồn (dynamic geometry) cùng kết cấu lát gạch men (tiled textures). 1 trong các những điểm mạnh của cỗ đệm kết cấu riêng lẻ là nó liên tục trên các cơ thể khi kết xuất hoạt ảnh.

VRAY_TERMINATE_ON_FRAME_END – tạo nên V-Ray trực tiếp thoát ra sau khi dứt khung hình nhằm tránh bị chậm trễ khi giải phóng cỗ nhớ.

VRAY_TERMINATE_ON_SEQUENCE_END – tạo nên V-Ray trực tiếp bay ra sau khi chấm dứt trình tự để tránh bị trễ khi giải phóng cỗ nhớ.

Chỉ sử dụng những biến môi trường xung quanh VRAY_TERMINATE_ON_FRAME_END / VRAY_TERMINATE_ON_SEQUENCE_END bên trên Render server khu vực mỗi khung hình / chuỗi được hiển thị bởi một quy trình riêng biệt (3ds Max hoặc V-Ray Standalone). Không sử dụng điều này trong những phiên cửa hàng của 3ds Max bởi vì nó sẽ khiến cho 3ds Max bay ra ngay sau thời điểm kết xuất.


VRAY_GPU_SL_SHADERS_LIMIT – kiểm soát số lượng OSL có khả năng sẽ bị xóa vào hoạt ảnh. Quý giá mặc định là 64. Trường hợp được để thành 1, bộ đệm có khả năng sẽ bị xóa cho rất nhiều khung hình. Đối với đầy đủ phân cảnh phức hợp hơn hoặc khi sử dụng kết xuất tương tác, thì giá bán trị cao hơn nữa sẽ chuyển động tốt hơn. Biến này hữu ích cho các hoạt hình ảnh có các OSL trong 3ds max bởi những trình đổ láng này hoàn toàn có thể làm chậm trễ trong hoạt ảnh.

Kiểm rà VFB


VRAY_VFB_SRGB (standalone) – trường hợp được để thành 1, nút s
RGB của V-Ray VFB sẽ tự động được bật. Giả dụ được đặt thành 2, nút s
RGB của V-Ray VFB sẽ tắt.

VRAY_VFB_LUT (standalone) – giả dụ được để thành 1, tính năng chỉnh màu sắc LUT được bật theo mặc định. Tệp LUT được hướng đẫn với biến môi trường thiên nhiên VRAY_VFB_LUT_FILE.

VRAY_VFB_LUT_FILE – Chỉ định băng thông và thương hiệu của tệp LUT.

VRAY_VFB_OCIO – giả dụ được đặt thành 1, nút OCIO của V-Ray VFB sẽ auto được bật. Giả dụ được đặt thành 2, nút OCIO của V-Ray VFB sẽ tắt.

VRAY_VFB_PIXEL_ASPECT  (standalone) –Nếu được đặt thành 1, hiệu chỉnh pixel trong VFB sẽ tự động được bật.

VRAY_WRITE_COLOR_CORRECTIONS – Nếu bao gồm và được để thành 0, sẽ vô hiệu hóa hóa bất kỳ hiệu chỉnh color nào đối với hình hình ảnh cuối cùng được ghi vào đĩa.

Log file (Bộ lưu giữ dự phòng)

VRAY_SYSTEM_LOG_FILE – Đặt địa chỉ của Log file trong V-Ray. Điều này ghi đè lên trên tham số vrender system_vray
Log_file.

VRAY_LOG_CC_TO_DEBUGGER – khắc ghi một bạn dạng sao của V-Ray vào đầu ra output của nhật ký kết gỡ lỗi trong 3ds Max. Quý giá mặc định của -1 sử dụng setup từ tham số vrender system_vray
Log_cc
To
Debugger
. Giả dụ được để thành 1, biến đổi được bật và lúc được để thành 0, biến sẽ bị vô hiệu hóa. Nó cũng ghi vào quy trình với quá trình tăng dần 10%.

VRAYSL_LOG_FILE_NAME (standalone) – chỉ định tên của log file để kết xuất DR (vraysl_log.txt được sử dụng nếu như không được đặt).

VRAYSL_LOG_FILE_PATH (standalone) – Chỉ định đường dẫn đến log file để kết xuất DR (thư mục trong thời điểm tạm thời được thực hiện nếu chưa được đặt).

Phân tán kết xuất (Distributed Rendering)

VRAY_DR_CONTROLPORT (standalone) – chỉ định số cổng được sử dụng cho Distributed rendering. Chú ý rằng vào V-Ray 3.0, biến môi trường này chỉ được sử dụng nếu bạn chỉ định 0 mang lại số cổng. Trường hợp biến môi trường thiên nhiên này cũng trở thành thiếu, cổng 20204 được sử dụng, bởi đó là giá trị mặc định được đặt đến V-Ray mang lại 3ds Max.

VRAY_DR_BROADCASTPORT – chỉ định số cổng được áp dụng để phát thông tin khi tham gia kết xuất. Nếu như không được chỉ định, cổng 20203 sẽ được sử dụng. Đảm bảo rằng cổng này được mở để những Render servers hoàn toàn có thể tham gia kết xuất.

VRAY_DR_SUBNET – chỉ định và hướng dẫn Subnet mask (mặt nạ mạng con) cho các tin nhắn quảng bá. Điều này hiện chỉ được sử dụng lúc 1 Render server được khởi đụng để nó có thể tham gia kết xuất trong DR.

VRAY_ASSETS_CACHE_PATH – lúc được để trên máy được sử dụng làm Render server trong quá trình Distributed rendering, biến hóa này chỉ định và hướng dẫn một đường truyền nơi V-Ray đã lưu trữ những Asset được chuyển.

VRAY_ASSETS_VERIFICATION_METHOD –Khi thiết lập cấu hình trên một thiết bị được thực hiện làm máy chủ kết xuất trong quy trình Distributed rendering, phát triển thành này chỉ định phương pháp xác minh nội dung: 0 – theo ngày sửa đổi (mặc định), 1 – theo kích thước, 2 – theo tổng chất vấn MD5.

VRAY_NUM_THREADS – Đặt số thread (luồng) tính toán theo cách thủ công. Theo mang định (khi “Max Render Threads” là 0) V-Ray tạo thành một thread tính toán cho từng lõi CPU.

VRAY_KEEP_TEMP_VRSCENE –Khi được đặt thành quý giá 1, những tệp vrscene từ DR hoặc máy cục bộ sẽ không xẩy ra xóa sau thời điểm kết xuất.

VRAY_VRSCENE_LOCATION – khi được để trên máy được sử dụng làm Render server trong quy trình Distributed rendering, biến hóa này chỉ định đường truyền để lưu trữ tệp .vrscene tạm bợ thời. Thư mục tạm thời của người dùng mặc định được áp dụng khi biến này không được đặt.

Sự khác hoàn toàn về tia (Ray Differentials)

VRAY_USE_NORMAL_DIFFERENTIALS – nếu được đặt thành 1, V-Ray sẽ sử dụng độ cong bề mặt khi đo lường và tính toán sự khác hoàn toàn của tia những tia đối với các tia sản phẩm công nghệ cấp cho việc phản xạ, khúc xạ cùng GI. Điều này thường hữu dụng với kết cấu trong Open
EXR và TIFF, vì chưng nó sẽ tạo ra cầu tính chính xác hơn mang đến mip-map quan trọng (nếu không, rất có thể bị đánh giá quá cao dẫn mang đến mức cụ thể được download hơn nút thực sự yêu cầu thiết)

V-Ray GPU

VRAY_GPU_PLATFORMS – chỉ định thiết bị CUDA được sử dụng cho quy trình kết xuất V-Ray GPU. Biến chuyển này được đặt auto khi một vật dụng được chọn bằng phương pháp sử dụng setup V-Ray GPU vào 3ds Max (hoặc công cụ bên ngoài tương đương được cung ứng với thiết lập V-Ray vray_gpu_device_select.exe). Nếu trở nên không được đặt, toàn bộ các thiết bị gồm sẵn sẽ được sử dụng. Cú pháp cho phép khớp mẫu không phân minh chữ hoa chữ hay của ngẫu nhiên giá trị làm sao với thương hiệu thiết bị, nhà cung cấp, loại và mục lục của nó. Hoàn toàn có thể chỉ định những giá trị bằng phương pháp phân tách chúng bằng dấu chấm phẩy.

Các ví dụ như VRAY_GPU_PLATFORMS …


VRAY_GPU_NVLINK_DISABLE – giả dụ được đặt thành 1, trình quản lý NVLink có khả năng sẽ bị tắt và không share VRAM giữa các GPU.

VRAY_OPTIX_DENOISER_PLATFORMS – hướng đẫn thiết bị GPU được áp dụng để khử nhiễu (denoising) với cỗ khử nhiễu NVIDIA AI. Biến này chuyển động tương trường đoản cú như vươn lên là VRAY_GPU_PLATFORMS. Từ toàn bộ các thiết bị cân xứng với truy nã vấn, chỉ thiết bị có chức năng tính toán tối đa mới được áp dụng để khử nhiễu. Biến này có sẵn với V-Ray Next, Update 3, hotfix 1 (phiên phiên bản 4.30.01).

Các vấn đề khác

VRAY_IGNORE_FIX_DARK_EDGES – do lỗi trong V-Ray 2.0,”Fixed dark edges” (lỗi bị buổi tối ở bí quyết cạnh) của VRay
Mtl không hoạt động. Biến môi trường này rất có thể được sử dụng để giữ kĩ năng tương thích hợp với những cảnh cũ bị kết xuất sai.


Hãy mày mò và tải luôn luôn V-Ray về cho doanh nghiệp tại trang web được ủy quyền tại việt nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây


Đón coi những tin tức về những app hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Hướng dẫn cấu hình thiết lập V-ray để render bản đẹp

Hướng dẫn tùy chỉnh V-ray nhằm render bạn dạng đẹp trong 3ds max. Dưới đây là các thiết lập render tổng quát cho 3ds max với v-ray. Bạn có thể sử dụng nó trong bất kỳ mô hình triển khai và render hình ảnh 3D cũng nhanh chóng, chất lượng.Bạn đang xem: thiết lập ánh sáng môi trường xung quanh trong 3dmax

Bài viết bạn không nên bỏ lỡ:Vật liệu Vray trong 3d Max.Vật liệu Vray trong Sketchup
Hướng dẫn thiết đặt Vray mang lại sketchup.


*

setting vray

Thực hiện tại theo công việc dưới đây để thiết lập Vray render phiên bản đẹp.

- Mở 3ds max

- chúng ta phải biết thiết đặt ánh sáng thích hợp, vị vậy chúng tôi sẽ trả lời bạn một số trong những cách thiết đặt cơ bảnv-ray light.

- Đặt v-ray lighttừ việc tùy chỉnh thiết lập lại bảng lệnh.

Ở dưới đây cửa hàng chúng tôi có hình minh họa cùng với một vài lệnh cần được thay đổi. Bạn cũng có thể tham khảo.

Type: PlaneMultiplier: 1(Tùy theo mục đích làm việc của bạn, bạn có thể tăng hoặc giảm)Mode: ColorColor: #FFFFFF(Bạn có thể đổi khác chế độ màu cùng màu theo mục đích của bạn)


*

Chọn : Invisible (Nếu bạn không thích hiển thị ánh nắng v-ray trong các hình hình ảnh được render)Bỏ chọn : Affect Reflections


*

Subdivs: 24Resolution: 1024


*

- tiếp theo sau nhấn F10 nhằm mở render setup. Đặt V-Ray làm luật pháp rendering lúc này (với thiết đặt V-Ray khoác định).

- Ở mục Image samplerchuyển đổi một vài phần: Tùy chọn Type đưa sang Adaptive DMC. Đặt subdivs buổi tối đa là 8 (Đây là yêu thương cầu buổi tối thiểu về chất lượng tốt, tuy thế đặt giá trị này là đôi mươi đến 100 nhằm có unique tốt nhất). Quăng quật Min subdivs thành 1.

- Trong triển khai Environment, nhảy chế độ"on "cho GI Environment(skylight) overridereflection/reftaction envitonment override. Và thiết đặt cho cả 2 Multiplier = 1.

- vào mục xúc tiến color mapping, tùy lựa chọn Type lựa chọn reinhard. Không nắm đổi ngẫu nhiên giá trị khác trong đó. Chọn vào mục Affect background Don’t affect colors(adaptation only).


*

- Trong hành lang cửa số render setup, mở tab Indirect Illumination. Trong trình xúc tiến Indirect illumination, Bật “on “ GI , thiết lập Primary bounces ở tùy chọnGI engine đưa sang Irradiance map. Cài đặt Secondary bounces làm việc tùy lựa chọn GI engine chuyển thành light cache.

- thiết lập in HSph. Subdivs: 80 cùng Interp. Samples: 40 (Bạn có thể đặt quý hiếm cao hơn, nhưng mà mất thời hạn render nhiều năm hơn)

- Click chọn vào Show calc. PhaseShow direct light on.


- Trong tiến hành light cache, công ty chúng tôi sẽ cài đặt cho calculations parameteres, tùy chỉnh Subdivs đến 1000. (Bạn có thể tùy chỉnh thiết lập này cho 1500. Thời gian Render đang tăng lên.)

- thiết lập cấu hình Number of passes là 8. (Bạn rất có thể đặt cao hơn nữa giá trị này. Thời hạn Render đã tăng lên.)

- Click chọn vào Store direct light và Show calc.


Sau lúc thiết lập quá trình ở trên bạn cũng có thể tự tin render vào 3ds max, chúc chúng ta thành công.

1) hướng dẫn sản xuất block vào autocad

2)Nguyên tắc kiến tạo phòng tắm - Người kiến thiết nội thất cần được biết

3)3ds Max Là Gì? Ứng Dụng Của 3d Max

Nếu bạn mếm mộ thiết kế nội thất, họa viên kiến trúc và môn 3Ds max; cơ mà chưa sử dụng thành thục phần mềm chuyên được dùng này. Thì đừng lo lắng nhé! khóa học chuyên đề 3Ds Max của tmec.edu.vn sẽ giúp đỡ bạn trở đề xuất vượt trội.

Tham khảo khóa học phù hợp với kim chỉ nam nghề nghiệp của bạn: Khóa học tập Thiết kế chuyên nghiệp với 3 chiều Max. khóa đào tạo Họa viên thiết kế Nội Thất. khóa huấn luyện và đào tạo Họa viên phong cách xây dựng Cao cấp. Và cập nhật thêm các khóa học hữu ích trong Chương trình đào tạo và huấn luyện Họa viên loài kiến trúc.

Cập nhật thêm thông tin:Đồ án.Lịch khai giảng.

Xem thêm: Cách chèn cột trong word 2010, 2013, 2016, 2019, cách thêm cột trong word 2010, 2013, 2016, 2019

Một số tin tức về tmec.edu.vn mà bạn quan tâm

Chương trình học được xây dừng trên nền tản đút kết tự thực tiễn công việc và các chuyên gia trong ngành, nội dung đào tạo cô ứ hiệu quả, mô phỏng các bước thực tế, chế tạo điều kiện tốt nhất có thể cho học tập viên tiếp cận được với các bước của bản thân sau khi xong khóa học.Đội ngũ giáo viên là những thạc sĩ, bản vẽ xây dựng sư, chuyên viên trong lĩnh vực xây cất kiến trúc, có khá nhiều kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy và hành nghề thực tế.Quy trình đào tạo bài bản khắc khe và luôn luôn có chế độ ưu đãi mang lại học viên.Hỗ trợ trình làng việc tạo nên học viên sau khi ra trường.