39 bài Toán nâng cao lớp 2 giúp các em luyện giải những dạng bài tập nâng cao, để rèn luyện thật tốt kiến thức môn Toán lớp 2, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 năm 2022 - 2023 sắp tới đạt kết quả như mong muốn.

Bạn đang xem: 80 bài toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2


Với các dạng bài tập Toán lớp 2 như tính nhanh, tìm x, tìm hình, viết số theo mẫu, điền dấu thích hợp vào chỗ trống, cùng những bài toán có lời văn.... Đây cũng là tài liệu hữu ích cho các em ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2. Mời các em cùng tải miễn phí 39 bài Toán lớp 2 nâng cao trong bài viết dưới đây:

Bài tập Toán nâng cao lớp 2

Bài 1: Tìm x biết:


a) x + 39 + 19 = 87 + 9

....................................

....................................

....................................


b) x – 26 = 75 – 17

....................................

....................................

....................................


c) 45 + 47 – x = 59 + 9

....................................

....................................

....................................


a) 17 + 25 + 13 + 45

....................................

....................................

....................................

....................................


b) 24 + 18 + 26 + 22

....................................

....................................

....................................

....................................


c) 50 + 17 + 13 + 20

....................................

....................................

....................................

....................................


b) Điền số thích hợp vào ô trống

Số hạng536490490
Số hạng342536205
Tổng878695

Số bị trừ989989
Số trừ576576430
Hiệu413413786

Bài 3: Tấm vải trắng dài 56 m và ít hơn tấm vải hoa 18 m. Hỏi cả 2 tấm vải dài bao nhiêu mét?

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 4: Cho hình vẽ

a) Ở hình tam giác ΔABE có các tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

b) Ở hình tam giác ΔACG có thêm các tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

c) Ở hình tam giác ΔADH có thêm các tam giác:

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

d) Số tam giác có tất cả là:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 5:

a) Số ?

Số bị trừ789916769974
Số trừ456302240506650
Hiệu83207522

b) Tìm x biết:


112 + 143 + x = 999 – 102

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


x - 123 = 400 + 56

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


962 – x = 869 – 28

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Bài 6: Anh cao 159cm và cao hơn em 24cm. Hỏi cả hai anh em cao bao nhiêu cm?

Bài giải:

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 7: Viết tên tất cả các hình tam giác có ở hình bên:..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


Bài 8:

a) Điền từ thích hợp vào câu sau:

Trong phép cộng nếu ta thêm bao nhiêu đơn vị vào một số hạng và bớt đi bấy nhiêu đơn vị ởsố hạng đó thì tổng hai số hạng đó ............................................ ..................................................

Ví dụ: 97 + 55 = 100 + 52 = .......

b) Tính nhanh theo mẫu ở ví dụ trên:


198 + 63 = ............................................

499 + 87 = ............................................


395 + 86 = ............................................

146 + 49 = ............................................


Bài 9: Viết số theo mẫu

Số viết bằng cả chữSố viết bằng chữ sốSố trămSố chụcSố đơn vị
Năm trăm ba mươi bảy537537
Bảy trăm hai mươi ba
Tám trăm năm mươi
Chín trăm linh năm
800
901
989

Bài 10: Vẽ thêm 1 đoạn thẳng sao cho trên mỗi hình vẽ dưới đây


a) Có 2 tứ giác và 1 tam giác


b) Có 3 tứ giác


Bài 11: Có 1 túi cam nặng 9 kg và 1 quả cân nặng 1 kg. Dùng loại cân có 2 đĩa em làm thếnào cân cho người mua 5 kg cam được?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 12: Tấm vải trắng dài 56 cm và ít hơn tấm vải vải hoa 18 cm. Hỏi cả hai tấm vải dài baonhiêu cm?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 13: Tìm x biết


112 + 134 + x = 946 - 269

...............................

...............................

...............................


x - 123 = 400 + 56 - 75

...............................

...............................

...............................


962 - x = 869 - 28

...............................

...............................

...............................


Bài 14: Thứ năm tuần này là ngày 8 tháng 7. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày nào?

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 15: Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày nào?

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................


Bài 17: Có 5 em đi chung với nhau đến trường. Trên đường đi mỗi em gặp 3 bạn cùng đi đến trường. Hỏi tất cả 5 em gặp bao nhiêu bạn.

Bài 18: Có 3 người khách Hoà, Hải, Bình khi về bắt tay chào nhau. Mỗi người chỉ bắt tay người khác 1 lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay.

Bài 19: Điền dấu , = thích hợp vào chỗ trống (Với x khác 0)


a) x + 32 ............41 + x

b) 56 - y ........... 45 - y

c) x - 26 ........... x - 18


d) 42 + 21 + x ........ 42 + 21

g) 52 - 47 .......... 52 - 47 - x

h) 29 + 42 - x ..... 42 + 29 + x


Bài 20: Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4kg gạo qua một lần cân?

Bài 21: Thứ 5 tuần này là ngày 8 tháng 7. Hỏi thứ 5 tuần trước là ngày nào?

Bài 22: Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi thứ 7 tuần sau là ngày nào?

Bài 23: Hồng muốn biết sinh nhật của mình 15 tháng 6 là ngày thứ mấy. Bạn Mai lại cho biết ngày 7 tháng 6 là ngày thứ 3. Em hãy giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật của bạn là ngày thứ mấy?

Bài 25: An có 12 viên bi . Bình có nhiều hơn An 9 viên bi . Chung có ít hơn Bình 6 viên bi. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 26: Bạn An có 9 viên bi. Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 1. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa khi em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi thì đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây 2 năm tuổi con là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. Hiện nay tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Do đó sau 3 năm nữa tổng số tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện nay là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bằng tuổi Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện nay tổng số tuổi ba bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa tổng số tuổi của ba bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. Lúc ông 60 tuổi thì mẹ 30 tuổi và tuấn mới có 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc mẹ ba mươi tuổi đến bây giờ 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm một số tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông và Tuấn mỗi người cũng tăng thêm 5 tuổi.

Tuổi ông bây giờ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn bây giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi nhất. Tùng ít tuổi nhất.

Đào hơn Tùng một số tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?

Gợi ý: Từ tuổi của bố Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi bố khi đó.

Câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3:Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?

Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi.

Xem thêm: Hướng dẫn pokemon emerald có hình, hướng dẫn hoàn chỉnh pokemon emerald

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của 3 bạn là bao nhiêu tuổi?

Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố em và bà nội em cách đây 10 năm.

Câu 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay?